Realizované výzkumné projekty

Realizované projekty Katedrou antropologie

Klíčové kulturní zdroje, představy a praxe západní alternativní spirituality a medicíny (2023-2025)

Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti (2023)

Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky (2022)

LUXCORE -Luxury, Corruption and Global Ethics: Towards a Critical Cultural Theory of the Moral Economy of Fraud (2022-2023)

Jejich vlastními slovy: Jak a proč dochází ke zločinu v autobiografických narativech pachatelů (2022-2024)

Flexibilní formy výuky. Podpora vytváření online kurzů jako nástroje doplňkového vzdělávání studentů FF (2020)

Evaluace úspěšnosti procesu integrace cizinců v dlouhodobém horizontu (2020)

Změny intenzity porodnosti a plodnosti ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití stochastických simulací (2019-2022)

Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby (2019)

Konstrukce reprezentací organizovaného zločinu v politikách boje proti organizovanému zločinu (2019-2021)

Změny intenzit plodnosti a populačního přírůstku ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití (2019-2021)

Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska / Präsentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau – PreKulta (2016-2018)

Inovativní přístupy v biarcheologii: Tafonomie žárových pohřbů v plzeňském regionu (2015)

Proměny každodennosti: Kontinuita a diskontinuita postsovětského velkoměsta (2015)

Analýza pocitu bezpečí v Českých Velenicích (2015)

Vztah mezi lidmi a psovitými šelmami – psi a vlci gravetienského sídliště v Předmostí (Morava) (2015-2017)

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT) (2015-2018)

Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce

Social Dimension of Household Waste: Consumption in the Post-Socialist Space (2014)

Severe forms of labour exploitation phase II (2014)

EU mapping of child protection systems (2014)

National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies (2014)

National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies (2014)

The right to independent living of persons with disabilities – mapping institutionalisation in EU Member States (2014)

Severe forms of labour exploitation: Allowing victims of severe forms of labour exploitation to have access to justice in EU Member States (2014)

Severe Forms of Labour Exploitation (2013)

Freedom to conduct a business (2013)

Gender-based violence against women – legislation and institutional aspects (2013)

Guardianship systems for children victims of trafficking (2013)

Mapping Data Sources on Roma (2013)

Criminalisation of irregular migration (2013)

Contribution to Annual Report 2013 (2013)

Victim Support Services in the EU – An overview and assessment of victims´rights in practice Phase IV – The rights and support of victims of the hate crime (2013)

Indicators on political participation of persons with disabilities (2013)

Nové technologie ve vědách (o současných i minulých) společnostech (2012-2014)

Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (2012)

Analýza role ZŠ praktických v procesu vzdělávání (2012)

Analýza Programu podpora vzdělávání (2012)

Children with disabilities: targeted violence and hostility (2012)

Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných obcí Plzeňského kraje (2011)

Analýza pocitu bezpečí občanů města Sokolov (2011)

Analýza pocitu bezpečí občanů města Rotava (2011)

Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných obcí Plzeňského kraje (2011)

Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubic (2011)

Sociální sítě a strategie bezdomovců v urbánním prostoru (2010)

Komplexní výzkum společenství (ex)vojvodovských Čechů a proměn jeho identity (2010)

Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – úloha samospráv a iných aktérov v tomto procese (České Budějovice) (2010)

Výzkum příčin sociálního napětí v Litvínově: lokalita Janov (2009)

Diachronní změny geometrických parametrů průřezu dlouhých kostí u lidských populací střední Evropě (2009)

Analýza strachu z kriminality v Pardubicích (2009)

Analýza vzdělávání a podpory učitelů ZŠ a SŠ v tématech extremismu, rasismu, xenofobie a tolerance (2009)

Analýza sociálních potřeb cizinců v Plzni (2009)

Analýza strachu z kriminality ve městě Plzni (2009)

Analýza situace “bezdomovců” v Plzni včetně identifikace jejich počtu (2009)

Vytvoření e-learningového portálu zaměřeného na rozvoj orientace sociálně a zdravotně znevýhodněných osob v institucionálním prostředí ČR (2009)

Evaluace vzdělávacích seminářů pro metodiky prevence – projekt KOTVA (2009)

Analýza kriminálního jednání a pocitu bezpečí v Plzeňském kraji (2008)

Byla neolitizace střední Evropy demickým nebo kulturním procesem? Evidence demografických simulací (2007)

Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy (2007)

Analýza sociálních potřeb ve městě Bílina pro účely komunitního plánování (2007)

Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb (2007)

Analýza potřebnosti služeb sociální prevence na území Plzeňského kraje (2007)

Analýza potřeb uživatelů drog v Domažlicích, Sušici a Nýřanech (2007)

Zmapování typů kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami na území města Prahy (2007)

Rozdíly identifikace pohlavních charakteristik obličeje a mimických výrazů mezi muži a ženami (2006)

Terénní antropologie: metody výzkumu etážových kosterních hřbitovů (2006)

Zmapování typů kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami na území města Brna (2006)

Monitoring situácie rómských osád na Slovensku – 2. fáze projektu (2005)

Zmapování typů kriminality, s nimiž se potýkají sociálně segregované romské komunity žijící na území Karlovarského kraje (2005)

Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie (2004)

Zajištění monitoringu sociálně vyloučených romských lokalit v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potencionálním migračním trendům ze Slovenska (2004)

Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit (HS 108/03) (2004)

Skip to content