Analýza sociálních potřeb cizinců v Plzni (2009)

,

Trvání:
říjen 2008 – leden 2009
Zadavetel:
Magistrát města Plzně
Pracoviště:
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Složení řešitelského týmu:
Ladislav Toušek (CAAT), koordinátor projektu
Klára Strohsová (CAAT), administrátorka projektu
Alena Pařízková (KSS FF ZČU), odborná konzultantka
Eva Bílková, tazatelka
Vlasta Feistingerová, tazatelka
Lukáš Hanus, tazatel
Monika Hertlová, tazatelka
Lenka Hollerová, tazatelka
Šárka Káňová, tazatelka
Nikol Mašková, tazatelka
Šárka Mesányová, tazatelka
Simona Růžičková, tazatelka
Tereza Ryšavá, tazatelka
Simona Špirková, tazatelka
Tomáš Vodička, tazatel

Zadání projektu:
Předmětem projektu je vypracování analýzy sociálních potřeb cizinců žijících na území města Plzně v oblasti zaměstnání, vzdělání, bydlení a zdravotní a sociální péče. Cíle analýzy jsou formulované ve smyslu poznání hlavních problémů, se kterými se cizinci ve jmenovaných oblastech setkávají a které jsou určující pro jejich inkluzi/exkluzi.

Metodologie:
Zaměřované individuální a skupinové rozhovory

Výstupem z projektu je neveřejná zpráva určená pro interní potřebu Magistrátu města Plzně.

Skills

,

Posted on

25. 9. 2009

Skip to content