PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/25

Pro první kolo přijímacího řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studium je termín odevzdání přihlášek stanoven na 30. dubna 2024.

Státní závěrečné zkoušky 23/24

SZZ a obhajoby absolventských prací proběhnou v termínu 3.-4. června 2024. Harmonogram bude upřesněn týden předem.

Odevzdání témat absolventských prací

Termín pro odevzdání témat absolventských prací je stanoven na 31.5.2024. Téma si můžete zvolit z témat vypsaných vyučujícími nebo zadat své vlastní.  Téma odezvdáváte na Portálu ZČU. 

Aktuality a novinky

události

Květen 2024

Čtvrtek 30. 5.

Celodenní
Odevzdání elektronické podoby absolventských prací

Červen 2024

Pondělí 3. 6.

Celodenní
SZZ Bc

Úterý 4. 6.

Celodenní
SZZ Bc+Mgr

Pondělí 10. 6.

11:00 – 13:30
Přijímací řízení pro doktorské studium

Středa 19. 6. – Pátek 21. 6.

Kriminologická konference

Studijní obory, které můžete u nás studovat

Bakalářský program

Studijní program je navržen tak, aby reflektoval mezinárodní standardy, zejména amerických a britských univerzit, a poskytoval komplexní přehled sociálních, kulturních, jazykových, biologických a materiálních aspektů lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

Skip to content