Výběrové řízení ERASMUS+

Výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus + na letní semestr akademického roku 2024/2025

Zahraniční pobyt INTER 2024

INTER (FREE MOVERS) je program poskytující alternativní řešení zahraničního pobytu k programu Erasmus+. S INTER můžeš vyjet na kratší dobu a mezi jiné instituce. Deadline pro odevzdání nezbytných dokumentů pro výjezdy v ak. roce 2024/25 je 7.2.2024.

Odevzdání absolventských prací

Termín pro odevzdání elektronické podoby absolventských prací je 30.4. 24. Výtisky práce odevzdejte během 29. 4.- 2. 5. 2024 (10:00-14:00) na sekretariát KSA.

Aktuality a novinky

události

Březen 2024

Pátek 8. 3.

Celodenní
Mezinárodní den žen

Čtvrtek 28. 3.

Celodenní
Velikonoční prázdniny

Pátek 29. 3.

Celodenní
Velký pátek

Duben 2024

Pondělí 1. 4.

Celodenní
Velikonoční pondělí
Česko

Květen 2024

Středa 1. 5.

Celodenní
Svátek práce
Česko

Studijní obory, které můžete u nás studovat

Bakalářský program

Bakalářský program je konstituován podobně jako na zahraničních (především amerických a britských) univerzitách, čili jako integrální studium sociálního, kulturního, jazykového, ale i biologického a materielního rozměru lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

Skip to content