Přijímací řízení 2024/2025

Přihlaste se k nám ve druhém kole přijímacího řízení! Termín podání přihlášek je 31.8. 2024

Termín pro konání

SZZ a obhajoby absolventských prací proběhnou v termínu 4.-5. září 2024. Harmonogram bude upřesněn týden předem.

Zahájení výuky

Výuka v zimním semestru akademického roku 24/25 bude začínat 16. 9.  2024.

Aktuality a novinky

události

Srpen 2024

Sobota 31. 8.

0:30 – 1:30
Mezní termín získání zápočtů a zkoušek za akademický rok 2023/2024

Září 2024

Pondělí 16. 9.

Celodenní
Začátek výuky ZS 24/25

Sobota 28. 9.

Celodenní
Den ceske statnosti

Říjen 2024

Čtvrtek 17. 10. – Pátek 18. 10.

Konference alternativní spirituality SP 319

Listopad 2024

Středa 13. 11.

Celodenní
rektorské volno celý den

Slavnostní zasedání vědecké rady ZČU

Studijní obory, které můžete u nás studovat

Bakalářský program

Studijní program je navržen tak, aby reflektoval mezinárodní standardy, zejména amerických a britských univerzit, a poskytoval komplexní přehled sociálních, kulturních, jazykových, biologických a materiálních aspektů lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

Skip to content