Analýza Programu podpora vzdělávání (2012)

,

Trvání:
květen 2012 – červen 2012
Zadavetel:
Člověk v tísni, o. p. s.
Pracoviště:
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Řešitel: Anita Homrová

Zadání: Předmětem výzkumu je evaluace Programu podpora vzdělávání, resp. programu doučování sociálně znevýhodněných dětí realizovaného v 9 lokalitách ČR. Lokality korespondují s fyzickou působností regionálních poboček organizace Člověk v tísni, o. p. s. – Bílina, Chomutov, Liberec, Ústí nad Labem, Prostějov, Praha, Česká lípa, Kladno a Sokolov.

Metodologie: Polostrukturované rozhovory se třemi cílovými skupinami: 1) koordinátoři programu, 2) učitelé doučovaných dětí, 3) klienti programu, resp. rodina klienta. Dotazníkové šetření s pedagogy lokálních základních škol. Zaměřované interview s dobrovolníky (doučovateli) programu.

Výstupy: Závěrečná zpráva z šetření bude ke stažení v sekci “Výzkumné zprávy “.

Trvání:
květen 2012 – červen 2012
Zadavetel:
Člověk v tísni, o. p. s.
Pracoviště:
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Řešitel: Anita Homrová

Zadání: Předmětem výzkumu je evaluace Programu podpora vzdělávání, resp. programu doučování sociálně znevýhodněných dětí realizovaného v 9 lokalitách ČR. Lokality korespondují s fyzickou působností regionálních poboček organizace Člověk v tísni, o. p. s. – Bílina, Chomutov, Liberec, Ústí nad Labem, Prostějov, Praha, Česká lípa, Kladno a Sokolov.

Metodologie: Polostrukturované rozhovory se třemi cílovými skupinami: 1) koordinátoři programu, 2) učitelé doučovaných dětí, 3) klienti programu, resp. rodina klienta. Dotazníkové šetření s pedagogy lokálních základních škol. Zaměřované interview s dobrovolníky (doučovateli) programu.

Výstupy: Závěrečná zpráva z šetření bude ke stažení v sekci “Výzkumné zprávy “.

Skills

Posted on

24. 9. 2012

Skip to content