Publish or Perish

Členstvo Katedry antropologie publikuje v odborných recenzovaných periodikách, píše monografie a prezentuje výsledky vědecké činnosti na konferencích.

Publikace z OBD (Osobní bibliografická databáze)

[1]LOZOVIUK, P. Národopis na Slovensku v službách Tretej ríše. Slovenský národopis-Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 88-91. ISSN: 1335-1303

[2]WALACH, V. GALETA, P. BRENDZOVÁ, A. KUPKA, P. Znevýhodnění mezi znevýhodněnými? Prediktory bydlení na ubytovnách v českých sociálně vyloučených lokalitách. Sociologický časopis, 2023, roč. 59, č. 1, s. 65-93. ISSN: 0038-0288

[3]GALETA, P. PANKOWSKÁ, A. A new method for estimating growth and fertility rates using age-at-death ratios in small skeletal samples: The effect of mortality and stochastic variation. PLoS One, 2023, roč. 18, č. 6, s. nestránkováno. ISSN: 1932-6203

[4]LOZOVIUK, P. “Etnicheskie migranty” i nachalo ikh etnografi cheskogo izucheniia v Tsentral’noi Evrope. Etnograficeskoe Obozrenie, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 141–157. ISSN: 0869-5415

[5]PAŘÍZKOVÁ, A. HIRT, T. GLAJCHOVÁ, A. RUMPÍK, V. ŘEZÁČ, K. PĚCHOTA, J. Metodika analýzy integračních potřeb držitelů mezinárodní ochrany. 2023.

[6]FATKOVÁ, G. Reviewer Report. London : F1000 Research Ltd, Taylor & Francis Group, 2023.

[7]GALETA, P. PANKOWSKÁ, A. Population dynamics in the Middle Ages in Central Europe: Reconstruction based on age-at-death distributions of skeletal samples. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE, 2023, roč. 156, č. August 2023, s. nestránkováno. ISSN: 0305-4403

[8]PANKOWSKÁ, A. ŽIŽKOVÁ, A. KAPUSTA, J. MONÍK, M. Variation in human bone bioerosion during the Late Eneolithic/Bronze Age in Moravia (Czech Republic): A novel approach to BSE-SEM image quality and quantity assessment. ARCHAEOMETRY, 2023, roč. 65, č. 2, s. 370-390. ISSN: 0003-813X

[9]MOHAMMADI, SP. HORÁK, J. LISÁ, L. GRYTZ, J. GRISON, H. BAJER, A. ŠMEJDA, L. Soils as an environmental record of changes between Iron Age and Medieval occupations at Chotěbuz-Podobora hillfort. GEODERMA, 2023, roč. 429, č. 1 January 2023, 116259, s. 1-14. ISSN: 0016-7061

[10]PANKOWSKÁ, A. HLADÍKOVÁ, K. UHLÍK SPĚVÁČKOVÁ, P. PREKOP, F. ELSCHEK, K. DRAGONIDESOVÁ, P. Virtuální mikroexkavace žárového hrobu z doby římskéodkrytého na lokalitě Kostoliště. Boží Dar, 2023.22. ročník konference Počítačová podpora v archeologii

[1]CARVALHO, M. JONES, EL. ELLIS, G. CASCALHEIRA, J. BICHO, N. MEIGGS, D. BENEDETTI, M. FRIEDL, L. HAWS, J. Neanderthal palaeoecology in the late Middle Palaeolithic of western Iberia: a stable isotope analysis of ungulate teeth from Lapa do Picareiro (Portugal). JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE, 2022, roč. 37, č. 2, s. 300-319. ISSN: 0267-8179

[2]LOZOVIUK, P. Veselka v Šumici. Komunitní aktivita zanikajícího světa české enklávy (část 1). Národopisný věstník/Bulletin d’ethnologie, 2022, roč. 81, č. 1, s. 24-41. ISSN: 1211-8117

[3]PANKOWSKÁ, A. Rekonstrukce ošetřovatelské péče z lidských kosterních pozůstatků. Plzeň, 2022.Diverzita v ošetřovatelské péči

[4]LOZOVIUK, P. SHEVCHENKO, K. „Russkij Mir“ – nadnacionální integrační projekt či projev postsovětského imperialismu?. Historická sociologie, 2022, roč. 14, č. 2, s. 121-139. ISSN: 1804-0616

[5]TLILI, V. Al-waqf wa al-ibtidá´: vliv pauzy během recitace Koránu na význam vybraných teologických veršů. České Budějovice, 2022.Česká a slovenská islamologie 2022: současná témata a budoucí výzvy

[6]STARKOVÁ, L. Storymapa projektu Paměť hřbitovů. 2022.

[7]KUPKA, P. PETRUŽELKA, B. WALACH, V. Illicit drug use and exposure in disadvantaged neighborhoods in Czechia: policy representations and evidence. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 2022, roč. 21, č. 2, s. 662-686. ISSN: 1533-2640

[8]JANOVSKÝ, M. HORÁK, J. ACKERMANN, O. TAVGER, A. CASSUTO, D. ŠMEJDA, L. HEJCMAN, M. ANKER, Y. SHAI, I. The contribution of POSL and PXRF to the discussion on sedimentary and site formation processes in archaeological contexts of the southern Levant and the interpretation of biblical strata at Tel Burna. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2022, roč. 618, č. APR 30 2022, s. 24-34. ISSN: 1040-6182

[9]Hložek, J. Chroustovský, L. Starková, L. Spěváčková, P. Chimalová, E. Živá archeologie. Plzeň, 09.09.2022 – 09.09.2022.

[10]FATKOVÁ, G. BENEDIKTOVÁ, L. BAŤKO, J. A REPORT ON THE USE OF E-LEARNING IN THE HUMANITIES IN THE CZECH REPUBLIC. Evropská komise, 2022.

[11]MAUERER, C. Bayerisch-böhmisch gesungen – Eine neue bairische Übersetzung des chodischen Volksliedes Žádnej neví, co sou Domažlice: Koana woaß des, wos is Domaschlitze. In Horová, H., Vávra, Z. ProfiLingua 2021. Cesty k porozumění textu: mezi percepci a interpretaci. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. s. 63-72. ISBN: 978-80-261-0479-7

[12]KUPKA, P. Gang in translation: Official and vernacular representations of a “Roma” drug gang in Czechia. Crime, Media, Culture, 2022, roč. 18, č. 3, s. 337-352. ISSN: 1741-6590

[13]CREŢAN, R. KUPKA, P. POWELL, R. WALACH, V. EVERYDAY ROMA STIGMATIZATION: Racialized Urban Encounters, Collective Histories and Fragmented Habitus. International Journal of Urban and Regional Research, 2022, roč. 46, č. 1, s. 82-100. ISSN: 0309-1317

[14]LOZOVIUK, P. Tančit se bude, i když není svátek! Explicitní a implicitní sdělení v české socialistické kinematografii. Národopisná revue, 2022, roč. 32, č. 1, s. 42-51. ISSN: 0862-8351

[15]LOZOVIUK, P. SHEVCHENKO, K. Istorija i kul’tura drevněj Rusi v sovremennoj češskoj istoriografii. Rusin. International Historical Journal, 2022, roč. 67, č. MAR 2022, s. 390-402. ISSN: 1857-2685

[16]MONÍK, M. DROZD, J. PANKOWSKÁ, A. The Šenov-Salaš 1 and 4 Upper Palaeolithic sites and settlement and procurement strategies in the Aurignacian of the Moravian Gate. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2022, roč. 73, č. 1, s. 1-35. ISSN: 0001-5210

[17]HORÁK, J. WEISS-KREJCI, E. FROLÍK, J. VELÍMSKÝ, F. ŠMEJDA, L. The Cemetery and Ossuary at Sedlec near Kutná Hora: Reflections on the Agency of the Dead. In Interdisciplinary Explorations of Postmortem Interaction. Cham : Springer, 2022, s. 269-295. ISBN: 978-3-031-03956-0

[18]PANKOWSKÁ, A. ŽIŽKOVÁ, A. Microbial bioerosion of bone: the use of trainable Weka segmentation for BSE-SEM image assessment.. Budapest, Hungary, 2022.28th EAA Annual Meeting in Budapest

[19]FRITZOVÁ, M. JELÍNKOVÁ, K. BERÁNKOVÁ, T. POLÍVKA, J. BŘEZINOVÁ, J. KRAUZOVÁ, A. MALÁ, V. BÍBA, J. NĚMEČEK, Š. DOBRÝ, J. JÍROVÝ, F. FATKOVÁ, G. NOVÁK, O. PACANDOVÁ, S. KOUDELKOVÁ, P. HOSTAŠ, J. POLÁK, M. TUROŇOVÁ, M. HOROVÁ, K. BALVÍNOVÁ, J. JANČOVÁ, V. Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie studentská vědecká konference, 21. října 2022 – Elektronický sborník abstraktů z konference. 2022.

[20]FATKOVÁ, G. BAŤKO, J. BENEDIKTOVÁ, L. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽÍVÁNÍ ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ V HUMANITNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH V ČESKÉ REPUBLICE. Evropská komise, 2022.

[21]CASTELLANO, S. FATKOVÁ, G. FREZZA, L. GÓRNY, A. KEMPNA-PIENIĄŻEK,, M. KUŠNÍROVÁ, E. LEGOMSKA,, J. MAKKY, L. MARGIEL, M. MIGAŠOVÁ, J. NAVARRA, M. DI PAOLA, L. TIRINO, M. WOŁEK, M. WOSZCZYK,, A. ZABARSKAITĖ, J. ZYGMUNT-ZIEMIANEK, A. A report on the use of e-learning in the humanities in the Czech republic, Italy, Lithuania, Poland and Slovakia. Katowice : University of Silesia, 2022, 358 s. ISBN: 978-83-966390-0-4

[22]PANKOWSKÁ, A. Význam histotafonomie a terénní antropologie při rekonstrukci pohřebního ritu kultury se šňůrovou keramikou na Moravě. Archeologické rozhledy, 2022, roč. 4/2022, č. 74, s. 462–478. ISSN: 0323-1267

[23]PETRUŽELKA, B. KUPKA, P. WALACH, V. Predictors of methamphetamine use in disadvantaged neighbourhoods in Czechia. Central European Journal of Public Health, 2022, roč. 30, č. 4, s. 253-260. ISSN: 1210-7778

[24]KRULICHOVÁ, E. KUPKA, P. WALACH, V. Does Location Matter? Fear of Crime and its Determinants in Disadvantaged and More Affluent Neighborhoods in Czechia. European Journal on Criminal Policy and Research, 2022, roč. ?Neuveden?, č. ?Neuveden?., s. ?Neuveden?.. ISSN: 0928-1371

[25]Stulík, O. Hušková, K. Workshop č. 2 k projektu TL03000583. Praha-Zbraslav, NCOZ, 04.05.2022 – 04.05.2022.

[26]FANTA, V. BENEŠ, J. ZOUHAR, J. RAKAVA, V. ŠITNEROVÁ, I. JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. ŠMEJDA, L. SKLENIČKA, P. Ecological and historical factors behind the spatial structure of the historical field patterns in the Czech Republic. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2045-2322

[27]Stulík, O. Hušková, K. Workshop č. 3 k projektu TL03000583. Praha-Zbraslav, NCOZ, 03.11.2022 – 03.11.2022.

[28]LOZOVIUK, P. Veselka v Šumici. Komunitní aktivita zanikajícího světa české enklávy (2. část). Národopisný věstník/Bulletin d’ethnologie, 2022, roč. 81, č. 2, s. 25-38. ISSN: 1211-8117

[29]KUPKA, P. DIVIŠOVÁ, V. Postihování organizovaného zločinu v České republice: nezákonné aktivity, pachatelé a jejich trestání v pravomocných rozsudcích českých soudů. Česká kriminologie, 2022, roč. 7, č. 1, s. 1-34. ISSN: 2464-6210

[30]LOZOVIUK, P. H. Glenn Penny. Im Schatten Humboldts. Eine tragische Geschichte der deutschen Ethnologie. Český lid, 2022, roč. 109, č. 2, s. 261-265. ISSN: 0009-0794

[31]Lochmannová, A. Šmejda, L. Diverzita v ošetřovatelské péči. Plzeň, 25.10.2022 – 25.10.2022.

[32]GALETA, P. GALETOVÁ, M. SABLIN, M. GERMONPRÉ, M. Morphological differences between putative Paleolithic dogs and wolves: A commentary to Janssens et al. (2021). Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, 2022, roč. 305, č. 12, s. 3422-3429. ISSN: 1932-8486

[33]FATKOVÁ, G. „V zemi polonin“: Cestopis z Podkarpatské Rusi fotografa Ferdinanda Bučiny. In Okouzleni neznámem. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022, s. 291-338. ISBN: 978-80-7465-590-6

[34]STARKOVÁ, L. Hřbitov Zálesí. 2022.

[35]LOZOVIUK, P. VÍTKOVÁ, M. Etnologie pláže. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022, 187 s. ISBN: 978-80-7325-555-8

[36]STULÍK, O. JUREK, P. HUŠKOVÁ, K. SCHUSTER, R. DVOŘÁK, P. BÁRTA, K. Rozpoznávání potenciálně extremistických textů – metodologický postup. Ministerstvo vnitra ČR, Policejní prezidium ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, 2022.

[37]KAPUSTA, J. The pilgrimage to the living mountains: representationalism, animism, and the Maya. Religion, State and Society, 2022, roč. 50, č. 2, s. 182-198. ISSN: 0963-7494

[38]FATKOVÁ, G. Důvody studijní neúspěšnosti na FF ZČU od roku 2020. Plzeň, 2022.Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie studentská vědecká konference

[39]RÜTHER, PL. HUSIC, IM. BANGSGAARD, P. GREGERSEN, KM. PANTMANN, P. CARVALHO, M. GODINHO, RM. FRIEDL, L. CASCALHEIRA, J. TAUROZZI, AJ. SCHJELLERUP JØRKOV, ML. BENEDETTI, MM. HAWS, J. BICHO, N. WELKER, F. CAPPELLINI, E. OLSEN, JV. SPIN enables high throughput species identification of archaeological bone by proteomics. Nature Communications, 2022, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN: 2041-1723

[40]LOZOVIUK, P. Sto let od narození Georga Richarda Schroubka. Národopisná revue, 2022, roč. neuveden, č. 3, s. 240-243. ISSN: 0862-8351

[41]HIRT, T. JISKRA, P. PELCLOVÁ, T. KUBALÍKOVÁ, M. Analýza participace v Plzni. Centrum pro komunitní práci západní Čechy, 2022.

[42]ŠTOLLOVÁ, S. STULÍK, O. TOUŠEK, L. Sociální (ne)bezpečí na českých vysokých školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2022.

[43]Kapusta, J. Studentská antropologická konference v Plzni 2022. Plzeň, 11.11.2022 – 11.11.2022.

[44]MAJEROVIČOVÁ, T. ŠMEJDA, L. NOVÁK, J. MANKA, I. BALLESTEROS, M. BUMERL, J. DEME, A. BENEŠ, J. A story of abandonment: settlements and landscape in the Niokolo-Koba National Park, Senegal. ANTIQUITY, 2022, roč. 96, č. 389, s. 1330-1336. ISSN: 0003-598X

[1]GALETA, P. Využití věkové struktury zemřelých pro odhad demografických ukazatelů minulých populací. Historická demografie (Historical Demography), 2021, roč. 45, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0323-0937

[2]LOZOVIUK, P. „Slovanská bádání“ a etnografie v Protektorátu Čechy a Morava. Národopisný věstník Bulletin d’ethnologie, 2021, roč. 38 (80), č. 1, s. 5-19. ISSN: 1211-8117

[3]LOZOVIUK, P. Krajané na území jižní Ukrajiny během společenských změn. Praha, 2021.Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory

[4]STARKOVÁ, L. A Post-Anfal Village in Iraqi Kurdistan: The Remote Sensing Retrogressive Analysis. Applied Sciences, 2021, roč. 11, č. 9, s. nestránkováno. ISSN: 2076-3417

[5]ASARE, MO. HORÁK, J. ŠMEJDA, L. JANOVSKÝ, M. HEJCMAN, M. A medieval hillfort as an island of extraordinary fertile Archaeological Dark Earth soil in the Czech Republic. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, 2021, roč. 72, č. 1, s. 98-113. ISSN: 1351-0754

[6]GALETA, P. GALETOVÁ, M. SABLIN, M. GERMONPRÉ, M. Morphological evidence for early dog domestication in the European Pleistocene: New evidence from a randomization approach to group differences. Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, 2021, roč. 304, č. 1, s. 42-62. ISSN: 1932-8494

[7]Caisová, J. Vatansever, A. Tarant, Z. Šmejda, L. Czech-Israeli Interdisciplinary Conference. Plzeň, 08.11.2021 – 09.11.2021.

[8]MAUERER, Ch. Deutsch(e) in Pilsen. Sprachvarietäten und Spracheinstellungen der früheren deutschen Minderheit in der westböhmischen Metropole Pilsen/Plzeň. In Bayerisch-tschechische Beziehungen: Kultur – Sprache – Gesellschaft/Bavorsko-české vztahy: kultura – jazyk – společnost. Berlin : Logos, 2021, s. 127-147. ISBN: 978-3-8325-5336-4

[9]LOZOVIUK, P. Meer und Kultur. Prolegomena zur Ethnologie des Strandes. In Liszka, J. Acta Ethnologica Danubiana. Komárom-Somorja : Forum Minority Research Institute, 2021, s. 35-51. ISBN: 978-80-89978-26-7

[10]TLILI, V. Usūl al-qirā´āt: A Brief Overview of the Science of Qur´ān Recitations and Its Formation from the Position of Traditional Qirā´āt Literature. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2021, roč. 13, č. 2, s. 16-33. ISSN: 1802-0364

[11]HAWS, JA. BENEDETTI, MM. BICHO, NF. CASCALHEIRA, J. ELLIS, MG. CARVALHO, MM. FRIEDL, L. PEREIRA, T. TALAMO, S. The early Aurignacian at Lapa do Picareiro really is that old: A comment on ‘The late persistence of the Middle Palaeolithic and Neandertals in Iberia: A review of the evidence for and against the “Ebro Frontier” model’. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2021, roč. 274, č. DEC 15, s. 1-3. ISSN: 0277-3791

[12]LOZOVIUK, P. Minderheiten und Grenzland. Die böhmische Perspektive eines ethnografischen Themas. Symbolae Cassovienses. Kaschauer Beiträge zur Sprache und Kultur. Košické listy o jazyku a kultúre, 2021, roč. 2021, č. 1-2, s. 85-106. ISSN: 2453-7136

[13]OVSKÝ, P. Václav Marek, ethnographer. In Kovář, M. Václav Marek and the Sami. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2021. s. 105-122. ISBN: 978-80-7465-526-5

[14]LOZOVIUK, P. Mezi „starou“ a „novou“ vlastí: Češi v městském prostředí jižní Ukrajiny. In Brouček, S. Místo a úloha zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., 2021, s. 41-52. ISBN: 978-80-7415-225-2

[15]Kapusta, J. Studentská antropologická konference v Plzni 2021. Plzeň, 12.11.2021 – 12.11.2021.

[16]KAPUSTA, J. The Commitment to the Delicate World: Maya Sacrificial Giving and Existential Animism. ETHNOS, 2021, roč. neuveden, č. 22. 12. 2021, s. nestránkováno. ISSN: 0014-1844

[17]OVSKÝ, P. Cestopisy ve službách nacionalismu: Význam díla Václava Vratislava z Mitrovic v procesu utváření české národní identity. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2021, roč. 13, č. 2, s. 34-45. ISSN: 2336-6346

[18]ŽIŽKOVÁ, A. PANKOWSKÁ, A. Postmortální mikrostrukturální změny na kosti: nástroj pro rekonstrukci pohřebního ritu v době bronzové. Plzeň, 2021.Studentská antropologické konference v Plzni

[19]HAWS, J. BENEDETTI, M. CARVALHO, M. GRACE, E. PEREIRA, T. CASCALHEIRA, J. BICHO, N. FRIEDL, L. Human adaptive responses to climate and environmental change during the Gravettian of Lapa do Picareiro (Portugal). QUATERNARY INTERNATIONAL, 2021, roč. 587-588, č. 20 june 2021, s. 4-18. ISSN: 1040-6182

[20]KUPKA, P. WALACH, V. HUŠKOVÁ, K. Profit, or power? Towards a construction of organized crime in Czech policy. International Journal of Law Crime and Justice, 2021, roč. 66, č. September 2021, s. 1-10. ISSN: 1756-0616

[21]WALACH, V. KUPKA, P. BRENDZOVÁ, A. “The Landlord Treads on Them, so Everything’s Fine”: Exploitation and Forced Mobility in Substandard Private Rental Housing in Czechia. Sociální práce (Sociálna práca), 2021, roč. 21, č. 4, s. 132-148. ISSN: 1213-6204

[22]HIRT, T. Teoretická úskalí etnografického filmu v kontextu (vizuální) antropologie a československého národopisu. Biograf, 2021, roč. Neuveden, č. 73-74, s. 15-49. ISSN: 1211-5770

[23]TLILI, V. Formy ústní a písemné fixace koránského textu: Přehled islámských a Západních perspektiv. Studia theologica, 2021, roč. 23, č. 3, s. 175-198. ISSN: 1212-8570

[24]KUPKA, P. WALACH, V. BRENDZOVÁ, A. The poverty business; landlords, illicit practices and reproduction of disadvantaged neighbourhoods in Czechia. Trends in Organized Crime, 2021, roč. 24, č. 2, s. 227-245. ISSN: 1084-4791

[25]LOZOVIUK, P. SHEVCHENKO, KV. Političeskoje položenije v Podkarpatskoj Rusi v ocenkach čechoslovackich činovnikov i učjonych. Rusin. International Historical Journal, 2021, roč. 64, č. JUN 2021, s. 154-175. ISSN: 1857-2685

[26]FATKOVÁ, G. ŠLEHOFEROVÁ, T. Structured methods of data production and their visualization using GIS: semantic domains in ethnographic research of landscapes. Łódzkie Studia Etnograficzne, 2021, roč. 60, č. 1, s. 53-75. ISSN: 0076-0382

[27]GALETA, P. PANKOWSKÁ, A. Growth rate changes during the Middle Ages (ca. 500–1500 AD) in Central Europe. Online, 2021.90th Annual Meeting of the American-Association-of-Physical-Anthropologists (AAPA)

[28]FATKOVÁ, G. ŠLEHOFEROVÁ, T. People fled but cookbooks stayed: Manuscript cookbooks and belonging in the Czech-German borderland. online, 2021.6th International Conference on Food History and Studies

[29]FATKOVÁ, G. Posudek na kolektivní monografii Miroslav Kouba (ed.). Skicář slovanský. Člověk v kulturní krajině středovýchodní Evropy.. Pardubice : Pavel Mervart, 2021.

[30]WALACH, V. KALIBOVÁ, K. PETRUŽELKA, B. KUPKA, P. Návrhy policistů na zlepšení postihování trestných činů z nenávisti. Bezpečnostní teorie a praxe, 2021, roč. Neuveden, č. 1, s. 1-22. ISSN: 1801-8211

[1]ŠLEHOFEROVÁ, T. Flexibilní formy výuky jako nedílná součást současného masového VŠ vzdělávání. Plzeň, 2020.Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách

[2]SLAVÍK, J. HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. SOUKUPOVÁ, P. BENEŠOVÁ, D. CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. LUKAVSKÝ, J. KUBERSKÁ, M. STACKE, V. VEJVODOVÁ, J. VÝCHODSKÁ, H. Reflexe a hodnocení kvality výuky I.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 217 s. ISBN: 978-80-261-0920-4

[3]KOPECKÁ, M. KOPECKÝ, P. BRUNCLÍKOVÁ, K. KONEČNÝ, P. HYÁNEK, V. HLADKÁ, M. TLUČHOŘ, J. ŠLEHOFEROVÁ, T. HIRT, T. KRECHOVSKÁ, M. HEJDUKOVÁ, P. HOMMEROVÁ, D. Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby. 2020.

[4]Brunclíková, K. Tlučhoř, J. Šlehoferová, T. Kopecká, M. Hladká, M. Hyánek, V. Efektivní marketing pro neziskové organizace. online MS Teams, 15.10.2020 – 15.10.2020.

[5]RATISLAVOVÁ, K. ŠTÍPKOVÁ, M. THE PERINATAL LOSS CARE EDUCATIONAL PROGRAMME AND ITS EVALUATION. Slovenian Journal of Public Health, 2020, roč. 59, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0351-0026

[6]MONÍK, M. PANKOWSKÁ, A. Settlement patterns of the late paleolithic in Bohemia and Moravia. In From the Atlantic to beyond the Bug River. Mainz: Verlag des Romisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, 2020. s. 79-90. ISBN: 978-3-948465-05-6 , ISSN: 1862-4812

[7]SHARP, C. ŠMEJDA, L. MCKINNY, CH. NICOLL, K. ORENDI, A. SHAI, I. Bedrock Installations Used and Reused Outside Tel Burna. Judea and Samaria Research Studies, 2020, roč. 29, č. 1, s. 5-24. ISSN: 0792-8416

[8]MAUERER, CH. Böhmerwälder Gespräche. 2020.

[9]ASARE, MO. ŠMEJDA, L. HORÁK, J. HOLODŇÁK, P. ČERNÝ, M. PAVLŮ, V. HEJCMAN, M. Human burials can affect soil elemental composition for millennia—analysis of necrosols from the Corded Ware Culture graveyard in the Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences, 2020, roč. 12, č. 11, s. nestránkováno. ISSN: 1866-9557

[10]Krištuf, P. Čapek, L. Chroustovský, L. Starková, L. Černá, L. Fišer, J. Kašparová, H. Nožinová, S. Živá archeologie. Plzeň, 11.09.2020 – 12.09.2020.

[11]FATKOVÁ, G. Bučinova tvorba v kontextu národopisného a etnografického výzkumu. In Rasl, T., Vytejčková, K. Ferdinand Bučina 1909–1994: fotograf a filmař. Praha : Spolek Ferdinanda Bučiny, 2020, s. 145-182. ISBN: 978-80-270-8978-9

[12]VAŇKOVÁ, M. Persepolis po česku: Neslyšené hlasy íránských žen žijících u nás. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2020, roč. 12, č. 2, s. 44-56. ISSN: 1802-0364

[13]KOLLÁROVÁ, A. Cultural Appropriation and the Ethics of Artistic Collaborations in the Postcolonial Context of Morocco. The Journal of Culture, 2020, roč. neuveden, č. 1, s. 34-45. ISSN: 2336-7849

[14]OVSKÝ, P. Analýza etnografické fotografie v kontextu díla Václava Marka. AntropoWebzin, 2020, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 23-36. ISSN: 1801-8807

[15]MENŠÍK, P. ČAPEK, L. HLOŽEK, J. STARKOVÁ, L. KOČÁR, P. KOČÁROVÁ, R. SŮVOVÁ, Z. GERSDORFOVÁ, Z. KRÁL, V. MAJER, A. ŠÍDA, P. Kněží hora u Katovic. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště v jižních Čechách. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 307 s. ISBN: 978-80-261-0855-9

[16]RAMADAN, I. Syrian Economy and the economical Activities of Syrians abroad after 2011. MIDDLE EASTERN STUDIES, 2020, ISSN: 0026-3206

[17]PAVELKA, J. ŠMEJDA, L. KUČKOVÁ, Š. MENŠÍK, P. Challenge to molecular archaeology—Sediments contaminated by allochthonous animal proteins. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2020, roč. 43, č. 19-20, s. 863-874. ISSN: 1082-6076

[18]Brunclíková, K. Hommerová, D. Šlehoferová, T. Hirt, T. Hyánek, V. Hladká, M. Kopecká, M. Babuška, M. Efektivní marketing pro neziskové organizace. online MS Teams, 17.09.2020 – 17.09.2020.

[19]GALETA, P. BRŮŽEK, J. Sex estimation using continuous variables: Problems and principles of sex classification in the zone of uncertainty. In Obertová, Z., Stewart, A., Cattaneo, C. Statistics and Probability in Forensic Anthropology. Amsterdam : Academic Press, 2020, s. 155-182. ISBN: 978-0-12-815764-0

[20]BEHENSKÝ, P. ŠMEJDA, L. Možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami: případová studie Sedlec-Hůrka. Archeologie ve středních Čechách, 2020, roč. 24, č. Neuvedeno, s. 435-441. ISSN: 1214-3553

[21]HOMMEROVÁ, D. BRUNCLÍKOVÁ, K. KONEČNÝ, P. HYÁNEK, V. HLADKÁ, M. VOJTÍŠEK, P. KOPECKÁ, M. HEJDUKOVÁ, P. KRECHOVSKÁ, M. ŠLEHOFEROVÁ, T. HIRT, T. TLUČHOŘ, J. DVOŘÁKOVÁ, T. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 172 s. ISBN: 978-80-261-0965-5

[22]LOZOVIUK, P. Meždu naukoj i iděologijej. Istorija německojazyčnoj etnografii češskich zemel’. VESTNIK SANKT-PETERBURGSKOGO UNIVERSITETA-ISTORIYA, 2020, roč. 65, č. 4, s. 1162-1185. ISSN: 1812-9323

[23]ŠLEHOFEROVÁ, T. HIRT, T. DVOŘÁKOVÁ, T. Social marketing and social services. In Kresa, Z. Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz: GUC – Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. s. 123-135. ISBN: 978-3-86367-063-4

[24]OVSKÝ, P. Miroslav Černý – Život s indiány tří Amerik: Čtení o Václavu Šolcovi (2019). AntropoWebzin, 2020, roč. 2020, č. 1-2, s. 54-56. ISSN: 1801-8807

[25]ČERNÝ, K. HLAVÁČKOVÁ, L. ALUŠÍK, T. DIVIŠOVÁ, B. KRUŽICOVÁ, Z. MÁŠOVÁ, H. MURTINGEROVÁ, K. PANKOWSKÁ, A. SHBAT, A. TOMÍČEK, D. Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008 M-Ž. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2020, 234 s. ISBN: 978-80-246-4462-2

[26]PANKOWSKÁ, A. GALETA, P. SPĚVÁČKOVÁ UHLÍK, P. NOVÁČEK, K. Bioarchaeology of violence and medieval monasteries in Central Europe. Los Angeles USA, 2020.89th Annual Meeting of the American-Association-of-Physical-Anthropologists (AAPA)

[27]HAWS, J. BENEDETTI, M. TALAMO, S. BICHO, N. CASCALHEIRA, J. ELLIS, MG. CARVALHO, M. FRIEDL, L. PEREIRA, T. ZINSIOUS, B. The early Aurignacian dispersal of modern humans into westernmost Eurasia. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2020, roč. 117, č. 41, s. 25414-25422. ISSN: 0027-8424

[28]GALETA, P. PANKOWSKÁ, A. Fertility and growth rate estimation based on age-at-death composition of skeletal sample: Stochastic approach accounting for sample size. Los Angeles USA, 2020.89th Annual Meeting of the American-Association-of-Physical-Anthropologists (AAPA)

[29]Hommerová, D. Šlehoferová, T. Hirt, T. Tlučhoř, J. Hyánek, V. Hladká, M. Brunclíková, K. Kopecký, P. Babuška, M. Krechovská, M. Problematika strategického řízení nestátních neziskových organizací s ohledem na vývoj trhu. online, 20.11.2020 – 20.11.2020.

[30]Brunclíková, K. Tlučhoř, J. Šlehoferová, T. Kopecká, M. Hyánek, V. Hladká, M. Efektivní marketing pro neziskové organizace. online MS Teams, 01.10.2020 – 01.10.2020.

[31]JANOVSKÝ, MP. KARLÍK, P. HORÁK, J. ŠMEJDA, L. ASARE, MO. BENEŠ, J. HEJCMAN, M. Historical land-use in an abandoned mountain village in the Czech Republic is reflected by the Mg, P, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Zr, and Sr content in contemporary soils. CATENA, 2020, roč. 187, č. April 2020, s. nestránkováno. ISSN: 0341-8162

[32]HOMMEROVÁ, D. TLUČHOŘ, J. ŠLEHOFEROVÁ, T. HIRT, T. KRECHOVSKÁ, M. HEJDUKOVÁ, P. BRUNCLÍKOVÁ, K. HYÁNEK, V. BABUŠKA, M. HLADKÁ, M. KOPECKÁ, M. Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby. 2020.

[33]KAPUSTA, J. KOSTIĆOVÁ, Z. From the Trees to the Wood: Alternative Spirituality as an Emergent ‘Official Religion’?. Journal of Religion in Europe, 2020, roč. 13, č. 3-4, s. 187-213. ISSN: 1874-8929

[34]ASARE, MO. APOH, W. AFRIYIE, JO. HORÁK, J. ŠMEJDA, L. HEJCMAN, M. Traces of German and British settlement in soils of the Volta Region of Ghana. Geoderma Regional, 2020, roč. 21, č. June 2020, s. nestránkováno. ISSN: 2352-0094

[1]CHVOJKA, O. MENŠÍK, P. KRIŠTUF, P. Současný stav poznání mohylových pohřebišť starší doby bronzové v jižních Čechách. Modra, 2019.26. medzinárodné sympózium Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku

[2]LOZOVIUK, P. Masová turistika v procesu společenských změn. Oděsa jako „kolébka“ ruského turismu. Český lid, 2019, roč. 106, č. 3, s. 275-295. ISSN: 0009-0794

[3]FATKOVÁ, G. KOUBA, M. Porta Balkanica: Jídlo a strava (monotematické číslo). 2019. ISSN:1804-2449

[4]FATKOVÁ, G. Země ovcí: Obraz Balkánu na pohlednicích z 1. poloviny 20. století. In Stehlík, P. OD MORAVSKÝCH LUK K BALKÁNSKÝM HORÁM. Brno: Matice Moravská, 2019. s. 179-192. ISBN: 978-80-87709-24-5

[5]WALACH, V. KUPKA, P. LUPTÁK, Ľ. HUŠKOVÁ, K. TOUŠEK, L. BRENDZOVÁ, A. PLACHÝ, O. VANKOVÁ, K. Dobývání kriminality: Reflexe viktimizačního šetření v českých sociálně vyloučených lokalitách. STUDIA ETHNOLOGICA PRAGENSIA, 2019, roč. Neuveden, č. 1, s. 44-60. ISSN: 2336-6699

[6]KOLLÁROVÁ, A. Producing a Myth: on Discourse and Cultural Institution. Chergui, 2019, roč. 1, č. 2, s. 14-16. ISSN: 2665-766X

[7]MENŠÍK, P. STARKOVÁ, L. KRÁL, V. Hradiště na Strakonicku. Předchůdci moderních opevněných sídel v pravěku a raném středověku z pohledu archeologie. Strakonice : 2019, 58 s. ISBN: 978-80-907304-2-7

[8]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Od krevní msty k postsocialismu: vývoj antropologického zájmu o Balkán. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 217 s. ISBN: 978-80-7325-490-2

[9]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Life Cycle Service and Family Typologies in the Balkans. Ústav etnologie FF UK Praha, 2019.Balkan express. Living together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation, Praha.

[10]BAUMANOVÁ, M. ŠMEJDA, L. RUTHER, H. Pre-Colonial Origins of Urban Spaces in the West African Sahel: Street Networks, Trade, and Spatial Plurality. Journal of Urban History, 2019, roč. 45, č. 3, s. 500-516. ISSN: 0096-1442

[11]TOUŠEK, L. KUPKA, P. WALACH, V. TVRDÁ, K. LUPTÁK, Ľ. BRENDZOVÁ, A. VANKOVÁ, K. DVOŘÁKOVÁ, T. Metodika prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. 2019.

[12]SOSNA, D. BRUNCLÍKOVÁ, L. GALETA, P. Rescuing things: Food waste in the rural environment in the Czech Republic. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, roč. 214, č. 20 March 2019, s. 319-330. ISSN: 0959-6526

[13]FRIEDL, L. CLAXTON, AG. WALKER, CHS. CHURCHIL, SE. HOLLIDAY, TW. HAWKS, J. BERGER, LR. DESILVA, JM. MARCHI, D. Femoral neck and shaft structure in Homo naledi from the Dinaledi Chamber (Rising Star System, South Africa). Journal of Human Evolution, 2019, roč. 133, č. August 2019, s. 61-77. ISSN: 0047-2484

[14]MACHÁČEK, J. MILO, P. BREIBERT, W. DRESLER, P. EICHERT, S. PANKOWSKÁ, A. STRATJEL, F. Das frühmittelalterliche Hügelgräberfeld von Bernhardsthal. 1. vyd. Sankt Pölten, Rakousko : Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Kunst und Kultur, Landessammlungen Niederösterreich, 2019, 138 s. ISBN: 978-3-903150-58-4

[15]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Mléčné příbuzenství jako alternativní strategie příbuzenství na Balkáně.. Etnické komunity – neviditelní, přehlížení zapomenutí., 2019,

[16]KRIŠTUF, P. HAVLÍKOVÁ, M. JEŽEK, J. BLÁHOVÁ, O. Current metallographic results of Bronze Age swords. Modra, 2019.26. medzinárodné sympózium “Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku”

[17]HAWS, JA. BENEDETTI, MM. CASCALHEIRA, JM. BICHO, NF. CARVALHO, MC. ZINSIOUS, BK. ELLIS, MG. FRIEDL, L. Human Occupation during the Late Pleniglacial at Lapa do Picareiro (Portugal). In Schmidt, I., Cascalheira, J., Bicho, N. Human Adaptations to the Last Glacial Maximum. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. s. 188-213. ISBN: 978-1-5275-3848-1

[18]FATKOVÁ, G. Holubci, sarmi a šulky: balkánské závitky a jejich druhý život v českém pohraničí. Porta Balkanica, 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 51-61. ISSN: 1804-2449

[19]LOZOVIUK, P. „Etnické přistěhovalectví“ jako příklad „návratové politiky“?. In Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude?. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2019, s. 204-209. ISBN: 978-80-88081-24-1

[20]KADLECOVÁ, Š. NUNCA MÁS, NIE WIEDER: ETHICAL ASPECTS OF REMEMBERING IN THE NARRATIVES OF RAVENSBRÜCK SURVIVORS, THEIR DESCENDANTS AND OTHER PERSONS ENGAGED IN THE MEMORY WORK. Hispania Nova, 2019, roč. 2019, č. Nº 1 extraordinario, s. 175-195. ISSN: 1138-7319

[21]CHLEVIŠŤAN, J. KRIŠTUF, P. Mohylová pohřebiště na jižním Přešticku (západní Čechy) a jejich využití pro predikci sídlišť mladší doby bronzové. Musaica Archaeologica, 2019, roč. 4, č. 1, s. 25-53. ISSN: 2453-8701

[22]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Vojvodovští Češi a Slováci: konstrukce a rekonstrukce identit.. Městská knižnica Bratislava, Spolok Slovákov z Bulharska, SR, 2019.Mezinárodní konferenci 70. výročie príchodu Slovákov z Bulharska do ČSR, Městská knižnica Bratislava, Spolok Slovákov z Bulharska.

[23]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Mléčné příbuzenství jako alternativní strategie příbuzenství na Balkáně.. In 2019.

[24]LOZOVIUK, P. Češsko-belorusskije akaděmičeskije svjazi na sovremennom etape na primere sotrudničestva istoričeskogo fakul’těta BGU i filosofskogo fakul’těta Zapadno-češskogo universitěta (2010–2019 gg.). In Pičetauskija čytanni – 2019: universiteckaja navuka i gistaryčnaja adukacyja u Belarusi XX – pačatku XXI st. Da 85-goddzja stvarennja gistaryčnaga fakul’teta Belaruskaga dzjaržaunaga universiteta: materyjaly mižnar. navuk.-prakt. kanf.. Minsk: BGU Minsk, 2019. s. 20-22. ISBN: 978-985-566-831-3

[25]Kapusta, J. Studentská antropologická konference v Plzni. Plzeň, 07.11.2019 – 07.11.2019.

[26]ŠLEHOFEROVÁ, T. FATKOVÁ, G. KÖNIGSMARKOVÁ, A. Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 2019, 319 s. ISBN: 978-80-261-0864-1

[27]KOTĚROVÁ, A. KRÁLÍK, V. RMOUTILOVÁ, R. FRIEDL, L. RŮŽIČKA, P. VELEMÍNSKÁ, J. MARCHAL, F. BRŮŽEK, J. Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 2019, roč. 68, č. November 2019, s. 1-10. ISSN: 1752-928X

[28]BENEDETTI, MM. HAWS, JA. BICHO, NF. FRIEDL, L. ELLWOOD, BB. Late Pleistocene site formation and paleoclimate at Lapa do Picareiro, Portugal. Geoarcheology, 2019, roč. 34, č. 6, s. 698-726. ISSN: 0883-6353

[29]PANKOWSKÁ, A. GALETA, P. SPĚVÁČKOVÁ, P. NOVÁČEK, K. Violence in European medieval monasteries: Skeletal trauma in Teplá monastery (Czech Republic). INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY, 2019, roč. 29, č. 6, s. 908-921. ISSN: 1047-482X

[30]PANKOWSKÁ, A. GALETA, P. SPĚVÁČKOVÁ, P. NOVÁČEK, K. Burials of the „warriors“ in Teplá monastery, identification of violence-related trauma of human skeletons. Hradec Králové, 2019.1st Conference of Archeology of Conflicts

[31]LOZOVIUK, P. ALEKSANDROVIČ, SS. BAHEŇSKÝ, F. BUČA, AI. VACULÍK, J. GUŽALOVSKIJ, AA. KAZAK, O. KISELEV, K. KOZAK, K. KUDRAVCEVA, K. LAVRINOVIČ, M. PERGL, D. PINČUK, V. PRISTUPA, N. REPIN, V. SALKOV, V. ŠEVČENKO, K. Историко-культурные аспекты чешско-белорусских связей. 1. vyd. Minsk : Издательский центр БГУ, 2019, 327 s. ISBN: 978-985-553-573-8

[32]CHVOJKA, O. MENŠÍK, P. STARKOVÁ, L. Vorgeschichtliche Burgwälle und Höhenfundstellen im südböhmischen Bereich des Böhmerwaldes. In Fines Transire 28. 2019. s. 95-120., ISSN: 1868-2308

[33]KUPKA, P. WALACH, V. BRENDZOVÁ, A. PLACHÝ, O. LUPTÁK, Ľ. TOUŠEK, L. TVRDÁ, K. VANKOVÁ, K. DVOŘÁKOVÁ, T. Obchod s chudobou: kvalitativní obsahová analýza českých médií v letech 2006–2017. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2019, roč. 11, č. 1, s. 19-42. ISSN: 1802-0364

[34]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Roma in the Czech Republic: Social exclusion and the strategies of inclusion. Universität Bayreuth, SRN, 2019.Roma in the Czech Republic: Social exclusion and the strategies of inclusion

[35]ŠLEHOFEROVÁ, T. Projektové řízení na VŠ a jeho (ne)soulad se strategickým řízením: Problematika měření dopadu projektů a strategie. Špindlerův Mlýn, 2019.Informační systémy pro podporu projektového řízení na vysokých školách

[1]NOVOTNÝ, J. Amman’s Board Riders: The Evolution of a Skateboard Scene in Jordan. 2018,

[2]Lupták, Ľ. Dvořáková, T. Výzkum viktimizace v Čechách: od dojmologie ke reálné kriminalitě. Praha, 21.06.2018 – 21.06.2018.

[3]TURNOVEC, A. TOUŠEK, L. SNTWRKAN. 2018.

[4]KUPKA, P. Kdo bydlí v sociálně vyloučených lokalitách?. Ostrava, 2018.Semináře k výzkumu BRIZOLIT v sociálně vyloučených lokalitách

[5]Hutníková, J. Čadek, Š. Fatková, G. Tachovsko v 2. polovině 20. století. Tachov, 26.02.2019 – 29.02.2020.

[6]FATKOVÁ, G. ŠLEHOFEROVÁ, T. KÖNIGSMARKOVÁ, A. Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 2018, 319 s. ISBN: 978-80-261-0805-4

[7]KUPKA, P. BRENDZOVÁ, A. WALACH, V. PLACHÝ, O. TOUŠEK, L. LUPTÁK, Ľ. TVRDÁ, K. VANKOVÁ, K. Obchod s chudobou: obsahová analýza českých zpravodajských médií v období 2006–2017. Středoevropské politické studie, 2018, roč. 20, č. 2, s. 124-146. ISSN: 1212-7817

[8]GALETA, P. SLÁDEK, V. ČECHURA, M. PANKOWSKÁ, A. Předstihový záchranný výzkum zaniklého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Všerubech, okr. Plzeň sever: Výzkumná zpráva ze sezón 2016-2017. 2018.

[9]CHVOJKA, O. MENŠÍK, P. STARKOVÁ, L. Vor- und frühgeschichtliche Burgwälle und Höhenfundstellen auf der Süd- und Westseite des Böhmerwaldes. Niederalteich, 2018.Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 28. Treffen

[10]Naxera, V. Krčál, P. Lupták Burzová, P. “Tábor v Letech byl neexistující pseudokoncentrák”: Workshop k instrumentální politizaci dějin Vol. 1. Kulturka ZČU, Plzeň, 02.11.2018 – 02.11.2018.

[11]WALACH, V. KUPKA, P. LUPTÁK, Ľ. BRENDZOVÁ, A. Viktimizácia v sociálne vylúčených lokalitách v ČR: Poznámky k ekonomike vykorisťovania. Modra – Harmónia, Slovensko, 2018.Paralely a divergencie: slovensko-české kriminologické dni

[12]TOUŠEK, L. Bezpečnostní rizika v SVL. Žďár nad Sázavou, 2018.Setkání koordinátorů pro záležitosti romské menšiny, romských poradců a terénních pracovníků se zástupci Romů

[13]KUPKA, P. WALACH, V. The Segregation of Roma in the Czech Republic: Applying Picker’s Framework to the socially excluded localities. Birmingham, 2018.Racial Discplacements: Peripheries, Camps, Resistance

[14]KUPKA, P. Etnografie gangu (bez gangu): Analýza vyprávění o odhaleném drogovém gangu na Ostravsku. Bratislava, 2018.Akadémia rómských štúdií

[15]SOBOTKOVÁ, V. PĚCHOTA, J. TLILI, V. MARUŠKINOVÁ, K. KOLLÁROVÁ, A. TINTĚROVÁ, M. Židé v islámu: koncept ahl adh-dhimma a případová studie židovské menšiny v Maroku. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 226 s. ISBN: 978-80-261-0795-8

[16]HAWS, J. BENEDETTI, M. FRIEDL, L. BICHO, N. CASCALHEIRA, J. CARVALHO, M. Middle-Upper Paleolithic Transition in Southern Iberia: New Data from Lapa do Picareiro, Portugal. Faro, Portugalsko, 2018.8th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution

[17]Lozoviuk, P. Janeček, P. Lehnerová, M. Štorková, N. Ulrychová, M. Dobrovolná, K. Lozoviuk, P. Janeček, P. Lehnerová, M. Štorková, N. Ulrychová, M. Dobrovolná, K. Jiné Plzeňsko: obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě. Národopisné muzeum Plzeňska, 21.09.2018 – 25.11.2018.

[18]ČAPEK, L. MENŠÍK, P. STARKOVÁ, L. Skalní hřbet Měcholupy u Blovic – Velká skála (Kámen) z pohledu archeologie. Archeologie západních Čech, 2018, roč. 9, č. 2, s. 5-15. ISSN: 1804-2953

[19]PIKNEROVÁ, L. ZÁHOŘÍK, J. STRYCH, F. KYDLÍČEK, J. DVOŘÁČEK, J. RUDINCOVÁ, K. Colonialism on the Margins of Africa. Abingdon : Routledge, 2018, 108 s. ISBN: 978-1-138-03794-6

[20]PANKOWSKÁ, A. MONÍK, M. NECHVÁTAL, M. Reading the Silhouettes of Burnt Dead: Using Elemental Analysis (Pxrf) to Identify Late Bronze and Early Iron Age Urn Cenotaphs. Anthropologie (International Journal of the Science of Man), 2018, roč. 56, č. 1, s. 39-52. ISSN: 0323-1119

[21]WALACH, V. Zdroje nebezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě. Sociologický časopis, 2018, roč. 54, č. 2, s. 253-275. ISSN: 0038-0288

[22]TOUŠEK, L. WALACH, V. KUPKA, P. PLACHÝ, O. TVRDÁ, K. LUPTÁK, Ľ. BRENDZOVÁ, A. Sociálně vyloučené lokality z pohledu sociodemografických ukazatelů. DEMOGRAFIE (revue pro výzkum populačního vývoje), 2018, roč. 60, č. 1, s. 21-35. ISSN: 0011-8265

[23]DOBROVOLNÁ, K. JANEČEK, P. LEHNEROVÁ, M. LOZOVIUK, P. ŠTORKOVÁ, N. ULRYCHOVÁ, M. Jiné Plzeňsko: Obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 164 s. ISBN: 978-80-261-0791-0

[24]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. “We Loved each other Very Much.” Emotions and Senses in the Choice of Spouse in a Czech Village in Bulgaria. Zadar, Chorvatsko, 2018.9th InASEA Congress, Emotions, Senses and Affects in the Context of Southeast Europe

[25]TOUŠEK, L. WALACH, V. KUPKA, P. TVRDÁ, K. BRENDZOVÁ, A. LUPTÁK, Ľ. DVOŘÁKOVÁ, T. PLACHÝ, O. VANKOVÁ, K. Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a vitktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Doplněk, 2018, 217 s. ISBN: 978-80-7239-340-4

[26]TOUŠEK, L. WALACH, V. Představení metodiky prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. Kašperské Hory, 2018.Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí plus krajští koordinátoři prevence Policie ČR

[27]KUPKA, P. LUPTÁK, Ľ. Kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Chomutov, 2018.Workshop bezpečnost a viktimizace v SVL

[28]WALACH, V. O skandinávské kriminologii, Breivikovi i protiimigrantské rétorice: Rozhovor se Sveinungem Sandbergem a Victorem Lund Shammasem. Česká kriminologie, 2018, roč. 5, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2464-6210

[29]KUPKA, P. Jak vzniká sociálně vyloučená lokalita?. Ostrava, 2018.Semináře k výzkumu BRIZOLIT v sociálně vyloučených lokalitách

[30]KUPKA, P. WALACH, V. LUPTÁK, Ľ. Projekt BRIZOLIT – představení aktuálních výstupů a výzkumných šetření, skupinová diskuze. Kašperské Hory, 2018.Celorepublikový IMZ styčných důstojníků pro menšiny a členů jejich pracovních skupin

[31]DVOŘÁKOVÁ, T. MERTL, J. Důstojná existence kontra osobní Zod povědnost: případ dětských dlužníků v Plzni. Sociální práce (Sociálna práca), 2018, roč. 18, č. 3, s. 54-69. ISSN: 1213-6204

[32]GERMONPRÉ, M. GALETOVÁ, M. SABLIN, M. BOCHERENS, H. Self-domestication or human control? The Upper Palaeolithic domestication of the wolf. In Hybrid Communities: Biosocial Approaches to Domestication and Other Trans-species Relationships. Velká Británie : Routledge, 2018, s. “nestránkováno”. ISBN: 978-1-138-89399-3

[33]ŠMEJDA, L. PANKOWSKÁ, A. Reconfiguring Normative Funeral Rite in European Prehistory: Second Thoughts on Secondary Manipulation of Human Remains. Washington, DC April 11 – 15, 2018, 2018.SAA 83rd Annual Meeting

[34]WALACH, V. Princip etnické neutrality, rasové profilování: Kriminologický pohled. Praha, 2018.Kurz styčných důstojníků pro menšiny a členy pracovních skupin

[35]Vaňková, M. Brendzová, A. Palečková Tauberová, M. Workshop Žena ve veřejném prostoru. Filozofická fakulta, Západočeská univerzita, 05.04.2018 – 05.04.2018.

[36]VAŇKOVÁ, M. BRENDZOVÁ, A. PALEČKOVÁ TAUBEROVÁ, M. Veřejná projekce záznamu z workshopu Žena ve veřejném prostoru. 2018.

[37]REBAY-SALISBURY, K. PANY-KUCERA, D. SPANNAGL-STEINER, M. KANZ, F. GALETA, P. TESCHLER-NICOLA, M. SALISBURY, RB. Motherhood at Early Bronze Age Unterhautzenthal, Lower Austria. Archaeologia Austriaca, 2018, roč. 102, č. December, s. 71-134. ISSN: 0003-8008

[38]LOCHMANNOVÁ, MBA. Tělo odsouzeného jako nástroj interpretace tzv. druhého života. Hradeck Králové, 2018.Konference ČSS 2018: Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018)

[39]PETŘÍK, J. SOSNA, D. PROKEŠ, L. ŠTEFANISKO, D. GALETA, P. Shape matters: assessing regional variation of Bell Beaker projectile points in Central Europe using geometric morphometrics. Archaeological and Anthropological Sciences, 2018, roč. 10, č. 4, s. 893-904. ISSN: 1866-9557

[40]LUPTÁK, Ľ. Ekonomika vykorisťovania: viktimizácia v podmienkach sociálneho vylúčenia v ČR. Praha, 2018.9. Celostátní konference České asociace streetworkerů

[41]Walach, V. Kupka, P. Toušek, L. Lupták, Ľ. Tvrdá, K. Vanková, K. Plachý, O. Brendzová, A. Dvořáková, T. Bezpečnost, viktimizace a prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. Plzeň, KSA FF ZČU, 13.09.2018 – 14.09.2018.

[42]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Vzdělání a výchova (u) Romů aneb education vs. schooling. Studia Ethnologica Pragensia, 2018, roč. 1, č. jaro, s. 86-94. ISSN: 1803-9812

[43]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Fifty years researching Roma: Interview with Will Guy. Studia Ethnologica Pragensia, 2018, roč. 1, č. jaro, s. 147-163. ISSN: 1803-9812

[44]WALACH, V. Getting Hit and Then What? An Autoethnography of Street Violence. Praha, 2018.Consequences of Ethnography: Knowing Violence via the Self and Its Aftermath

[45]FATKOVÁ, G. KÖNIGSMARKOVÁ, A. Kuchyňské psaní/Schreiben in der Küche: Jazykové hranice v rukopisných kuchařských sešitech česko-bavorského pohraničí/Sprachgrenzen in den Kochheften der bayerisch-tschechischen Grenzregion. Plzeň, 2018.Workshop Stadt – Sprachgrenzen und Identität

[46]LUPTÁK, Ľ. On thrift and the bent space – time of social exclusion in the Czech Republic. Plzeň, 2018.Thrift in Anthropology

[47]KUPKA, P. WALACH, V. LUPTÁK, Ľ. Projekt BRIZOLIT – představení projektu zaměřeného na zmapování bezpečnostních rizik a nástrojů pro jejich řešení v souvislosti se SVL. Kašperské Hory, 2018.Celorepublikový IMZ styčných důstojníků pro menšiny a členů jejich pracovních skupin

[48]VAŇKOVÁ, M. BRENDZOVÁ, A. PALEČKOVÁ TAUBEROVÁ, M. Audiovizuální záznam z workshopu Žena ve veřejném prostoru. 2018.

[49]ŠTORKOVÁ, N. Marie Ulčová a její příspěvek k západočeskému muzejnictví. Muzejní a vlastivědná práce, 2018, roč. 56, č. 1, s. 13-23. ISSN: 1803-0386

[50]Starková, L. Rak, M. Funk, L. Galusová, L. Zapomenutá místa pohraničí – 50 let vývoje krajiny očima archeologie. Tachov, Plzeň, Weiden, 01.10.2017 – 28.09.2018.

[51]FRIEDL, L. CLAXTON, AG. WALKER, CS. CHURCHILL, SE. HOLLIDAY, TW. HAWKS, J. BERGER, LR. DESILVA, JM. MARCHI, D. Femoral neck and shaft structure in Homo naledi. Austin, TX, USA, 2018.87th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists

[52]PANKOWSKÁ, A. Diachronic variation in secondary burial practices in Bronze and Iron Age Moravia. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE: REPORTS, 2018, roč. 21, č. OCT 2018, s. 460-471. ISSN: 2352-409X

[53]Jakoubková Budilová, L. Lachoutová, A. Sanchezová, K. Život na ulici, antropologie a (kritická) sociální práce. Plzeň, 06.09.2018 – 06.09.2018.

[54]LUPTÁK, Ľ. Bezpečnost a viktimizace v SVL. Praha, Úřad Vlády České republiky, 2018.Seminář k bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách

[55]KADLECOVÁ, Š. Abandoning the monolithic victim: Changes in representations of the memory of Ravensbrück concentration camp. AntropoWebzin, 2018, roč. 1-2/2018, č. 1-2, s. 37-44. ISSN: 1801-8807

[56]JAKOUBEK, M. Antropologie Evropy, národnostní indiference a zpráva Československého Národního Domu T. G. Masaryka v Sofii – odbočky Vojvodovo (1932). Journal of Culture, 2018, roč. 7, č. 2, s. 61-68. ISSN: 2336-7849

[57]NOVOTNÝ, J. From Streets to Associations: The Commercialization of Skateboarding in Morocco. 2018,

[58]MENŠÍK, P. PROCHÁZKA, M. STARKOVÁ, L. Mohylovité objekty u Malých Kyšic na Kladensku. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. Plzeň: 2018. s. 61-70. ISBN: 978-80-87170-51-9

[59]SPĚVÁČKOVÁ, P. PANKOWSKÁ, A. GALETA, P. 3D rekonstrukce kostry „bojovníka“ z Kláštera Teplá. Kouty u Ledče nad Sázavou, 2018.Počítačová podpora v archeologii 2018

[60]FÁROVÁ, N. Muži do škol? Ano! Ale…: Potřeba mužů v primárním vzdělávání. Gender a výzkmu /Gender and Research, 2018, roč. 19, č. 1, s. 82-104. ISSN: 2570-6578

[61]LUPTÁK, Ľ. Economy of exploitation: an outline of the economic system underlying social exclusion in the Czech Republic. Praha, 2018.Coloniality of power in CEE: States, social movements and epistemology on the semiperiphery,

[62]JAKOUBEK, M. FATKOVÁ, G. Plzeňská bulharistika: od začátku do konce (Bulharistická bádání na Katedře antropologie Západočeské univerzity v Plzni). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 10, č. 2-3, s. 97-109. ISSN: 1802-0364

[63]KUPKA, P. Jsou sociálně vyloučené lokality nebezpečné?. Ostrava, 2018.Semináře k výzkumu BRIZOLIT v sociálně vyloučených lokalitách

[64]LUPTÁK, Ľ. WALACH, V. KUPKA, P. BRENDZOVÁ, A. TOUŠEK, L. PLACHÝ, O. VANKOVÁ, K. Poznámky k ekonomike vykorisťovania. In V príspevku budeme prezentovať vybrané výsledky trojročného výskumu viktimizácie v sociálne vylúčených lokalitách v ČR, založené na dotazníkovom šetrení realizovanom naprieč sociálne vylúčenou populáciou a na etnografickom výskume v dvoch vybraných lokalitách. Sústredíme sa predovšetkým na materiálnu stránku sociálneho vylúčenia a s ňou súvisiace štrukturálne zdroje ujmy. Sociálne vylúčené lokality budeme nahliadať ako sociopriestorové manifestácie ekonomiky vykorisťovania ako špecifického ekonomického systému. Tento systém je charakteristický svojím zacielením na extrakciu ekonomického a politického kapitálu zo zraniteľných, deklasovaných populácií a privatizované, nelukratívne a neudržiavané priestory v podmienkach permanentne reformovaného a rozkladajúceho sa sociálneho štátu.. Bratislava: 2018. ISBN: 978-80-223-4633-7

[65]FATKOVÁ, G. “Let the name be heard”: Bulgarian Karakachan naming strategies and their spatial aspects. The journal of culture 2, 2018, roč. 7, č. 2, s. 38-46. ISSN: 2336-7849

[66]HAWS, J. BENEDETTI, M. CARVALHO, M. BICHO, N. CASCALHEIRA, J. FRIEDL, L. Understanding human adaptive responses to abrupt climate change in western Iberia during MIS 3 and 2 using multi-scale archaeological, paleoenvironmental, and paleoclimate records. Paříž, 2018.18. konference UISPP

[67]GALETOVÁ, M. NERUDA, P. Retouchers from mammoth tusks in Middle Palaeolithic. Case study from Kůlna Cave layer 7a1 (Czech republic). In The origins of bone tool technologies : Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology. Mainz : MONREPOS Research Centre and Museum for Human Behavioural Evolution-RGZM, 2018, s. 215-233. ISBN: 978-3-88467-305-8

[68]KUPKA, P. WALACH, V. BRENDZOVÁ, A. Proměny mediálního obrazu „byznysu s chudobou“ v historické perspektivě. Olomouc, 2018.VI. KRIMINOLOGICKÉ DNY

[69]KUPKA, P. Rezidenční odcizení, stížnosti a nejistota: Jak vzniká napětí v sociálně vyloučené lokalitě?. Olomouc, 2018.VI. KRIMINOLOGICKÉ DNY

[70]HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. ŠTÍPKOVÁ, M. Intimate Relationships in Later Life in Europe – Specificities of Partnership Unions Formed in Later Stages of Life-biography. Hong Kong, 2018.U.S.- Hong Kong 2018 Conference Ageing across time and context

[71]LUPTÁK, Ľ. Ekonomika vykořisťování. Žďár nad Sázavou, 2018.Setkání koordinátorů pro záležitosti romské menšiny, romských poradců a terénních pracovníků se zástupci Romů

[72]JAKOUBEK, M. How does it Feel when your Informants Die?. Zadar, Chorvatsko, 2018.9th InASEA Congress, Emotions, Senses and Affects in the Context of Southeast Europe

[73]Lozoviuk, P. 1 Среднеевропейско-евроазиатский коллоквиум. Plzeň, 15.11.2018 – 15.11.2018.

[74]STARKOVÁ, L. FUNK, L. RAK, M. GALUSOVÁ, L. Zapomenutá místa pohraničí – 50 let vývoje očima archeologie. 2018., ISBN: bez ISBN,

[75]HAWS, J. BENEDETTI, M. CARVALHO, M. BENEDETTI, I. ZINSIOUS, B. BICHO, N. CASCALHEIRA, J. FRIEDL, L. Seeing short-term human occupations in the palimpsests of deeply stratified caves: An example from Lapa do Picareiro (Portugal). Paříž, 2018.18. konference UISPP

[1]SOSNA, D. Archaeologies of waste: encounters with the unwanted. Oxford, 2017., ISBN: 978-1-78570-327-0,

[2]GERMONPRÉ, M. FEDOROV, S. DANILOV, P. GALETA, P. JIMENEZ, E. SABLIN, M. LOSEY, RJ. Palaeolithic and prehistoric dogs and Pleistocene wolves from Yakutia: Identification of isolated skulls. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE, 2017, roč. 78, č. February, s. 1-19. ISSN: 0305-4403

[3]KUPKA, P. TVRDÁ, K. WALACH, V. PLACHÝ, O. LUPTÁK, Ľ. TOUŠEK, L. Predátorské praktiky přispívající k reprodukci sociálního vyloučení. Plzeň, 2017.V. kriminologické dny

[4]LUPTÁK, Ľ. Byznys s chudobou: ekonomika vykořisťování. 2017.

[5]ŠTORKOVÁ, N. Československo-německé vztahy v letech 1945-1989 s důrazem na svazy vyhnanců. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 11/12, s. 276-286. ISSN: 1210-6097

[6]DOBROVOLNÁ, K. Současné démonologické pověsti západních Čech a jejich katalogizace. Národopisná revue, 2017, roč. 4/2017, č. 4 (prosinec 2017), s. 307-315. ISSN: 0862-8351

[7]LOZOVIUK, P. „V Oděse se dobře žije“ Cestopisné a protoetnografické obrazy města a jeho obyvatel v 19. století. Český lid, 2017, roč. 104, č. 3, s. 291-316. ISSN: 0009-0794

[8]LOZOVIUK, P. „To se musí vidět!“ Oděsa v české dobové percepci. Slavia časopis pro slovanskou filologii, 2017, roč. 86, č. 4, s. 389-406. ISSN: 0037-6736

[9]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. V Lužickosrbském ústavu v Budyšíně se v červnu 2017 konala přednáška Smutná mise Boguslawa Kowala v Bulharsku a Argentině. Česko-lužický věstník, 2017, roč. roč. 27, č. 10, s. 70. ISSN: 1212-0790

[10]DRUCKER, DG. NAITO, YI. PÉAN, S. PRAT, S. CRÉPIN, L. CHIKARAISHI, Y. OHKOUCHI, N. PUAUD, S. GALETOVÁ, M. PATOU-MATHIS, M. YANEVICH, A. BOCHERENS, H. Isotopic analyses suggest mammoth and plant in the diet of the oldest anatomically modern humans from far southeast Europe. Scientific report, 2017, roč. 7, č. Jul 18 2017, s. 1-10. ISSN: 2045-2322

[11]JAKOUBEK, M. O děvuškách, antropologii a byologii aneb Není etnografie jako etnografie; Grygar, Jakub – Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016, 256 s. (recenze). Studia Ethnologica Pragensia, 2017, roč. 1, č. 1, s. 224 – 227. ISSN: 1803-9812

[12]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. O mladé antropologii a zralých antropolozích aneb K šedesátinám Václava Soukupa. Národopisná revue, 2017, roč. 3, č. 1, s. 261-263. ISSN: 0862-8351

[13]JAKOUBEK, M. Bulharské fondy a bulharistická činnost Slovanské knihovny (u příležitosti 100. výročí bulharistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Porta Balkanica, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 93-94. ISSN: 1804-2449

[14]BRUNCLÍKOVÁ, L. Recyclable waste as a marker of everyday life routines. In Archaeologies of Waste. Encounters with the Unwanted. Oxford : Oxbow Books, 2017, s. 100-120. ISBN: 978-1-78570-327-0

[15]PIKNEROVÁ, L. ZÁHOŘÍK, J. KULEOVÁ, P. Rovníková Guinea. Praha : Dokořán, 2017,

[16]PANKOWSKÁ, A. ŠMEJDA, L. TAJER, A. RIEGER, D. Využití kontextuální tafonomie k rekonstrukci způsobu exkarnace sekundárně uložených lidských kostí. Archeologické rozhledy, 2017, roč. 69, č. 3, s. 399-420. ISSN: 0323-1267

[17]KADLECOVÁ, Š. Odhalené kulturní významy rodinného fotoalba. Kultura, umění a výchova, 2017, roč. 5, č. 2, ISSN: 2336-1824

[18]DVOŘÁKOVÁ, T. Co znamená myslet antropologicky (o etnicitě). Praha : Ústav etnologie, FF, UK, 2017.

[19]BRABAČOVÁ, M. Bořivoj Kňourek – Lenka J. Budilová: Dům ve Vojvodovu. Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr. CDK, Brno 2015. Lidé města, 2017, roč. 19, č. 3, s. 492-494. ISSN: 1212-8112

[20]STARKOVÁ, L. NOVÁČEK, K. MELČÁK, M. Interactive map of the historical heritage of Mosul. AARGnews, 2017, roč. 55, č. October, s. 45. ISSN: 1756-753X

[21]Nováček, K. Starková, L. Melčák, M. Beránek, O. Ohrožená architektura města Mosulu. Praha, 08.02.2017 – 31.03.2017.

[22]FATKOVÁ, G. 8. česko-bavorský Stammtisch/8. Bayerisch-tschechischen Stammtisch. Svobodka, 2017.8. česko-bavorský Stammtisch/8. Bayerisch-tschechischen Stammtisch

[23]KOLLÁROVÁ, A. TINTĚROVÁ, M. Sultánovi obchodníci: Příběh židovské komunity v Maroku. Sacra, 2017, roč. 15, č. 1, s. 45-54. ISSN: 1214-5351

[24]SOSNA, D. Heterotopias behind the Fence: Landfills as Relational Emplacements. In Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted. Oxford : Oxbow Books, 2017, s. 162-178. ISBN: 978-1-78570-327-0

[25]SEIFERT, Z. FRIEDL, L. CHAUMOITRE, K. BRŮŽEK, J. Applicability and limitations of sex assessment based on foramen magnum. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2017, roč. 271, č. February, s. „126.e1“-„126.e9“. ISSN: 0379-0738

[26]LOCHMANNOVÁ, MBA. Kérky za tabák – význam a symbolika vězeňských tetování v prostředí českých mužských věznic. Plzeň, 2017.V. Kriminologické dny

[27]TOUŠEK, L. Vzestup a pád analýzy sociálních sítí. Praha, 2017.Konferenci ČSS 2017

[28]KUPKA, P. Victimization of the Socially Excluded Population in the Czech Republic. Cardiff, UK, 2017.17th Annual Conference of the European Society of Criminology

[29]LUPTÁK, Ľ. TOUŠEK, L. WALACH, V. KUPKA, P. TVRDÁ, K. VANKOVÁ, K. BRENDZOVÁ, A. PLACHÝ, O. Hledání analytických hranic tzv. sociálně vyloučených lokalit. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra sociologie, 2017.Konference české sociologické společnosti

[30]Netolický, P. Chroustovský, L. Nožinová, S. Ondříčková, M. Hobl, L. Mattová, S. Spěváčková, P. Půtová, L. Augustýnová, M. Černá, L. Bartoš, M. Mezinárodní den archeologie. Archeologické nálezy z Čech a Bavorska.. Plzeň, 21.10.2017 – 21.10.2017.

[31]FELLOWS YATES, JA. DRUCKER, DG. REITER, E. HEUMOS, S. WELKER, F. MÜNZEL, SC. WOJTAL, P. GALETOVÁ, M. CONARD, NJ. HERBIG, A. BOCHERENS, H. KRAUSE, J. Central European Woolly Mammoth Population Dynamics: Insights from Late Pleistocene Mitochondrial Genomes. Scientific reports, 2017, roč. 7, č. 1, s. 1-10. ISSN: 2045-2322

[32]TOUŠEK, L. PLACHÝ, O. KUPKA, P. WALACH, V. TVRDÁ, K. LUPTÁK, Ľ. Design a metodologie ve výzkumu viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Plzeň, 2017.V. kriminologické dny

[33]TVRDÁ, K. KUPKA, P. Predátorské praktiky přispívající k reprodukci sociálního vyloučení v oblasti bydlení. Plzeň, 2017.V. kriminologické dny

[34]Fatková, G. Šlehoferová, T. Königsmarková, A. Jídlo a paměť. Plzeň, 21.04.2017 – 21.04.2017.

[35]FATKOVÁ, G. Projíst se k minulosti: teoreticko-metodologická úvaha o vztahu jídla a paměti. Memo, 2017, roč. neuveden, č. 2, s. 5-27. ISSN: 1804-753X

[36]LEHNEROVÁ, M. Manipulace s kolektivní pamětí na příkladu osvobození Rokycan. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2017, roč. 9, č. 1, s. 31-53. ISSN: 1802-0364

[37]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Jan Šimek: Historie školních budov. Od tereziánských reforem po současnost. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Praha 2016, 286 s.. Lidé města, 2017, roč. 19, č. 3, s. 489-492. ISSN: 1212-8112

[38]BEDNÁROVÁ, L. “A co když se to slije?” Vyrovnání se s výzkumným terénem. AntropoWebzin, 2017, roč. 1-2, č. 1, s. 47-50. ISSN: 1801-8807

[39]STARKOVÁ, L. Mapování zaniklých středověkých měst v iráckém Kurdistánu prostřednictvím dálkového průzkumu Země. ArcRevue, 2017, roč. 2, č. 2, s. 14-17. ISSN: 1211-2135

[40]WALACH, V. BRENDZOVÁ, A. Kriminologie na přední linii kapitalismu: Rozhovor se Stevem Hallem a Simonem Winlowem. Česká kriminologie, 2017, roč. 4, č. 2, s. 1-8. ISSN: 2464-6210

[41]SOSNA, D. Každodenní etika v časech nejistoty: klopýtání transakční logiky v neformální ekonomice odpadu. Etnologický ústav, Praha, 2017.Ladislav Holý Lecture

[42]WALACH, V. Narrative violence: Podělávání in a Czech ‘Gypsy ghetto’. Oslo, Norsko, 2017.Narrative Criminology Research Network

[43]DVOŘÁKOVÁ, T. LUPTÁK BURZOVÁ, P. „Čistá Plzeň“ – Případová studie residenční purifikace. Brno, 2017. (Ne)viditelná města – VI. brněnská konference urbánních studií

[44]LOZOVIUK, P. Восточноевропейские истоки европейской этнологии. Традиционная культура, 2017, roč. 65/2017, č. 1, s. 158-168. ISSN: 2410-6658

[45]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Bulgarian Protestants and the Czech village of Voyvodovo. 1. vyd. Sofie, Bulharsko : New Bulgarian University, 2017, 144 s. ISBN: 978-954-535-000-9

[46]KADLECOVÁ, Š. Relating to the Distant Past: Routes of Memory of Women Concentration-Camp Survivors. Český lid (Etnologický časopis), 2017, roč. 104, č. 4, s. 473-494. ISSN: 0009-0794

[47]KLIKOVÁ, J. BRUNCLÍKOVÁ, L. Dumpster diving: Mezi etikou a zákonem. AntropoWebzin, 2017, ISSN: 1801-8807

[48]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Fiktivní příbuzenství na Balkáně. Dům národnostních menšin, Praha, 2017.Balkánský expres 2017

[49]Netolický, P. Chroustovský, L. Hobl, L. Nožinová, S. Spěváčková, P. Kropáčová Veselá, H. Kašparová, H. Živá archeologie. Dny vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni.. Plzen, 08.09.2017 – 09.09.2017.

[50]Lozoviuk, P. Kachanovskij, AG. Prochorov, AA. Salkov, AP. Repin, VV. Markova, A. Чешско-белорусские культурные, общественные и научные связи от Франциска Скорины до современности. Minsk, 19.10.2017 – 19.10.2017.

[51]SOSNA, D. Transforming value near the end of the value chain: informal economy in a Czech landfill. Department of Anthropology and Conservation, University of Kent, Canterbury, 2017.Invited Lecture

[52]GERMONPRÉ, M. GALETOVÁ, M. JIMENEZ, E. LOSEY, R. SABLIN, M. BOCHERENS, H. VAN DEN BROECK, M. Consumption of Canid meat at the Gravetian Předmostí site, The Czech republic. Fossil Imprint, 2017, roč. 73, č. 3-4, s. 360-382. ISSN: 2533-4050

[53]ŠTORKOVÁ, N. Jiří Woitsch, Adéla Jůnová Macková a kol. – Etnologie v zúženém prostoru (2016). AntropoWebzin, 2017, č. 3-4, s. 145-147. ISSN: 1801-8807

[54]TOUŠEK, L. PLACHÝ, O. WALACH, V. KUPKA, P. TVRDÁ, K. LUPTÁK, Ľ. Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Prezentace vybraných výsledků viktimizačního šetření. Plzeň, 2017.V. kriminologické dny

[55]ŠTORKOVÁ, N. Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé. Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě.. Mezinárodní vztahy, 2017, roč. 52, č. 1, s. 73-75. ISSN: 0323-1844

[56]TOUŠEK, L. WALACH, V. LUPTÁK, Ľ. KUPKA, P. Sociálně vyloučené lokality: Místa, která neumíme vidět. Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2017.Neviditelná města

[57]MARUŠKINOVÁ, K. Židé v Maroku od středověku po vznik Státu Izrael. Nový Orient, 2017, roč. 72, č. 3, s. 9-17. ISSN: 0029-5302

[58]HREŠANOVÁ, E. GLAJCHOVÁ, A. Intersekcionalita a zranitelnost ve zdravotní péči. Praha, 2017.Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

[59]LOZOVIUK, P. Oděsa česká a židovská: mezi kosmopolitismem a nacionalismem. Studia Ethnologica Pragensia, 2017, roč. 1, č. 2017, s. 50-65. ISSN: 1803-9812

[60]JIRÁČKOVÁ, K. KOLLÁROVÁ, A. KRAMÁREKOVÁ, V. Mladí muslimové v České republice. In Sondy do studia (o) islámu v období “migrační krize”. Praha : Dokořán, 2017, s. 143-171. ISBN: 978-80-7363-872-6

[61]ŠLEHOFEROVÁ, T. KOTOUČ, T. Nástroje k hodnocení kvality studijních programů: možnosti a limity kvantitativních a kvalitativních přístupů. Špindlerův mlýn, 2017.Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol

[62]Toušek, L. Plachý, O. Kupka, P. Walach, V. Lupták, Ľ. Tvrdá, K. Brendzová, A. Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality. Nečtiny u Plzně, 27.07.2017 – 27.07.2017.

[63]JAKOUBEK, M. Deset, dvacet, třicet … šedesát Aneb O mládí a stáří (nejen) vojvodovskýma očima. Homo Bohemicus, 2017, roč. 1/2017, č. 1, s. 24-26. ISSN: 1312-9252

[64]BRUNCLÍKOVÁ, L. Waste and Value in the Post-Socialist Space. Anthropologie (International Journal of the Science of Man), 2017, roč. 55, č. 3, s. 385-398. ISSN: 0323-1119

[65]ŠLEHOFEROVÁ, T. KOTOUČ, T. Nástroje k hodnocení kvality studijních programů: možnosti a limity kvantitativních a kvalitativních přístupů. In Rychlík, J. Sborník příspěvků ke konferenci: Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 79-90. ISBN: 978-80-261-0713-2

[66]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Rozhovor s Václavem Soukupem. Culturologia. The Journal of Culture, 2017, roč. 6, č. 2, s. 103-111. ISSN: 1805-2886

[67]PANKOWSKÁ, A. SPĚVÁČKOVÁ, P. KAŠPAROVÁ, H. ŠNEBERGER, J. Taphonomy of burnt burials: Spatial analysis of bone fragments in their secondary deposition. International Journal of Osteoarchaeology, 2017, roč. 27, č. 2, s. 143-154. ISSN: 1047-482X

[68]SOSNA, D. BRUNCLÍKOVÁ, L. Introduction. In Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted. Oxford : Oxbow Books, 2017, s. 1-13. ISBN: 978-1-78570-327-0

[69]CHABR, J. Dobrovolnická zkušenost, „migrační krize“ a média. Biograf – časopis pro kvalitativní výzkum, 2017, roč. 63-64, ISSN: 1211-5770

[70]WALACH, V. BRENDZOVÁ, A. Viktimizácia v sociálne vylúčených lokalitách v Českej republike. Ústav etnológie SAV, Bratislava, SK, 2017.Odborný seminář Ústavu etnológie SAV, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a občianského združenia Progresívne Fórum

[71]LOZOVIUK, P. „Etnografická geognosie“ a počátky urbánní protoetnologie. Národopisná revue, 2017, roč. 27/2017, č. 2, s. 107-113. ISSN: 0862-8351

[72]NUSKA, P. The DSLR Revolution and Its Impact on Documentary and Ethnographic Filmmaking. Visual Ethnography, 2017, ISSN: 2281-1605

[73]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Smutná mise Bogusława Kowala v Bulharsku a Argentině. Srbský Institut v Budyšíně, Německo, 2017.Přednáška zahraničních badatelů

[74]LOZOVIUK, P. PRIGARIN, A. KNJAZEVA, E. DEMIN, O. PETROVA, E. STOJANOVA, G. DMITRJUK, V. ČERNYCH, I. STOJANOVA, G. ЭТНОЛОГИЯ ОДЕССЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВАХ. 1. vyd. Одесса : Ирбис, 2017, 387 s. ISBN: 978-617-7473-16-8

[75]VAŘEKA, P. VAŘEKOVÁ, Z. Archeologický výzkum tábora v Letech. Bulletin Muzea romské kultury, 2017, roč. 26, s. 58-83. ISSN: 1212-0707

[1]ANDRŠOVÁ, P. Kolektivní identita současných Basků – role teritoria a jazyka. The Journal of Culture, 2016, roč. 5, č. 2, s. 10-16. ISSN: 1805-2886

[2]KUPKA, P. “Buď děláš právo, nebo podnikáš”: narativní analýza zločinu a transgrese v české advokacii. Brno, Masarykova univerzita, 2016.IV. Kriminologické dny

[3]LUPTÁK BURZOVÁ, P. Class and race in post-socialist factory workplace. Milan, Italy, 2016.14th EASA Biennial Conference

[4]PANKOWSKÁ, A. ARKADIUSZ, T. ŠMEJDA, L. RIEGER, D. Excarnation or evidence of violence? The use of contextual taphonomy for funeral rite reconstruction of Silesian-Platenice phase of Lusatian Culture. Kutná Hora, 2016.XIV. mezinárodní konferenci „Doba popelnicových polí a doba halštatská“

[5]KLJAPOVÁ, M. Kolektivní paměť a konstrukce prostoru v Berouně. In Kreativní město Kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí. Neuveden : Ostravská univerzita, 2016, s. 243-251. ISBN: 978-80-7464-839-7

[6]TOUŠEK, L. LUPTÁK BURZOVÁ, P. LUPTÁK, Ľ. Ambiguities of victimization in “Gadžistan”. Praha, 2016.4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology (CASA)

[7]BEDNÁROVÁ, L. Người Cộng Hòa Sec!?. Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha, 2016.KULA – Kulturně antropologický seminář

[8]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Balkánský patriarchální model: mýtus nebo realita? /. FHS UK, Praha, 2016.Balkánský expres

[9]WALACH, V. PLACHÝ, O. Násilí z nenávisti v sociálně vyloučených lokalitách: Prezentace aktuálního viktimologického výzkumu. Praha, Impact Hub, 2016.Závěrečná konference Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti – vzdělávací část

[10]BEDNÁROVÁ, L. Jsem Phuoc, ale říkej mi Lucky. Anthropologia Integra, 2016, roč. 7, č. 2, s. 67-74. ISSN: 1804-6657

[11]FATKOVÁ, G. Pastevci lahví. Čadca, Slovensko, 2016.Etnofilm Čadca

[12]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Plzeňáci začali „žít svoje město‟. Jak jsou na tom obyvatelé Plzeňského kraje?. Mladá fronta DNES, Karlovarský kraj, 2016, č. 6. 1. 2017, s. 15. ISSN: 1210-1168

[13]FRIEDL, L. Původ anatomicky moderních lidí ve světle druhových definic. Živa, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 210-212. ISSN: 0044-4812

[14]Toušek, L. Brendzová, A. Kupka, P. Walach, V. Tvrdá, K. Vanková, K. Lupták, Ľ. Lupták Burzová, P. Plachý, O. Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení. Plzeň, 08.11.2016 – 08.11.2016.

[15]DVOŘÁKOVÁ, T. Angažovaný přístup v antropologii a otázka využití skrytého výzkumu v prostředí tzv. directing systému. Plzeň, 2016.Antropologie a etika – 12. mezinárodní studentská konference AntropoWebu

[16]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Zpráva z konference Balkánský Expres: Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Třetí balkanistická konference Fakulty humanitních studií UK v Praze, 3. — 4. 6. 2016.. Studia ethnologica pragensia, 2016, roč. 1, č. 2, s. 109-110. ISSN: 2336-6699

[17]STRAKA, J. Úsilí převora Heřmana Josefa Tyla o záchranu kláštera v Teplé 1946–1950. Kuděj, 2016, roč. 17, č. 1-2, s. 116-137. ISSN: 1211-8109

[18]DIRGA, L. Kirstin Drenkhahn, Manuela Dudeck, Frieder Dünkel: Long-Term Imprisonment and Human Rights.. Sociologický časopis, 2016, roč. 52, č. 4, s. 608-609. ISSN: 0038-0288

[19]LOZOVIUK, P. „Etnologie je filozofií budoucnosti.“ R. F. Kaindl a pozapomenuté počátky evropské etnologie. Český lid. The Czech Ethnological Journal, 2016, roč. 103, č. 3, s. 437-450. ISSN: 0009-0794

[20]FÁROVÁ, N. Do we need more men in primary education? Masculinity in the Czech education system. Tartu, 2016.ECPR Graduate Student Conference

[21]GERMONPRÉ, M. LOSEY, R. GALETOVÁ, M. GALETA, P. SABLIN, MV. LATHAM, K. RÄIKKÖNEN, J. Spondylosis deformans in three large canids from the Gravettian Předmostí site: Comparison with other canid populations. International Journal of Paleopathology, 2016, roč. 15, č. December, s. 83-91. ISSN: 1879-9817

[22]JAKOUBEK, M. ČERMÁK, R. Bogusław Kowal (1889-1953). Misie jako přechodový rituál. FHS, Univerzita Karlova, Praha, 2016.Balkánský expres. Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu

[23]JAKOUBEK, M. Anthropology in Eastern Europe between positivism and constructivism: A case from the Czech Republic. Anthropological Notebooks, 2016, roč. 22, č. 3, s. 25-45. ISSN: 1408-032X

[24]GLAJCHOVÁ, A. Komunikace lékař – pacient: Zranitelnost lékařské profese. Dialog – Evropa XXI, 2016, roč. 26, č. 1-4, s. 15-23. ISSN: 1210-8332

[25]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southeast Europe: Konference Mezinárodní asociace pro antropologii jihovýchodní Evropy (InASEA). Sofie, Bulharsko, 15. — 17. 9. 2016. Studia ethnologica pragensia, 2016, roč. 1, č. 2, s. 111-112. ISSN: 2336-6699

[26]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Martin Soukup: Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Lidé města, 2016, roč. 18, č. 1, s. 151-155. ISSN: 1212-8112

[27]GALETOVÁ, M. BALZEAU, A. ZIKMUND, T. KAISER, J. CT scanning of a crust with perforated animal teeth belonging to individual DV 13.. In DOLNÍ VĚSTONICE II, Chronostratigraphy, Paleoethnology, Paleoanthropology.. Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2016, s. 372-376. ISBN: 978-80-7524-004-0

[28]GALETOVÁ, M. Perforated animal teeth. In DOLNÍ VĚSTONICE II, Chronostratigraphy, Paleoethnology, Paleoanthropology.. Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2016, s. 313-322. ISBN: 978-80-7524-004-0

[29]ŠEBIANOVÁ, K. Vnímání lesa: antropologická perspektiva. Acta FF, 2016, roč. 8, č. 1, s. 1-18. ISSN: 2336-6346

[30]TOUŠEK, L. PLACHÝ, O. Vliv nápadu trestné činnosti na pociťovaný strach z kriminality. Brno, Masarykova univerzita, 2016.IV. Kriminologické dny

[31]TOUŠEK, L. Kde domov můj?. Nový prostor, 2016, ISSN: 1213-1911

[32]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. The old and the young in Voyvodovo. Property transmission and inheritance strategies in the Czech village in Bulgaria.. Sofie, Bulharsko, 2016.Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southeast Europe

[33]PRIGARIN, A. Социальная этничность или этническая социальность на микроуровне: загадка происхождения одного топонима в историческом контексте Одессы. In Этносоциология вчера и сегодня. Moskva: Институт этнологии и антропологии РАН, 2016. s. 220-229. ISBN: 978-5-4211-0176-5

[34]HANUS, L. Motyky a Skype. Plzeň, 2016.Sympozium Balcanicum VI.

[35]WALACH, V. KUPKA, P. Prostorové vyloučení po česku? Od sociálně vyloučených lokalit dál. ERA21, 2016, roč. 16, č. 4, s. 73-75. ISSN: 1801-089X

[36]WALACH, V. (Ne)bezpeční Romové? Analýza významu bezpečnosti ve vztahu k Romům ve vládních dokumentech České a Slovenské republiky. SOCIOLOGIA, 2016, roč. 48, č. 2, s. 172-191. ISSN: 0049-1225

[37]JAKOUBEK, M. Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители. 1. vyd. Sofie : издателство “Парадигма”, 2016, 209 s. ISBN: 978-954-326-271-7

[38]LOCHMANNOVÁ, MBA. Vězeňská tetování: osudy vepsané pod kůží. Psychologie dnes, 2016, roč. 22, č. 7-8, s. 54-56. ISSN: 1212-9607

[39]KUPKA, P. Understanding post-socialism with Pierre Bourdieu. The social analysis of (organized) crime in the Czech Republic. Bergamo, Itálie, 2016.6th Ethnography and Qualitative Research Conference

[40]ANDRŠOVÁ, P. Pablo Mateos: Names, Ethnicity and Populations. Tracing Identity in Space. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity, 2016, roč. 8, č. 2, s. 91-93. ISSN: 1802-0364

[41]Gojda, M. Starková, L. Čulíková, L. AARG 2016 Annual Meeting Pilsen. Plzeň, 07.09.2016 – 09.09.2016.

[42]ŠEBIANOVÁ, K. O lesní spiritualitě. Acta FF, 2016, roč. 8, č. 2, s. 29-45. ISSN: 2336-6346

[43]LOCHMANNOVÁ, MBA. David Skarbek: The Social Order of the Underworld – How Prison Gangs Govern the American Penal System. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s. 115-119. ISSN: 1802-0364

[44]LOCHMANNOVÁ, MBA. Vězeňský trh – hybridní barter a komoditní peníze v prostředí českých věznic. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, roč. 8, č. 1, s. 25-42. ISSN: 1802-0364

[45]CHABR, J. Klimeš, David (2015): Jak zábavné je informovat. Infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu. Praha: Karolinum. [Recenze]. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, roč. 8, č. 1, s. 126-129. ISSN: 1802-0364

[46]FRIEDL, L. EISOVÁ, S. HOLLIDAY, TW. Re-evaluation of Pleistocene and Holocene long bone robusticity trends with regards to age-at-death estimates and size standardization procedures. JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION, 2016, roč. 97, č. August, s. 109-122. ISSN: 0047-2484

[47]KLJAPOVÁ, M. Jakoubek, Marek, Jirka, Luděk, Králová, Nela, Pavlásek, Michal, Tůma, Jiří. 2015. „Krajané: hledání nových perspektiv.“ Červený Kostelec: Pavel Mervart.. AntropoWebzin, 2016, č. 1-2, s. 47-48. ISSN: 1801-8807

[48]LOZOVIUK, P. Этничность как детерминант миграционных процессов. Российские и славянские исследования, 2016, roč. 11/2016, č. 11, s. 299-315. ISSN: 1995-5634

[49]JAKOUBEK, M. Komu patří vojvodovské dějiny?. Brno, 2016.VII. mezinárodní balkanistické symposium

[50]DOBROVOLNÁ, K. Vybavení interiéru nově zrekonstruovaného Svatojánského muzea v Nepomuku pohledem jeho zaměstnanců. Muzeum (podtitul Muzejní a vlastivědná práce), 2016, roč. 54, č. 2, s. 38-44. ISSN: 1803-0386

[51]BIGNON-LAU, O. GALETOVÁ, M. Of horse metapodials debitage during the Upper Magdalenian in Europe: An overview of techniques, methods and operational sequences. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2016, roč. 403, č. neuveden, s. 68-78. ISSN: 1040-6182

[52]ANDRŠOVÁ, P. Transformace baskického nacionalismu a vývoj baskické společnosti. AntropoWebzin, 2016, roč. 2016, č. 1-2, s. 13-20. ISSN: 1801-8807

[53]VŠETIČKOVÁ, N. František Bahenský, Rusko a Petrohradská akademie věd v letech 1724-1743. Český lid (Etnologický časopis), 2016, roč. 103, č. 1, s. 147-149. ISSN: 0009-0794

[54]MIK, P. SOSNA, D. GALETA, P. Zhodnocení možností odhadu pohlaví autorů paleolitických nástěnných maleb z otisků ruky. Archeologické rozhledy, 2016, roč. 68, č. 1, s. 3-18. ISSN: 0323-1267

[55]HIRT, T. Epistemological confusions about ethnographical filming. Praha, 2016.4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology (CASA)

[56]LOZOVIUK, P. Na pomezí Balkánu: Budžak v etnokulturní perspektivě. Porta Balkanica. Časopis věnovaný zemím Balkánu a jihovýchodní Evropy/Journal focused on the Balkan and Southeast European countries, 2016, roč. 8, č. 1, s. 43-54. ISSN: 1804-2449

[57]KLIKOVÁ, J. BRUNCLÍKOVÁ, L. Dumpster Diving – mezi etikou a zákonem. Plzeň, 2016.Konference Antropowebu

[58]BRUNCLÍKOVÁ, L. Non-monetary zone: new social relationships through the unwanted?. Milan, Italy, 2016.14th EASA Biennial Conference

[59]BARTÁKOVÁ, P. Proměna intimity: příklad doprovázejících osob. Lidé města, 2016, roč. 18, č. 1, s. 29-45. ISSN: 1212-8112

[60]HOLLIDAY, TW. FRIEDL, L. Body mass and femur length of Orrorin tugenensis. Atlanta, GA, USA, 2016.85th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists

[61]DIRGA, L. Jak se mluví za mřížemi: (tajná) mluva odsouzených v českých věznicích. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, roč. 8, č. 1, s. 7-23. ISSN: 1802-0364

[62]WALACH, V. KALIBOVÁ, K. Násilí z nenávisti v ČR: incidenty, oběti, problémy. Brno, Masarykova univerzita, 2016.IV. Kriminologické dny

[63]PANKOWSKÁ, A. MONÍK, M. Evidence of innovation and social differentiation in burial practices in Early Bronze Age Moravia. Archaeological and Anthropological Sciences, 2016, roč. 2016, č. únor 2016, s. 1-19. ISSN: 1866-9557

[64]PRŮCHOVÁ, E. PANKOWSKÁ, A. MONÍK, M. Excavator bias and laboratory techniques of cremation burials. Vilnius, Litva, 2016.22nd Annual meeting of the EAA

[65]LEHNEROVÁ, M. Nicolas Maslowski – Jiří Šubrt (eds.), Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám.. Český lid (Etnologický časopis), 2016, roč. 103, č. 2, s. 301-303. ISSN: 0009-0794

[66]LOCHMANNOVÁ, MBA. DIRGA, L. JUŘÍČEK, P. Sexuální kontakty v českých mužských věznicích: násilí, nebo byznys?. Olomouc, 2016.6. olomoucká sociologická podzimní konference

[67]PANKOWSKÁ, A. MILDE, D. BOHUNSKÁ, J. Variation of Ba/Ca and Sr/Ca response in human hard tissue from archaeological series dating back to the Early Bronze Age. Interdisciplinaria Archaeologica Natural Science in Archaeology, 2016, roč. 7, č. 2, s. 157-167. ISSN: 1804-848X

[68]BEDNÁROVÁ, L. Chvalme Malinowského. Plzeň, Studijní a vědecká knihovna, 2016.12. mezinárodní studentská konference Antropowebu

[69]SOSNA, D. Contested Landscape: Transformation of a Former Military Area in the Czec Republic. Minneapolis, 2016.115th Annual Meeting of the American Anthropological Association

[70]PRIGARIN, A. Антропология одесского пляжа: ретроспекция «доместикации» городского пространства. In Брендирование территорий: между маркетингом и фольклором. Материалы Международной научной конференции. Moskva: Издательский дом «Дело», 2016. s. 65-68. ISBN: 978-5-7749-1218-6

[71]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Antropologické výzkumy na Balkáně. Plzeň, 2016.Sympozium Balcanicum. Interdisciplinární seminář zaměřený na terénní výzkum na Balkáně

[72]ŠTORKOVÁ, N. ŠTOREK, M. HOUŠKA, L. NEDBAL, J. VESELÁ, P. SOUKUP, J. HEJNA, A. CVRČEK, P. KOLÁŘ, A. MAZNÝ, P. FANTOVÁ, K. ZICHOVÁ, H. 100 zajímavostí z Plzně před rokem 1989. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Starý most, s.r.o., 2016, 144 s. ISBN: 978-80-87338-64-3

[73]FATKOVÁ, G. Bulgarian Karakachans: Building a Narrative of Crisis. Ethnologia Balkanica, 2016, roč. Neuveden, č. 19, s. 343. ISSN: 0111-0411

[74]GLAJCHOVÁ, A. Zranitelnost lékařské profese jako důsledek rostoucí autonomie pacientů. Lidé města, 2016, roč. 18, č. 1, s. 3-27. ISSN: 1212-8112

[75]PANKOWSKÁ, A. Burnt bones from burial mounds in Bernhardsthal: using taphonomic evidence for reconstructing depositional trajectories. Bernhardsthal, 2016.Frühmittelalterliche Hügelgräber in Mitteleuropa

[76]DOBROVOLNÁ, K. Tradiční démonologické pověsti Chodska a jejich katalogizace. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity, 2016, roč. 8, č. 2 (listopad 2016), s. 43-59. ISSN: 1802-0364

[77]LOZOVIUK, P. Ethnografische Praxis und Paradigmawechsel. Zu einem beinahe vergessenen Beitrag zur Migrationsforschung. In Erfahren – Benennen – Verstehen. Den Alltag unter die Lupe nehmen. Festschrift für Michael Simon zum 60. Geburtstag. Münster, New York : Waxmann Verlag GmbH, 2016, s. 219-228. ISBN: 978-3-8309-3533-9

[78]STRAKA, J. Právo a ochrana státní hranice před rokem 1989. Plzeň, 2016.Právo v běhu času

[79]HENRICHOVÁ, M. Neuvěřitelné – vozíčkáři jezdí na kole, tančí nebo skáčou s padákem! Kolektivní sportovní aktivity vozíčkářů v létě 2015 a resocializace hendikepovaných prostřednictvím sportu. AntropoWebzin, 2016, roč. 3-4/ 2016, č. 3-4/ 2016, s. 67-82. ISSN: 1801-8807

[80]GALETOVÁ, M. GALETA, P. GERMONPRÉ, M. LOSEY, R. SABLIN, M. LATHAM, K. RÄIKKÖNEN, J. Spondylosis deformans in three large canids from the Gravettian Předmostí site: Comparison with other canid populations. International Journal of Paleopathology, 2016, roč. 15, č. 15, s. 83-91. ISSN: 1879-9817

[81]Jakoubková Budilová, L. Sympozium Balcanicum. Interdisciplinární seminář zaměřený na terénní výzkum na Balkáně. Plzeň, 13.10.2016 – 13.10.2016.

[82]JAKOUBEK, M. Když o tom se těžko mluví. O některých zákrutách dlouhodobého terénního výzkumu. Plzeň, 2016.Sympozium Balcanicum. Interdisciplinární seminář zaměřený na terénní výzkum na Balkáně

[83]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Bogusłav Kowal jako hrdina i šibal protestantské misie od Lužice po Balkán. Česko-lužický věstník, 2016, č. 7-8, s. 58-59. ISSN: 1212-0790

[84]GLAJCHOVÁ, A. Komunikace lékař – pacient: Zranitelnost lékařské profese. Olomouc, 2016.XVII. Bioetická konference Lékař-Sestra-Pacient:Etické problémy vzájemné komunikace

[1]TOUŠEK, L. GANICKÝ, B. Analýza pocitu bezpečí v Českých Velenicích. Úřad vlády České republiky, 2015.

[2]LUPTÁK BURZOVÁ, P. TOUŠEK, L. Etnografie dělnictva v socialistickém a postsocialistickém městě. Brno, 2015.Čas(y) měst – 100 let urbánních studií

[3]DIRGA, L. LOCHMANNOVÁ, MBA. JUŘÍČEK, P. Máme u nás „barákové“, nebo ne? Vliv vězeňské autority na hierarchii odsouzených. Hradec Králové, 2015.3 Kriminologické dny

[4]FATKOVÁ, G. Bulgarian Karakachans and Re-Domestication of Religion: Migration, House and Bread. In Contextualising changes: Shifting Borders, Migrations and Identities. Sofia : Paradigma Publishing House, 2015, s. 132-147. ISBN: 978-954-326-261-8

[5]PILNÁ, V. Vývoj střihu a technologie užívané při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného novověku. Praha, Valdštejnská 3, 2015.Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku

[6]PILNÁ, V. Dětské oděvy od středověku po novověk – dochování a interpretace. Historický ústav AV ČR / Villa Lanna, salonek 1. patro – V Sadech 1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, 2015.DĚTSTVÍ VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU

[7]SOSNA, D. Ordinary Life in a Strange Place: Informal Economic Practices in a Czech Landfill. Denver, USA, 2015.114th Annual Meeting of the American Anthropological Association

[8]GALETOVÁ, M. POZNÁMKY K TECHNOLOGII TVORBY MORAVSKÉHO PALEOLITICKÉHO UMĚNÍ. In UMĚNÍ MORAVSKÉHO PALEOLITU ATLAS SBÍRKY ÚSTAVU ANTHROPOS MZM. Brno : Moravské zemské muzeum, 2015, s. 154-172. ISBN: 978-80-7028-455-1

[9]ANDRŠOVÁ, P. Migrace Basků: identita a formování diaspor. E-polis, 2015, ISSN: 1801-1438

[10]TOUŠEK, L. LUPTÁK, Ľ. Urban Marginality in the Czech Republic. 2015.

[11]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Tereza Stockelová – Yasar Abu Gosh (eds.): Etnografie. Improvizace v teorii a terénní praxi. SLON, Praha 2013, 250 s.. Lidé města, 2015, roč. 17, č. 1, s. 183-186. ISSN: 1212-8112

[12]Lupták, Ľ. Chabr, J. MARGITA Workshop – narativní analýza 2. Antikvariát a fotostudio Inkognito, Plzeň, 15.11.2015 – 15.11.2015.

[13]LOZOVIUK, P. Нечешские богемцы как теоретики этничности и национализма. Этнографическое обозрение (Etnograficheskoe Obozrenie), 2015, roč. 2/2015, č. 2, s. 177-198. ISSN: 0869-5415

[14]KOPECKÝ, R. Jak to bylo s vykopávkami Bedřicha Hrozného v Turecku?. Dějiny a současnost, 2015, č. 3/2015, s. 40-43. ISSN: 0418-5129

[15]GLAJCHOVÁ, A. Deborah Lupton: Medicine as Culture. Illness, Disease and the Body in Western Societies.. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 1, s. 199-202. ISSN: 1802-0364

[16]SKÁLOVÁ, J. Biografie života s HIV pozitivitou: Etická a metodologická dilemata kvalitativního výzkumu. Biograf, 2015, roč. Neuveden, č. 61, s. 77-99. ISSN: 1211-5770

[17]KOPECKÝ, R. A zemřel s úsměvem.. In Moderní jemenské povídky. Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2015, s. 124-126. ISBN: 978-80-86149-95-0

[18]Šlehoferová, T. Čulíková, L. Brunclíková, L. Krištuf, P. Švejcar, O. GIS and Technology in Archaeology, Anthropology and Cultural Heritage. Plzeň, 12.03.2015 – 13.03.2015.

[19]LUPTÁK BURZOVÁ, P. HIRT, T. LUPTÁK, Ľ. Vizuální antropologie: Klíčové studie a texty. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, 133 s. ISBN: 978-80-261-0473-5

[20]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Parentesco y localidad. Un grupo gitano transnacional. Arxiu d´Etnografia de Catalunya, 2015, roč. 15, č. 15, s. 73-93. ISSN: 0212-0372

[21]SKÁLOVÁ, J. Přístup českých zdravotníků k HIV pozitivním osobám. Plzeňský lékařský sborník (Pilsen Medical Report), 2015, roč. 81, č. 81, s. 57-62. ISSN: 0551-1038

[22]NOVÁK, D. VAŘEKA, P. Tvrze na Rakovnicku. Archaeologia historica, 2015, roč. 40, č. 2, s. 507-533. ISSN: 0231-5823

[23]Lupták, Ľ. Chabr, J. MARGITA Workshop – interpretace dat a tvorba výstupů 1. Antikvariát a fotostudio Inkognito, Plzeň, 11.12.2015 – 11.12.2015.

[24]LOCHMANNOVÁ, MBA. Tetování jako vzkaz – Vybrané tělesné mutilace vězeňské subkultury. Culturologia – The Journal of Culture, 2015, roč. 4, č. 1, s. 8-16. ISSN: 1805-2886

[25]LOZOVIUK, P. „Самые западные славяне“ и споры об этнической интерпретации их культуры. Российские и славянские исследования, 2015, roč. 10, č. 2015, s. 338-350. ISSN: 1995-5634

[26]MARKOVÁ, S. Migrační procesy v českém pohraničí. Kuděj, 2015, ISSN: 1211-8109

[27]SKÁLOVÁ, J. Život s HIV: Boj s předsudky. Praha, Univerzita Karlova, 2015.Výroční konference MČSS

[28]SOSNA, D. Tajný život odpadu: napětí mezi vzájemností a trhem. Centrum pro teoretická studia, Praha, 2015.Čtvrteční seminář CTS

[29]MILDE, VALAS, O. PANKOWSKÁ, A. Laser ablation ICP-MS study of Ba and Sr distributions in teeth. Münster, Germany, 2015.European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2015

[30]PANKOWSKÁ, A. Bioarcheologie individuality: životní historie hendikepované ženy pohřbené v sídlištní jámě v období Velké Moravy. Historická demografie, 2015, roč. 39, č. 1, s. 35-50. ISSN: 0323-0937

[31]BEDNÁROVÁ, L. Sexualita náctiletých: Bezpečný sex, obavy a rizika. AntropoWebzin, 2015, roč. 2015, č. 1-2, s. 1-10. ISSN: 1801-8807

[32]ŠNEBERGER, J. PANKOWSKÁ, A. JURMAN, K. FRIEDL, L. GALETA, P. Případové studie. In Od špitálu ke galerii…Archeologické poznání vývoje lokality “U Zvonu” v Plzni. Plzeň : Západočeské muzeum, 2015, s. 54-67. ISBN: 978-80-7247-113-3

[33]LOCHMANNOVÁ, MBA. Jak učitelé přicházejí o iluze. Psychologie dnes, 2015, roč. 21, č. 6, s. 56 – 58. ISSN: 1212-9607

[34]FÁROVÁ, N. Bez mužů to nepůjde. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2015, roč. 16, č. 1, s. 89-92. ISSN: 1213-0028

[35]BOCHERENS, H. DRUCKER, DG. GERMONPRÉ, M. GALETOVÁ, M. NAITO, YI. WISSING, C. BRŮŽEK, J. OLIVA, M. Reconstruction of the Gravettian food-web at Předmostí I using multi-isotopic tracking (13C, 15N, 34S) of bone collagen. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2015, roč. 359–360, č. 2. 3. 2015, s. 211–228. ISSN: 1040-6182

[36]BRABAČOVÁ, M. Krajinná výstava v Chebe : historická kontinuita využitia verejného priestoru. Mesto a dejiny, 2015, roč. 4/2015, č. 2, s. 72-83. ISSN: 1339-0163

[37]FRITZOVÁ, M. Palestinské školství a palestinští křesťané – otázka křesťanské minority. Plzeň, 2015.Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu, XXIII. konference ČAPV

[38]Lupták, Ľ. Chabr, J. MARGITA Workshop – interpretace dat a tvorba výstupů 2. Antikvariát a fotostudio Inkognito, Plzeň, 19.12.2015 – 19.12.2015.

[39]DIRGA, L. The possible applications of the Guard’s World concept in the analysis of the Czech prison system. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 3, s. 115-131. ISSN: 1802-0364

[40]LOZOVIUK, P. Etnografie a spory o etnokulturní interpretaci “lidové kultury”. Národopisná revue, 2015, roč. 25, č. 2, s. 119-127. ISSN: 0862-8351

[41]SOSNA, D. URBAN, T. BRUNCLÍKOVÁ, L. Too Loud a Solitude: Landfills in the Landscape. San Francisco, USA, 2015.80th Annual Meeting of the Society for American Archaeology

[42]PANKOWSKÁ, A. MONÍK, M. SPĚVÁČKOVÁ, P. ŠNEBERGER, J. KAŠPAROVÁ, H. Do cremains leave chemical trace in grave infills? Empty urns as evidence of symbolic funeral rite. Cieszyn, Poland, 2015.Computer Applications in Archaeology Visegrad 2015

[43]SKÁLOVÁ, J. Recenze: Cecilia Van Hollen: Birth in the Age of AIDS. Women, Reproduction, and HIV/AIDS in India.. Sociologický časopis, 2015, roč. 51, č. 1, s. 188-189. ISSN: 0038-0288

[44]FÁROVÁ, N. Muži učitelé v mateřských školách – konstrukce maskulinity ve feminizovaném prostředí. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2015, roč. 16, č. 1, s. 46-56. ISSN: 1213-0028

[45]LOCHMANNOVÁ, MBA. Cestovní ruch. 1. vyd. Kralice na Hané : Computer Media , s.r.o., 2015, 112 s. ISBN: 978-80-7402-216-6

[46]TOUŠEK, L. Na okraji okraje. 2015. ISSN:1213-191

[47]VAVERKA, P. Propojení theoretického a praktického dobra. Politická filosofie a architektura. In Platonica Pilonica IV. Dobro.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, s. 19–38. ISBN: 978-80-261-0341-7

[48]PRIGARIN, A. „Балканские акценты“ одесского Привоза: к вопросу об этнических компонентах в городской кухне. Традиционная культура, 2015, roč. 60 (2015), č. č. 4, s. 32-40. ISSN: 2410-6658

[49]LOCHMANNOVÁ, MBA. Specifika vzdělávání v prostředí totální instituce. In Sborník 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 31-38. ISBN: 978-80-261-0559-6

[50]LOCHMANNOVÁ, MBA. ŠTICH, L. Syndrom vyhoření jako riziko v pedagogické profesi. In Sborník 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 26-30. ISBN: 978-80-261-0559-6

[51]LOCHMANNOVÁ, MBA. Specifika vzdělávání v prostředí totální instituce. Plzeň, 2015.5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE

[52]TOUŠEK, L. Analýza kvalitativních dat prostřednictvím MAXQDA. Ostrava, 2015.Analýza kvalitativních dat prostřednictvím MAXQDA

[53]TOUŠEK, L. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. FATKOVÁ, G. HEJNAL, O. LUPTÁK, Ľ. RŮŽIČKA, M. ŠIMEK, J. Kapitoly z kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 119 s. ISBN: 978-80-261-0471-1

[54]VAVERKA, P. Přátelství a rivalita: sokratikové a kyrénská škola. In Platonica Pilonica VI. Přátelství.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015,

[55]SPĚVÁČKOVÁ, P. KAŠPAROVÁ, H. MUDRA, P. PANKOWSKÁ, A. ŠNEBERGER, J. Micro-excavation of cremation burials using 2D and 3D methods for documentation. Computer Applications in Archaeology Visegrad Conference (CAA). Cieszyn, Poland, 2015.Computer Applications in Archaeology Visegrad 2015

[56]GALETA, P. BRŮŽEK, J. Neolitický demografický přechod ve střední Evropě: empirické doklady a demografické modelování. Historická demografie, 2015, roč. 39, č. 1, s. 1-34. ISSN: 0323-0937

[57]GALETA, P. SLÁDEK, V. MACHÁČEK, J. Three-dimensional documentation of human skeletal remains using 123DCatch software: a reliability of distance measurements. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, 2015, roč. 156, č. S60, s. 139-139. ISSN: 0002-9483

[58]SKÁLOVÁ, J. Spokojenost českých seniorů s životem v důchodu. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 1, s. 137-155. ISSN: 1802-0364

[59]ŠEBIANOVÁ, K. Strukturální analýza “první větve Mabinogionu” podle Clauda Lévi-Strausse. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 3, s. 133-147. ISSN: 1802-0364

[60]HULEC, P. David Graeber: The Utopia of Rules. On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 1, s. 191–193. ISSN: 1802-0364

[61]SOSNA, D. Are Anthropologists Persuasive?. Prague, Vila Lanna, 2015.Making Anthropology Matter

[62]Fatková, G. Sympozium Balcanicum V. Plzeň, 30.09.2015 – 30.09.2015.

[63]GALETOVÁ, M. The phenomenon of Gravettian necklaces – Mammoth ivory necklaces from Dolní Věstonice I (Moravia, Czech Republic). QUATERNARY INTERNATIONAL, 2015, roč. 359-360, č. 2. 3. 2015, s. 229-–239. ISSN: 1040-6182

[64]KOPECKÝ, R. Bedřich Hrozný a Justin Václav Prášek – rodáci z Polabí, kteří si dokázali pomáhat, ve světle korespondence z Archivu Národního muzea v Praze.. Vlastivědný zpravodaj Polabí, 2015, roč. 46, s. 84-106. ISSN: 0231-5769

[65]FATKOVÁ, G. Bulharští Karakačani a usedlý život: Dům, jméno a identita. 1. vyd. Brno : CDK, 2015, 261 s. ISBN: 978-80-7325-376-9

[66]FRITZOVÁ, M. Zúčastněné pozorování v praxi a jeho úskalí. Plzeň, 2015.11. mezinárodní studenská vědecká konference AntropoWebu – Konec antropologie v Čechách?!

[67]DIRGA, L. LOCHMANNOVÁ, MBA. JUŘÍČEK, P. The Structure of the Inmate Population in Czech Prisons. Sociológia – Slovak Sociological Review, 2015, roč. 47, č. 6, s. 559-578. ISSN: 0049-1225

[68]ULRYCHOVÁ, M. Německá lidová píseň na Plzeňsku. In Plzeňsko v lidové písni II. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2015, s. 149-159. ISBN: 978-80-87112-70-0

[69]PANKOWSKÁ, A. SPĚVÁČKOVÁ, P. ŠNEBERGER, J. KAŠPAROVÁ, H. Výsledky analýzy žárových hrobů z lokalit Ostrov u Stříbra a Kyšice. Západočeský institut pro ochranu památek (ZIP) o.p.s., 2015.

[70]VAVERKA, P. Přátelství mezi sokratiky a kyrénská škola. Západočeská univerzita v Plzni, Sedláčkova 19, 2015.X. minikonference Plzeňského platónského kroužku: Přátelství

[71]GALETA, P. ŠNEBERGER, J. FRIEDL, L. PANKOWSKÁ, A. JURMAN, K. Antropologické hodnocení. In Od špitálu ke galerii…Archeologické poznání vývoje lokality “U Zvonu” v Plzni. Plzeň : Západočeské muzeum, 2015, s. 46-53. ISBN: 978-80-7247-113-3

[72]SOSNA, D. BRUNCLÍKOVÁ, L. Odpad pohledem společenských věd: metodická příručka. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 64 s. ISBN: 978-80-261-0472-8

[73]KRIŠTUF, P. ŠLEHOFEROVÁ, T. ČULÍKOVÁ, L. FATKOVÁ, G. GIBAS, P. MALINA, O. PAUKNEROVÁ, K. ŠVEJCAR, O. URBAN, T. Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 127 s. ISBN: 978-80-261-0475-9

[74]KŇOUREK, B. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Dům ve Vojvodovu. Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 295 s. ISBN: 978-80-7325-382-0

[75]GALETA, P. SLÁDEK, V. ČECHURA, M. PANKOWSKÁ, A. Předstihový záchranný výzkum zaniklého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Všerubech, okr. Plzeň sever: Výzkumná zpráva ze sezóny 2015. 2015.

[76]SKÁLOVÁ, J. Život s HIV v kontextu homofobie v ČR. Akademické centrum Praha, Husova 4a, 2015.WORKSHOP T Ě LO A T Ě LESNOST VE FEMINISTICKÉ TEORII A VÝZKUMU

[77]PANKOWSKÁ, A. PRŮCHOVÁ, E. MONÍK, M. NOVÁKOVÁ, M. Taphonomy of cremation burials: excavation and deposition bias in bone preservation. In Fines Transire, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich. Rahden/Westf: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2015. s. 223-233. ISBN: 978-3-89646-218-3 , ISSN: 1868-2308

[78]RUMPÍK, V. “Maxiнацiiце я не” Klientský systém v České republice a jeho současná transformace. Lidé města, 2015, roč. 17, č. 1, s. 109-136. ISSN: 1212-8112

[79]PILNÁ, V. Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu. Příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách. Zprávy památkové péče, 2015, roč. 75, č. 2, s. 157–167. ISSN: 1210-5538

[80]GALETA, P. ŠNEBERGER, J. FRIEDL, L. PANKOWSKÁ, A. JURMAN, K. KUBÁTOVÁ, I. Katalog kosterního souboru ze hřbitova u kostela sv. Máří Magdaleny v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.

[81]ŠÁLKOVÁ, T. HOUFKOVÁ, P. JIŘÍK, J. KOVAČIKOVÁ, L. NOVÁK, J. PTÁK, M. BEŠTA, T. ČEJKOVÁ, A. MYŠKOVÁ, E. Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). INTERDISCIPLINARIA ARCHAEOLOGICA, 2015, roč. VI, č. 1, s. 1-20. ISSN: 2336-1220

[82]JAKOUBEK, M. FATKOVÁ, G. Balgaristični izsledvanija v katedrata po antropologija na zapadočeškija univerzitet v Pilzen. Ezik i literatura, 2015, roč. 67, č. 1-2, s. 34-45. ISSN: 0324-1270

[83]BEDNÁROVÁ, L. Tereza Freidingerová, Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence. 2015. ISSN:0009-0794

[84]DRUCKER, DG. VERCOUTERE, C. CHIOTTI, L. NESPOULET, R. CRÉPIN, L. CONARD, NJ. MÜNZEL, SC. HIGHAM, T. VAN DER PLICHT, J. GALETOVÁ, M. BOCHERENS, H. Tracking possible decline of woolly mammoth during the Gravettian in Dordogne (France) and the Ach Valley (Germany) using multi-isotope tracking (13C, 14C, 15N, 34S, 18O). QUATERNARY INTERNATIONAL, 2015, roč. 359-360, č. 2. 3. 2015, s. 304–317. ISSN: 1040-6182

[85]GERMONPRÉ, M. GALETOVÁ, M. LOSEY, RJ. RAIKKONEN, J. SABLIN, MV. Large canids at the Gravettian Předmostí site, the Czech Republic: The mandible. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2015, roč. 359-360, č. 2. 3. 2015, s. 261–279. ISSN: 1040-6182

[86]LUPTÁK, Ľ. TOUŠEK, L. Urban Marginality in the Czech Republic: the case of the Roma. 2015.

[87]DOBROVOLNÁ, K. Současné narativy o „těch druhých“ aneb Verbalizace ohrožení ve veřejném prostoru. Národopisná revue, 2015, roč. 4/2015, č. 4 (prosinec 2015), s. 316–323. ISSN: 0862-8351

[88]HLÁSEK, D. CHVOJKA, O. ŠÁLKOVÁ, T. FRÖHLICH, J. HOUFKOVÁ, P. KOVAČIKOVÁ, L. MAJER, A. MENŠÍK, P. MICHÁLEK, J. NETOLICKÝ, P. NOVÁK, J. PAVELKA, J. PETŘÍK, J. SOSNA, D. Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, 320 s. ISBN: 978-80-261-0413-1

[89]DOBROVOLNÁ, K. M. Pavlásek – J. Nosková (eds.) – Když výzkum, tak kvalitativní: serpentinami bádání v terénu (2013). AntropoWebzin, 2015, roč. 1-2, č. 1-2/2015, s. 64-65. ISSN: 1801-8807

[90]DIRGA, L. Narativní analýza jako metoda výzkumu vězeňského prostředí. Praha, 2015.Narativní analýza a jiné interpretativní metody v kriminologii

[91]KOVAČIKOVÁ, L. TROJÁNKOVÁ, O. Analýza zvířecích kostí z období kultury s vypíchanou keramikou z Obříství. PRAEHISTORICA, 2015, roč. XXXII, č. 1, s. 203-209. ISSN: 0231-5432

[1]KRIŠTUF, P. ZÍKOVÁ, T. ČULÍKOVÁ, L. ŠVEJCAR, O. PERCEPTION AND ADOPTION OF LANDSCAPE: RECENT MODEL AND ITS USE IN STUDY OF PREHISTORIC SETTLEMENT STRATEGIES. Paříž, Francie, 2014.The Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA)

[2]ZALABÁKOVÁ, J. Kolektivní identity v mediálních reprezentacích Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Naše společnost, 2014, roč. 12, č. 1, s. 50-58. ISSN: 1214-438X

[3]PANKOWSKÁ, A. GALETA, P. MACHÁČEK, J. Od makro- k mikroGISu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu II.. Svratka, 2014.Počítačová podpora v archeologii

[4]VAVROCH, M. Pilotní výzkum v etnografii – bariéry v interakci mezi Romy a majoritou. Lidé města, 2014, roč. 16, č. 1, s. 99-124. ISSN: 1212-8112

[5]ŠEBIANOVÁ, K. Magdalena Rychlikova: Slovaci v Praze. Vliv velkomesta na jejich integraci do ceskeho prostredi. Strucny spolecensko-kulturni a politicky prehled.. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014.

[6]ZÍKOVÁ, T. KRIŠTUF, P. Bušovice a okolí z aktérské perspektivy. 2014.

[7]SKÁLOVÁ, J. Život s HIV. Praha, Dům světla, 2014.Konference HIV infekce (Současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství)

[8]LOZOVIUK, P. Volkskunde als Nationalwissenschaft. In Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945). Münster, New York : Waxmann Verlag GmbH, 2014, s. 73-118. ISBN: 978-3-8309-3202-4

[9]PAVLÍKOVÁ, L. Zákulisí výzkumu na téma percepce atraktivity lidského obličeje v kontextu stárnutí – strategie v rozhodování, úvahy a pozorování. Anthropologia Integra – časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory, 2014, roč. 5, č. 2, s. 27-33. ISSN: 1804-6665

[10]KRAMÁREKOVÁ, V. Arabský jazyk a kultúra. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 213-215. ISSN: 1802-0364

[11]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. La méthode généalogique et son application pour réaliser une enquête dans une colonie tsigane. Acta Ethnographica Hungarica, 2014, roč. 2, č. 59, s. 299-312. ISSN: 1216-9803

[12]HEJNAL, O. “Naše ruiny jsou našim domovem”: Bezdomovci, domov a sociální organizace. Sociální studia, 2014, roč. 11, č. 4, s. 33-49. ISSN: 1214-813X

[13]PANKOWSKÁ, A. Injuries on human skeletal remains from the Moravian Early Bronze Age. Acta Universitatis Carolinae. Medica. Monographia., 2014, roč. 159, č. 2014, s. 25-43. ISSN: 0567-8250

[14]ZALABÁKOVÁ, J. Cenzus jako předmět antropologického výzkumu. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 9, č. 3, s. 171-189. ISSN: 1802-0364

[15]HIRT, T. HOLLEROVÁ, L. Mapa trampského areálu v lokalitě v údolí Otročínského potoka (tzv. Kachní údolí). 2014.

[16]GALETA, P. BRŮŽEK, J. GALETOVÁ, M. Is sex estimation from handprints in prehistoric cave art reliable? A view from biological and forensic anthropology. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE, 2014, roč. 45, č. 1, s. 141-149. ISSN: 0305-4403

[17]BRUNCLÍKOVÁ, L. SOSNA, D. Handling the unwanted: waste as a vehicle for value creation. Tallin, Estonsko, 2014.EASA 2014

[18]VAVROCH, M. Integrace Romů v ČR prostřednictvím nástrojů EU. In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., 2014, s. 100-106. ISBN: 978-80-87472-67-5

[19]HOLLIDAY, TW. GAUTNEY, JR. FRIEDL, L. Right for the Wrong Reasons: Reflections on Modern Human Origins in the Post-Neanderthal Genome Era. CURRENT ANTHROPOLOGY, 2014, roč. 55, č. 6, s. 696-724. ISSN: 0011-3204

[20]GALETA, P. Software pro hodnocení shody opakovaných měření kvantitativních dat. 2014.

[21]FATKOVÁ, G. FUNK, L. PAUKNEROVÁ, K. RAK, M. STROHSOVÁ, K. SVĚTLÍK, R. WOITSCH, J. ZÍKOVÁ, T. Tachovsko: Krajina v paměti/paměť v krajině : katalog k výstavě. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 141 s. ISBN: 978-80-261-0423-0

[22]RAK, M. FATKOVÁ, G. ZÍKOVÁ, T. Krajina v pohraničí jako předmět interdisciplinárního výzkumu. Łódź, 2014.Pamięć, miejsce, tożsamość w krajobrazie pogranicza czesko-bawarskiego i kolonii robotniczej na Karlowie w Pilznie

[23]KRIŠTUF, P. ŠVEJCAR, O. Využití dat leteckého laserového skenování (DMR5g) k dokumentaci mohylových pohřebišť v Plzni. Archeologie západních Čech, 2014, roč. 8, č. prosinec, s. 56-66. ISSN: 1804-2953

[24]WOITSCH, J. Naučné stezky jako (spolu)tvůrci paměti krajiny?. Praha, FHS UK, 2014.Krajina jako antropologická čítanka

[25]WOITSCH, J. PAUKNEROVÁ, K. Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian Border region. Muenchen, Germany, 2014.Migration und Landschaftswandel / Migration and Landscape Change

[26]SUCHÁ, R. Polysémie titulu knihy “La Pensée Sauvage” Clauda Lévi-Strausse. In Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 52-58. ISBN: 978-80-261-0404-9

[27]PILNÁ, V. SCHMOLLOVÁ, J. Pohřební výbava Bohunky Lobkovické ze Šternberka ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Archeologie Západních Čech, 2014, roč. 8, č. 1, s. 155-169. ISSN: 1804-2953

[28]TARANT, Z. TYDLITÁTOVÁ, V. BUDIL, I. SOUKUPOVÁ, B. Spiknutí! – Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 136 s. ISBN: 978-80-261-0425-4

[29]STRYCH, F. Strategie Čínské lidové republiky při jejím angažování v Africe. Nový Orient, 2014, ISSN: 0029-5302

[30]WOITSCH, J. Proměny kulturní krajiny v katastrech vybraných zaniklých pohraničních obcí. 2014.

[31]BRUNCLÍKOVÁ, L. SOSNA, D. Cesta do hlubin kontejneru. AntropoWebzin, 2014, ISSN: 1801-8807

[32]KOPECKÝ, R. BAHBOUCH, C. Co je dobré vědět o arabském a islámském světě. 1. vyd. Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2014, 356 s. ISBN: 978-80-86149-88-2

[33]RUMPÍK, V. Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv.. Sociológia, 2014,

[34]URBAN, T. Proměny kulturní krajiny v katastru obce Bušovice. 2014.

[35]JAKOUBEK, M. Bible v životě a život v Bibli. Vojvodovská tradice na příkladu života a Bible Barbory Čížkové. Porta Balkanica, 2014, roč. 6, č. 1, s. 13-25. ISSN: 1804-2449

[36]GALETA, P. SLÁDEK, V. ČECHURA, M. PANKOWSKÁ, A. Předstihový záchranný výzkum zaniklého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Všerubech, okr. Plzeň sever: Výzkumná zpráva ze sezóny 2013. 2014.

[37]Hirt, T. Hertlová, M. Tramping v západních Čechách. Milíkov (u odbočky na Jezerce), 17.11.2014 – 17.11.2014.

[38]TOUŠEK, L. LUPTÁK BURZOVÁ, P. RŮŽIČKA, M. DVOŘÁKOVÁ, I. Karlov mezi industriální a postindustriální společností. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 158 s. ISBN: 978-80-261-0422-3

[39]ŠÍDA, P. VOKOUNOVÁ FRANZEOVÁ, D. MORAVCOVÁ, M. Proměny využívání zdrojů kamenných surovin v mladém a pozdním paleolitu a mezolitu Čech. Živá archeologie, 2014, roč. 16, č. 1, s. 17-24. ISSN: 1213-1628

[40]TOMKOVÁ, A. Formování a proměna identit v moderním Íránu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 224 s. ISBN: 978-80-261-0411-7

[41]BEDNÁROVÁ, L. Sexualita náctiletých: Otázky serióznosti a limity kvalitativního výzkumu mezi. Speculum, 2014, roč. 6, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1337-9461

[42]LOCHMANNOVÁ, MBA. Jak psát odborný text ve společenských vědách. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 34-38. ISBN: 978-80-261-0427-8

[43]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Vojvodovo – krajanská komunita anebo Civitas Dei. In 20 години „Бохемия клуб“. Юбилеен сборник. Sofie: Paradigma, 2014. s. 226-235. ISBN: 978-954-326-236-6

[44]KRIŠTUF, P. NOVÁK, D. TÓTH, P. VOKOUNOVÁ FRANZEOVÁ, D. Student Archaeology in Europe. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 192 s. ISBN: 978-80-261-0420-9

[45]PANKOWSKÁ, A. MILDE, D. BOHUNSKÁ, J. Rekonstrukce stravy pomocí analýzy poměru izotopů Ba/Ca a Sr/Ca s využitím LA-ICP-MS ze sídlištních pohřbů starší doby bronzové v Chrášťanech (okr. Kroměříž). Přírodovědná fakulta, Katedra chemie, Univerzita Palackého, 2014.10. konference enviromentální archeologie KEA, Archeologie jídla a pití

[46]SUCHÁ, R. Vojtěch Černý – Řeč těla. Neverbální komunikace pro obchodníky i pro běžný život (2012). AntropoWebzin, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 51-53. ISSN: 1801-8807

[47]Fatková, G. Woitsch, J. Zíková, T. Strohsová, K. Pauknerová, K. Světlík, R. Funk, L. Starková, L. Rak, M. Tachovsko: Krajina v paměti/paměť v krajině. Tachov, Muzeum Českého lesa, 12.06.2014 – 28.09.2014.

[48]SKÁLOVÁ, J. Aktivní stárnutí optikou konceptu biomoci. e-Polis, 2014, č. 1.8.2014, s. nestránkováno. ISSN: 1801-1438

[49]GALETA, P. BRŮŽEK, J. Neolithic transition in Europe: the challenge for bioarchaeology. Anthropologie – International Journal of Human Diversity and Evolution, 2014, roč. 52, č. 1, s. 3-13. ISSN: 0323-1119

[50]FATKOVÁ, G. ZÍKOVÁ, T. Lokální identita a paměť krajiny: významné krajinné komponenty v perspektivě aktérů. Národopisná revue, 2014, roč. 24, č. 3, s. 36-49. ISSN: 0862-8351

[51]ŠNEBERGER, J. PANKOWSKÁ, A. Agreement in the Scoring of Dental Caries by Dentists and Anthropologists. Interdisciplinaria Archaeologica Natural Science in Archaeology, 2014, roč. V, č. 1, s. 49-58. ISSN: 1804-848X

[52]FRIEDL, L. EISOVÁ, S. HOLLIDAY, TW. Re-evaluation of the Pleistocene and Holocene long bone robusticity trends with regards to age-at-death estimates and size standardization procedures. Florencie, Itálie, 2014.Annual Meeting of the European Society for the Study of Human Evolution

[53]ZALABÁKOVÁ, J. Das andere Pilsen. Plzeň, 2014.První česko-bavorské studentské symposium v Plzni / Erstes bayrisch-tschechisches Studentensymposium in Pilsen

[54]SKŘIVAN, A. SKŘIVAN, A. Soumrak říše Čchingů. Čínsko-japonská válka, 1894-1895. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 11/12, s. 242-257. ISSN: 1210-6097

[55]ZÍKOVÁ, T. FATKOVÁ, G. SVĚTLÍK, R. Lesná a okolí z aktérské perspektivy. 2014.

[56]Jiráková, K. Boháček, K. Jirák, P. Paitlová, J. Vaverka, P. Devátá platónská minikonference. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 19.06.2014 – 20.06.2014.

[57]VAVERKA, P. Ciceronova reflexe platonismu. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2014.Devátá platónská minikonference

[58]TOUŠEK, L. ŠANDEROVÁ, L. EU mapping of child protection systems. European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.

[59]KUBÍN, P. LHOTÁK, J. GROLLOVÁ, J. KINKOROVÁ, R. ČERNÝ, K. HANULÍK, V. VEJVODA, Z. ULRYCHOVÁ, M. Historická dílna VIII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2013. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 182 s. ISBN: 978-80-261-0399-8

[60]BEDNÁROVÁ, L. Sexualita náctiletých: Otázky serióznosti a limity kvalitativního výzkumu mezi. Bratislava, Slovensko, 2014.Experimey v teréne a etnografia: metodologické prístupy

[61]FRITZOVÁ, M. Palestinsko-izraelský konflikt očima palestinských křesťanů. Plzeň, 2014.Válka pohledem etnologie

[62]DVOŘÁKOVÁ, I. HEJNAL, O. LUPTÁK BURZOVÁ, P. RŮŽIČKA, M. TOUŠEK, L. Mapa dělnické kolonie Karlov (Plzeň) v letech 1930 a 1950: Komparace sociodemografických ukazatelů. 2014.

[63]BRUNCLÍKOVÁ, L. SOSNA, D. Jednorázová společnost? Sledování konzumních vzorců v urbánním prostředí. Lidé města, 2014, roč. 16, č. 1, s. 67-98. ISSN: 1212-8112

[64]FATKOVÁ, G. KASTELOVÁ, I. Spomeni ot Magližkija manastir i bulgarskite Čechi v Novy Přerov, ili ošte edin pogled kam češko-bulgarskite vzaimootnošenija. Homo bohemicus, 2014, roč. 3-4, č. 3-4, s. 90-95. ISSN: 1312-9252

[65]FATKOVÁ, G. Bulgarian Karakachans and Re-Domestication of Religion: Migration, Sacred Spaces, and House. Sofia (Bulharsko), 2014.Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe

[66]BLAŽEK, V. FRIEDL, L. GALETA, P. PANKOWSKÁ, A. SOSNA, D. Biological Anthropology at the Department of Anthropology, University of West Bohemia in Plzeň (www.oba.zcu.cz). Interdisciplinaria Archaeologica Natural Science in Archaeology, 2014, roč. 5, č. 1, s. 85-90. ISSN: 1804-848X

[67]SVĚTLÍK, R. Proměny kulturní krajiny v katastru obcí Čermná, Mokrosuky a Kašovice. 2014.

[68]TOUŠEK, L. Je strach z kriminality bezpečnostní problém?. Praha, 2014.Bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách a vybrané metody konceptu community policing.

[69]TOUŠEK, L. Analýza strachu z kriminality ve Velkých Hamrech. Úřad vlády České republiky, 2014.

[70]STROHSOVÁ, K. TOUŠEK, L. Severe forms of labour exploitation: Allowing victims of severe forms of labour exploitation to have access to justice in EU Member States. European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.

[71]HLÁSEK, D. HOUFKOVÁ, P. KOVAČIKOVÁ, L. MAJER, A. NOVÁK, J. PAVELKA, J. BEŠTA, T. ŠÁLKOVÁ, T. The Use of Environmental Methods for Studying the Fortification, Economic System and Natural Environment of a Hillfort from the Beginning of the Middle Bronze Age at Vrcovice, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA), 2014, roč. 5, č. 1, s. 31-47. ISSN: 1804-848X

[72]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Българските Чехи – случаят Войводово: Социалноантропологични ескизи. Sofia : Paradigma LTD, 2014, 236 s. ISBN: 978-954-326-232-8

[73]JAKOUBEK, M. „Zrada a žal“ mezi Bulharskem a jižní Moravou (příspěvek k reemigraci vojvodovských Čechů). Jižní Morava, 2014, roč. 50, č. 53, s. 184-192. ISSN: 0449-0436

[74]VAŘEKA, P. Zaniklý pozdně středověký dvůr u Olešné na Rokycansku. Archaeologie západních Čech, 2014, roč. 8, č. nečíslováno, s. 134-143. ISSN: 1804-2953

[75]TOUŠEK, L. KALIBOVÁ, K. The rights and support of victims of the hate crime. European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.

[76]PILNÁ, V. Dochovaná obuv z pohřebních výbav rodu Gryspeků z Griesbachu z Kralovic. Zlín, 2014.Obuv v historii

[77]BEDNÁROVÁ, L. Safe Sex = Safe Person. Plzeň, 2014.10. mezinárodní studentská vědecká konference Antropowebu

[78]KALIBOVÁ, K. TOUŠEK, L. National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies (Czech Republic). European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.

[79]PANKOWSKÁ, A. GALETA, P. ŠMOLÍKOVÁ, L. ŠNEBERGER, J. JURMAN, K. Hodnocení shody identifikace lidských stálých zubů v závislosti na jejich zachovalosti. Česká stomatologie, 2014, roč. 114, č. 1, s. 15-23. ISSN: 1213-0613

[80]KRIŠTUF, P. ŠVEJCAR, O. Těžební krajina v oblasti Břaské pánve. 2014.

[81]MORAVCOVÁ, M. ŠÍDA, P. VOKOUNOVÁ FRANZEOVÁ, D. PROSTŘEDNÍK, J. The Phenomenon of Mesolithic Settlement within the Bohemian Paradise Area, Czech Republic.. In Wild Things: Recent advances in Palaeolithic and Mesolithic research.. Durham: Oxbow Books, 2014. s. 61-69. ISBN: 978-1-78297-746-9

[82]SOSNA, D. BRUNCLÍKOVÁ, L. Dissolving the Boundary: The Network Perspective on Groups and Boundaries. Istanbul, Turecko, 2014.20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists

[83]SVĚTLÍK, R. Proměny kulturní krajiny v katastru obce Lesná (Schönwald). 2014.

[84]STARKOVÁ, L. RAK, M. ČIBERA, J. Krajina „Studené války“ na okrese Tachov. 2014.

[85]Toušek, L. Lupták, Ľ. Analyzing Qualitative Data with MAXQDA: Systematic Approaches. Plzeň, 06.05.2014 – 07.05.2014.

[86]HLÁSEK, D. CHVOJKA, O. JIRÁŇ, L. MENŠÍK, P. BROŽÁK, J. ČIBERA, J. KOVAČIKOVÁ, L. Hradiště „Kozí vrch“ u Všemyslic, Okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2014, roč. 27, č. -, s. 51-67. ISSN: 0231-8237

[87]ŠTICH, L. LOCHMANNOVÁ, A. Information Technology in the Education of Medical Disciplines. In Proceedings | Research Track of the 2nd Biannual CER Comparative European Research Conference. Londýn: Sciemcee Publishing, 2014. s. 131-133. ISBN: 978-0-9928772-2-4

[88]ŠTICH, L. LOCHMANNOVÁ, MBA. Periférní zařízení Sphero a Dice+ jako nástroje pro hru i didaktiké pomůcky ve výuce. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 29-33. ISBN: 978-80-261-0427-8

[89]HIRT, T. Metodika pro podporu začleňování tématu kolektivní paměti a (nehmotného) kulturního dědictví do výuky na základních a středních školách a do odpovídajících školních vzdělávacích programů. 2014.

[90]LUPTÁK BURZOVÁ, P. DVOŘÁKOVÁ, I. HEJNAL, O. RŮŽIČKA, M. TOUŠEK, L. Paměť a prostor: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě. Sociální studia, 2014, roč. 10, č. 4, s. 107-126. ISSN: 1214-813X

[91]ZÍKOVÁ, T. ČULÍKOVÁ, L. KRIŠTUF, P. Vnímání a osvojení krajiny: recentní model a jeho využití při studiu minulých sídelních strategií. Svratka, 2014.Počítačová podpora v archeologii

[92]FÁROVÁ, N. Narušení “normální” biografie – Cesta mužů k povolání učitele v mateřské škole. In Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd 2014. 2014. s. 168-179.

[93]Bednárová, L. Kořínková, V. Zuzana, T. Petr Tůma, Barbora, P. Woistch, J. 10. mezinárodní studentská konference Antropowebu. Plzeň, 22.10.2014 – 24.10.2002.

[94]JAKOUBEK, M. Romni, rom a nauka. 2014, roč. 7, s. 39-51.

[95]KOVAČIKOVÁ, L. Nálezy zvířecích kostí z Prahy-Radotína. Archeozoologická analýza. Archeologie ve středních Čechách, 2014, roč. 18, č. 2, s. 535-538. ISSN: 1214-3553

[96]CRÉPIN, L. PÉAN, S. GALETOVÁ, M. Comportements de subsistance au Paléolithique supérieur en Crimée : analyse archéozoologique des couches 6-2, 6-1 et 5-2 de Buran-Kaya III. Anthropologie (L’), 2014, roč. 118, č. 5, s. 584–598. ISSN: 0003-5521

[97]TOUŠEK, L. Transgrese, deviace a prostor. České Budějovice, 2014.II. kriminologické dny

[98]SOSNA, D. BRUNCLÍKOVÁ, L. Heterotopias behind the Fence: Spatial Life of Things in Landfills. Plzeň, 2014.1. Annual Meeting of the Theoretical Archaeology Group – Czech Chapter

[99]FATKOVÁ, G. ZÍKOVÁ, T. KRIŠTUF, P. RAK, M. Paměť míst/místa v paměti na mapách krajiny z aktérské perspektivy, mapě těžební krajiny i železné opony. Strážnice, 2014.Uplatnění geografických informačních systémů v etnologii

[100]SKÁLOVÁ, J. Život s HIV. 2014.

[101]PAVLÍKOVÁ, L. Sympatie jako „ekvivalent” atraktivity obličeje stárnoucích žen. E-psychologie (elektronický časopis ČMPS), 2014, roč. 8, č. číslo 3, s. 33-43. ISSN: 1802-8853

[102]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Romové, Československo a transnacionalismus. Journal Sociológia, 2014, roč. 46, č. 5, s. 487-503. ISSN: 0049-1225

[103]HOLATA, L. SVĚTLÍK, R. Lidarová data ve výzkumu minulé krajiny. Několik poznámek k jejich vypovídací hodnotě.. Opava, 2014.Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT

[104]KRAMÁREKOVÁ, V. Príčiny arabské jari v Jemene. Nový Orient, 2014, roč. 2014, č. 69, s. 18-23. ISSN: 0029-5302

[105]FATKOVÁ, G. WATSON, P. Live the garden: Post-socialist transformation of Garden Cooperatives. Etnologické rozpravy, 2014, roč. 21, č. 2, s. 27-44. ISSN: 1335-5074

[106]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Strukturální analýza romské religiozity na příkladu rituální praktiky “přísahy u kříže”. Historická sociologie, 2014, roč. 1, č. ?Neuveden?, s. 71-80. ISSN: 1804-0616

[107]STROHSOVÁ, K. Česko-bulharská manželství v etnologické perspektivě. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 195 s. ISBN: 978-80-261-0424-7

[108]HLÁSEK, D. ŠÁLKOVÁ, T. KOVAČIKOVÁ, L. PAVELKA, J. Spektrum dokladů potenciální potravy obyvatel hradiště z počátku střední doby bronzové ve Vrcovicích. Olomouc, 2014.Konference environmentální archeologie, KEA 2014

[109]FATKOVÁ, G. Lévi-Straussův koncept “společností založených na domech” a jeho aplikace ve výzkumu společností v jihovýchodní Evropě. Porta Balkanica, 2014, roč. 6, č. 2, s. 50-61. ISSN: 1804-2449

[110]JAKOUBEK, M. Bibliografický soupis českých a slovenských prací o Vojvodovu, české krajanské obci v Bulharsku (do r. 2013). Porta Balcanica, 2014, roč. 2, č. 6, s. 62-77. ISSN: 1804-2449

[111]ČAPEK, L. HOLATA, L. VAŘEKA, P. Historical Landscape Archaeology in Czech Republic within Central European Context: Approaches, Theories and Methods. Quebec, 2014.The 47th Conference on Historical and Underwater Archaeology

[112]BOUCHAL, M. Vzestup osmanské armády. ZČU v Plzni, 2014.Orientalia Antiqua Nova

[113]KOVAČIKOVÁ, L. Soubor zvířecích kostí z období středověku ze Starého Místa u Jičína. Archeologie ve středních Čechách, 2014, roč. 18, č. 1, s. 351-355. ISSN: 1214-3553

[114]PANKOWSKÁ, A. Book Review: The Bioarchaeology of Individuals (Bioarchaeological Interpretations of the Human Past: Local, Regional, and Global). Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology, 2014, roč. V, č. 1, ISSN: 2336-1220

[115]FATKOVÁ, G. Bulgarian Karakachans and the Greek Crisis in 2008. Istanbul, 2014.7th Interational Association for Southeast European Anthropology Congress

[116]DIRGA, L. Tělo jako projekt: vztah odsouzených k posilování. Plzeň, 2014.10. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu: Quo Vadis Antropologie

[117]Lupták, Ľ. Toušek, L. Hammer & Scythe: a dialogical/performative approach in research. Plzeň, 18.11.2014 – 18.11.2014.

[118]TOUŠEK, L. Kriminologii opustily její hvězdy Stan Cohen a Jock Young. Sociální teorie, 2014, ISSN: 1805-6245

[119]PAVLÍKOVÁ, L. Má přítomnost vousů v tváři stárnoucího muže vliv na míru jeho sympatií při utváření prvního dojmu?. AntropoWebzin, 2014, roč. 3-4, č. 12/2014, s. 161-167. ISSN: 1801-8807

[120]HERTLOVÁ, M. Kdo tady hospodaří?. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 81 min. s.

[121]TOUŠEK, L. ŠANDEROVÁ, L. Children with disabilities: targeted violence and hostility. European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.

[122]RŮŽIČKA, M. TOUŠEK, L. Sociální exkluze: její prostorové formy a měnící se podoby. In Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha : Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, 2014, s. 117-141. ISBN: 978-80-246-2558-4

[1]FATKOVÁ, G. Karakačanská poezie 21. století: Velika Chatova. 1. vyd. Brno : Porta Balcanica, 2013, 204 s. ISBN: 978-80-904846-6-5

[2]PANKOWSKÁ, A. Variability of Early Bronze Age funerary rite on the basis of bioarchaeological and archaeological evidence. Levice, Tekovské muzeum, 2013.XXIII. international symposium “The Early Bronze Age in Bohemia, Moravia and Slovakia

[3]BRUNCLÍKOVÁ, L. SOSNA, D. Social Dimension of Household Waste. Plzeň, 2013.19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists

[4]HAWS, JA. BENEDETTI, MM. HOCKETT, BS. BICHO, NF. FRIEDL, L. PEREIRA, V. KUBÁTOVÁ, I. DIAS, R. Lapa do Picareiro: a 50,000-year record of human occupation and environmental change in central Portugal. Denver, CO, USA, 2013.125. Anniversary Annual Meeting & Expo of The Geological Society of America

[5]HEJNAL, O. “Já si je najdu, ty vole. Dyť máme furt stejný místa” : místa bezdomovců ve veřejném prostoru. Lidé města, 2013, roč. 15, č. 3, s. 419-441. ISSN: 1212-8112

[6]LUPTÁK, Ľ. HEJNAL, O. Když výzkum, tak skrytý: Serpentinami formalizované etiky. In Když výzkum, tak kvalitativní: Serpentinami zkoumáním v terénu. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 133-147. ISBN: 978-80-210-6480-5

[7]Krištuf, P. Zíková, T. Čulíková, L. Brunclíková, L. Švejcar, O. Geografické informační systémy a jejich využití ve společenských vědách. Plzeň, 20.02.2013 – 21.02.2013.

[8]GALETA, P. SLÁDEK, V. ČECHURA, M. Předstihový záchranný výzkum zaniklého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Všerubech, okr. Plzeň sever: Výzkumná zpráva ze sezóny 2013. 2013.

[9]ULRYCHOVÁ, M. Romána Josefa Blaua Die goldene Säule z etnografické perspektivy. Nýrsko, 2013.sympozium ?Rok Josef Blaua?

[10]MARKOVÁ, S. FUNK, L. Poválečný vývoj v pohraničí, doplněný o příklad zaniklé obce Bažantov (1945-1953). Kuděj, 2013, ISSN: 1211-8109

[11]LUPTÁK BURZOVÁ, P. DVOŘÁKOVÁ, I. HEJNAL, O. RŮŽIČKA, M. TOUŠEK, L. V Plzni na Karlově. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 127 s. ISBN: 978-80-261-0314-1

[12]Svášková, T. Kramáreková, V. Bartošová, K. Palíková, L. Charvát, P. Literární konference. Plzeň, 11.04.2013 – 11.04.2013.

[13]FATKOVÁ, G. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. MAGLIA, R. MOČIČKA, R. MOČIČKOVÁ, J. Vojvodovo historicko-etnologická ohlédnutí (původ, subsistence, oděv). Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 201 s. ISBN: 978-80-261-0333-2

[14]KRIŠTUF, P. ŠVEJCAR, O. Současný stav mohylových pohřebišť v Dolním kyjovském lese u Plzně. Památky západních Čech, 2013, roč. 3, č. listopad 2013, s. 76-83. ISSN: 1805-8906

[15]KOPECKÝ, R. Hero. In Moderní libanonské povídky. Praha : Dar Ibn Rushd, 2013, s. 95-100. ISBN: 978-80-86149-83-7

[16]FISCHER, MD. LYON, SM. SOSNA, D. HENIG, D. Harmonizing Diversity: Tuning Anthropological Research to Complexity. SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW, 2013, roč. 31, č. 1, s. 3-15. ISSN: 0894-4393

[17]HEJNAL, O. Hilton jako “fekální dvůr”: Socioprostorové aspekty bezdomovectví. Sociologický časopis, 2013, roč. 49, č. 2, s. 241-267. ISSN: 0038-0288

[18]HLÁSEK, D. CHVOJKA, O. ŠÁLKOVÁ, T. HOUFKOVÁ, P. JOHN, J. KOVAČIKOVÁ, L. MAJER, A. MENŠÍK, P. NETOLICKÝ, P. NOVÁK, J. PAVELKA, J. SOSNA, D. Vrcovice. Hradiště z přelomu starší a střední doby bronzové. Levice, 2013.XXIII. Mezinárodní konference “Starší doba bronzová v Čechách, na Moravě a na Slovensku”

[19]BRUNCLÍKOVÁ, L. SOSNA, D. Sejde z očí, sejde z mysli: garbologická analýza komunálního odpadu ve vesnickém prostředí. Plzeň, 2013.9. mezinárodní studentská konference Antropowebu

[20]MERTL, J. HEJNAL, O. Metafory, bezdomovci a média. Metodologický nástin využití analýzy metafor a podpůrného softwaru (Maxqda a Antconc). AntropoWebzin, 2013, roč. 9, č. 4, s. 145-153. ISSN: 1801-8807

[21]ZALABÁKOVÁ, J. Vojvodovské setkání. Nový Přerov, 22. září 2012. Lidé města, 2013, roč. 15, č. 1, s. 173-174. ISSN: 1212-8112

[22]RUMPÍK, V. BRZEZICKA, AM. Ivanův denní chleba: každodenní taktiky migrantů ve vztahu k zákonům ve městě Plzeň; pilotní studie. AntropoWebzin, 2013, roč. 2013, č. 1 – 2013, s. 3 – 16. ISSN: 1801-8807

[23]VAVERKA, P. Politická filozofie vs. architektura. FF ZČU, SP319, 2013.Osmá platónská minikonference

[24]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. METAMORFOSIS DE LOS PATRONES DE MATRIMONIO DE LAS OSADAS GITANAS ESLOVACAS EN LAS ÁREAS URBANAS DE CHEQUIA. Revista de Antropología Experimental, 2013, roč. neuveden, č. 13, s. 399-419. ISSN: 1578-4282

[25]KOVÁČOVÁ, T. Utilisation de la technologie dans l?éducation des étudiants Sourds: Quelques expériences en République tch?que sur le syst?me éducatif des Sourds, confrontées ? leur point de vue. La nouvelle revue de l?adaptation et de la scolarisation, 2013, roč. 64, č. 4, s. 1-10. ISSN: 1289-0065

[26]PANKOWSKÁ, A. LUNGOVÁ, V. Antropologická zpráva Plzeň Roudná. 2013 : Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek ZIP o.p.s., 2013. 51 s.

[27]ŠEDIVÝ, M. Zrod německého nacionalismu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 208 s. ISBN: 978-80-261-0320-2

[28]TARANT, Z. TYDLITÁTOVÁ, V. BUDIL, I. PAVEL, H. History of Hatred, Hatred of History – Encounters Between Antisemitism and Historical Memory. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 126 s. ISBN: 978-80-261-0316-5

[29]ROŽMBERSKÝ, P. VAŘEKA, P. Středověké osídlení Rokycanska. 1. vyd. Praha : Unicornis Praha, 2013, 207 s. ISBN: 978-80-86204-27-7

[30]KALINIČ, P. Militant PvE and PvP Identities in the World of Warcraft: The Mage and various post/modern Forms of Consciousness. In A Search for Identity: Identity in Linguistic, Literary, Methodological, and Cultural Perspectives. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 169-182. ISBN: 978-80-261-0312-7

[31]HÁNA, J. MILITKÝ, J. VAŘEKA, P. Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech. Numizmatický sborník, 2013, roč. 27, č. 1, s. 77-93. ISSN: 0546-9414

[32]SOSNA, D. GALETA, P. ŠMEJDA, L. SLÁDEK, V. BRŮŽEK, J. Burials and Graphs: Relational Approach to Mortuary Analysis. SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW, 2013, roč. 31, č. 1, s. 56-70. ISSN: 0894-4393

[33]TOUŠEK, L. Strach z kriminality není strachem z kriminality. Praha, 2013.I. kriminologické dny

[34]ČULÍKOVÁ, L. STARKOVÁ, L. Studium zaniklé kulturní krajiny pomocí dálkového archeologického průzkumu. Kočovce, Slovensko, 2013.Počítačová podpora v archeologii

[35]DIRGA, L. Fenomén bezdomovectví: Případová studie klientů organizace Naděje. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč. 1, č. 1, s. 140-165. ISSN: 1802-0364

[36]SOSNA, D. BRUNCLÍKOVÁ, L. Využití tabletu a relační databáze při garbologickém výzkumu. Kočovce, Slovensko, 2013.Počítačová podpora v archeológii 12

[37]NOVÁK, D. VAŘEKA, P. Tvrze na Berounsku. Archaeologia historica, 2013, roč. 38, č. 2, s. 491-506. ISSN: 0231-5823

[38]ZÍKOVÁ, T. WOITSCH, J. PAUKNEROVÁ, K. ANDERLE, J. KRIŠTUF, P. Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru. 2013. ISSN:ev. č. MK ČR E11115

[39]ULRYCHOVÁ, M. Lidová píseň německých obyvatel západních Čech. Současný stav pramenů. Plzeň, 2013.sympozium ?Tenkrát na Západě (Čech)?

[40]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Vojvodovo – česká vesnice v Bulharsku. Krajanský zpravodaj., 2013, roč. 2, č. 2, s. 36-41.

[41]DIRGA, L. Trnitá cesta výzkumníka za poznáním: kvalitativní výzkum ve vězeňském prostředí. In Když výzkum, tak kvalitativní: serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, 2013. s. 23-30. ISBN: 978-80-210-6480-5 , ISSN: neuvedeno

[42]JAKOUBEK, M. Vojvodovo – edno nepoznato češko selo v Balgarija. 1. vyd. Sofija : Paradigma, 2013, 211 s. ISBN: 978-954-326-191-8

[43]SVĚTLÍK, R. PAUKNEROVÁ, K. Dětský svět v zapadlé vesnici na konci Čech. In PAMĚŤ – NÁROD – MENŠINY – MARGINALIZACE – IDENTITY I. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 155-164. ISBN: 978-80-87398-43-2

[44]STROHSOVÁ, K. Modely formování česko-bulharských manželství sezdaných v době socialismu. Plzeň ZČU, 2013.Sympozium Balcanicum III

[45]BOUCHAL, M. Méně známé hrady Palestiny. ZČU v Plzni, 2013.Orientalia Antiqua Nova

[46]KALINIČ, P. Interdisciplinární analýza fenoménu postmoderního válčení – virtuální etnografie válečnických herních sub/kultur a její význam pro jiné obory a oblasti výzkumu. In Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijních programů v oblasti politických věd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 83-92. ISBN: 978-80-261-0324-0

[47]TOUŠEK, L. Mapping Data Sources on Roma. European Union Agency for Fundamental Rights, 2013.

[48]HOLLIDAY, TW. WALKER, CS. CHURCHILL, SE. FRIEDL, L. BERGER, LR. The StW 99 femur and relative lower limb length of Australopithecus africanu. Vienna, Austria, 2013.3rd Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution

[49]KOPECKÝ, R. BAHBOUH, C. Turecká, perská a arabská přísloví a mudrosloví. 1. vyd. Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2013, 128 s. ISBN: 978-80-86149-82-0

[50]HEJNAL, O. LUPTÁK, Ľ. (De)sekuritizácia bezdomovectva v postsocialistickom urbánnom laboratóriu. In Bezpečnostné fórum 2013. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013. s. 478-489. ISBN: 978-80-557-0496-8

[51]KUBÁTOVÁ, I. FRIEDL, L. JURMAN, K. LUNGOVÁ, V. HAWS, J. BENEDETTI, M. Metodologie výzkumu paleolitické jeskyně Lapa do Picareiro (Portugalsko). AntropoWebzin, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 57-65. ISSN: 1801-8807

[52]PANKOWSKÁ, A. PRŮCHOVÁ, E. NOVÁKOVÁ, M. Assessment of volume and fragmentation degree of Roman cremation burials using Computed Tomography (CT) and standard techniques. Kostenz, Lkr. Straubing-Bogen, 2013.Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich

[53]TOUŠEK, L. Prostor, transgrese a bezdomovectví. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 202 s.

[54]ČAPEK, L. NETOLICKÝ, P. PLZÁK, J. VLADAŘ, J. Nové poznakty o stavební podobě tvrze v Řesanicích (Plzeňský kraj). Kutná Hora, 2013.Archaeologia Historica 2013

[55]FATKOVÁ, G. Limity antropologie dětství. Případ “dětství” v sociálně vyloučené lokalitě. Lidé města, 2013, roč. 15, č. 1, s. 27-47. ISSN: 1212-8112

[56]PILNÁ, V. Jak vznikal model oděvu Polyxeny z Pernštejna. Zprávy památkové péče, 2013, roč. 73, č. 2, s. 113-116. ISSN: 1210-5538

[57]FATKOVÁ, G. ZÍKOVÁ, T. Tenkrát na “čáře”: lidé, věci a čas vepsaní do pohraniční krajiny. Plzeň, 2013.Tenkrát na západě (Čech)

[58]ULRYCHOVÁ, M. Rozhlasové studio – Plzeňský lidový soubor. In Plzeňsko v lidové písni II. 2013,

[59]ULRYCHOVÁ, M. Svatodušní jízda v Bavorském Bad Kötzting. In 2013.

[60]ULRYCHOVÁ, M. Lidová píseň německých obyvatel západních Čech. Současný stav pramenů. In Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň, FPE ZČU : 2013, s. 199 ? 214.

[61]KALINIČ, P. Vojenská doktrína swarmingu jako re/definice základních principů války. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 189-206. ISSN: 1802-0364

[62]VAŇKOVÁ, L. PILNÁ, V. Metodika datování a interpretace portrétů 16. – 18. století pomocí historické módy. 2013.

[63]LUPTÁK, Ľ. HIRT, T. “Blame It On The Gypsies!“ Narrating The Postsocialist Folk Devils. Manchester, United Kingdom, 2013.Ethnicity, Race and Nationalism in European Media and Film

[64]SOSNA, D. KOLÁŘ, J. KVĚTINA, P. TRAMPOTA, F. Prehistoric archaeology in Central Europe: beyond diversity. Anthropologie (International Journal of the Science of Man), 2013, roč. 51, č. 2, s. 123-130. ISSN: 0323-1119

[65]MARKOVÁ, S. Paměť a historické vědomí obyvatel českého pohraničí po roce 1945. In Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I. Praha : Fakulta humanitních studí UK, 2013, s. 135-141. ISBN: 978-80-87398-43-2

[66]KALIBOVÁ, K. TOUŠEK, L. FRA Annual Report 2013 Czech Republic. European Union Agency for Fundamental Rights, 2013.

[67]VAVERKA, P. Heléni vs. Okolní svět (Od Hektaia k Poseidóniovi). 2013,

[68]HEJNAL, O. LUPTÁK, Ľ. Využitie CAQDAS pri výskume sekuritizácie. In Bezpečnostné fórum 2013 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013. s. 232-240. ISBN: 978-80-557-0496-8

[69]ČULÍKOVÁ, L. From Finds to Structure. Amersfoort, Holandsko, 2013.AARG 2013

[70]LUPTÁK, Ľ. HEJNAL, O. Když výzkum, tak skrytý: Serpentinami formalizované etiky. Brno, 2013.Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu

[71]HOLLIDAY, TW. FRIEDL, L. Hominoid humeral morphology: 3D morphometric analysis. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, 2013, roč. 152, č. 4, s. 506-515. ISSN: 0002-9483

[72]ČULÍKOVÁ, L. Letecká archeologická mapa. Nečtiny, 2013.Archeologie a veřejnost 7

[73]VAŘEKA, P. HOLATA, L. KOČÁR, P. PETR, L. The Impact of the Thirty Years War on Rural Settlement in Bohemia. Pilsen, 2013.19th EAA Annual Meeting (European Association of Archaeologists)

[74]HEJNAL, O. Anachorický bezdomovec: Purifikace a transgrese veřejného prostoru. Český lid (Etnologický časopis), 2013, roč. 100, č. 4, s. 449-467. ISSN: 0009-0794

[75]ZALABÁKOVÁ, J. Petr Lozoviuk: Grenzland als Lebenswelt. Grenzkonstruktionen, Grenzwahrnehmungen und Grenzdiskurse in sächsisch-tschechischer Perspektive. Národopisná revue, 2013, roč. 23, č. 4, s. 301-302. ISSN: 0862-8351

[76]KRIŠTUF, P. ZÍKOVÁ, T. ČULÍKOVÁ, L. ŠVEJCAR, O. Využití GIS při studiu vnímání krajiny. Kočovce, 2013.Počítačová podpora v archeologii

[77]ZÍKOVÁ, T. Mapování významných krajinných komponent z aktérské perspektivy za pomoci GIS. Plzeň, 2013.Geografické informační systémy a jejich využití ve společenských vědách

[78]ULRYCHOVÁ, M. Svatodušní jízda v Bavorském Bad Kötzting. Strážnice, 2013.28. strážnické sympozium ?Letniční zvyky a obyčeje?

[79]ULRYCHOVÁ, M. Dechová hudba na Plzeňsku. In Plzeňsko v lidové písni II. 2013,

[80]KOVÁČOVÁ, T. Předběžné poznámky k multimodální transkripci pro neslyšící: Příklad úpravy filmových titulků pro osoby, které mají převážně vizuální zkušenost se světem. AntropoWebzin, 2013, roč. 9, č. 3, s. 105-110. ISSN: 1801-8807

[81]VAŘEKA, P. Záchranný předstihový archeologický výzkum Jičín. Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2013.

[82]WOITSCH, J. PAUKNEROVÁ, K. Metodika pro prezentaci sídelního a krajinného prostoru a kulturního dědictví prostřednictvím tvorby naučných stezek. 2013.

[83]LUPTÁK, Ľ. HIRT, T. Romové jako „folk devils: Znovunastolování sociálního řádu prostřednictvím fotografií a metafor. Brno, 2013.Vizuální studia – věda, umění, instituce. Na/Proti imaginaci

[84]FATKOVÁ, G. ZÍKOVÁ, T. Tenkrát na “čáře”: lidé, věci a čas vepsaní do pohraniční krajiny: případ západočeské obce Lesná. In Tenkrát na západě (Čech): Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 225-235. ISBN: 978-80-261-0328-8

[85]SOSNA, D. BRUNCLÍKOVÁ, L. HENIG, D. Testing iPad in the field: use of a relational database in garbological research. Anthropologie (International Journal of the Science of Man), 2013, roč. 51, č. 3, s. 421-430. ISSN: 0323-1119

[86]STOČES, J. MUŠKOVÁ, E. BERNHARDT, T. ČECHURA, J. FATKOVÁ, G. CHVÁTAL, VF. JÍCHOVÁ, M. KALOUSOVÁ, V. KINKOROVÁ, R. LHOTÁK, J. MARTINOVSKÁ, S. MAUR, E. ŘEHÁČEK, K. SOKOL, P. ULRYCHOVÁ, M. VEJVODA, Z. ZÍKOVÁ, T. Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 315 s. ISBN: 978-80-261-0328-8

[87]HOLATA, L. BAIERL, P. HRDLIČKA, J. VAŘEKA, P. Potenciál chemických analýz půd při stanovení funkce areálů na vesnické usedlosti. Nečtiny, 2013.Výjezdní interdisciplinární seminář v Nečtinách

[88]PANKOWSKÁ, A. DAŇHEL, M. PEŠKA, J. Formal Classification of Settlement Burials from Moravia (Czech Republic) Dating to the Early Bronze Age. In ‘Irreguläre’ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe ?. Bonn Habelt: Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts Frankfurt a. M., 2013. s. 251-264. ISBN: 978-3-7749-3862-5

[89]Pankowská, A. Průchová, E. Metody analýzy žárových hrobů: mikroexkavace a využití výpočetní tomograie. Olomouc, 25.04.2013 – 26.04.2013.

[90]Sosna, D. Brunclíková, L. Henig, D. Garbage and (Non)humans. Plzeň, 04.09.2013 – 08.09.2013.

[91]ČULÍKOVÁ, L. Nedestruktvní výzkum polních systémů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 100 s. ISBN: 978-80-261-0329-5

[92]HRDLIČKA, J. HOLATA, L. BAIERL, P. VAŘEKA, P. Potenciál chemických analýz půd při stanovení funkce areálů na vesnické usedlosti: Případ zaniklého Sloupku (okres Rokycany).. Nečtiny, 2013.14. ročníku Výjezdního interdisciplinárního semináře v Nečtinách

[93]SOSNA, D. BRUNCLÍKOVÁ, L. Archaeologies of the Unwanted: Rubbish in Human World. 2013.

[94]SOSNA, D. GALETA, P. FRIEDL, L. Otevírání očí versus tyranie etnografie: způsoby využití etnografických dat při studiu minulosti. Národnín muzeum, Praha, 2013.Archeologie & Antropologie: studium archaicke? kultury a spolec?nosti

[95]MARKOVÁ, S. Odsun Němců z Dobřan. In 2013. s. 160-170. ISBN: 978-80-87495-09-4

[96]MARKOVÁ, S. Paměť a historické vědomí obyvatel českého pohraničí po roce 1945. Fakulta humanitních studií UK, 2013.Konference: Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita

[97]ULRYCHOVÁ, M. Prezentace připravovaného 2. dílu publikace ?Plzeňsko v lidové písni?. Schönsee, BRD, 2013.Wissenschaft ohne Grenzen,

[98]ULRYCHOVÁ, M. Stilzel der Kobold des Böhmerwaldes Hanse Watzlika jako pramen typologické katalogizace. In Jihočeský sborník historický. České Budějovice : 2013,

[99]ULRYCHOVÁ, M. Hudební folklor Plzeňska. In Střípky z plzeňského hudebního života. 2013,

[100]Trávníčková, Z. Kořínková, V. Woitsch, J. 9. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu. Plzeň, 17.10.2013 – 18.10.2013.

[101]TOUŠEK, L. Bezdomovectví, domov a reziduální prostor. Brno, 2013.Město a domov. IV. brněnská konference urbánních studií

[102]JAKOUBEK, M. Zastavení nad vztahem kultury, víry a konfese u vojvodovských Čechů. Slovanský přehled, 2013, roč. 99, č. 3-4, s. 371-384. ISSN: 0037-6922

[103]JAKOUBEK, M. Vojvodovo – identity, tradice a výzkum. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 262 s. ISBN: 978-80-7325-327-1

[104]SUCHÁ, R. L’interculturel dans l’enseignement de français des affaires. In L’interculturel dans la formation des enseignants : l’axe franco-tchèque. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s. 64-76. ISBN: 978-80-261-0263-2

[105]KALINIČ, P. Interdisciplinární analýza fenoménu postmoderního válčení. Západočeská univerzita v Plzni, 2013.Mladá politologie

[106]KRIŠTUF, P. ČULÍKOVÁ, L. ZÍKOVÁ, T. BRUNCLÍKOVÁ, L. ŠVEJCAR, O. Changes in the perception of landscapes from prehistory to the present. Perth, Austrálie, 2013.Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA)

[107]ULRYCHOVÁ, M. Německá lidová píseň na západě Čech. In Co patří do encyklopedie. Od folkloru k world music. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2013. s. 43-52. ISBN: 978-80-904905-2-9

[108]Čulíková, L. Starková, L. Gojda, M. Workshop Dálkový archeologický průzkum v teorii a praxi ” Sazená 2013 “. 17.06.2013 – 21.06.2013.

[109]TYDLITÁTOVÁ, V. Sidonia Horňanová: Exegéza Starej zmluvy II – Prorok Eliáš. Křesťanská revue, 2013, roč. 80, č. 3, s. 43. ISSN: 0023-4613

[110]LUPTÁK BURZOVÁ, P. DVOŘÁKOVÁ, I. HEJNAL, O. RŮŽIČKA, M. TOUŠEK, L. Dělnická kolonie Karlov: Místo, paměť a identita. Český lid (Etnologický časopis), 2013, roč. 100, č. 3, s. 259-279. ISSN: 0009-0794

[111]FATKOVÁ, G. O čem se nemluví: Příspěvek k problematice sexuality terénního výzkumníka. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2013, roč. 14, č. 1, s. 36-48. ISSN: 1213-0028

[112]BUDIL, I. TYDLITÁTOVÁ, V. ARAVA-NOVOTNÁ, L. TARANT, Z. Encyklopedie dějin antisemitismu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 293 s. ISBN: 978-80-261-0206-9

[113]Fatková, G. Sympozium Balcanicum III.. Plzeň, 30.10.2013 – 31.10.2013.

[114]ZÍKOVÁ, T. KRIŠTUF, P. Hranice osvojeného prostoru: modelování aktérského pojetí domova s pomocí GIS a možnosti využití současného modelu k interpretaci minulých populací. Praha, 2013.Archeologie & Antropologie: studium archaické kultury a společnosti

[115]Woitsch, J. Zíková, T. Pauknerová, K. Strohsová, K. Fatková, G. Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru. Bušovice, 19.10.2013 – 31.10.2013.

[116]SUCHÁ, R. Porozumění českým a francouzským sémantickým gestům. AntropoWebzin, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 93-103. ISSN: 1801-8807

[117]MARKOVÁ, S. Paměť a historické vědomí obyvatel českého pohraničí po roce 1945. In Paměť ? historické vědomí ? marginalizace ? identita. Praha: FHS Praha, 2013. s. 1-261. ISBN: 978-80-87398-43-2

[118]ULRYCHOVÁ, M. Německá lidová píseň na západě Čech. Náměšť nad Oslavou, 2013.sympozium ?Od fokloru k world music?

[119]Lupták Burzová, P. Dvořáková, I. Hejnal, O. Růžička, M. Toušek, L. V Plzni na Karlově. Plzeň, 01.10.2012 – 30.11.2013.

[120]PAUL, J. Výzvy etnografického výzkumu pracovní migrace v současné ruské společnosti. In MLADÁ POLITOLOGIE: SBORNÍK Z KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI POLITICKÝCH VĚD. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 166-174. ISBN: 978-80-261-0324-0

[121]VAVROCH, M. Jak v etnografickém výzkumu získat přístup: zkušenosti s romskou populací. ANTHROPOLOGIA INTEGRA: ČASOPIS PRO OBECNOU ANTROPOLOGII A PŘÍBUZNÉ OBORY, 2013, roč. 4, č. 1, s. 67-75. ISSN: 1804-6665

[122]SUCHÁ, R. A search for Cultural Identity in Gestural Communication of Czech and French speakers. FF ZČU v Plzni, 2013.A Search for Identity. Identity in Linguistic, Literary, Cultural, and Historical Perspectives.

[123]TOUŠEK, L. Kvalitativní analýza strachu z kriminality občanů vybraných obcí Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje, 2013.

[124]TOUŠEK, L. ŠANDEROVÁ, L. Guardianship systems for child victims of trafficking (Czech Republic). European Union Agency for Fundamental Rights, 2013.

[125]TOUŠEK, L. Mapping Data on Roma in the Czech Republic. European Union Agency for Fundamental Rights, 2013.

[126]ČULÍKOVÁ, L. Study of deserted cultivated landscape. Perth, Austrálie, 2013.The Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA)

[127]TOUŠEK, L. Zaniklá dělnická kolonie Karlov v etnografické perspektivě. Plzeň, 2013.Tenkrát na západě (Čech)

[128]SUCHÁ, R. Les gestes “quasi linguistiques” dans l’enseignement de FLE. In Vers l´éducation plurilinque en Europe avec le francais – De la diversité a la synergie. Paris: Fédération Internationale des Professeurs de Français, 2013. s. 627-635. ISBN: 978-2-9539284-4-0

[129]PANKOWSKÁ, A. Osteologická analýza žárových pohřbů. Bernhardsthal “Föhrenwald”. 2013.

[130]PAUL, J. Výzvy etnografického výzkumu pracovní migrace v současné ruské společnosti. Plzeň, 2013.Mladá politotologie

[131]KALINIČ, P. Militant PvE and PvP Identities in the World of Warcraft. Západočeská univerzita v Plzni, 2013.A Search for Identity: Identity in Linguistic, Literary, Methodological, and Cultural Perspectives

[132]LUPTÁK BURZOVÁ, P. HERTLOVÁ, M. HIRT, T. HOLLEROVÁ, L. Demolice domu kultury v Plzni. Proměny městského prostoru. 2013. 20 minut s.

[133]ULRYCHOVÁ, M. Lidová píseň německých obyvatel Plzeňska. Současný stav pramenů. In Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s. 199-214. ISBN: 978-80-261-0328-8

[134]FATKOVÁ, G. SVĚTLÍK, R. PAUKNEROVÁ, K. Dětský svět v zapadlé vesnici na konce Čech. Praha, 2013.Mezinárodní konference: PAMĚŤ − HISTORICKÉ VĚDOMÍ − MARGINALIZACE − IDENTITA

[1]HIRT, T. ZÍKOVÁ, T. TOUŠEK, L. SOSNA, D. HENIG, D. TOŠNER, M. HREŠANOVÁ, E. DVOŘÁKOVÁ, I. KAVALÍR, A. KOVÁŘ, J. PAŘÍZKOVÁ, A. Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 330 s. ISBN: 978-80-261-0122-2

[2]MILSIMEROVÁ, B. ČULÍKOVÁ, L. MENŠÍK, P. STARKOVÁ, L. Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu. In Konstruování minulosti. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 75-90. ISBN: 978-80-261-0164-2

[3]STROHSOVÁ, K. Migrace Čechů do Bulharska – tzv. “česká invaze”. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 33-37. ISSN: 1801-8807

[4]SOSNA, D. Stone Arrowheads from Hoštice I: Use-Wear Analysis. In Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice. Brno : Ústav archeologické památkové péče, 2012, s. 323-338. ISBN: 978-80-86399-84-3

[5]CHARVÁT, P. Uruk mater urbium – The sign URU in Proto-Cuneiform Writing. In The ancient Near East, a life! : Festschrift Karel Van Lerberghe. Leeuwen-Paris-Walpole, MA : Peeters, 2012, s. 105-114. ISBN: 978-90-429-2662-2

[6]BRUNCLÍKOVÁ, L. SOSNA, D. Garbologie: zrcadlo konzumní společnosti. AntropoWebzin, 2012, roč. Neuveden, č. 3, s. 131-139. ISSN: 1801-8807

[7]LOZOVIUK, P. Das Phänomen des ethnischen Mährertums und die Formen seiner intersubjektiven Konstruktionen. In Ethnizität und Interethnik in der tschechischen Ethnologie. Dresden : Thelem, 2012, s. 231-247. ISBN: 978-3-942411-76-9

[8]Tarant, Z. Kydlíček, J. Vejrych, J. Islam and the Others. Sedláčkova 15, Plzeň, 28.03.2012 – 29.03.2012.

[9]ZALABÁKOVÁ, J. Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku. Anthropologia integra, 2012, roč. 3, č. 1, s. 78-79. ISSN: 1804-6657

[10]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Antropologie o spánku aneb antropologie spánku. Slovenská Antropológia, 2012, roč. 15, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1336-5827

[11]LOZOVIUK, P. „Minderheitenmuseen“ im Fokus der wissenschaftlichen Reflexion. In Visualisierte Minderheiten. Probleme und Möglichkeiten der musealen Präsentation von ethnischen bzw. nationalen Minderheiten. Dresden : Thelem, 2012, s. 9-12. ISBN: 978-3-942411-77-6

[12]ŠVEJCAR, O. BALOUN, L. TREFNÝ, M. Pohřební areál ze střední doby bronzové z Nymburka a problematika struktur tvořených kruhovými žlaby v Čechách. Archeologické rozhledy, 2012, roč. 64, č. 3, s. 443-465. ISSN: 0323-1267

[13]BOUCHAL, M. PÍSAŘOVÁ, P. SUDOVÁ, A. Dcery a synové Nilu I. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 108 s. ISBN: 978-80-261-0188-8

[14]LOZOVIUK, P. Novyje slavjanskije narody: realnosť ili fikcija?. In Russkij sbornik: issledovanija po istorii Rossii 12 (2012). Moskva : Regnum, 2012, s. 368-377. ISBN: 978-5-905040-04-7

[15]JAKOUBEK, M. „Drobné střípky z vyprávění mých rodičů“ Mileny Haškové Aneb Vojvodovští Češi očima (jejich) učitele. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd, 2012, roč. 26, č. 2, s. 161-167. ISSN: 1211-6068

[16]FRITZOVÁ, M. Konstruování životního příběhu jako adekvátní nástroj vědeckého nahlížení. AntropoWebzin, 2012, roč. 2011, č. 3, s. 227-230. ISSN: 1801-8807

[17]BUDIL, I. Západní imaginace a zrod moderního rasového myšlení. Vesmír, 2012, roč. 91, č. 3, s. 174-177. ISSN: 0042-4544

[18]HIRT, T. HOLLEROVÁ, L. HERTLOVÁ, M. Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví. Plzeň : Neuveden, 2012. 24 min. s.

[19]SOSNA, D. HENIG, D. Environmentální aplikovaná antropologie. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 237-253. ISBN: 978-80-261-0122-2

[20]TŮMA, P. HOŠEK, R. ŠNEBERGER, J. BRŮŽEK, J. HAWS, J. BENEDETTI, M. FRIEDL, L. Recentní přístupy ke studiu neandertálců. Plzeň, ČR, 2012.Mladá antropologie – 8. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu

[21]FATKOVÁ, G. „Paní učitelko, my nejsme plémě, my jsme národ“: Formování etnických identit nedávno ještě kočovných Karakačanů. In Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. Brno : Porta Balkanica, 2012, s. 79-103. ISBN: 978-80-904846-4-1

[22]LOZOVIUK, P. Ethnizitat und Interethnik in der tschechischen Ethnologie. 1. vyd. Dresden : Thelem, 2012, 250 s. ISBN: 978-3-942411-76-9

[23]Lupták, Ľ. Studying Up, Studying Down: Exploring, Eplaining and Exploiting the Relations between Power ad Research. Plzeň, 06.12.2012 – 07.12.2012.

[24]ZALABÁKOVÁ, J. Sympozium Balcanicum. Interdisciplinární seminář zaměřený na terénní výzkum na Balkáně. Plzeň, 26. 10. 2011. Český lid (Etnologický časopis), 2012, roč. 99, č. 1, s. 111-112. ISSN: 0009-0794

[25]MORAVCOVÁ, M. VOKOUNOVÁ FRANZEOVÁ, D. Štípaná industrie z lokality Labuť (obec Staré sedliště, okr. Tachov). Archeologie západních Čech, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 102-112. ISSN: 1804-2953

[26]SKŘIVAN, A. China’s Agriculture, Industry and Transport during the Turbulent Years (1912–1949). Prague Papers on the History of International Relations, 2012, roč. 1, č. Neuveden, s. 65–76. ISSN: 1803-7356

[27]HEJNAL, O. Nacionalismus, multikulturalismus, socialní vyloučeni a “sociálně nepřizpůsobiví”: Analýza dominantně politického diskursu v České republice (2006-2011). AntropoWebzin, 2012, roč. Neuveden, č. 2, s. 47-66. ISSN: 1801-8807

[28]MILSIMEROVÁ, B. ČULÍKOVÁ, L. MENŠÍK, P. STARKOVÁ, L. Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu. Plzeň, 2012.3. studentská vědecká konference

[29]BRUNCLÍKOVÁ, L. SOSNA, D. RUMPÍK, V. Sociální dimenze domovního odpadu. Plzeň, 2012.8. mezinárodní studentská konference Antropowebu

[30]KONDRYS, J. Kondrys, J.: Potměšil, Jan: Šarí´a. Úvod do islámského práva. Grada publishing, Praha, 2012, ISBN 978- 80- 247- 4379- 0. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, č. 3, s. 245-248. ISSN: 1802-0364

[31]KOPECKÝ, R. Prof. Dr. Bedřich Hrozný a prof. Dr. Rudolf Dvořák – aneb nové zprávy ze života světového chetitologa. In Vlastivědný zpravodaj POLABÍ. Poděbrady: Polabské muzeum Poděbrady, 2012. s. 142-145. ISBN: 978-80-905259-2-4 , ISSN: 0231-5769

[32]LUPTÁK, Ľ. PAUL, J. „Enemy Within: Constructing Social Exclusion in the Czech Media, 2010-2011“. Vídeň, Rakousko, 2012.The Euroacademia International Conference „Re-Inventing Eastern Europe“

[33]TARANT, Z. TYDLITÁTOVÁ, V. BUDIL, I. ARAVA-NOVOTNÁ, L. PARUSHEV, P. HOŠEK, P. MICHLEAN, A. Faces of Hatred – Contemporary Antisemitism in its Historical Context. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 214 s. ISBN: 978-80-261-0190-1

[34]HIRT, T. Teoretický a institucionální rámec aplikované sociální antropologie: úvod do problematiky. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s. 7-24. ISBN: 978-80-261-0122-2

[35]SKŘIVAN, A. On the Foreign Economic Relations of China in the Interwar Era. West Bohemian Historical Revue, 2012, roč. 2012 (1/2), č. 2012 (1/2), s. 73-86. ISSN: 1804-5480

[36]KOPECKÝ, R. Bedřich Hrozný – Life and Work. Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2012, 166 s. ISBN: 978-80-86149-79-0

[37]KOPECKÝ, R. Bedřich Hrozný – jak to bylo s vykopávkami v Sýrii.. Nový Orient, 2012, roč. 67, č. 2, s. 49-55. ISSN: 0029-5302

[38]FRIEDL, L. Estimation of femoral Second moments of Area from shaft’s external dimensions (AP and ML diameters). Portland, OR, USA, 2012.81st Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists

[39]ČULÍKOVÁ, L. STARKOVÁ, L. Remote sensing of deserted cultivated landscape. Budapešť, Maďarsko, 2012.AARG Conference, Aerial archaeology, remote sensing and the archaeological process

[40]SUCHÁ, R. La communication non verbale. Comprendre les gestes : perception et signification. Barrier, Guy (2010). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda, 2012.

[41]Tarant, Z. Kydlíček, J. Tydlitátová, V. Kramáreková, V. Nenutil, J. Nové podoby staré nenávisti – VII. Kolokvium o soudobém antisemitismu. Sedláčkova 15, Plzeň (SP319), 25.10.2012 – 25.10.2012.

[42]TŮMA, P. ŠNEBERGER, J. HOŠEK, R. HAWS, J. BENEDETTI, M. FRIEDL, L. Proměny přístupů studia neandertálců – s příkladem výzkumů v Portugalsku. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 209-220. ISSN: 1801-8807

[43]Fatková, G. Hanus, L. Sympozium Balcanicum II.. Sedláčkova 15, Plzeň, 17.10.2012 – 17.10.2012.

[44]CHARVÁT, P. From King to God: The NAMEŠDA Title in Archaic Ur. In Organization, Representation, and Symbols of Power in the Ancient Near East, Proceedings of the 54th Rencontre Assyriologique Internationale at Würzburg, 20–25 July 2008. Winnona Lake: Eisenbrauns, 2012. s. 265-274. ISBN: 978-1-57506-245-7

[45]CHARVÁT, P. Fortitudo, justitia, prudentia, temperantia: The Sign NITA/UŠ in Proto-Cuneiform Writing. In Stories of long ago : Festschrift für Michael D. Roaf. Münster : Ugarit Verlag, 2012, s. 57-68. ISBN: 978-3-86835-071-5

[46]ZÍKOVÁ, T. Sociální marketing. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 146-163. ISBN: 978-80-261-0122-2

[47]MARKOVÁ, S. Proměny českého pohraničí ve vzpomínkách pamětníků. Národopisné muzeum-Musaionu. Letohrádek Kinských, Praha 5 -Smíchov, 2012.Společnost a kultura v českých zemích 1939 – 1949

[48]LOZOVIUK, P. Etnicita a nacionalismus v diskurzu 20. století. Příspěvek intelektuálů z českých zemí ke studiu kolektivních identit.. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 242 s. ISBN: 978-80-7325-283-0

[49]HOLATA, L. VAŘEKA, P. Problematika sídlišť z mladšího raného a vrcholného středověku v lesním prostředí. Český Těšín, 2012.Archaeologia historica

[50]VOKOUNOVÁ FRANZEOVÁ, D. MORAVCOVÁ, M. Konstrukce sociální a symbolické krajiny lovecko-sběračských komunit mezolitu.. In Konstruování minulosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 173-187. ISBN: 978-80-261-0164-2 , ISSN: 1803-7232

[51]BOUCHAL, M. Egypt ve víru 19. století. In Dcery a synové Nilu I. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2012, s. 7-13. ISBN: 978-80-261-0188-8

[52]TOUŠEK, L. Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubic. Magistrát města Pardubice), 2012.

[53]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Dynamika tożsamości – pokrewieństwo, miejsce, państwo. Studia Romologica. Studia Romologica, 2012, roč. ?Neuveden”, č. 5, s. 97-112. ISSN: 1689-4758

[54]ŠÍDA, P. VOKOUNOVÁ FRANZEOVÁ, D. MORAVCOVÁ, M. Raw Material Sources and the Possibility of Studying Hunter-Gatherer Mobility as Seen on Selected Late Upper Palaeolithic and Mesolithic Sites in Bohemia. Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology, 2012, roč. 3, č. 1, s. 117-129. ISSN: 1804-848X

[55]LOZOVIUK, P. Grenzland als Lebenswelt. Grenzkonstruktionen, Grenzwahrnehmungen und Grenzdiskurse in sächsisch-tschechischer Perspektive. 1. vyd. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2012, 354 s. ISBN: 978-3-86583-632-8

[56]KOPECKÝ, R. Den před svátkem. In Moderní irácké povídky. Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2012, s. 97-98. ISBN: 978-80-86149-76-9

[57]VAŠÁT, P. Studium bezdomovectví v USA: Inspirace pro výzkum v ČR. Český lid (Etnologický časopis), 2012, roč. 99, č. 2, s. 129-149. ISSN: 0009-0794

[58]SUCHÁNEK, D. Václav Drška: Divisiones regni Francorum: královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství. Historický obzor, 2012, roč. 23, č. 1/2, s. 44-45. ISSN: 1210-6097

[59]GALETA, P. Software pro hodnocení shody opakovaných měření kvalitativních dat. 2012.

[60]SLÁDEK, V. GALETA, P. SOSNA, D. Measuring human remains in the field: Grid technique, total station, or MicroScribe?. Forensic Science International, 2012, roč. 221, č. 1, s. 16-22. ISSN: 0379-0738

[61]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Původ, význam a používání přezdívek u bulharských Čechů. Anthropologia Integra, 2012, roč. 3, č. 1, s. 51-59. ISSN: 1804-6665

[62]HEJNAL, O. Antropologův den mezi „klienty represe“: Zúčastněné pozorování bezdomovců ve středně velkém městě. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 141-151. ISSN: 1801-8807

[63]FATKOVÁ, G. Televizní seriál v Bulharsku: boj o identity. Porta Balkanica, 2012, roč. 6, č. 1-2, s. 62-71. ISSN: 1804-2449

[64]Woitsch, J. Vašát, P. 8. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu. Plzeň, 18.10.2012 – 19.10.2012.

[65]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. „Ať se neztratí jméno.“ Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů. Český lid (Etnologický časopis), 2012, roč. 99, č. 4, s. 407-425. ISSN: 0009-0794

[66]VAVERKA, P. Minoritní autoři aneb kam sahá logos. In Platonica Philonica III Logos mezi Platónem a Aristotelem. 2012,

[67]GONZALES-GARCIN, V. SOULARD, G. VELEMÍNSKÝ, P. STRÁNSKÁ, P. BRŮŽEK, J. Socioeconomic Influence on Caries Susceptibility in Juvenile Individuals with Limited Dental Care: Example from an Early Middle Age Population (Great Moravia, 9th-10th Centuries A.D., Czech Republic). In Contemorary Approach to Dental Caries. Rijeka : InTech, 2012, s. 35-62. ISBN: 978-953-51-0305-9

[68]LOZOVIUK, P. Visualisierte Minderheiten : Probleme und Möglichkeiten der musealen Präsentation von ethnischen bzw. nationalen Minderheiten. 1. vyd. Dresden : Thelem, 2012, 240 s. ISBN: 978-3-942411-77-6

[69]TRÁVNÍČKOVÁ, Z. Alternativní vztahy: výzkum mezi pedagogy a studenty. Plzeň, 2012.8. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu

[70]PANKOWSKÁ, A. ŠMOLÍKOVÁ, L. ŠNEBERGER, J. JURMAN, K. ANTROPOLOGICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTU: HIERARCHIZACE SPOLEČNOSTI DOBY BRONZOVÉ A JEJÍ OBRAZ V POHŘEBNÍM RITU. 2012.

[71]BUK, Z. KORDIK, P. BRŮŽEK, J. SCHMITT, A. SNOREK, M. The age at death assessment in a multi-ethnic sample of pelvic bones using nature-inspired data mining methods. Forensic Science International, 2012, roč. 220, č. 1-3, s. 294.e1-294.e9. ISSN: 0379-0738

[72]JAKOUBEK, M. Archivní materiály s vojvodovskou tematikou z výzkumu Ivy Heroldové na jižní Moravě v r. 1973 a jejich dopad na vojvodovský výzkum. Lidé města, 2012, roč. 14, č. 3, s. 487-504. ISSN: 1212-8112

[73]JAKOUBEK, M. Antropologie mezi pozitivizmem a konstruktivizmem aneb Krátký diskurz na téma jedné věty Ivy Heroldové. Dějiny – teorie – kritika, 2012, roč. Neuveden, č. 1, s. 69-100. ISSN: 1214-7249

[74]SLÁDEK, V. BERNER, M. RUFF, C. SOSNA, D. GALETA, P. VELEMÍNSKÝ, P. SCHUPLEROVÁ, E. HORA, M. ROMAN, J. PANKOWSKÁ, A. Human posteranial morphology: trends in the Central European Holocene record. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, 2012, roč. 147, č. S54, s. 271. ISSN: 0002-9483

[75]TOUŠEK, L. Vybrané aspekty metodologie aplikované antropologie. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 25-106. ISBN: 978-80-261-0122-2

[76]FRITZOVÁ, M. Palestinští křesťané – problém dlouhotrvajícího exodu z místa zrodu křesťanství. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 67-77. ISSN: 1801-8807

[77]KAJANOVÁ, A. JERSÁKOVÁ, K. RŮŽIČKA, M. Současné tetování z hlediska “rituálního” jednání. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 89-95. ISSN: 1801-8807

[78]ČULÍKOVÁ, L. Aerial Archaeology course, Czech Republic, 18-23 June 2012. AARGnews, 2012, roč. 45, č. 0, s. 9-10. ISSN: 1756-753X

[79]LOZOVIUK, P. “Nečeští čeští” autoři a jejich reflexe etnické problematiky. In Etnicita a nacionalismus v diskurzu 20. století : příspěvek intelektuálů z českých zemí ke studiu kolektivních identit. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 9-38. ISBN: 978-80-7325-283-0

[80]FATKOVÁ, G. Revisiting the conceptualization of “Turks” in Bulgaria. Antrocom, 2012, roč. 8, č. 2, s. 315-326. ISSN: 1973-2880

[81]TYDLITÁTOVÁ, V. Úvodní slovo. In Osmdesát sedm magických míst Svaté země. Praha : Academia, 2012, s. 8-10. ISBN: 978-80-200-2111-3

[82]HOLATA, L. BAIERL, P. HRDLIČKA, J. VAŘEKA, P. Potenciál chemických analýz půd při stanovení funkce areálů na vesnické usedlosti: Případ zaniklého Sloupku (okres Rokycany).. Český Těšín, 2012.Archaeologia historica

[83]ULRYCHOVÁ, M. Démonologické pověsti ze severní části Královského hvozdu/Waldhwozdu. Národopisná revue, 2012, roč. 22, č. 4, s. 246-258. ISSN: 0862-8351

[84]PILNÁ, V. Dámský a pánský střevíc z počátku 17. století z MF SPO Kynžvart. In Obuv v historii – Shoe in History 2010 – sborník materiálů z VI. mezinárodní konference. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2012. s. 114-123. ISBN: 978-80-87130-22-3

[85]BOUCHAL, M. Arabské válečnictví v 7. – 9. století.. ZČU v Plzni, 2012.Orientalia Antiqua Nova

[86]FRYČKOVÁ, J. BLAŽEK, V. Pohlavní dimorfismus profilu obličeje a jeho vliv na rozpoznání pohlaví a přisouzení atraktivity. Slovenská Antropológia, 2012, roč. 15, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1336-5827

[87]BRŮŽEK, J. Rozhovor s RNDr. Vladimírem Blažkem, CSc.. Acta Fakulty filozofické ZČU v Plzni, 2012, roč. 1, s. 190-199. ISSN: 1802-0364

[88]MAXOVÁ, E. VELEMÍNSKÝ, P. SOSNA, D. Postmaritální rezidence u laténské populace Čech. Slovenská antropológia:, 2012, roč. 15, č. 2, s. 42-46. ISSN: 1336-5827

[89]LOZOVIUK, P. K. V. Ševčenko: Slavjanskaja Atlantida. Karpatskaja Rus? i rusiny v XIX ? pervoj polovine XX vv.. Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 2012, roč. 2012, č. 2012, s. 233-234. ISSN: 0067-4729

[90]LOZOVIUK, P. Nachbarsprache im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet. Kommunikation und interethnische Beziehungen. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, 2012, roč. 53, č. Neuveden, s. 155-173. ISSN: 0075-2738

[91]LOZOVIUK, P. Konrád Ota, Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945. Střed/Centre. Journal for interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries, 2012, roč. 4, č. 1, s. 142-145. ISSN: 1803-9243

[92]VAŠÁT, P. Morální ekonomika třídy nejchudších. Sociologický časopis, 2012,

[93]ZALABÁKOVÁ, J. Afričané, Romové a další “cizinci” v české mediální realitě. AntropoWebzin, 2012, roč. Neuveden, č. 2, s. 79-87. ISSN: 1801-8807

[94]KYNCLOVÁ, K. Elie Kedourie a kapitoly britské politiky na Blízkém východě. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 27-32. ISSN: 1801-8807

[95]SOSNA, D. Aplikovaná antropologie a obživa. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Za?padoc?eska? univerzita v Plzni, 2012, s. 254-267. ISBN: 978-80-261-0122-2

[96]FATKOVÁ, G. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. KOUBA, M. PAVLÁSEK, M. ŠTĚPÁNEK, V. Balkán a nacionalismus: Labyrintem nacionální ideologie. Brno : Porta Balkanica, 2012, 137 s. ISBN: 978-80-904846-4-1

[97]BALAŠ, N. Pokrok společenskovědní teorie náboženství ? mezi Durkheimem a Geertzem. Teorie vědy. Theory of Science, 2012, roč. 34, č. 4, s. 495-514. ISSN: 1210-0250

[98]SOSNA, D. BRUNCLÍKOVÁ, L. RUMPÍK, V. On the move: Domestic waste and mobility of things and humus. Praha, 2012.Non-human in Social Science III: Past Trajectories – Future Prospects

[99]LOZOVIUK, P. Das Minderheitenmuseum als „Schaufenster“ der Regionalpolitik. In Visualisierte Minderheiten. Probleme und Möglichkeiten der musealen Präsentation von ethnischen bzw. nationalen Minderheiten. Dresden : Thelem, 2012, s. 211-221. ISBN: 978-3-942411-77-6

[100]Písařová, P. Kramáreková, V. Nedbalová, R. Svášková, T. Konference Festivalu arabské kultury. Plzeň, 26.03.2012 – 29.03.2012.

[101]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Náboženství, sociální třída a rozvoj nacionalismu na Balkáně. In Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. Brno : Porta Balkanica, 2012, s. 17-36. ISBN: 978-80-904846-4-1

[102]HAVLÍČEK, J. BLAŽEK, V. What is the relation of human ethology to anthropology? A brief historical acoount.. Anthropologie, 2012, roč. 50, č. 1, s. 3-7. ISSN: 0323-1119

[103]ČULÍKOVÁ, L. HOLATA, L. Medieval settlement pattern in Drahany Highland: GIS and quantitative methods based approach. Plzeň, 2012.Seminář projektu Strategie

[104]PAUKNEROVÁ, K. Agency and Places of Memory: Case Study of Bohemian Forest. Fakulta humanitních studií UK, Praha, 2012.Nonhuman in Social Science III

[105]BOUCHAL, M. PÍSAŘOVÁ, P. SUDOVÁ, A. Dcery a synové Nilu II. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 108 s. ISBN: 978-80-261-0158-1

[106]JAKOUBEK, M. Výběrová edice archivních karet s vojvodovskou tematikou z výzkumu Ivy Heroldové na jižní Moravě v r. 1973. Lidé města, 2012, roč. 14, č. 3, s. 505-528. ISSN: 1212-8112

[107]JAKOUBEK, M. Penčevovy Folklorní materiály z obce Vojvodovo (výběrová edice). Porta balcanica, 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 45-56. ISSN: 1804-2449

[108]SOSNA, D. GALETA, P. ŠMEJDA, L. Graves and graphs: relational approach to mortuary analysis. Southampton, 2012.Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 40th Annual Conference

[109]LOZOVIUK, P. Die Metamorphosen des Etnischen in der tschechischen Nach-Wende-Ethnografie. In Ethnizität und Interethnik in der tschechischen Ethnologie. Dresden : Thelem, 2012, s. 7-18. ISBN: 978-3-942411-76-9

[110]HIRT, T. Ethnische Romakommunitätals politisches Projekt: Versuch einer kritischen Reflexion. In Ethnizität und Interethnik in der tschechischen Ethnologie. Dresden : Thelem, 2012, s. 207-230. ISBN: 978-3-942411-76-9

[111]Čulíková, L. Starková, L. Gojda, M. AIR SURVEY AND PRINCIPALS OF REMOTE SENSING FOR ARCHAEOLOGY ” SAZENÁ 2012 “. Sazená (Kralupy nad Vltavou), 18.06.2012 – 23.06.2012.

[112]ZALABÁKOVÁ, J. Marek Jakoubek: Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Porta Balkanica, 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 114-115. ISSN: 1804-2449

[113]BOUCHAL, M. Egypt ve víru první poloviny 20. století. In Dcery a synové Nilu II. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2012, s. 7-20. ISBN: 978-80-261-0158-1

[1]BUDIL, I. Fall of Ancient Régime at Saint Domingue. West Bohemian Historical Review, 2011, roč. 1, č. 1, s. 47-78. ISSN: 1804-5480

[2]RAK, M. “Za pozoruhodnou statečnost a neohroženost v leteckém boji” – Lieutenant Commander Edward Henry „Butch“ O’Hare. Military Revue, 2011, roč. 7, č. 7, s. 4-6. ISSN: 1805-0247

[3]SOSNA, D. Anthropology Department, Durham University. 2011.

[4]NOVOTNÝ, L. Velká Británie a cesta k Rýnskému garančnímu paktu. Dvacáté století. The Twentieth Century, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 71-87. ISSN: 1803-750X

[5]KODET, R. Sekigahara (1600). Historický obzor, 2011, roč. 22, č. 5/6, s. 139-141. ISSN: 1210-6097

[6]HEJNAL, O. Etnografie (extrémní) chudoby: Teoretické a empirické implikace výzkumu bezdomovců. AntropoWebzin, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 171-176. ISSN: 1801-8807

[7]KYDLÍČEK, J. Libye. In Současný Blízký východ: politický, ekonomický a sociálná vývoj od Druhé světové války do součastnosti. Brno : Barrister & Principal, 2011, s. 64-76. ISBN: 978-80-87474-45-7

[8]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. FATKOVÁ, G. HANUS, L. JAKOUBEK, M. PAVLÁSEK, M. Balkán a migrace: na křižovatce antropologických perspektiv. Praha : Antropoweb, 2011, 149 s. ISBN: 978-80-905098-0-1

[9]SOSNA, D. Sociální rozměr přechodu eneolitu a doby bronzové. Mikulov, 2011.XXII mezinárodní sympozium: Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku

[10]NENUTIL, J. RAK, M. Hromadný hrob ve Staré Knížecí Huti. In Exhumace obětí II. světové války předpoklady, východiska, výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s. 51-76. ISBN: 978-80-261-0086-7

[11]RAK, M. Exhumace obětí válečných konfliktů – angloamerická zkušenost. In Exhumace obětí II. světové války : předpoklady, východiska, výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s. 38-42. ISBN: 978-80-261-0086-7

[12]HLOŽEK, J. FARKAŠOVÁ, K. FRIEDL, L. FUNK, L. MARKOVÁ, S. MENŠÍK, P. NENUTIL, J. RAK, M. Pohřební areály novověku i současnosti jako zdroj poznání kulturních změn a norem. Plzeň, 2011.Archeologie Modernity (Archeologické výzkumy zaměřené na 19. a 20. století), 1. – 2. 12. 2011 Plzeň.

[13]JAKOUBEK, M. За Божидар Попов и неговите „Спомени от живота на чехите, живяли в с. Войводово”. Homo Bohemicus, 2011, roč. 4, č. Neuveden, s. 47-54. ISSN: 1312-9252

[14]CHARVÁT, P. A tale of twin cities – archaeology and the Sumerian King List. Řím, 2011.57. Rencontre Assyriologique Internationale

[15]VAŘEKA, P. SYMONDS, J. Archeologie trampingu. Terénní výzkum tábořiště v “Kachním údolí” u Jezerců na Stříbrsku (Plzeňský kraj).. In Volný čas = Spare Time. Praha: Národní galerie v Praze, 2011. s. 69-79. ISBN: 978-80-7035-480-3

[16]ULRYCHOVÁ, M. LADÝŘOVÁ, Š. Obchůzky o svátku sv. Lucie v Pošumaví. Národopisná revue, 2011, roč. 4, č. 4/2011, s. 256-270. ISSN: 0862-8351

[17]PILNÁ, V. Portrétní kachel ze Sedla na Karlovarsku z pohledu historické módy. In Památky západních Čech. Plzeň: 2011. s. 92-96. ISBN: 978-80-85035-06-3

[18]RAK, M. Možnosti archeologického poznání novodobých polních fortifikací na příkladu lokality z 30. let 20. století. Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 1, s. 279-288. ISSN: 0231-5823

[19]HANZOVÁ, A. University of Cambridge, The Wolf Institute of Abrahamic Faiths, Centre for the Study of Jewish-Christian Relations. 2011.

[20]KYDLÍČEK, J. Tunisko. In Současný Blízký východ: politický, ekonomický a sociální vývoj od Druhé světové války do součastnosti. Brno : Barrister & Principal, 2011, s. 50-63. ISBN: 978-80-87474-45-7

[21]RAK, M. FUNK, L. HLOŽEK, J. MARKOVÁ, S. MENŠÍK, P. NENUTIL, J. NETOLICKÝ, P. Historický a archeologický výzkum městského hřbitova ve Stříbře. Kuděj, 2011, roč. 12, č. 2, s. 31-50. ISSN: 1211-8109

[22]MARKOVÁ, S. NENUTIL, J. RAK, M. FUNK, L. VAVERKA, P. Nezapomenutí mrtví – Realizace pietních míst. Ústí nad Labem, 2011.Mezinárodní konference Odsun 65 let poté

[23]VAVERKA, P. RAK, M. FUNK, L. MARKOVÁ, S. NENUTIL, J. Nezapomenutí mrtví – Hřbitovy. Ústí nad Labem, 2011.Mezinárodní konference Odsun 65 let poté

[24]FATKOVÁ, G. Bulharští Karakačani dnes. Lidé města, 2011, roč. 13, č. 3, s. 467-490. ISSN: 1212-8112

[25]FRIEDL, L. Exkurz – Antropologické zhodnocení kosterního nálezu. In Exhumace obětí II. světové války : předpoklady, východiska, výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s. 81-82. ISBN: 978-80-261-0086-7

[26]BUDIL, I. Trojans, Franks and Their Enemies. French Genealogical Imagination and Its Historical Transformations in the Sixteenth Century. Prague Papers on the History of International Relations., 2011, roč. Neuveden, č. 2, s. 23-39. ISSN: 1803-7356

[27]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Religiozita Cikánů v ČR: Konceptuálně-metodologické poznámky. Český lid (Etnologický časopis), 2011, roč. 4, č. 98, s. 359-378. ISSN: 0009-0794

[28]NEŠPOR, ZR. JAKOUBEK, M. Dvě hypotézy o původu nekatolíků z řad banátských a bulharských Čechů. Český lid (Etnologický časopis), 2011, roč. 98, č. 1, s. 73-79. ISSN: 0009-0794

[29]VAŠÁT, P. Diskursivní praxe institucí ve vztahu k “bezdomovectví”. Český lid (Etnologický časopis), 2011, ISSN: 0009-0794

[30]TOUŠEK, L. Purification of Space: Spatial Segregation of Roma in the Czech Republic. Vilnius, 2011.RESPECT Project’s Working Seminar

[31]VEJRYCH, J. Albert Hourani: Dějiny arabského světa, 2010.. AntropoWebzin, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 134-135.

[32]KODET, R. Česma 1770. Historický obzor, 2011, roč. 22, č. 3-4, s. 90-92. ISSN: 1210-6097

[33]NOVOTNÝ, L. Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1936. Moderní dějiny, 2011, roč. 19, č. 2, s. 149-182. ISSN: 1210-6860

[34]NOVOTNÝ, L. Postoj britských dominií k Locarnskému paktu. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. Neuveden, č. 2, s. 15-36. ISSN: 1802-0364

[35]NOVOTNÝ, L. Die Tschechoslowakei und Locarno. Europäische Variationen. Prague Papers on the History of International Relations, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 158-159. ISSN: 1803-7356

[36]JAKOUBEK, M. Synopse materiálů k vojvodovskému svatebnímu folkloru. Lidé města, 2011, roč. 13, č. 1, s. 105-144. ISSN: 1212-8112

[37]SOSNA, D. SLÁDEK, V. ŠULÁKOVÁ, H. FARKAŠOVÁ, K. Burials and Interdisciplinarity: the Case of Bell Beaker Warfare. Oslo, Norsko, 2011.17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists

[38]MARKOVÁ, S. NENUTIL, J. Exkurz – Seifertova hrobka. In Exhumace obětí II. světové války předpoklady, východiska, výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s. 83-86. ISBN: 978-80-261-0086-7

[39]Fatková, G. Hanus, L. Sympozium Balcanicum.

[40]KYNCLOVÁ, K. Plukovník Lawrence a jeho působení na Blízkém východě. Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 3/2011, s. 22; 25. ISSN: 0029-5302

[41]ZÍKOVÁ, T. JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. MORVAYOVÁ, P. SVOBODA, Z. STROHSOVÁ, K. LÁBUSOVÁ, A. Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele střední školy. 2011., ISBN: 978-80-261-0054-6,

[42]JAKOUBEK, M. Dvojí život vojvodovského rodáka Aloise Filipa (Dvě vojvodovské edice). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. 3, č. Neuveden, s. 27-43. ISSN: 1802-0364

[43]RAMADAN, I. RAMADAN, I. Arabská lidová přísloví v minulosti a dnes. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské Univerzity v Plzni, 2011, 138 s. ISBN: 978-80-7043-940-1

[44]PILNÁ, V. OHLÍDALOVÁ, M. Kynžvartské střevíce z předbělohorského období. Zprávy památkové péče, 2011, roč. 6/2011, č. 6/2011, s. 428-432. ISSN: 1210-5538

[45]ZÁHOŘÍK, J. Soupeření o Nil: pohled z Etiopie. Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 3, s. 7-9. ISSN: 0029-5302

[46]JAKOUBEK, M. “Romská” kriminalita – specifika, příčiny, souvislosti. Anthropologia integra, 2011, roč. 3, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1804-6657

[47]HANZOVÁ, A. Kultická reforma v politických koncepcích judského vazalského státu. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze : 2011, 305 s.

[48]GALETA, P. SLÁDEK, V. SOSNA, D. BRŮŽEK, J. Modeling Neolithic Dispersal in Central Europe: Demographic Implications. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, 2011, roč. 146, č. 1, s. 104-115. ISSN: 0002-9483

[49]ŠEDIVÝ, M. Metternich, Islam and Humanity. Plzeň, 2011.Islam and Europe

[50]JAKOUBEK, M. Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011, 258 s. ISBN: 978-80-261-0072-0

[51]BLAŽEK, V. Od “rasy” k etnocentrismu a zpět. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. Neuveden, č. 3, s. 58-83. ISSN: 1802-0364

[52]TOUŠEK, L. HEJNAL, O. Analýza pocitu bezpečí občanů města Rotava. Městský úřad Rotava, 2011.

[53]TOUŠEK, L. HEJNAL, O. Analýza pocitu bezpečí občanů města Sokolov. Magistrát města Sokolov, 2011.

[54]PECHA, L. Orientalia Antiqua Nova XI. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, 185 s. ISBN: 978-80-261-0037-9

[55]RAK, M. Proti všem – Locotenent Comandor Aviator Dan Valentin Vizanty. Military Revue, 2011, roč. 7, č. 11, s. 4-6. ISSN: 1805-0247

[56]VAŠÁT, P. Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších. Sociologický časopis, 2011, roč. 48, č. 2, s. 247-282. ISSN: 0038-0288

[57]HANZOVÁ, A. Idolatrické texty Tanaku a jejich interpretace v rané židovské literatuře. Plzeň, 2011.Orientalia Antiqua Nova XI.

[58]ŠEDIVÝ, M. Filheléni v řecké válce za nezávislost. Historický obzor, 2011, roč. 22, č. 5-6, s. 106-116. ISSN: 1210-6097

[59]NOVOTNÝ, L. Alexander Keese: Living with Ambiguity. Integrating an African Elite in French and Portugese Africa 1930-61. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2011, roč. 2010, č. 10, s. 331-333. ISSN: 1436-6371

[60]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950.. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011, 242 s. ISBN: 978-80-261-0073-7

[61]JAKOUBEK, M. „Kronika naší rodiny“ Ester Karbulové“. Lidé města, 2011, roč. 13, č. 3, s. 491-503. ISSN: 1212-8112

[62]MARKOVÁ, S. FUNK, L. RAK, M. NENUTIL, J. VAVERKA, P. Nezapomenutí mrtví – Pochody smrti. doplnit místo konání, datum zahájení, datum ukončení, 2011.Mezinárodní konference Odsun 65 let poté

[63]FATKOVÁ, G. Karakačani v Bulharsku – pastevecká historie. Lidé města, 2011, roč. 13, č. 1, s. 51-72. ISSN: 1212-8112

[64]HANUS, L. Přechod české krajanské komunity z obce Gerník (Rumunsko) do transnacionálního momentu. In Balkán a migrace: na křižovatce antropologických perspektiv. Plzeň : Antropoweb o.s., 2011, s. 61-91. ISBN: 978-80-905098-0-1

[65]VAŘEKA, P. SCHEJBALOVÁ, Z. HOLATA, L. MALINA, O. Frühmittelalterliche siedlungen in der Pilsener region. Stříbro, 2011.Archeologická prac. skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich

[66]TARANT, Z. Etická a rituální specifika archeologického výzkumu židovských ostatků.. In Exhumace obětí II. světové války : předpoklady, východiska, výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s. 26-31. ISBN: 978-80-261-0086-7

[67]JAKOUBEK, M. Doslov. In Etnicita a nacionalismus. Praha : Sociologické nakladatelství, 2011, s. 323-337. ISBN: 978-80-7419-053-7

[68]VAVERKA, P. Topografie a historické souvislosti. In Platonica Philonica II.. Plzeň : ZČU, 2011, s. 13-19. ISBN: 978-80-261-0081-2

[69]FRIEDL, L. Confounding factors in interpreting fracture frequencies in skeletal populations. AntropoWebzin, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 91-96. ISSN: 1801-8807

[70]ZÁHOŘÍK, J. Konflikty a napětí na “periferii”: Gambella (jihozápadní Etiopie) v historické a antropologické perspektivě. AntropoWebzin, 2011, roč. 7, č. 1, s. 54-60. ISSN: 1801-8807

[71]ŠEDIVÝ, M. Austria?s Commerce with Egypt in the Age of Metternich. Praha, 2011.Europe and Overseas in the 19th Century

[72]NOVOTNÝ, L. Feriancová, Alena, (Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Německo a úpravy medzinárodného systému v Európe 1922-1926. Dvacáté století. Twentieth Century, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 208-209. ISSN: 1803-750X

[73]HOLATA, L. VAŘEKA, P. Formální a prostorové vlastnosti středověkého osídlení na Rokycansku. Dalešice, 2011.10. ročník konference Počítačová podpora v archeologii

[74]RAK, M. Archeologie 2. světové války. In Exhumace obětí II. světové války předpoklady, východiska, výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s. 45-48. ISBN: 978-80-261-0086-7

[75]Woitsch, J. 7. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu. Plzeň, 20.10.2011 – 21.10.2011.

[76]ZÍKOVÁ, T. JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. MORVAYOVÁ, P. STROHSOVÁ, K. LÁBUSOVÁ, A. SVOBODA, Z. Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele základní školy. 2011., ISBN: 978-80-261-0053-9,

[77]JAKOUBEK, M. Prof. Judith Okely dostala v Plzni dvě ocenění. Romano Hangos, 2011, roč. 13, č. 20, s. 5.

[78]CHARVÁT, P. Glyptic & Art History – GA. Bern, 2011.Final Conference of ARCANE project

[79]CHARVÁT, P. Exotika ve sbírkách čáslavského městského muzea. In Muzejní spolky včera a dnes. Čáslav : Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská”, 2011, s. 111-115. ISBN: 978-80-260-1404-1

[80]TOUŠEK, L. Purification of Space: Spatial Segregation of Roma in the Czech Republic. Vilnius (Lithuania), 2011.RESPECT Project’s Working Seminar

[81]BOUCHAL, M. Irák. In Současný Blízký východ: Politický, ekonomický a sociální vývoj od druhé světové války po součastnost. Brno : Barrister & Principal, 2011, s. 147-161. ISBN: 978-80-87474-45-7

[82]Tarant, Z. The New Era, The Same Old Hatred – The VIth Colloquy on Antisemitism. Plzeň, Sedláčkova 15 (SP319), 10.11.2011 – 10.11.2011.

[83]SOSNA, D. Analýza stop opotřebení na silicitových šipkách z hrobu KZP v poloze Sutny v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. 19 str s.

[84]VEJRYCH, J. Human Rights in Islam: between Relativism and Universalism – Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Plzeň, 2011.Islam and Europe

[85]ŠEDIVÝ, M. From Adrianople to Münchengrätz: Metternich, Russia, and the Eastern 1829-33. The International History Review, 2011, roč. 33, č. 2, s. 205-233. ISSN: 0707-5332

[86]ŠEDIVÝ, M. Význam Dunaje pro Metternichovo Rakousko. Slovanský přehled, 2011, roč. 97, č. 1-2, s. 1-15. ISSN: 0037-6922

[87]ŠEDIVÝ, M. Záhořík, Jan, Etiopie v letech 1923-1935. Cesta k italské invazi, Praha: Karolinum, 2009, ISBN 978-80-246-1690-2. Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 1, s. 62-63. ISSN: 0029-5302

[88]RŮŽIČKA, M. VAŠÁT, P. Základní koncepty Pierra Bourdieu: pole – kapitál – habitus. AntropoWebzin, 2011, roč. 7, č. 2, s. 129-133. ISSN: 1801-8807

[89]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Dědické strategie a předávání gruntu ve vztahu k příbuzenství a genderu. Případ bulharských Čechů, 1900-1950. Historická demografie, 2011, roč. 35, č. 2, s. 187-218. ISSN: 0323-0937

[90]NENUTIL, J. RAK, M. FUNK, L. MARKOVÁ, S. VAVERKA, P. Nezapomenutí mrtví – Exhumace. Ústí nad Labem, 2011.Mezinárodní konference Odsun 65 let poté

[91]GALETA, P. SOSNA, D. FRIEDL, L. SLÁDEK, V. Počítačová podpora v antropologii. Dalešice, 2011.Počítačová podpora v archeologii

[92]NENUTIL, J. RAK, M. FRIEDL, L. FUNK, L. HLOŽEK, J. MARKOVÁ, S. MENŠÍK, P. NETOLICKÝ, P. Archeologický výzkum na Městském hřbitově ve Stříbře. In Exhumace obětí II. světové války předpoklady, východiska, výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s. 79-81. ISBN: 978-80-261-0086-7

[93]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Analiza religijnosci Romow na przykladzie rytualu przysiegi przed krzyzem. Studia Romologica, 2011, roč. neuveden, č. 4, s. 83-94. ISSN: 1689-4758

[94]JAKOUBEK, M. Войводовските чехи през погледа на съседите си. Homo Bohemicus, 2011, roč. 4, č. 4, s. 5-29. ISSN: 1312-9252

[95]TOUŠEK, L. What’s ‘Out of Place’? Tolerance and Intolerance As Functions of the Construction of Public Space. Pavia. Italy, 2011.Debating Toleration: Attitudes, Practices and Institutions

[96]KOPECKÝ, R. Bedřich Hrozný – život a dílo.. 1. vyd. Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2011, 152 s. ISBN: 978-80-86149-74-5

[97]KOPECKÝ, R. Fronta na minerální vodu. In Moderní saúdskoarabské povídky. Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2011, s. 101-113. ISBN: 978-80-86149-67-7

[98]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. CASANOVA, M. Plausible Mechanisms for Brain Structural and Size Changes in Human Evolution. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, 2011, roč. 35, č. 3, s. 949-955. ISSN: 0350-6134

[99]ŠEDIVÝ, M. Metternich and the Anglo-Neapolitan Sulphur Crisis of 1840. Journal of Modern Italian Studies, 2011, roč. 16, č. 1, s. 1-18. ISSN: 1354-571X

[100]SOSNA, D. Praxe, identita a ideologie: válečnictví v prehistorii. Dějiny a současnost, 2011, č. 3, s. 38-40. ISSN: 0418-5129

[101]HANZOVÁ, A. Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. st. př. Kr.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 231 s. ISBN: 978-80-7043-979-1

[102]ŠEDIVÝ, M. Wolfram Siemann, Metternich. Staatsmann zwischen Restauration und Moderne, München: C. H. Beck Verlag, 2010, 128 p. ISBN 978-3-406-58784-9. West Bohemian Historical Review, 2011, roč. 1, č. 1, s. 206-208. ISSN: 1804-5480

[103]ŠEDIVÝ, M. Lord Byron a řecké povstání. Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 1, s. 24-28. ISSN: 0029-5302

[104]ŠEDIVÝ, M. Alan Sked, Metternich and Austria: An Evaluation, Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2008. European History Quarterly, 2011, roč. 41, č. 2, s. 362-364.

[105]KODET, R. Ardeny 1944. Historický obzor, 2011, roč. 22, č. 7-8, s. 183-187. ISSN: 1210-6097

[106]ZÁHOŘÍK, J. Ethiopia as a Regional hegemony in the Horn of Africa: Internal and Geopolitical Views. FSV UK v Praze, 2011.Strategic and Geopolitical Issues in Contemporary World

[107]PAVLÍKOVÁ, L. ANATOMICAL AND OTHER PITFALS OF RADICAL SURGERY OF MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA. Pilsen, 2011.XVIII an XIX CZECH-JAPANESESURGICAL SYMPOSIUM

[108]VAVERKA, P. NENUTIL, J. RAK, M. FUNK, L. MARKOVÁ, S. Nezapomenutí mrtví – Vědecký tým. Ústí nad Labem, 2011.Mezinárodní konference Odsun 65 let poté

[109]VAVERKA, P. RAK, M. FUNK, L. NENUTIL, J. MARKOVÁ, S. Nezapomenutí mrtví – Válečné hroby. Ústí nad Labem, 2011.Mezinárodní konference Odsun 65 let poté

[110]LIPPAI, C. STRNADOVÁ, L. TOUŠEK, L. Housing Conditions and Spatial Segregation of the Roma in the Czech Republic and Hungary: A Case Study Comparison. RESPECT project, 2011, roč. Neuveden, č. 13, s. 1-44. ISSN: 2037-5816

[111]SOSNA, D. Ethics and Human Remains: Perspectives from Central Europe. Durham University, 2011.Current Issues in Biological Anthropology

[112]NENUTIL, J. RAK, M. TARANT, Z. MARKOVÁ, S. VAVERKA, P. Die Unvergessene Töte – der Todesmarsch. Bad Arolsen, 2011.On the traces of the Death Marches – Crimes, Investigations and Remembrance”

[113]KRIŠTUF, P. FRIEDL, L. GALETA, P. Pohřební aktivity na lokalitě Dobešice – „Na hrůbatech“ (okr. Písek): spolupráce archeologie a antropologie. Praha, 2011.Konference Archeologie & Antropologie

[114]ZÍKOVÁ, T. JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. MORVAYOVÁ, P. STROHSOVÁ, K. SVOBODA, Z. LÁBUSOVÁ, A. Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele mateřské školy. 2011., ISBN: 978-80-261-0052-2,

[115]STRNADOVÁ, L. LIPPAI, C. TOUŠEK, L. Housing Conditions and Spatial Segregation of Roma in the Czech Republic and Hungary: A Case Study Comparison. Nicosia, 2011.RESPECT Project’s Working Seminar

[116]TOUŠEK, L. HEJNAL, O. Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných obcí Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje, 2011.

[1]SLÁDEK, V. LAŠTŮVKOVÁ, P. SOSNA, D. HORA, M. Martin Maxmilián z Golče, průzkum kosterních pozůstatků v hrobce Lorety v Golčově Jeníkově. In Martin Maxmilián z Golče : (kolem 1593-1653) : císařský generál ve víru třicetileté války. České Budějovice : Veduta, 2010, s. 200-207. ISBN: 978-80-86829-55-5

[2]Sosna, D. Lyon, S. Henig, D. The first European workshop of the Society for Anthropological Sciences. Plzeň, 22.09.2010 – 24.09.2010.

[3]SLÁDEK, V. BERNER, M. GALETA, P. FRIEDL, L. KUDRNOVÁ, Š. Technical Note: The Effect of Midshaft Location on the Error Ranges of Femoral and Tibial Cross-sectional Parameters. American Journal of Physical Anthropology, 2010, roč. 141, č. 2, s. 325-332. ISSN: 0002-9483

[4]HRDLIČKA, K. Rozšíření česko-hebrejského a hebrejsko-českého on-line slovníku. 2010.

[5]VAŠÁT, P. Nástin mediálního diskursu o Janově: Kriticko-diskursivní přístup. AntropoWebzin, 2010, roč. 6, č. 1, s. 39-43. ISSN: 1801-8807

[6]TRÁVNÍČKOVÁ, Z. Výzkum lidové percepce problematiky zdravotnických poplatků. AntropoWebzin, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 175-180. ISSN: 1801-8807

[7]BALAŠ, N. Romantismus, osvícenství a fantastický hrdina. AntropoWebzin, 2010, č. 3, s. 157-160. ISSN: 1801-8807

[8]ZÁHOŘÍK, J. Africa, oil, and the United States. New Zealand International Review, 2010, roč. 35, č. 4, s. 17-20. ISSN: 0110-0262

[9]ŠAŠKOVÁ, K. Esarhaddon’s accession to the Assyrian throne. In Shepherds of the Black-headed People: The Royal Office vis-à-vis godhead in ancient Mesopotamia. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s. 147-177. ISBN: 978-80-7043-969-2

[10]NOVOTNÝ, L. Die Britischen Dominions und der Vertrag von Locarno. Der Prüfstein für eine einheitliche Außenpolitik des Empire in der Zwischenkriegszeit. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 163-188. ISSN: 1436-6371

[11]JEŘÁBEK, M. Srovnání politických systémů Německa a Rakouska. Institucionální a systémové ukotvení.. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 215 s. ISBN: 978-80-87094-15-0

[12]ŠEDIVÝ, M. Náboženské poměry na území Sýrie v 19. století. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 1, s. 35-38. ISSN: 0029-5302

[13]ARAVA-NOVOTNÁ, L. BUDIL, I. TYDLITÁTOVÁ, V. TARANT, Z. Nová doba, stará zloba : soudobý antisemitismus v historickém kontextu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 195 s. ISBN: 978-80-7043-937-1

[14]JAKOUBEK, M. Vojvodovští Češi očima svých sousedů. Český lid (Etnologický časopis), 2010, roč. 97, č. 3, s. 281-299. ISSN: 0009-0794

[15]Hanzová, A. Krásy a život v Orientu. 1.2.-12.2. 2010, 01.02.2010 – 12.02.2010.

[16]KODET, R. The Imperial Japanese Navy Plans for War with the USA. Prague Papers on the History of International Relations, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 208-212. ISSN: 1803-7356

[17]ZÁHOŘÍK, J. Politické strany v Eritreji. In Politické stranictví v subsaharské Africe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 245-260. ISBN: 978-80-87382-05-9

[18]JAKOUBEK, M. Przyczyny „romskiej” przestępczości. Studia Romologica, 2010, roč. 3, č. Listopad, s. 163-180. ISSN: 1689-4758

[19]CHARVÁT, P. Inscriptions on sealings from archaic Ur. In Shepherds of the Black-headed People ? The Royal Office Vis-?-vis Godhead in Ancient Mesopotamia. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s. 39-74. ISBN: 978-80-7043-969-2

[20]LOZOVIUK, P. Angst und Grenze. Zur Metamorphose einer Diskurslandschaft. Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 2010, roč. 2010, s. 127-140. ISSN: 0067-4729

[21]TOŠNER, M. Výzkum příčin sociálního napětí v Litvínově: Lokalita Janov. 2010, roč. 1,

[22]ZÁHOŘÍK, J. Vzestup oromského nacionalismu v Etiopii. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 1, s. 10-13. ISSN: 0029-5302

[23]SOSNA, D. Stephen Gudeman. 2008. Economy?s tension: The dialectics of market and economy. New York and Oxford: Berghahn Books.. Durham Anthropology Journal, 2010, roč. 17, č. 1, s. 135-137. ISSN: 1742-2930

[24]ŠEDIVÝ, M. Metternich and the Syrian Question: 1840-1841. Austrian History Yearbook, 2010, roč. 41, č. 21.4.2010, s. 88-116. ISSN: 0067-2378

[25]ZÁHOŘÍK, J. Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 179 s. ISBN: 978-80-7422-021-0

[26]TOŠNER, M. Materiální past: Geneze sociálního napětí v lokalitě Litvínov-Janov ve vztahu k privatizaci bytového fondu. AntropoWebzin, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 5-17. ISSN: 1801-8807

[27]GALETA, P. Odhady ukazatelů porodnosti a přirozeného přírůstku v paleodemografii. DEMOGRAFIE (revue pro výzkum populačního vývoje), 2010, roč. 52, č. 2, s. 120-127. ISSN: 0011-8265

[28]ŠEDIVÝ, M. The Mission of Anton Prokesch von Osten to Alexandria in 1833. In Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha: Národní muzeum, 2010. s. 221-235. ISBN: 978-80-7036-298-3

[29]BUDIL, I. Edouard Drumont, Edward Augustus Freeman a ideologické zdroje Hitlerova antisemitismu. In Nová doba, stará zloba. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 44-98. ISBN: 978-80-7043-937-1

[30]GALETOVÁ, M. Non-Utiliarian Transformation of Horse Mandibles. Magdalenian Examples from Pekárna and La Vache. In Ancient and Modern Bone Artefacts from America to Russia. Oxford: Archaeopress, 2010. s. 107-114. ISBN: 978-1-4073-0677-3

[31]KODET, R. The Contribution to the History of the Ottoman Navy in the 19th Century and before the First World War. Prague Papers on the History of International Relations, 2010, roč. 2011, č. 2, s. 95-102. ISSN: 1803-7356

[32]JAKOUBEK, M. Ad bibliografiam II. ? odborné práce zahraničních autorů s romskou tematikou publikované v českém překladu (1989-2010). In Bulletin Muzea romské kultury. Brno : Muzeum romské kultury, 2010, s. 154-162.

[33]ZÍKOVÁ, T. MORVAYOVÁ, P. VAŠÁT, P. JAKOUBEK, M. Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího procesu. 2010.

[34]ŠEDIVÝ, M. Metternichs Konzeption der internationalen Beziehungen: Das System des Wiener Kongresses. In Staat und Recht in der Zeit Metternichs. Mnichov : Verlag Dr. Hut, 2010, s. 71-82. ISBN: 978-3-86853-376-7

[35]ŠEDIVÝ, M. Bitva u Navarina: 20. říjen 1827. Historický obzor, 2010, roč. 21, č. 3-4, s. 50-57. ISSN: 1210-6097

[36]TOUŠEK, L. Philippe Bourgois, Jeff Schonberg: Righteous Dopefiend. Sociologický časopis/Czech Sociological Review,, 2010, roč. 46, č. 5, s. 833-835. ISSN: 0038-0288

[37]NOVOTNÝ, L. Svět 2. poloviny 19. století. In Dějepis 8. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2010, s. 82-91. ISBN: 978-80-7238-561-4

[38]HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. HREŠANOVÁ, E. První krok na sociologické stezce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 251 s. ISBN: 978-80-7043-950-0

[39]JAKOUBEK, M. From believers to compatriots: the case of Vojvodovo, a ‘Czech’ village in Bulgaria. Nations and Nationalism, 2010, roč. 16, č. 4, s. 675-695. ISSN: 1354-5078

[40]JAKOUBEK, M. Sesek – zapomenutá česká obec v Bulharsku. Český lid (Etnologický časopis), 2010, roč. 97, č. 2, s. 35-50. ISSN: 0009-0794

[41]PECHA, L. Dějiny zkoumání sumerského jazyka od poloviny 20. století. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 175 s. ISBN: 978-80-7043-936-4

[42]HIRT, T. HŮLE, D. HIRTOVÁ, M. POLTAVEC, P. KABELE, Š. Šikmá Plocha (www.sikmaplocha.cz). 2010.

[43]BUDIL, I. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 208 s.

[44]CHARVÁT, P. Slyšte volání muezzinovo: české země a arabský svět ve starším středověku (do roku 1300). Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 210 s. ISBN: 978-80-7043-947-0

[45]ŠEDIVÝ, M. the Impact of Austrian Economic interests on Metternich?s Near Eastern Policy in the 1820s and 1830s, with Particular Regard to Egypt. Vídeň, 2010.Egypt and Austria VII

[46]CHARVÁT, P. Three kings of the Orient (in archaic Ur). Barcelona, 2010.56. Rencontre Assyriologique Internationale

[47]TYDLITÁTOVÁ, V. Některé současné projevy antijudaismu. In Náboženské korene pravicového extrémizmu. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010, s. 46-58. ISBN: 978-80-89096-42-8

[48]BUDIL, I. John Pinkerton and his vision of ancient Scythians: “Si les Aryens n´existaient pas, il faudrait les inventer”. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 15-42. ISSN: 1802-0364

[49]SOSNA, D. SLÁDEK, V. Bell Beaker Warfare: Use-Wear Analysis of Arrowheads. Mikulov, 2010.Theory and Method in Archaeology on the Neolithic

[50]TARANT, Z. Pochod živých. Odpověď na Pochody smrti?. AntropoWebzin, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 225-232. ISSN: 1801-8807

[51]NOVOTNÝ, L. Velká Británie, Konzervativní strana a vznik Společnosti národů. Historický obzor, 2010, roč. 21, č. 788, s. 178-188. ISSN: 1210-6097

[52]FRIEDL, L. HOLLIDAY, T W. SLÁDEK, V. Femoral shaft waist distribution and its relationship to mobility levels and other size/shape measures in three temporally distinct populations. Albuquerque, NM, 2010.79th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists

[53]TYDLITÁTOVÁ, V. Dějiny přemýšlení o náboženství a víře. 2010. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 211 s. ISBN: 978-80-7043-939-5

[54]HIRT, T. Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR: Pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika. Ministerstvo vnitra, 2010, 80 s. ISBN: 978-80-7312-063-4

[55]ŠAŠKOVÁ, K. Esarhaddon’s accession to the Assyrian throne. Plzeň, 2010.Shepherds of the Black-Headed People

[56]JAKOUBEK, M. A ?romabűnözés? okairól. Balkanistic forum, 2010,

[57]JAKOUBEK, M. A romabűnözés okairól. In Acta Ethnologica Dabuniana. Komárno : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2010, s. 55-69. ISBN: 978-80-89249-45-9

[58]ŠEDIVÝ, M. Wolfram Siemann: Metternich Staatsmann zwischen Restauration und Moderne. Acta Fakulty Filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, č. 2, s. 201-203. ISSN: 1802-0364

[59]ZÍKOVÁ, T. MORVAYOVÁ, P. STROHSOVÁ, K. TURNOVEC, A. KOUBKOVÁ, H. Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem. 2010.

[60]LOZOVIUK, P. Identitätskonstruktionen in der Zwischenkriegs- und Kriegszeit. Zu den ‚volkscharakterologischen’ Konzepten Emanuel Chalupnýs und Emil Lehmanns.. In Aufbruch und Krise. Das östliche Europa und die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg. München : Oldenbourg Verlag, 2010, s. 435-445. ISBN: 978-3-486-59797-4

[61]TYDLITÁTOVÁ, V. Symbolika hradeb a bran v hebrejské bibli. 1.. vyd. Praha : TRITON, 2010, 178 s. ISBN: 978-80-7387-305-9

[62]SOSNA, D. Anthropology Department, Durham University. 2010.

[63]SOSNA, D. Mortuary Studies: The Relational Perspective. Plzeň, 2010.Society for Anthropological Sciences

[64]ŠEDIVÝ, M. Křesťan křesťanu vlkem: Utrpení katolických Arménů v Konstantinopoli v roce 1828. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 3, s. 29-33. ISSN: 0029-5302

[65]SOSNA, D. SLÁDEK, V. GALETA, P. Investigating Mortuary Sites: The Search for Synergy. Anthropologie, 2010, roč. 48, č. 1, s. 33-40. ISSN: 0323-1119

[66]PÍŠOVÁ, H. GALETA, P. Distribuce izolovaných kostí v kumulaci na středověkém a novověkém hřbitově sv. Ducha ve Všerubech. Plzeň, 2010.Perspektivy studia minulých populací: studentská vědecká konference

[67]Tarant, Z. Vejrych, J. Kydlíček, J. Middle East in the Contemporary World 2010 – Ideologues and Ideologies of the Contemporary Middle East. Sedláčkova 15, Plzeň. Místnost SP 319, 08.04.2010 – 09.04.2010.

[68]JAKOUBEK, M. Kňiha pamňetni Tomše Hrůzy, žitele Vojvodofského. Lidé města, 2010, roč. 12, č. 1, s. 147-178. ISSN: 1212-8112

[69]JAKOUBEK, M. Druhá půlka Pravdy: Opominutá dimenze víry vojvodovských Čechů. Lidé města, 2010, roč. 12, č. 3, s. 527-567. ISSN: 1212-8112

[70]SOSNA, D. LYON, S. HENIG, D. Workshop of the Society for Anthropological Sciences, Pilsen, Czech Republic, September 22-24, 2010. Brno, 2010. ISSN:0323-1119

[71]ŘEZNÍČEK, M. HIRT, T. TOUŠEK, L. LEICHTOVÁ, M. Šitkredit. Praha : DOCUfilm, 2010.

[72]BUDIL, I. René Girard a teorie mimetické rivality. Anthropologia integra, 2010, roč. 1, č. 2, s. 23-29. ISSN: 1804-6657

[73]BUDIL, I. Edward Augustus Freeman and the Eastern Question. Prague Papers on the History of International Relations, 2010, č. 1, s. 47-62. ISSN: 1803-7356

[74]LOZOVIUK, P. „Zwischen Dresden und Prag liegt Vietnam“. Die Vietnamesen im sächsisch-tschechischen Grenzland. Volkskunde in Sachsen, 2010, roč. 2010, č. 22, s. 215-239. ISSN: 1430-7537

[75]TOUŠEK, L. Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice. Sociologický časopis, 2010, roč. 46, č. 2, s. 313-315. ISSN: 0038-0288

[76]HREŠANOVÁ, E. The Ethnography of birth care in the Czech Republic. Dublin, 2010.ESF workshop “Promoting normality in childbirth across Europe”

[77]ZÁHOŘÍK, J. K dějinám Addis Abeby. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 2, s. 8-11. ISSN: 0029-5302

[78]TOUŠEK, L. Vytěsňování odlišnosti na periferii. Lidové noviny, 2010, roč. 2010, č. 20.08.2010, s. 11. ISSN: 1213-1385

[79]FRIEDL, L. Faktory ovlivňující interpretaci frekvence zlomenin v kosterních souborech. Plzeň, 2010.Perspektivy studia minulých populací

[80]Tarant, Z. V. kolokvium o soudobém antisemitismu. Hotel Central, Plzeň, 14.10.2010 – 15.10.2010.

[81]JAKOUBEK, M. Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku. první. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 347 s. ISBN: 978-80-7325-230-4

[82]JAKOUBEK, M. O Vojvodovských Bulharech. AntropoWebzin, 2010, č. 3, s. 211-217. ISSN: 1801-8807

[83]BLAŽEK, V. HOŠKOVÁ, M. URBÁNKOVÁ, T. SEDLÁKOVÁ, Ž. Rozpoznávání pohlaví podle obličeje a otázka pohlavního dimorfismu. Slovenská antropológia, 2010, roč. 13, č. 1, s. 6-9. ISSN: 1336-5827

[84]ZÁHOŘÍK, J. Etiopie na cestě k diktatuře: jak hodnotit vládu Melese Zenawiho?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. Neuveden, č. 2, s. 122-135. ISSN: 1802-0364

[85]BUDIL, I. Druhá světová válka bez Německa. In Rusko-německé vztahy ve 30. letech 20. století v kontextu Evropy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s. 46-50. ISBN: 978-80-7043-959-3

[86]PÍSAŘOVÁ, P. Egyptská mušáhara/kabsa aneb potýkání se s ženskou neplodností. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. Neuveden, č. 2, s. 74-85. ISSN: 1802-0364

[87]PECHA, L. The sad story of the fall of the Old Babylonian state: What we know and what we will never know. In Shepherds of the Black-headed People: The Royal Office vis-à-vis godhead in ancient Mesopotamia. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s. 113-128. ISBN: 978-80-7043-969-2

[88]HREŠANOVÁ, E. What do Czech women want? Reproduction, gender regime and politics.. University of North Carolina, Chapel Hill, 2010.Czech Studies Workshop

[89]TOUŠEK, L. Sociální vyloučení a prostorová segregace. Analogon, 2010, roč. 2010, č. 60, s. 50-55. ISSN: 0862-7630

[90]TOŠNER, M. POLÁKOVÁ, Z. INDROVÁ, N. NOVÁK, M. RUMPÍK, V. ŽIDLICKÁ, K. Průmysl sociálního vyloučení: Lokalita Janov. AntropoWebzin, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 17-32. ISSN: 1801-8807

[91]HANZOVÁ, A. University of Cambridge, The Wolf Institute of Abrahamic Faiths, Centre for the Study of Jewish-Christian Relations. 2010.

[92]ŠAŠKOVÁ, K. Adad-šumu-uṣur and his Family in the Service of Assyrian Kings. Praha, 2010.Who was king? Who was not king?

[93]BLAŽEK, V. Stručný přehled neuropsychologie a psychobiologie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 107 s. ISBN: 978-80-7043-932-6

[94]JAKOUBEK, M. Analýza faktorů bránících úspěšnému vstupu sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému. Dílčí výstup z projektu Cesta k rovným příležitostem.. Plzeň : CAAT, 2010. 133 s. s.

[1]ŠEDIVÝ, M. Metternich, Anti-Semitism and the Damascus Affair. In Anatomy of Hatred. Essay on Anti-Semitism. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 19-28. ISBN: 978-80-7043-861-9

[2]ULRYCHOVÁ, M. Skladby Zdeňka Lukáše znějí na isnpirativním CD. Kultura, 2009, roč. 18, č. 2, s. 4-4. ISSN: 1210-3951

[3]ŠAŠKOVÁ, K. Asyrský korunní princ. Plzeň, 2009.Orientalia Antiqua Nova

[4]ŠEDIVÝ, M. Metternich, islám a osmanské reformní hnutí. In Metternich a jeho doba. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 25-31. ISBN: 978-80-7043-860-2

[5]BUDIL, I. Gottfried Wilhelm Leibniz and the Idea of Conquest of Egypt in the Context of the Emergence of the European World Economy. In Prague Papers on the History of International Relations. Prague : Charles University, 2009, s. 65-86. ISBN: 978-80-7308-296-3

[6]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Wenn die Grentze keine Rolle Spielt. Roma/Zigeuner – die letzte Tschechoslowaken. In Lozoviuk, Petr (Hg.) Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnografischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlande. Leipzig: Leipziger Universitätverlag, 2009. s. 233-246., ISSN: 1439-782X

[7]JAKOUBEK, M. Cikáni. 1.. vyd. SLON, 2009, ISBN: 978-80-7419-008-7

[8]JAKOUBEK, M. Pohled z druhé strany historie (pamětní vzpomínky Barbory Čížkové). Ostrava, 2009. ISSN:1213-8452

[9]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Anthropological fieldwork, site and Roma communities: Roma/Gypsies in the Czech and Slovak Republic. Anthropological Notebooks, 2009, roč. 15, č. 2, s. 5-14. ISSN: 1408-032X

[10]RAMADAN, I. MIHRIZ, AA. Člověk v súfistické filozofii – překlad článku z arabského jazyka. 2009. ISSN:1802-0364

[11]KOPECKÝ, R. Křesťanství a islám v Sýrii. Křesťanská revue, 2009, roč. 3, č. 75, s. 23-28. ISSN: 0023-4613

[12]ULRYCHOVÁ, M. Konrádyovci potěšili Plzeňany. Plzeňský deník, 2009, roč. 18, č. 13, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[13]VITVAROVÁ, J. Nebezpečí v paměti žen jedné generace: Plzeň ve 20. století. Český lid (Etnologický časopis), 2009, roč. 96, č. 4, s. 403-420. ISSN: 0009-0794

[14]ULRYCHOVÁ, M. Houslista Martin Kos vymění pódium v Japonsku za Divadlo J.K.Tyla. Plzeňský deník, 2009, roč. 18, č. 19, s. 28. ISSN: 1210-3951

[15]ULRYCHOVÁ, M. Hudební setkání s Lubomírem Brabcem. Plzeňský deník, 2009, roč. 18, č. 28, s. 22. ISSN: 1210-3951

[16]ULRYCHOVÁ, M. Masopust bez veselí. Plzeňský deník, 2009, roč. 18, č. 47, s. 13-13. ISSN: 1210-5139

[17]BUDIL, I. Race and Anti-Semitism: A Tale of Two Ideologies. In Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 6-14. ISBN: 978-80-7043-808-4

[18]ZÁHOŘÍK, J. Etiopie, Afrika a svět islámu před italskou invazí v roce 1935. Historický obzor, 2009, roč. 20, č. 9-10, s. 218-224. ISSN: 1210-6097

[19]HANZOVÁ, A. Jóšijášova reforma jako politický záměr Judského státu. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 6, č. 1, s. 93-114. ISSN: 1802-0364

[20]ŠEDIVÝ, M. Damašská aféra roku 1840. Nový Orient, 2009, roč. 64, č. 1, s. 14-19. ISSN: 0029-5302

[21]TOUŠEK, L. STROHSOVÁ, K. Sčítání bezdomovců v Plzni: přehled základních zjištění. DEMOGRAFIE (revue pro výzkum populačního vývoje), 2009, roč. 52, č. 1, s. 69-73. ISSN: 0011-8265

[22]ŠAŠKOVÁ, K. Asyrský korunní princ. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 54-74. ISSN: 1802-0364

[23]BUDIL, I. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 193 s. s.

[24]PÍSAŘOVÁ, P. Dcery a synové Nilu. 2009.

[25]ZÁHOŘÍK, J. Az oromo nép és az etióp föderalizmus. Afrika Tanulmányok, 2009, roč. 3, č. 3-4, s. 26-36. ISSN: 1788-6422

[26]JAKOUBEK, M. Romská kultura – jedna z výrazných determinant chudoby a ekonomického neúspěchu Romů. In Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 78-86.

[27]JAKOUBEK, M. Čistota a nečistota, romská rituální. In Antropologický slovník. Brno : CERM, 2009, s. 730-731. ISBN: 978-80-7204-560-0

[28]CHARVÁT, P. Evolución Neolítica-Calcolithica”: de la arquitectura religiosa en Göbekli Tepe al Éufrates turco II. Revista de Arqueología del siglo XXI, 2009, roč. 30, č. 344, s. 30-43. ISSN: 0212-0062

[29]CHARVÁT, P. Cherchez la femme: The MUNUS sign in protocuneiform writing. Paříž, 2009.55. Rencontre Assyriologique Internationale

[30]TOUŠEK, L. Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Pardubicích. Magistrát města Pardubice, 2009.

[31]TOUŠEK, L. Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni. Magistrát města Plzně, 2009.

[32]ULRYCHOVÁ, M. Dagmar Pecková stylově zpívala písně. Plzeňský deník, 2009, roč. 18, č. 42, s. 22-22. ISSN: 1210-5139

[33]BLAŽEK, V. Evoluce mozku člověka: encefakizace, ale i strukturální změny.. In Kognitivní věda dnes a zítra. Liberec : Nakladatelství Bor, 2009, s. 189-198. ISBN: 978-80-86807-55-3

[34]SOSNA, D. Technologický fetišismus: kritická reflexe. Hradec Králové, 2009.Počítačová podpora v archeologii

[35]HANZA, K. Peter, White, Predestination, Policy and Polemic. Conflict and consensus in the English Church from the Reformation to the Civil War, Cambridge Uni Press, 2002, Filozofická Akta, V., 2009. Akta FF, 2009, č. 5,

[36]Šedivý, M. Budil, I. Metternich a jeho doba. Plzeň, 23.04.2009 – 24.04.2009.

[37]HREŠANOVÁ, E. Maternal Health in the Post-socialist Czech Republic: Politics and Interactions. Chapel Hill, USA, 2009.Global Lunchon Series, CSEES

[38]TOUŠEK, L. Analýza situace bezdomovců v Plzni včetně identifikace jejich počtu.. 2009.

[39]TOUŠEK, L. Problematika vytváření relačních dat: příklad analýzy sociálních sítí bezdomovců. AntropoWebzin, 2009, roč. 2009, č. 2-3, s. 35-41. ISSN: 1801-8807

[40]BUDIL, I. STROHSOVÁ, K. Variety of Anthropological Knowledge. Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 145 s. s. ISBN: 978-80-7043-863-3

[41]BUDIL, I. Before Dreyfus: French Anti-Semitism before “Affaire”. In Anatomy of Hatred: Essays on Anti-Semitism. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 29-37. ISBN: 978-80-7043-861-9

[42]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Kri(tická revi)ze “vědecké poctivosti” Jaroslava Skupnika. Český lid (Etnologický časopis), 2009, roč. 96, č. 2, s. 167-170. ISSN: 0009-0794

[43]TOUŠEK, L. Analýza sociální situace bezdomovců v Plzni včetně identifikace jejich počtu. Magistrát města Plzně, 2009.

[44]TYDLITÁTOVÁ, V. Anti-Semitism as an Instrument of the Last Election Campaign in the Czech Republic. In Reflections on Anti-Semitism. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009, s. 135-136. ISBN: 978-80-7043-808-4

[45]TARANT, Z. www.racist-webs.cz: anti-Semitic Manifestations on the Czech Internet. What Can We Learn about their Authors?. In Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and antropological perspectives. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009, s. 121-134. ISBN: 978-80-7043-808-4

[46]BUDIL, I. The Phenomenon of the Oriental Renaissance in the Context of French Romanticism: Interpretation by Edgar Quinet. In My Things Changed Things. Prague : Charles University ; Institute of Archaeology AS CR, 2009, s. 4. ISBN: 978-80-7308-279-6

[47]PÍSAŘOVÁ, P. Ibn Ishák – Muhammad – život Alláhova proroka. Antropowebzin, 2009, č. 2-3, s. 53-54. ISSN: 1801-8807

[48]ZÁHOŘÍK, J. The Oromo and Their Place in the History of Ethiopia. Ethnologia Actualis Slovaca, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 8-19. ISSN: 1336-569X

[49]BUDIL, I. ZÍKOVÁ, T. Totalitarismus 5 : podoby politické ideologie. Dryada, 2009, 117 s. ISBN: 978-80-87025-24-6

[50]ZÁHOŘÍK, J. Nástin americké politiky v Africe. Studia Politica Slovaca, 2009, roč. 2, č. 2, s. 71-80. ISSN: 1337-8163

[51]ŠEDIVÝ, M. The Question of Austrian Influence in Constantinople in the 1830s: The Stametz-Meyer Affair. Prague Papers on the History of International Relations, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 181-194. ISSN: 1803-7356

[52]HANZOVÁ, A. Anatomy of Hatred. Essays on Anti-Semitism. první. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 113 s. ISBN: 978-80-7043-861-9

[53]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Ada I. Engebrigtsen ? Exploring Gypsiness. Power, exchange and interdependence in a Transylvanian village. Romani Studies, 2009, roč. 19, č. 1, s. 78-82.

[54]BLAŽEK, V. TRNKA, R. PIVOŇKOVÁ, V. LINDOVÁ, J. HAVLÍČEK, J. RUBEŠOVÁ, A. KOMÁREK, S. Lidský obličej. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, 256 s. ISBN: 978-80-246-1556-1

[55]BLAŽEK, V. Percepce obličeje v raném období. E-psychologie, 2009, roč. 3, č. 2, s. 40-48. ISSN: 1802-8853

[56]JAKOUBEK, M. BUDILOVÁ, L. Cikánské skupiny a jejich sociální organizace. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009, 359 s. ISBN: 978-80-7325-178-9

[57]SOSNA, D. KOTALOVÁ, J. Lévi-Strauss a směna. Teorie vědy. Theory of Science, 2009, roč. 31, č. 1, s. 65-90. ISSN: 1210-0250

[58]HREŠANOVÁ, E. Birth By Design. Cargo, 2009, č. 1, s. 129-131. ISSN: 1212-4923

[59]ŠEDIVÝ, M. Austrian Relations with the Ottoman Empire during the First Mohammed Ali Crisis (1831-33). Archiv orientální (Quarterly Journal of African and Asian Studies), 2009, roč. 77, č. 3, s. 201-218. ISSN: 0044-8699

[60]HREŠANOVÁ, E. Childbirth and Women s Reproductive Health in the Czech Republic. Chapel Hill, USA, 2009.Women s Health Conference

[61]BUDIL, I. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 2. Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 155 s. s.

[62]GALETA, P. BRŮŽEK, J. Demographic model of the Neolithic transition in Central Europe. Documenta Praehistorica, 2009, roč. 2009, č. 36, s. 139-150. ISSN: 1408-967X

[63]JAKOUBEK, M. Úskalí budování romského národa?. In Panoráma : mapping security. Bratislava : Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), 2009, s. 175-192. ISBN: 978-80-970041-0-1

[64]ŠEDIVÝ, M. Metternich’s Judgement on Islam: Modern Thinking?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 155-162. ISSN: 1802-0364

[65]ŠEDIVÝ, M. Alan Sked, Metternich and Austria. An Evaluation. Prague Papers on the History of International Relations, 2009, roč. 1, s. 651-654. ISSN: 1803-7356

[66]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. SVOBODA, M. One Past, Two Histories: Collective Memory on the Czech Settlement of the Bulgarian Village of Belinci. In Balkanistic Forum. 2009. s. 212-221., ISSN: 1310-3970

[67]JAKOUBEK, M. Konference a setkání Gypsy Lore Society, Georgetown University, Washington, DC.,, 28. 8. – 30.8. 2008. Sociologický časopis, 2009, roč. 45, č. 2, s. 475-478. ISSN: 0038-0288

[68]KOPECKÝ, R. Bedřich Hrozný (1879-1952) : po stopách českého velikána. Vlastivědný zpravodaj Polabí., 2009, roč. 40, č. 2009, s. 239-269. ISSN: 0231-5769

[69]HIRT, T. Marek Jakoubek (ed.): Cikáni a etnicita. Triton, 2008, Praha/Kroměříž, 408 s.. Sociológia, 2009, roč. 41, s. 92-96.

[70]BUDIL, I. Jitro Árijců : život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie. 1. vyd. Praha : Triton, 2009, 417 s. ISBN: 978-80-7387-274-8

[71]HANZOVÁ, A. Jóšijášova reforma jako politický záměr Judského státu. Plzeň, 2009.Orientalia Antiqua Nova IX.

[72]SOSNA, D. SLÁDEK, V. GALETA, P. Post-Funeral Manipulation with the Dead in the Early Bronze Age. Riva del Garda, 2009.15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Riva del Garda

[73]ŠAŠKOVÁ, K. Dūr-Šarrukēn ? The Fortress of Sargon, king of Assyria. In My Things Changed Things. Prague : Charles University ; Institute of Archaeology AS CR, 2009, s. 150-159. ISBN: 978-80-7308-279-6

[74]HIRT, T. Aplikovaná antropologie, NNO a veřejná politika. CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1, 2009.SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VĚDY – Možnosti spolupráce akademických institucí a nevládních organizací

[75]HRDLIČKA, K. Hebrejsko – anglicko – český studijní slovník 2009. 2009.

[76]BUDIL, I. Metternich jako “věrný nepřítel” Francie. In Metternich a jeho doba. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 9-15. ISBN: 978-80-7043-860-2

[77]ŠEDIVÝ, M. Kníže Metternich a Orient. Nový Orient, 2009, roč. 64, č. 4, s. 27-30. ISSN: 0029-5302

[78]TYDLITÁTOVÁ, V. Revival of Religious Anti-Judaism in the Post-Modern Spectrum of Ideologies. In Anatomy of Hatred : Essays on Anti-Semitism. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 71-76. ISBN: 978-80-7043-861-9

[79]JAKOUBEK, M. Cikánské skupiny a jejich badatelé (úvodní slovo editorů). In Jakoubek, Marek & Budilová, Lenka (eds.) Cikánské skupiny a jejich sociální organizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. s. 5-21. ISBN: 978-80-7325-178-9

[80]JAKOUBEK, M. Etnografie (dvoj)identity vojvodovských Čechů její textuální realizace. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-38. ISSN: 1802-0364

[81]ŠEDIVÝ, M. The Damascus Affair and the Idea of a Jewish Homeland in Palestine. In Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 99-105. ISBN: 978-80-7043-808-4

[82]JAKOUBEK, M. Kalwant Bhopal and Martin Myers – Insiders, Outsiders and Others: Gypsies and Identity. Ethnic and Racial Studies, 2009, roč. 32, č. 5, s. 906-907.

[83]FRIEDL, L. SLÁDEK, V. HOLLIDAY, T. Femoral shaft waist distribution and its relationship to behavioral reconstructions in fossil hominins. Chicago, IL, USA, 2009.Paleoanthropology Society Meeting

[84]ZÍKOVÁ, T. Sport a (politická) ideologie. In Totalitarismus 5 : podoby politické ideologie. Praha : Rymaně, 2009, s. 78-87. ISBN: 978-80-87025-24-6

[85]ULRYCHOVÁ, M. Dvě sólistky se vrátily aspoň na chvíli do Plzně. Plzeňský deník, 2009, roč. 18, č. 43, s. 27-27. ISSN: 1210-5139

[86]ZÁHOŘÍK, J. TESHOME, W. Debating Language Policy in Ethiopia. Asian and African Studies, 2009, roč. 18, č. 1, s. 80-102. ISSN: 1335-1257

[87]Hanzová, A. The 4th International Conference on Anti-Semitism. Plzeň, 22.10.2009 – 23.10.2009.

[88]ŠEDIVÝ, M. Reformní úsilí sultána Mahmuta II.. Nový Orient, 2009, roč. 64, č. 2, s. 26-30. ISSN: 0029-5302

[89]ŠEDIVÝ, M. Metternichovo pojetí mezinárodních vztahů: systém vídeňského kongresu. In Stát a právo v době Metternichově. Ostrava : Key Publishing, 2009, s. 61-71. ISBN: 978-80-7418-042-2

[90]ZÁHOŘÍK, J. Mezinárodní souvislosti těžby ropy v Africe. Středoevropské politické studie, 2009, roč. 11, č. 4, s. 284-306. ISSN: 1212-7817

[91]BUDIL, I. Byl Arthur Gobineau Hitlerovým učitelem?. In Totalitarismus V. Mníšek pod Brdy: Dryada, 2009. s. 27-49. ISBN: 978-80-87025-24-6

[92]BLAŽEK, V. Smyslové vnímání a principy regulace chování. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, 107 s. ISBN: 978-80-7043-850-3

[93]ŠEDIVÝ, M. The Struggle for ‘Diplomatic Glory’: Anton Prokesch von Osten and Baron de Boislecomte in Alexandria in May 1833. In Egypt’s Heritage in Europe. Egypt and Austria V. Koper: Univerza na Primorskem, 2009. s. 191-198. ISBN: 978-961-6328-76-0

[94]ZÁHOŘÍK, J. Inter-ethnic Relations and Socio-economic Changes in the Woito Valley, Southern Ethiopia: A Preliminary Study. Folia Orientalia, 2009, roč. 45, č. 1, s. 233-246. ISSN: 0015-5675

[95]HOLLIDAY, T. FRIEDL, L. Hominoid humeral allometry: implications for human paleontology. Chicago, IL, USA, 2009.Paleoanthropology Society Meeting

[96]NOVÁKOVÁ, L. BLAŽEK, V. Facial resemblance enhances trust in preschool children.. Paris, Francie, 2009.Colloque international Societe d´Anthropologie de Paris.

[97]SOSNA, D. Social Differentiation in the Late Copper Age and the Early Bronze Age in South Moravia (Czech Republic). 1.. vyd. Oxford : Archaeopress, 2009, 230 s. ISBN: 978-1-4073-0528-8

[98]ZÁHOŘÍK, J. Etiopská ortodoxní církev a evropští misionáři 16.-17. století: střet mezi křesťanským Východem a Západem?. Parrésie, 2009, roč. 2, č. 2-3, s. 115-126. ISSN: 1802-8209

[99]BUDIL, I. ŠEDIVÝ, M. Metternich a jeho doba. Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 147 s. s. ISBN: 978-80-7043-860-2

[100]ZÁHOŘÍK, J. From Dogali to Adowa: Memorable Ethiopian Victories over Italy and Their Legacies. Prague Papers on the History of International Relations, 2009, roč. 19, č. 1, s. 253-265. ISSN: 1803-7356

[101]TARANT, Z. Worker´s party: From Socialist Nationalism to National Socialism. In Anatomy of Hatred: Esseays on Anti-Semitism. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 84-101. ISBN: 978-80-7043-861-9

[1]SVOBODA, M. LENK, L. AntropoWEBZIN 1/2008. 1. vyd. Plzeň : Antropoweb, 2008,

[2]ZÁHOŘÍK, J. Ethnicity, Languages, and the Discussion on the Ethiopian Constitution. Plzeň, 2008.Viva Africa 2008, 3rd International Conference on African Studies

[3]ZÁHOŘÍK, J. Etiopie v současné severovýchodní Africe: vnitropolitický a mezinárodně-politický pohled. Slovenská politologická revue, 2008, roč. 8, č. 1, s. 2-33. ISSN: 1335-9096

[4]HANZOVÁ, A. People without Identity. Jeruzalém : Ministry of Foreign Affairs, Jerusalem, 2008.

[5]ZÁHOŘÍK, J. Severovýchodní Súdán : “zapomenutý konflikt” v širší perspektivě. Mezinárodní vztahy, 2008, roč. 43, č. 3, s. 47-63. ISSN: 0323-1844

[6]HIRT, T. Multikulturalismus : uzavřená kapitola nebo aktuální společenská vize? . In Soudobá sociologie III. Praha : Karolinum, 2008, s. 294-315. ISBN: 978-80-246-1486-1

[7]SOSNA, D. Gender a archeologie. Praha, 2008.89. Gellnerovský seminář

[8]BUDIL, I. ZÍKOVÁ, T. Antropologické sympozium VI.. 1. vyd. Plzeň : Adela – Grafické studio, Plzeň, s.r.o., 2008, 197 s. ISBN: 978-80-87094-11-2

[9]ZÍKOVÁ, T. Olympijské hry v kontextu naci(onali)smu. In Totalitarismus 4. Mníšek pod Brdy: Dryada, 2008. s. 89-102. ISBN: 978-80-87025-20-8

[10]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Antropologie spánku – ekologické a bioklimatologické aspekty.. Plzeň, 2008.X. Český sjezd spánkového lékařství.

[11]HRDLIČKA, K. Kniha tajemství (hebr. Sefer ha-razim) a její místo v literatuře rané fáze židovské mystiky. In Orientalia Antiqua Nova VIII. Plzeň: Adela, 2008. s. 127-136. ISBN: 978-80-87094-13-6

[12]ZÁHOŘÍK, J. Vnitropolitický konflikt v Súdánu. Euro-Atlantické centrum, Bánská Bystrica, 2008.Seminář o Súdánu

[13]JAKOUBEK, M. Cikáni a etnicita. Praha : Triton, 2008, 403 s. ISBN: 978-80-7387-105-5

[14]SLÁDEK, V. Rasy ve světě chaosu a náhody. 2008, roč. 0, č. 3, s. 58-59.

[15]Sosna, D. Looting and its Significance for Funerary Archaeology. Vancouver, 27.03.2008 – 27.03.2008.

[16]SVOBODA, M. LENK, L. Anthropolology of/in Post-Socialist World. 1. vyd. Praha : Leda, 2008, 236 s. ISBN: 978-80-7335-120-5

[17]ZÍKOVÁ, T. Sport, Physical Training and Nazi Ideology. In Anthropolology of/in Post-Socialist World. Praha: Leda, 2008. s. 225-236. ISBN: 978-80-7335-120-5

[18]ULRYCHOVÁ, M. Dýšinské dny zpěvu upoutaly už v letošním prvním ročníku. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 204, s. 31-31. ISSN: 1210-3951

[19]ZÁHOŘÍK, J. Jazyková politika v Etiopii: Od centralismu k jazykovému pluralismu?. Nový Orient, 2008, roč. 63, č. 3, s. 50-53. ISSN: 0029-5302

[20]BUDILOVÁ, L. First and foremost we must understand. Research among the Roma in the Czech and Slovak Republic. Ljubljana, 2008.Konference EASA (European Association of Social Anthropologists)

[21]ULRYCHOVÁ, M. Historie plzeňské opery. In Plzeňsko. Praha : Baset, 2008, s. 657 -660. ISBN: 978-80-7340-100-9

[22]ULRYCHOVÁ, M. Lidové zvyky a obyčeje. In Plzeňsko. Praha : Baset, 2008, s. 698-702. ISBN: 978-80-7340-100-9

[23]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. The Dynamics of Identities: Kinship, Locality, State and Europe: The Case of Gypsies from Chminianske Jakubovany. In Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. s. 407-415. ISBN: 978-1-84718-471-9

[24]FUENSANTA, JG. CHARVÁT, P. CRIVELLI, EA. The Dawn of a City. Surtepe Höyük Excavations, Birecik Dam Area, Eastren Turkey. In Proceedings of the 5th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East (3-8 April 2006). Madrid: Centro Superior de estudios sobre el Oriente Próximo y Egipto, 2008. s. 97-112. ISBN: 978-84-8344-142-8

[25]HIRT, T. JAKOUBEK, M. Monitoring situácie rómskych osád na Slovensku: záměr projektu a jeho dokončení po čtyřech letech. In Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu 1999-2005. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti OSF, 2008. s. 9-13. ISBN: 978-80-969271-5-9

[26]JAKOUBEK, M. BUDILOVÁ, L. Geneze Romů a Baršova ontologie per acclamationem. In Romové a Cikáni – neznámí i známí. Praha: Leda, 2008. s. 257-288. ISBN: 978-80-7335-119-9

[27]BLAŽEK, V. Dožívají se muži svého věku díky ženám?. Vesmír, 2008, roč. 87, č. 1, s. 8-. ISSN: 0042-4544

[28]TOUŠEK, L. Social Exclusion and Discrimination. Tirana, 2008.Comabting Social Exclusion in Albania

[29]ULRYCHOVÁ, M. Marie Korandová křtí. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 18, s. 28-28. ISSN: 1210-5931

[30]ULRYCHOVÁ, M. Petr Janeček: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy : současné pověsti a fámy v České republice. Praha: Plot 2006, 368. s.. Národopisná revue, 2008, roč. 17, s. 266-267. ISSN: 0862-8351

[31]Machalík, T. Záhořík, J. Mildnerová, K. Budil, I. VIVA AFRICA 2008, 3rd International Conference on African Studies. Plzeň, 25.04.2008 – 26.04.2008.

[32]KOUBKOVÁ, H. Multicultural Education in the Post-Socialist Czech Republic. In Anthropolology of/in Post-Socialist World. Praha: Leda, 2008. s. 172-178. ISBN: 978-80-7335-120-5

[33]ZÁHOŘÍK, J. Ethiopia as an image: the Czechoslovak and European Press of the 1920s and Early 1930s. Asian and African Studies, 2008, roč. 17, č. 1, s. 90-110. ISSN: 1335-1257

[34]ULRYCHOVÁ, M. Mezinárodní folklorní festival Plzeň měl letos poprvé světovou značku. Kultura, 2008, roč. 7, s. 10-10.

[35]ULRYCHOVÁ, M. Brati Kosovi mimořádně zaujali. Kultura, 2008, roč. 7, s. 6-6.

[36]ULRYCHOVÁ, M. Balet Divadla J.K.Tyla v Plzni. In Plzeňsko. Praha : Baset, 2008, s. 660-662. ISBN: 978-80-7340-100-9

[37]ULRYCHOVÁ, M. Česká lidová hudba, píseň a tanec. In Plzeňsko. Praha : Baset, 2008, s. 703-708. ISBN: 978-80-7340-100-9

[38]ULRYCHOVÁ, M. Lubomír Brabec pozval skvělý soubor bicích DAMA-DAMA. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 276, s. 27-27. ISSN: 1210-5139

[39]BLAŽEK, V. Odezírání úst jako součást percepce obličeje i řečové komunikace.. In Antropologické symposium VI. Plzeň: Grafické studio ADELA, 2008. s. 150-157. ISBN: 978-80-87094-11-2

[40]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. SVOBODA, M. The history written byb the Bible. B. Čížková and the case of Vojvodovo. In Balkanistic Forum. 2008. s. 213-223., ISSN: 1310-3970

[41]JAKOUBEK, M. Margarita Karamichova, ed. – Gradivo za etnologijata na migraciite.. Český lid, 2008, roč. 95, č. 4, s. 420-422. ISSN: 0009-0794

[42]CHARVÁT, P. Předmluva. In Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět – Setkávání na cestách Starého světa ve 13.- 14. století. Praha : Centrum medievistických studií a Filosofia, 2008, s. 7-8. ISBN: 978-80-7007-274-5

[43]CHARVÁT, P. Přemysl Otakar II. a poslední křížová výprava. In Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět – Setkávání na cestách Starého světa ve 13.- 14. století. Praha : Centrum medievistických studií a Filosofia, 2008, s. 125-135. ISBN: 978-80-7007-274-5

[44]JAKOUBEK, M. Bibliografický přehled překladové (odborné) ciganologické literatury vydané ČR a SR po roce 1989. AntropoWebzin, 2008, roč. 4, č. 2-3, s. 45-57. ISSN: 1801-8807

[45]SOSNA, D. KOTALOVÁ, J. Lévi-Strauss a směna. Praha, 2008.Mezi antropologií a filozofií: konference ke 100. výročí narození Clauda Lévi-Strausse

[46]KŘÍŽEK, D. Ibiza: Dhikr s Naqšbandíjou Haqqáníjou. Nový Orient, 2008, roč. 63, č. 4, s. 34-37. ISSN: 0029-5302

[47]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Cigánská osada: rodina nebo obec?. In Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu 1999-2005. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti OSF, 2008. s. 41-62. ISBN: 978-80-969271-5-9

[48]ULRYCHOVÁ, M. Cimbálová muzika rozezněla divadlo. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 69, s. 28-28. ISSN: 1210-5139

[49]ULRYCHOVÁ, M. Co je bez chvění, není pevné. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 86, s. 42-42. ISSN: 1210-5139

[50]ULRYCHOVÁ, M. Lidová píseň žila soutěží i koncertem. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 84, s. 42-42. ISSN: 1210-5139

[51]ZÁHOŘÍK, J. Languages and Language Policy in Ethiopia. Akademie věd, Krakow, 2008.Seminář Orientálního ústavu

[52]ULRYCHOVÁ, M. 3. ročník Mezinárodního folklorního festivalu “Česká náves Dýšina 7.-9.9.2007”. Národopisná revue, 2008, roč. 18, č. 2, s. 114-115. ISSN: 0862-8351

[53]ULRYCHOVÁ, M. Divadelní léto pod nebem v Plzni vyšlo skvěle. Kultura, 2008, roč. 8, s. 2-2.

[54]ZÁHOŘÍK, J. Distant people and distant places: Discussion on myths and images concerning the Italian-Ethiopian Crisis. Akta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2008, roč. 0, č. 4, s. 53-68. ISSN: 1802-0364

[55]TESHOME, W. ZÁHOŘÍK, J. Federalism in Africa: The Case of Ethnic-Based Federalism in Ethiopia. International Journal of Human Sciences, 2008, roč. 5, č. 2, s. 2-39. ISSN: 1303-5134

[56]ZÁHOŘÍK, J. Somalia in Conflict and Disorder: Internal and External Factors. In Middle East in the Contemporary World 2008. Plzeň: Adela, 2008. s. 77-89. ISBN: 978-80-87094-10-5

[57]Hanzová, A. Tydlitátová, V. Kolokvium o soudobém antisemitismu III./ International Conference on Antisemitism. KBS FF ZČU v Plzni, 06.11.2008 – 07.11.2008.

[58]HANZOVÁ, A. Ultra-Conservative Wing of Czech Catholic Christianity and its Political Ambitions: Revival of Religious Antisemitism. KBS FF ZČU v Plzni, 2008.The International Conference on Antisemitism

[59]ULRYCHOVÁ, M. Role “soudce” v postřekovském masopustu. In Antropologické sympozium VI. Plzeň: Grafické studio ADELA, 2008. s. 126-137. ISBN: 978-80-87094-11-2

[60]Hirt, T. Strohsová, K. 7th ANNUAL ANTHROPOLOGICAL SYMPOSIUM, “Variety of Anthropological Knowledge”. Plzeň, 27.11.2008 – 28.11.2008.

[61]HANZOVÁ, A. HANZA, K. Projevy antisemitismu v západočeském regionu na přelomu 30. a 40. let 20. století v archivních materiálech: Antonín Havelka – autorita duchovní i politická. In Kolokvium o soudobém antisemitismu II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 43-53. ISBN: 978-80-87094-12-9

[62]HIRT, T. JAKOUBEK, M. Výzkum a možnosti řešení situace “romských” sídel v SR z pozic sociální a kulturní antropologie: obecný úvod do problematiky. In Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu 1999-2005. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti OSF, 2008. s. 15-39. ISBN: 978-80-969271-5-9

[63]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Monitoring situace cigánské osady u obce Chminianské Jakubovany v letech 2000 – 2005. In Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu 1999-2005. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti OSF, 2008. s. 219-248. ISBN: 978-80-969271-5-9

[64]ULRYCHOVÁ, M. Beethoven měl premiéru v pivovaru. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 15, s. 41-41. ISSN: 1210-5139

[65]ULRYCHOVÁ, M. Jiskra nás reprezentovala v Bavorsku. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 19, s. 28-28. ISSN: 1210-5139

[66]ZÁHOŘÍK, J. Somalia in Conflict and Disorder: Internal and External Factors. Plzeň, 2008.3. Mezinárodní konference o současném Blízkém východě

[67]HANZOVÁ, A. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu : bet-av v izraelském společenství. In Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia. Banská Bystrica: TRIAN, 2008. s. 17-28. ISBN: 978-80-8083-560-6

[68]ZÁHOŘÍK, J. Údolí řeky Woito a výzvy současnosti. Nový Orient, 2008, roč. 62, č. 2, s. 20-23. ISSN: 1335-1257

[69]ULRYCHOVÁ, M. Ženský kroj masopustního období v Postřekově na Chodsku . Národopisná revue, 2008, roč. 18, č. 2, s. 81-88. ISSN: 0862-8351

[70]ULRYCHOVÁ, M. Folklorní festival měl radost z chodských souborů, zahraničních hostů i Ondráše. Plzeňský deník, 2008, roč. 18, č. 172, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[71]ULRYCHOVÁ, M. Český varhanní festival nabídl v kostele výtečnou úroveň. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 200, s. 23-23. ISSN: 1210-5139

[72]BUDILOVÁ, L. Některé aspekty příbuzenství a sňatkových vzorců u “vojvodovských Čechů”. Český lid, 2008, roč. 95, č. 2, s. 127-144. ISSN: 0009-0794

[73]HIRT, T. VÍŠEK, P. Cikáni a etnicita. Praha : Triton, 2008. 403 s.

[74]BUDIL, I. “Srdce temnoty” a vznik moderního totalitarismu. In Totalitarismus 4. Mníšek pod Brdy: Dryada, 2008. s. 19-28. ISBN: 978-80-87025-20-8

[75]JAKOUBEK, M. Rivalita identit : cigán versus romský národ. In Cikáni a etnicita. Praha: Triton, 2008. s. 144-164. ISBN: 978-80-7387-105-5

[76]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Mandel poznámek k současnému stavu výzkumu Cikánů/Romů v ČR. Biograf, 2008, č. 45, s. 89-98. ISSN: 1211-5770

[77]CHARVÁT, P. Kníže Boleslav II.. In Čeští králové. Praha a Litomyšl : Paseka, 2008, s. 35-43. ISBN: 978-80-7185-940-6

[78]MACHALÍK, T. MILDNEROVÁ, K. ZÁHOŘÍK, J. Viva Africa 2008 : proceedings of the IIIrd international conference on African studies. Plzeň : ADELA, 2008, 351 s. ISBN: 978-80-87094-09-9

[79]HANZOVÁ, A. Stemberger, Gunther; Dohmen, Christoph: Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Theologia vitae, 2008, roč. 1, č. 1, s. 107-110. ISSN: 1803-4829

[80]PÍSAŘOVÁ, P. Welcome to Cairo: Safe and Garbage Free for Everyone!. In Middle East in the Contemporary World 2008. Plzeň: Adela, 2008. s. 90-105. ISBN: 978-80-87094-10-5

[81]BUDIL, I. ZÍKOVÁ, T. Totalitarismus 4. Dryada, 2008, 200 s. ISBN: 978-80-87025-20-8

[82]JAKOUBEK, M. BUDILOVÁ, L. Romové a Cikáni-neznámí i známí. Interdisciplinární pohled. Praha : Leda, 2008, 342 s. ISBN: 978-80-7335-119-9

[83]JAKOUBEK, M. BUDILOVÁ, L. Romové už alespoň trošku známí (třebaže ještě zdaleka ne úplně). In Romové a Cikáni-neznámí i známí. Voznice: Leda, 2008. ISBN: 978-80-7335-119-9

[84]ULRYCHOVÁ, M. Klostermannův rok. FolklorWeb.cz, 2008, roč. 0, s. 1-3.

[85]SVOBODA, M. One Past, Two Histories: the Collective Memory on the Czech Settlement of the Bulgarian Village of Belinci. Blagoevgrad, 2008.Memory and Forgetfulness

[86]BLAŽEK, V. ZÁHOŘÍK, J. Baiso – an endangered language of the Ethiopian highlands. Plzeň, 2008.Viva Africa 2008, 3rd International Conference on African Studies

[87]MACHALÍK, T. Namibian Czechs, new summary of the issue. Fakulta filosofická ZČU Plzeň, 2008.VIVA AFRICA 2008, 3rd International Conference on African Studies

[88]GALETA, P. SLÁDEK, V. SOSNA, D. ČECHURA, M. Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech : využití randomizačních metod. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno ; Praha ; Plzeň : Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita ; Archeologický ústav AV ČR ; Katedra archeologie, Západočeská univerzita, 2008, s. 61-75. ISBN: 978-80-254-1781-2

[89]ULRYCHOVÁ, M. Maďarští hosté ozdobili svátek loutkářů. Plzeňský deník, 2008, roč. 16, č. 158, s. 22-23. ISSN: 1210-5139

[90]ULRYCHOVÁ, M. Jindřich Jindřich: Chodský slovník . Národopisná revue, 2008, roč. 18, s. 116-117. ISSN: 0862-8351

[91]RŮŽIČKA, M. TOUŠEK, L. Radobytce – “cigánská” osada. In Rómske osady na východnom Slovensku zhľadiska terénneho antropologického výskumu. Bratislava: Nadácie otvorenej spoločnosti – Open society foundation, 2008. s. 251-275. ISBN: 978-80-969271-5-9

[92]ZÁHOŘÍK, J. Hrozí nová válka mezi Etiopií a Eritreou?. Mezinárodní politika, 2008, roč. 32, č. 10, s. 29-32. ISSN: 0543-7962

[93]BUDIL, I. Giambattista Vico a Arthur Gobineau: dva kritici modernity a dnešek. In Pokušenie demokracie a nepriatelia l´udskosti. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008. s. 149-160. ISBN: 978-80-8082-210-1

[94]ZÁHOŘÍK, J. Before the War: Creating an Image of Ethiopia in Fascist Italy and Contemporary Europe. In Imagology and Cross-Cultural Encounters in History. Rovaniemi : Societas Historica Finlandiae Septentrionalis, 2008, s. 269-279. ISBN: 978-952-9888-36-8

[95]BLAŽEK, V. Odkdy je naše ruka lidská? : měli naši prapředkové ruce vhodné pro práci?. Vesmír, 2008, roč. 87, č. 12, s. 831-831.

[96]JAKOUBEK, M. Vladimir Penčev – Paralaks v ogledaloto ili za migrantskite obštnosti v čuždoetnična sreda. Český lid, 2008, roč. 95, č. 2, s. 219-222. ISSN: 0009-0794

[97]ULRYCHOVÁ, M. Vznik hotelů na Špičáku a jeho reflexe na stránkách českého dobového tisku v letech 1873 – 1900. In Kultura českého prostoru, prostor české kultury. Praha : Ermat, 2008, s. 83-92. ISBN: 978-80-87178-03-4

[98]JAKOUBEK, M. Materiály k nejstarším dějinám Vojvodova, české obce v severozápadním Bulharsku. Lidé města, 2008, roč. 10, č. 1, s. 127-146. ISSN: 1212-8112

[99]PECHA, L. Der altbabylonische Ausdruck bīt akītim im Verwaltungskontext. Chatreššar, 2008, roč. Neuveden, s. 65-69. ISSN: 1803-005X

[100]TRNKA, R. PANAMÁ, J. BLAŽEK, V. The role of masculinity, femininity, androgyny and sex on nonverbal decoding accuracy among Czech college students. London, 2008. ISSN:0020-7594

[101]HIRT, T. Výhledy a útrapy aplikované antropologie v ČR. Biograf, 2008, roč. 2008, č. 46, s. 49-61. ISSN: 1211-5770

[102]BUDIL, I. Arthur Gobineau and Greece : a View of a Man of Letters and Diplomat. In Prague Papers on the History of International Relations. Prague : Charles University, Faculty of Arts, 2008, s. 131-154. ISBN: 978-80-7308-254-3

[103]TYDLITÁTOVÁ, V. Korunovace pod posvátným stromem : na památku Slavomila Daňka. In Orientalia Antiqua Nova VIII. Plzeň: Adela, 2008. s. 404-411. ISBN: 978-80-87094-13-6

[104]HANZOVÁ, A. HANZA, K. Ultra-Conservative Wing of Czech Catholic Christianity and its Political Ambitions: Revival of Religious Anti-Semitism. In Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, s. 45-51. ISBN: 978-80-7043-808-4

[105]JAKOUBEK, M. Od Cikánů k Romům a zase zpátky (místo předmluvy). In Cikáni a etnicita. Praha: Triton, 2008. s. 9-24. ISBN: 978-80-7387-105-5

[106]TARANT, Z. Konspirační teorie o 11. září a jejich pozice v soudobém antisemitismu. In Kolokvium o soudobém antisemitismu II.. Plzeň: Adéla – Grafické studio, 2008. s. 94-109. ISBN: 978-80-87094-12-9

[107]ZÁHOŘÍK, J. KUMSA, A. Etnický federalismus v Etiopii v širší perspektivě. Mezinárodní politika, 2008, roč. 32, č. 1, s. 32-34. ISSN: 0543-7962

[108]ULRYCHOVÁ, M. Pluto zahájilo nový rok offenbachovskou parádou. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 27, s. 28-28. ISSN: 1210-5139

[109]ZÁHOŘÍK, J. Ethiopia in International Relations, 1923-1935. Creating Myths and Images. Ústav Blízkého východu a Afriky. Praha : 2008, 207 s.

[110]SOSNA, D. GALETA, P. SLÁDEK, V. A Resampling Approach to Gender Relations: The Rebešovice Cemetery. Journal of Archaeological Science, 2008, roč. 35, č. 2, s. 342-354. ISSN: 0305-4403

[111]SOSNA, D. GALETA, P. SLÁDEK, V. Looting in Early Bronze Age Únětice cemeteries. Vancouver, 2008.Annual Meeting of the Society for American Archaeology

[112]SVOBODA, M. Doing fieldwork in eastern Bulgaria : an addendum to methodology textbooks. In Anthropolology of/in Post-Socialist World. Praha: Leda, 2008. s. 68-76. ISBN: 978-80-7335-120-5

[113]SOSNA, D. GALETA, P. SLÁDEK, V. Využití programu R v archeologii. Zvíkovské podhradí, 2008.Počítačová podpora v archeologii

[114]ULRYCHOVÁ, M. Zelená panna se představuje. Plž, 2008, roč. 7, č. 10, s. 22-23. ISSN: 1213-9890

[115]ULRYCHOVÁ, M. Jazz bez hranic přivedl světovou kvalitu. Plzeňský deník, 2008, roč. 17, č. 273, s. 28-28. ISSN: 1210-5139

[116]ZÁHOŘÍK, J. KUMSA, A. Ethiopian Federalism and the Question of Self-Determination of Nations. In Globalisation and its imapct on localities. Ostrava: Univerzita Ostrava, 2008. s. 48-57. ISBN: 978-80-7368-452-5

[117]POSPÍŠILOVÁ, K. BUDILOVÁ, L. BUŘIČ, P. HIRT, T. IŠTVANÍK, J. JAKOUBEK, M. MAZEL, M. MORAVEC, Š. PIVOŇKOVÁ, L. Sociální vyloučení a úloha Policie ČR. Praha : Společně k bezpečí, o.s., 2008, 59 s. ISBN: 978-80-86961-57-6

[118]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Kritické poznámky Lenky Budilové k textu Davida Scheffela. Český lid (Etnologický časopis), 2008, roč. 95, č. 4, s. 401-409. ISSN: 0009-0794

[119]ZÍKOVÁ, T. Sport, Physical Training and Nazi Ideology. Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7335-120-5, Anthropolology of/in Post-Socialist World

[120]JAKOUBEK, M. Dějiny Vojvodova očima jeho obyvatelky. Edice “Historyje rodu Čížkových a Karbulových Barbory Čížkové”. Český lid, 2008, roč. 95, č. 4, s. 383-399. ISSN: 0009-0794

[121]PAŘÍZKOVÁ, A. We and others in process of migration. Lublaň, Slovinská republika, 2008.Experiencing Diversity and Mutuality. The 10th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA)

[122]TYDLITÁTOVÁ, V. HANZOVÁ, A. Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 138 s. ISBN: 978-80-7043-808-4

[123]JAKOUBEK, M. BUDILOVÁ, L. Verwandtschaft, soziale Organisation und genealogische Manipulationen in cigánské osady in der Ostslowakei. In Jacobs, Fabian & Ries, Johanes (eds.) ? Roma-/Zigeunerkulturen in neuen Perspektiven-Romani/Gypsy Cultures in New Perspective. Leipzig: Leipziger Universität, 2008. s. 193-215. ISBN: 978-3-86583-255-9

[124]ZÁHOŘÍK, J. Ethiopia’s Unequal Position in International Affairs before the Italian Invasion: Europe, the USA and the League of Nations between Passivity and Appeasement. Archiv orientální, 2008, roč. 76, č. 1, s. 37-57. ISSN: 0044-8699

[125]SLÁDEK, V. BERNER, M. FRIEDL, L. The error of midshaft cross-sectional location on human femora. Columbus, Ohio, USA, 2008.77th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists

[126]HANZOVÁ, A. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Bet-av v izraelském společenství.. Banská Bystrica, 2008.Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia

[127]ULRYCHOVÁ, M. Osobnosti nás povedou k hudbě. Kultura, 2008, roč. 8, s. 10-10.

[128]ULRYCHOVÁ, M. Role “soudce” v postřekovském masopustu. In Genius loci českého jihozápadu IV. Plzeň: SVK Plzeňského kraje, 2008. s. 63-72. ISBN: 978-80-868944-22-7

[129]ZÁHOŘÍK, J. Muslimové v Etiopii: historický vztah křesťanské a muslimské komunity. In Pestrý svet žitého náboženstva. Náboženská a kultúrna identita menšinových komunit vo vztahu k majoritným. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 29-53. ISBN: 978-80-8105-083-1

[130]KALVAS, F. TOUŠEK, L. Analýza “strachu z kriminality” na příkladě výsledků šetření v rámci Plzeňského kraje. Praha, 2008.Gellnerovský seminář

[131]RAMADAN, I. An Arab as Imaged in the Media. In Middle East in the Contemporary World 2008. Plzeň: Adela Publishing, 2008. s. 144-149. ISBN: 978-80-87094-10-5

[132]BUDILOVÁ, L. Rodina, manželství a příbuzenství u cikánských skupin (literatura, teoretické přístupy, klíčová témata). AntropoWebzin, 2008, roč. 4, č. 2-3, s. 11-15. ISSN: 1801-8807

[133]BLAŽEK, V. Úvod do obecné a humánní etologie. Antropologie chování 4. Plzeň : Adela – Grafické studio, 2008, 102 s. ISBN: 978-80-87094-08-2

[134]HANZOVÁ, A. Ultra-Conservative Wing of Czech Catholic Christianity and its Political Ambitions: Revival of Religious Anti-Semitism. Plzeň, 2008.The Third International Conference on Anti-Semitism

[135]HANZOVÁ, A. HANZA, K. Projevy antisemitismu v západočeském regionu v letech 1938-1939 v archivních materiálech a dobovém tisku. In Kolokvium o soudobém antisemitismu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 41-48. ISBN: 978-80-87025-14-7

[136]JAKOUBEK, M. HIRT, T. Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu 1999-2005. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti OSF, 2008, ISBN: 978-80-969271-5-9

[1]ULRYCHOVÁ, M. Dechové kvarteto a trio zazářily. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 89, s. 27-27. ISSN: 1210-5139

[2]Machalík, T. Záhořík, J. Mildnerová, K. VIVA AFRICA 2007, 2. ročník mezinárodní konference věnované Africe. Plzeň, 27.04.2007 – 28.04.2007.

[3]SOSNA, D. Social Differentiation in the Late Copper Age and the Early Bronze Age in South Moravia (Czech Republic). Tallahassee : 2007, 360 s.

[4]ULRYCHOVÁ, M. Chopinův festival skvěle uzavřel Západočeský symfonický orchestr. Klatovský deník, 2007, roč. 16, č. 203, s. 24-24. ISSN: 1210-5139

[5]MACHALÍK, T. Fenomén – německý kolonialismus v Africe : (mezi Berlínem a Windhoekem). Akta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 81-99. ISSN: 1802-0364

[6]ULRYCHOVÁ, M. Trojanova hudba okouzluje i mimo plátno. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 273, s. 35-35. ISSN: 1210-5139

[7]HIRT, T. Přehled myšlenkových proudů a kritik multikulturalismu. In Politická filosofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 42-62. ISBN: 978-80-7380-080-2

[8]TOUŠEK, L. Zaměřované interview a focus groups : Mertonův příspěvek k metodologii sociálních věd. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-2. ISSN: 1801-8807

[9]SVOBODA, M. LENK, L. AntropoWEBZIN 3/2006. Plzeň : Antropoweb, 2007, 1 sv. s.

[10]SVOBODA, M. Mytologie jako součást procesu formování kolektivní identity : (příklad romského kočování) . In Antropologické symposium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 51-60. ISBN: 978-80-87025-10-9

[11]BLAŽEK, V. BUDIL, I. Dědičnost, osobnost, společnost. 1. vyd. Plzeň : Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007, 55 s. ISBN: 978-80-87025-16-1

[12]ZÁHOŘÍK, J. Felašové – etiopští vyznavači judaismu na periferii dějin. In Kolokvium o soudobém antisemitismu. Plzeň: Dryada, 2007. s. 109-116. ISBN: 978-80-87025-14-7

[13]SITEK, P. Koloniální diskurs třetí francouzské republiky a jeho současné rezonance. In Veselé tropy. Plzeň: Dokořán, 2007. s. 157-167. ISBN: 978-80-86569-88-8

[14]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Několik (tisíc) slov úvodem. In Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek /eds./ ? Cikánská rodina a příbuzenství. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 11-18. ISBN: 978-80-87025-11-6

[15]JAKOUBEK, M. Otázka kultury na poli tzv. romské problematiky. In Česko-slovenská historická ročenka. Brno-Bratislava: 2007. s. 103-119. ISBN: ISSN 1214-8334

[16]HIRT, T. HŮLE, D. PEŘICH, J. Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Relativní potřebnost sociálních služeb. 2007.

[17]HIRT, T. HŮLE, D. PEŘICH, J. Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Lokalizace a kapacita služeb. 2007.

[18]SMOLÍK, A. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Cesta do hlubin duše romského dítěte: Druhá žeň. In Sborník textů z II. Mezinárodní studentské konference AntropoWebu v Plzni 27. – 28. 10. 2006. Plzeň: Dokořán, 2007. s. 167-181. ISBN: 978-80-86569-88-8

[19]BLAŽEK, V. Percepce obličeje a “other-race-effect”. In Kognice 2006. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 14-17. ISBN: 80-86174-10-7

[20]ULRYCHOVÁ, M. Jožka Černý v Plzni. Folklorweb.cz, 2007, roč. 0, s. 1-.

[21]ULRYCHOVÁ, M. Stezka vedla za exotikou. Plzeňský deník, 2007, roč. 15, č. 58, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[22]GALETA, P. BRŮŽEK, J. Demographic simulations of the admixture between foragers and farmers in central European Neolithic. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 132, č. S44, s. 112-112. ISSN: 0002-9483

[23]ULRYCHOVÁ, M. Jörg Osterlohe: Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945. Český lid, 2007, roč. 94, s. 97-99. ISSN: 0009-0794

[24]MACHALÍK, T. Československo na frontě studené války. Angolská občanská válka a “namibijští Češi”.. Plzeň, 2007.Viva Africa 2007, 2. ročník mezinárodní konference věnované Africe

[25]ZÁHOŘÍK, J. Woito Valley: inter-ethnic relations and socio-economic changes in the course of history. Institut für Afrikanistik, Universität Wien, 2007.Afrikanistentag 2007

[26]ULRYCHOVÁ, M. Studenti hráli s profesorem. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 158, s. 27-27. ISSN: 1210-5139

[27]ULRYCHOVÁ, M. 2. ročník MFF “Česká náves – Dýšina 2006”. Národopisná revue, 2007, roč. 17, č. 1, s. 64-65. ISSN: 0862-8351

[28]ULRYCHOVÁ, M. Koncertují mladí virtuosové. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 173, s. 24-24. ISSN: 1210-5139

[29]ULRYCHOVÁ, M. Jazz zářil podruhé přes hranice. Kultura, 2007, roč. 11, s. 4-4.

[30]ULRYCHOVÁ, M. Fotogalerie. Folklor, 2007, roč. 18, č. 11, s. 1-1. ISSN: 1210-7972

[31]Svoboda, M. Hirt, T. Růžička, M. Henig, D. Budilová, L. Jakoubek, M. Woitsch, J. Lenk, L. Anthropology of/in Post-Socialist World. Plzeň, 02.11.2007 – 03.11.2007.

[32]HIRT, T. Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-5. ISSN: 1801-8807

[33]SVOBODA, M. BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. History Written by the Bible. Barčina Čížková and the case of Vojvodovo . Blagoevgrad, 2007.Autobiographical Trajectories on the Balkans

[34]SVOBODA, M. LENK, L. AntropoWEBZIN 2-3/2007. Plzeň : Antropoweb, 2007, 1 sv. s.

[35]JAKOUBEK, M. Několik poznámek ke vztahu (romské) kultury, (romského) jazyka a (romské) identity. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 264-347. ISBN: 978-80-210-4439-5

[36]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. BAUDIS, J. Identifikace potřeb obyvatel sociálně vyloučených (romských) enkláv ve vztahu ke vzdělávacím institucím na příkladu jazyka. Poločas výzkumu.. In Veselé tropy. Plzeň: Dokořán, 2007. s. 30-38. ISBN: 978-80-86569-88-8

[37]ULRYCHOVÁ, M. Vystoupení Horňáků v plzeňské premiéře. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 3, s. 1-2.

[38]ULRYCHOVÁ, M. Pašijové hry v Hořicích – příklad obnovené tradice. Národopisná revue, 2007, roč. 17, č. 1, s. 27-30. ISSN: 0862-8351

[39]CRÉPIN, L. GALETOVÁ, M. Nouvelles donées archéozoologiques sur le statut du renne : anthropologiquesexemple du Berry (France) et de la Moravie (République tcheque). In Les civilisations du renne d’hier et d’aujourd’hui. Antibes: Editions APDCA, 2007. s. 255-278.

[40]ZÁHOŘÍK, J. Bedžové – dějiny, společnost a kultura. Ústav Blízkého východu a Afriky Filozofická fakulta UK : 2007, 165 s.

[41]ZÁHOŘÍK, J. Ethiopia’s position in international affairs, 1923-1935. University of Basel, 2007.European Students’ Africa Conference 2007. Contemporary Encounters: Europe and Africa

[42]ULRYCHOVÁ, M. Recitály ozdobil Fracouz i dvě klavíristky. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 202, s. 20-20. ISSN: 1210-5139

[43]CABADA, L. ZÍKOVÁ, T. KOLLEROVÁ, M. HIRT, T. Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 155 s. ISBN: 978-80-7380-068-0

[44]ULRYCHOVÁ, M. Spolužáci. Národopisdná revue, 2007, roč. 17, s. 213-213. ISSN: 0862-8351

[45]BLAŽEK, V. Evoluční pohled na lidské chování a kulturu . Psychologie dnes, 2007, roč. 13, s. 56-. ISSN: 1212-9607

[46]HANZOVÁ, A. HANZA, K. Extrémní nacionalismus a neonacismus v české společnosti. Křesťanská revue, 2007, roč. 74, č. 5, s. 8-10. ISSN: 0023-4613

[47]BUDIL, I. ZÍKOVÁ, T. Totalitarismus 3. 1. vyd. Ústí nad Labem : Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007, 187 s. ISBN: 978-80-87025-15-4

[48]SLÁDEK, V. SOSNA, D. BERNER, M. Human manipulative behavior in the Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age : humeral bilateral asymmetry. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 133, s. 669-681. ISSN: 0002-9483

[49]ULRYCHOVÁ, M. Rouchové písně jako součást svatebního rituálu na Plzeňsku : (strukturní analýza textů). In Oznamuje se láskám našim …, aneb, Svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Pardubice: Východočeské muzeum, 2007. s. 215-228. ISBN: 978-80-86046-97-6

[50]TOUŠEK, L. Sociální sítě v prostředí sociální exkluze. Plzeň, 2007.VI. antropologické sympozium

[51]HOLUB, Z. CHÝLOVÁ, H. PSUTKOVÁ, B. ULRYCHOVÁ, M. Chodský slovník. 1. vyd. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007, 383 s. ISBN: 978-80-86944-17-3

[52]ZÍKOVÁ, T. Národní ideologie jako součást masových tělovýchovných aktivit. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 93-102. ISBN: 978-80-87025-10-9

[53]ZÍKOVÁ, T. Rozvoj a rozvojová antropologie. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-27. ISSN: 1801-8807

[54]HANZOVÁ, A. Posvátný kůl v izraelském náboženství. Plzeň, 2007.Orientalia Antiqua Nova VII.

[55]HANZOVÁ, A. Kanonický přístup B.S. Childse a jeho interpretace křesťanské Bible. Praha : 2007, 100 s.

[56]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Genetické mechanizmy ovlivňující velikost mozku v evoluci člověka. In Dědičnost, osobnost, společnost. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. s. 8-20. ISBN: 978-80-87025-16-1

[57]ZÁHOŘÍK, J. Ezana a “Zlatý věk” Aksumu. In Orientalia Antiqua Nova VII.. Plzeň: Dryada, 2007. s. 221-230. ISBN: 978-80-87025-13-0

[58]PÍSAŘOVÁ, P. Plody datlovníku jako potrava pro islámské medicínské nauky : ovoce, zvláště pak datle, v Koránu a prorocké tradici. In Orientalia Antiqua Nova VII.. Plzeň: Dryada, 2007. s. 181-189. ISBN: 978-80-87025-13-0

[59]HIRT, T. HŮLE, D. PEŘICH, J. Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Sociální problémy. 2007.

[60]JAKOUBEK, M. Michael Stewart – Čas Cikánů. Český lid (Etnologický časopis), 2007, roč. 94, č. 1, s. 102-104. ISSN: 0009-0794

[61]ULRYCHOVÁ, M. Festival začal zdařile. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 32, s. 28-28. ISSN: 1210-5139

[62]BLAŽEK, V. Proč jsou ženské pohlavní orgány “nepřístupné”?. Vesmír, 2007, roč. 86, č. 3, s. 143-. ISSN: 0042-4544

[63]GALETA, P. BRŮŽEK, J. Demographic simulations of the admixture between foragers and farmers in central European Neolithic. Philadelphia, PA, 2007.76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists

[64]ULRYCHOVÁ, M. Jiskra rozezpívala publikum. Kultura, 2007, roč. 5, s. 7-7.

[65]ZÁHOŘÍK, J. Ezana a “Zlatý věk” Aksumu. Katedra blízkovýchodních studií, Plzeň, 2007.Orientalia Antiqua Nova VI

[66]RŮŽIČKA, M. SOSNA, D. Odkaz Roberta Hertze. In Veselé tropy. Plzeň: Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. s. 144-156. ISBN: 978-80-86569-88-8

[67]ULRYCHOVÁ, M. Jedenáctka přinesla folkloru štěstí. Kultura : plzeňský kulturní přehled, 2007, roč. 7, s. 10-10.

[68]ULRYCHOVÁ, M. Dny japonské kultury v Plzni. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 0, s. 1-2.

[69]ULRYCHOVÁ, M. Klatovský Mezinárodní folklorní festival. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 9, s. 1-2.

[70]SVOBODA, M. LENK, L. SVOBODOVÁ, J. LÉBLOVÁ, M. Veselé tropy. 1. vyd. Plzeň : Antropoweb v produkci Dokořán, 2007, 248 s. ISBN: 978-80-86569-88-8

[71]ULRYCHOVÁ, M. JIří Stivín a Robert Hugo zahráli na světové úrovni. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 285, s. 35-35. ISSN: 1210-5139

[72]ZÁHOŘÍK, J. The Early History of the Somali and the Discussion on Baiso – an overview. In Viva Africa 2007. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 95-106. ISBN: 978-80-87025-17-8

[73]SLÁDEK, V. Střední Evropa a Čechy ve svrchním pleistocénu : evoluce anatomicky moderního člověka a neandrtálců. Akta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 2, s. 11-21. ISSN: 1802-0364

[74]ZÁHOŘÍK, J. Itálie a Etiopie – od střetu kultur k civilizační misi?. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 161-175. ISSN: 1802-0364

[75]TOUŠEK, L. Sociální vyloučení a prostorová segregace. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-9. ISSN: 1801-8807

[76]HIRT, T. Romské populace v ČR: elity a reprezentace. Sociologický ústav AV ČR, 2007.Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů

[77]MACHALÍK, T. Czechoslovakia on the battlefront of the Cold War : Angolan Civil War and “Namibian Czechs” . In Viva Africa 2007. Ústí nad Labem: Vlasti Králová, 2007. s. 205-220. ISBN: 9788087025178

[78]SVOBODA, M. LENK, L. AntropoWEBZIN 1/2007. Plzeň : Antropoweb, 2007, 1 sv. s.

[79]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Cikánská rodina a příbuzenství. Plzeň : Dryada, 2007, 207 s. ISBN: 978-80-87025-11-6

[80]HANZOVÁ, A. Postoj církve ke konverzi Židů v období druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Plzeň, 2007.Kolokvium o soudobém antisemitismu II.

[81]ULRYCHOVÁ, M. Spor Čelakovského a Kamarýta s Rittersberkem. In Josef Vlastimil Kamarýt. Velešín ; České Budějovice: Město Velešín ; Jihočeské muzeum, 2007. s. 130-134. ISBN: 978-80-254-1938-0

[82]ZÍKOVÁ, T. Možnosti financování projektů ve veřejném sektoru. In Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 25-43. ISBN: 978-80-7380-068-0

[83]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Cigánská příbuzenská skupina. Antropologická perspektiva. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 203-221. ISBN: 978-80-210-4439-5

[84]ULRYCHOVÁ, M. Chodové při křtu zpívali. Kultura, 2007, roč. 1, s. 7-7.

[85]ULRYCHOVÁ, M. Masopust v Postřekově. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 0, s. 1-12.

[86]ZÁHOŘÍK, J. The Early History of the Somali and the discussion on Baiso. Plzeň, 2007.Viva Africa 2007. 2nd International Conference on African Studies

[87]ULRYCHOVÁ, M. Jak je to s “homo narrans”?. Plž, 2007, roč. 6, č. 6, s. 26-27. ISSN: 1213-9890

[88]ULRYCHOVÁ, M. Klatovský festival rozkvetl folklorem. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 161, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[89]ULRYCHOVÁ, M. Plzeňská filharmonie svému městu. Kultura, 2007, roč. 8, s. 5-5.

[90]BLAŽEK, V. ZÁHOŘÍK, J. Beja versus Nilo-Saharan: On the Lexical Wittness of Mutual Contacts. Paříž, 2007.10th Nilo-Saharan Linguistics Colloquium

[91]ZÁHOŘÍK, J. Fascist Italy: Creating an Image of Ethiopia. Department of History, University of Oulu, 2007.Conference on Imagology and Cross-Cultural Encounters in History

[92]ULRYCHOVÁ, M. Millerův orchestr je dokonalý. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 271, s. 35-35. ISSN: 1210-5139

[93]SVOBODA, M. Bulharské národní obrození : objektivní historie nebo retrospektivní konstrukt?. In Veselé tropy. Plzeň: Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. s. 186-192. ISBN: 978-80-86569-88-8

[94]ULRYCHOVÁ, M. Jaroslav Tůma pomohl varhanům jako první. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 284, s. 24-24. ISSN: 1210-5139

[95]SLÁDEK, V. SOSNA, D. BERNER, M. Warfare in the Bell Beaker period revisited : an analysis of size and shape of humeral cross-sections. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 0, č. S44, s. 220-220. ISSN: 0002-9483

[96]SLÁDEK, V. SOSNA, D. BERNER, M. Warfare in the Bell Beaker period revisited: An analysis of size and shape of humeral cross-sections. Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2007.76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists

[97]HIRT, T. Nereflektovaná východiska a nezamýšlené důsledky multikulturalismu. Plzeň : 2007, 106 s.

[98]ULRYCHOVÁ, M. Hostům Lubomíra Brabce vděčíme za výjimečný zážitek. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 294, s. 24-24. ISSN: 1210-5139

[99]JAKOUBEK, M. Osud Vojvodovo. In Po pătja kăm poznanieto : jubileen sbornik k tekstove, posveteni na Vladimir Penčev, predsedatel na Bochemija klub. Sofia : Stigmati – Bochemija klub, 2007, s. 9-20. ISBN: 978-954-336-029-1

[100]ULRYCHOVÁ, M. Chodové v pověstech. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 1, s. -.

[101]HIRT, T. Odstraňování překážek při zapojování účastníků do plánování sociálních služeb. In Metodiky pro plánování sociálních služeb. Praha : Centrum pro komunitní práci, 2007, s. 1-16. ISBN: 978-80-86902-44-9

[102]BLAŽEK, V. Množství teorií na malém prostoru (F. Koukolík, Sociální mozek, Karoinum, Praha). Vesmír, 2007, roč. 86, s. 258-259. ISSN: 0042-4544

[103]ZÁHOŘÍK, J. Jazyky subsaharské Afriky a jejich rozšíření. Nový Orient, 2007, roč. 62, č. 1, s. 39-43. ISSN: 0029-5302

[104]ZÁHOŘÍK, J. Bedžové v severovýchodním Súdánu : zapomenuté ohnisko napětí?. Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 5, s. 19-21. ISSN: 0543-7962

[105]ULRYCHOVÁ, M. Jiří Stivín a Robert Hugo se zaskvěli v Kralovicích. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 175, s. 20-20. ISSN: 1210-5139

[106]ULRYCHOVÁ, M. Mistři žesťů hráli brilantně. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 254, s. 35-35. ISSN: 1210-5139

[107]BUDIL, I. ZÍKOVÁ, T. Antropologické sympozium V. 1. vyd. Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2007, 209 s. ISBN: 978-80-87025-10-9

[108]SVOBODA, M. LENK, L. Introduction : whole truths. In Veselé tropy. Plzeň: Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. s. 9-10. ISBN: 978-80-86569-88-8

[109]SLÁDEK, V. Paleobiology of Central European Past Populations. Bordeaux : 2007, 134 s. s.

[110]SOSNA, D. SLÁDEK, V. GALETA, P. Gender relations in the Early Bronze Age: The Rebesovice cemetery. Zadar, Croatia, 2007.13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists

[111]HIRT, T. ZÍKOVÁ, T. Příklad projektového cyklu č. 3. In Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 121-141. ISBN: 978-80-7380-068-0

[112]SOSNA, D. Antonius C.G.M. Robben: Death, mourning, and burial : a cross-cultural reader. Anthropologie, 2007, roč. 44, s. 215-216. ISSN: 0323-1119

[113]SOSNA, D. Sekundární pohřební aktivity : srovnávací studie. In Antropologické symposium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 169-182. ISBN: 978-80-87025-10-9

[114]SVOBODA, M. Necov, Neco Petkov: Dějiny Vojvodova. Sociológia, 2007, roč. 39, s. 367-371. ISSN: 0049-1225

[115]SVOBODA, M. Doing fieldwork in eastern Bulgaria: an addendum to methodology textbooks . Plzeň, 2007.Anthropology of/in Post-Socialist World

[116]HIRT, T. HŮLE, D. TOUŠEK, L. Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji. Plzeň, 2007.

[117]BARTOŠOVÁ, K. SVOBODA, M. HIRT, T. Výzkum kriminality v sociálně vyloučených lokalitách v Praze 9. Plzeň : Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, 2007. 65 s.

[118]TOUŠEK, L. Kdo drží Černého Petra : sociální vyloučení v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem. Praha : Člověk v tísni – společnost při České televizi, 2007, 88 s. ISBN: 978-80-86961-27-9

[119]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Příbuzenství, manželství a sňatkové vzorce. Cigánská příbuzenská síť. Ústí nad Labem, 2007., ISBN: 978-80-87025-11-6,

[120]HIRT, T. HŮLE, D. PEŘICH, J. Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Dostupnost služeb. 2007.

[121]ULRYCHOVÁ, M. Horňácká cimbálová muzika nadchla poprvé v Plzni. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 26, s. 24-24. ISSN: 1210-5139

[122]ULRYCHOVÁ, M. Výstavní činnost Betlemářů Plzeňska. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 0, s. -.

[123]ULRYCHOVÁ, M. XVII. Mezinárodní dudácký festival Strakonice, 24.8.-27.8.2006. Český lid, 2007, roč. 94, č. 1, s. 78-79. ISSN: 0009-0794

[124]BLAŽEK, V. Zvětšuje se dál lidský mozek?. Vesmír, 2007, roč. 86, č. 5, s. 276-277. ISSN: 0042-4544

[125]ULRYCHOVÁ, M. Plzeň prožila jedinečné setkání s Josefem Sukem. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 148, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[126]ULRYCHOVÁ, M. Plzeňské korzo meziválečného období ve vzpomínkovém vyprávění. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 119-127. ISBN: 978-80-87025-10-9

[127]ULRYCHOVÁ, M. Chodská muzika se prolnula s cimbálem. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 160, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[128]ZÁHOŘÍK, J. Islám a politika v Somálsku : kde hledat kořeny Svazu islámských soudů?. Nový Orient, 2007, roč. 62, č. 2, s. 10-13. ISSN: 0029-5302

[129]ZÁHOŘÍK, J. KUMSA, A. Ethiopian federalism and the question of self-determination of nations. Ostrava, 2007.3rd International Conference. Globalization and its impacts on localities

[130]ULRYCHOVÁ, M. Na Chopinově festivalu zaujali hosté z Německa, Rakouska, Finska i Prahy. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 201, s. 20-20. ISSN: 1210-5139

[131]ULRYCHOVÁ, M. Chopinův festival začal s polskou klavíristkou. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 195, s. 20-20. ISSN: 1210-5139

[132]ULRYCHOVÁ, M. Mladí posluchači vychutnávali muziku mezinárodních hvězd. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 165, s. 20-20. ISSN: 1210-5139

[133]ULRYCHOVÁ, M. Corni di classico vstoupili na koncertní scénu jedinečně. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 172, s. 24-24. ISSN: 1210-5139

[134]GALETA, P. BRŮŽEK, J. Contribution des chasseurs-cueilleurs mésolithiques à la néolithisation de l’Europe centrale : modèles démographiques. Genève, 2007.XXVIIIème colloque du Groupement des Anthropologistes de Langue Française

[135]HENIG, D. SOSNA, D. Využití informačních technologií při sociokulturním výzkumu. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 11-20. ISBN: 978-80-87025-10-9

[136]HIRT, T. Přehled nejasností spjatých s konceptem etnicity v perspektivě post-barthovských přístupů . AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-5. ISSN: 1801-8807

[137]Budilová, L. Jakoubek, M. Anthropology of/in Post-Socialist World. Plzeň, 02.11.2007 – 03.11.2007.

[138]GÜNTER, V. Cizinci v ČR. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-10. ISSN: 1801-8807

[139]DÉMUTHOVÁ, S. BLAŽEK, V. Od genu SRY přes psychické pohlavní rozdíly po rodové role. In Dědičnost, osobnost, společnost. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-87025-16-1

[140]HŮLE, D. PEŘICH, J. HIRT, T. APOSS: Software pro účely průběžného monitoringu potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji. 2007.

[141]HANZOVÁ, A. HANZA, K. Extrémní nacionalismus a neonacismus v české společnosti. Křesťanská revue, 2007, roč. 74, č. 5, s. 8-10. ISSN: 0023-4613

[142]ZELINKOVÁ, M. GALETOVÁ, M. Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné II. Zprávy České archeologické společnosti, 2007, roč. 67, č. 2007, s. 3-28. ISSN: 1211-992X

[143]BAUMANN, W. ULRYCHOVÁ, M. Die Ferne in der Nähe. In Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham. Band 24. Cham: Arbeitskreis Heimatforschung im Kulturverrein Bayerischer Wald, 2007. s. 181-194.

[144]ZELINKOVÁ, M. GALETOVÁ, M. Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné I. Zprávy České archeologické společnosti, 2007, roč. 0, č. Supplément 66, s. 3-28. ISSN: 1211-992X

[145]ULRYCHOVÁ, M. Se šedou volavkou přilétly skryté metafory. Kultura : plzeňský kulturní přehled, 2007, roč. 8, s. 9-9.

[146]ULRYCHOVÁ, M. Mezinárodní hudební aklademie vyvrcholila skvělými výkony. Kultura, 2007, roč. 9, č. 9, s. 4-4.

[147]HRUBÁ, J. BLAŽEK, V. HYNČÍK, L. Porovnání metod odhadu kapacity mozkovny podle vnějších rozměrů lebky.. Slovenská antropológia, 2007, roč. 10, č. 1, s. 64-68. ISSN: 1336-5827

[148]SLÁDEK, V. Dějiny, rasa a kultura. Krajské centrum vzdělávání, Plzeň, 2007.Metodika biologických oborů vzdělávacího centra pro pedagogy středních a základních škol

[149]SLÁDEK, V. Evoluční antropologie a paleoantropologie: nové aspekty výzkumu evoluce člověka. Krajské centrum vzdělávání, Plzeň, 2007.Metodika biologických oborů vzdělávacího centra pro pedagogy středních a základních škol

[150]MACHALÍK, T. ZÁHOŘÍK, J. Viva Africa 2007. 1. vyd. Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2007, 307 s. ISBN: 978-80-87025-17-8

[151]SVOBODA, M. Biografická metoda v antropologii . AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-5. ISSN: 1801-8807

[152]HIRT, T. Thomas Hylland Eriksen, Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Český lid, 2007, roč. 92, s. 445-447. ISSN: 0009-0794

[153]ZÁHOŘÍK, J. Siyad Barré – Somálsko od diktatury k rozpadu státu. In Totalitarismus 3. Ústí nad Labem: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007. s. 41-52. ISBN: 978-80-87025-15-4

[154]BUDILOVÁ, L. Studium příbuzenství a sociální antropologie . AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-6. ISSN: 1801-8807

[155]MACHALÍK, T. Koncentrační tábory – kapitola první. In Totalitarismus 3. Ústí na Labem: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007. s. 173-180. ISBN: 978-80-87025-15-4

[156]ULRYCHOVÁ, M. Leporello Karla Bermana. In Kolokvium o soudobém antisemitismu. Plzeň : Dryada, 2007, s. 93-101. ISBN: 987-80-87025-14-7

[157]TRNKA, R. BLAŽEK, V. Recognition of Facial Primate Displays by Humas: A Case of Chimpanzee Signals. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 2007, č. 44, s. 234.

[158]BLAŽEK, V. HOŠKOVÁ, M. Sex Recognition by Face. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 2007, č. 44, s. 76.

[1]ULRYCHOVÁ, M. Jaromír Bažant má album skladeb pro akordeon. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 33, s. -. ISSN: 1210-5139

[2]ULRYCHOVÁ, M. Festival čajové kultury. Folklor, 2006, roč. 17, č. 1, s. 51-51. ISSN: 1210-7972

[3]ULRYCHOVÁ, M. Vánoce jako vynalezená tradice či ambivalentní rituál? … (1. část). FolklorWeb.cz, 2006, roč. 3, s. 1-4.

[4]ULRYCHOVÁ, M. Bavorští spisovatelé vyšli z Plzně. Kultura : plzeňský kulturní přehled, 2006, roč. 9, s. 7-.

[5]ULRYCHOVÁ, M. Jiří Stivín festivalovým hostem. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 189, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[6]ULRYCHOVÁ, M. Trio Sofia v Plzni. Roden Glas, 2006, roč. 34, č. 4, s. 8-8.

[7]ULRYCHOVÁ, M. Pozvánka do Českého lesa. Folklor, 2006, roč. 17, č. 5, s. 8-9. ISSN: 1210-7972

[8]ULRYCHOVÁ, M. Plzeňské korzo. Národopisná revue, 2006, roč. 16, č. 3, s. 153-160. ISSN: 0862-8351

[9]Machalík, T. Záhořík, J. VIVA AFRICA 2006, první ročník konference věnované Africe. Plzeň, 31.03.2006 – 31.03.2006.

[10]SOSNA, D. GALETA, P. SLÁDEK, V. Metodologická úroveň rozdělení sociální a biologické sféry v antropologii. Plzeň, 2006.Interdisciplinární symposium: Biologický a sociální determinismus ve vědách o člověku

[11]BLAŽEK, V. Percepce obličeje a other-race-effect. Praha, 2006.Kongres KOGNICE 2006

[12]BLAŽEK, V. DOLNÁ, P. Sebehodnocení ve vztahu k tělesné výšce a hmotnosti. Olomouc, 2006.13. Antropologické dni

[13]ULRYCHOVÁ, M. Jožka Černý v kroji a skvěle. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 294, s. 13-13. ISSN: 1210-5139

[14]HIRT, T. JAKOUBEK, M. Situace “romských” populací v ČR : neetnický výkladový model. In Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 63-83. ISBN: 80-7330-098-2

[15]MORAVEC, Š. Nástin problému sociálního vyloučení romských populací . In “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 11-69. ISBN: 80-86898-76-8

[16]ZÁHOŘÍK, J. Africká cesta Remedia Prutkého : český františkán na misiích v Etiopii 18. století. Dějiny a současnost, 2006, roč. 28, č. 6, s. 14-17. ISSN: 0418-5129

[17]JAKOUBEK, M. NEŠPOR, Z. HIRT, T. Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova. [Plzeň] : Občanské sdružení Vojvodovo, 2006, 144 s. ISBN: 80-85093-97-9

[18]SVOBODA, M. Jak skloubit biologii s kulturní antropologií : Papuánské (polo)pravdy Vojtěcha Novotného. AntropoWebzin, 2006, roč. 2, s. 67-70. ISSN: 1801-8807

[19]JAKOUBEK, M. Přemyšlení (rethinking) “Romů” (s implicitním bon/us/em návodu k odpovědi na otázku “Kdo je Rom?”) aneb “Chudoba Romů” má povahu Janusovy tváře. In “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 322-400. ISBN: 80-86898-76-8

[20]ULRYCHOVÁ, M. Bratři Kosovi natočili hudbu romatismu. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 14, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[21]ULRYCHOVÁ, M. Plzeňská Jiskra v Divadle dětí Alfa. FolklorWeb.cz, 2006, roč. 0, s. 1-.

[22]ULRYCHOVÁ, M. Pianista a pěvec k svátku. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 63, s. 24-24. ISSN: 1210-5139

[23]ULRYCHOVÁ, M. Hudební akademie učila žáky inprovizovat. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 180, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[24]BRŮŽEK, J. BLAŽEK, V. GALETA, P. Jindřich Matiegka – zakladatel oboru paleodemografie: vytčené cíle a jejich dnešní naplnění. In Antropologie ve sjednocené Evropě. Praha: Hrdličkovo muzeum člověka UK, 2006. s. 18-23. ISBN: 80-239-7230-8

[25]ULRYCHOVÁ, M. Plzeň mezi válkami zkrásněla. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 260, s. 14-14. ISSN: 1210-5139

[26]ULRYCHOVÁ, M. Unterwegs zum Kaisermanöver im Jahre 1909. In Historischer Verrein Furth im Wald und Umgebung. Furth im Wald: Kathreinstag, 2006. s. 268-271.

[27]SOSNA, D. SLÁDEK, V. GALETA, P. RÍDL, J. PRŮCHOVÁ, E. Mortuary Rituals at an Early Bronze Age Site in the Czech Republic. San Juan, 2006.71th Annual Meeting of the Society for American Archaeology

[28]SOSNA, D. 71th annual meeting of the Society for American Archaeology, 26.4.-30.4. 2006, San Juan, Puerto Rico. Archeologické rozhledy, 2006, roč. 58, č. 2, s. 353-354. ISSN: 0323-1267

[29]GALETA, P. Odhady fertility u pravěkých populací. In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 257-268. ISBN: 80-86898-65-2

[30]BLAŽEK, V. Biologické aspekty a sociokulturní kontext menopauzy a babičkovství. Plzeň, 2006.V. Antropologické symposium

[31]BLAŽEK, V. Percepce obličeje ve vztahu k utváření xenofobních postojů. Plzeň, 2006.Interdisciplinární symposium „Biologický a sociální determinismus ve vědách o člověku

[32]BLAŽEK, V. BUDIL, I. Biologická a sociální dimenze člověka. 1. vyd. Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2006, 103 s. ISBN: 80-87025-02-4

[33]BLAŽEK, V. DOLNÁ, P. Sebehodnocení ve vztahu k tělesné výšce a hmotnosti. Česká antropologie, 2006, roč. 0, č. 56, s. 20-23. ISSN: 0862-5085

[34]ULRYCHOVÁ, M. Vánoce jako vynalezná tradice či ambivalentní rituál?. Národopisná revue, 2006, roč. 16, č. 4, s. 228-233. ISSN: 0862-8351

[35]HAJSKÁ, M. PODUŠKA, O. Práce načerno jako forma adaptace na sociální vyloučení . In “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 136-155. ISBN: 80-86898-76-8

[36]ZÁHOŘÍK, J. Felašové – příběh etiopských židů. Katedra blízkovýchodních studií, Plzeň, 2006.Kolokvium o antisemitismu

[37]SLÁDEK, V. GALETA, P. SOSNA, D. ČECHURA, M. FRIEDL, L. Pathology as a factor influencing taphonomy of human burials: Covered space versus delineated empty space assessment. San Juan, 2006.71th Annual Meeting of the Society for American Archaeology

[38]HIRT, T. Kritika esencialistických konceptualizací romských populací v ČR. Sociologický ústav AV ČR, 2006.Proměny participace v ČR v procesu evropeizace

[39]FRIEDL, L. SLÁDEK, V. Fenomén migrací prvních homininů mimo Afriku. In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 244-256. ISBN: 80-86898-65-2

[40]SOSNA, D. GALETA, P. SLÁDEK, V. Metodologická úroveň rozdělení biologické a sociální sféry v antropologii. In Biologická a sociální dimenze člověka. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 25-33. ISBN: 80-87025-02-4

[41]JAKOUBEK, M. Istorija na Vojvodovo. Homo Bohemicus, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 106-107. ISSN: 1312-9252

[42]HIRT, T. KABELE, Š. JIRÁSKOVÁ, M. HŮLE, D. FRÝBERT, J. HIRTOVÁ, M. Ghettout!. 2006.

[43]BUDIL, I. HORÁKOVÁ, Z. ULRYCHOVÁ, M. Antropologické symposium IV.. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, 303 s. ISBN: 80-86898-65-2

[44]ULRYCHOVÁ, M. Trio Sofia navštívilo Plzeň. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 149, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[45]ULRYCHOVÁ, M. Folklor slavil jubileum. Kultura, 2006, roč. 15, č. 7, s. 10-.

[46]ULRYCHOVÁ, M. Na Kralovicku začal koncertní cyklus. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 15, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[47]GALETOVÁ, M. PÉAN, S. Animal exploité, animal représenté: exemple du cheval dans l´art mobilier Magdalénien de Moravie (République tcheque).. Lisabon, 2006.XV Congres UISPP

[48]ULRYCHOVÁ, M. Zpěváček – Slávik 2006. FolklorWeb.cz, 2006, roč. 0, s. 1-2.

[49]ULRYCHOVÁ, M. Hudba v synagogách a bratři Vilímcovi. Hudební rozhledy, 2006, roč. 59, č. 11, s. 21-21. ISSN: 0018-6996

[50]CRÉPIN, L. GALETOVÁ, M. New zooarchaeological data about reindeers statut in Magdalenian : Example of Berry and Moravia. Antibes, 2006.Les civilisations du Renne d hier et d aujourd hui

[51]GALETA, P. SLÁDEK, V. SOSNA, D. Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv.Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod . Brno, 2006.Počítačová podpora v archeologii, V. ročník

[52]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Fylogenetické aspekty spánku – mohou některé poruchy spánku člověka mít evoluční vysvětlení?. Hradec Králové, 2006.VIII. český a III. česko-slovenský spánkový sjezd

[53]ULRYCHOVÁ, M. Plzeňáček jubilující. FolklorWeb.cz, 2006, roč. 12, s. 1-1.

[54]ULRYCHOVÁ, M. Sběratel Plzeňska Oldřich Blecha (1892-1951). Folklor, 2006, roč. 17, č. 6, s. 11-12. ISSN: 1210-7972

[55]ULRYCHOVÁ, M. Biologická a sociální dimenze člověka. 1. vyd. Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2006, 103 s. ISBN: 80-87025-02-4

[56]ZÁHOŘÍK, J. Robinson, D. (2004): Muslim Societies in African History. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2006, s. 181-182. ISSN: 1802-0364

[57]GAMBIER, D. BRŮŽEK, J. SCHMITT, A. HOUET, F. MURAIL, P. Révision du sexe et de l´age au décés des fossiles de Cro-Magnon (Dordogne, France) á partir de l´os coxal. Comptes Rendus Palevol, 2006, roč. 5, s. 735-741. ISSN: 1631-0683

[58]SLÁDEK, V. BERNER, M. SAILER, R. Mobility in Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age : tibial cross-sectional geometry. Journal of Archaeological Science, 2006, roč. 33, č. 4, s. 470-482. ISSN: 0305-4403

[59]NOVOTNÝ, V. MIKEŠOVÁ, T. Poznáme na kostře, zda patřila ženě, která rodila?. In Pokroky v kriminalistice. Praha: Policejní akademie ČR, 2006. s. 249-256. ISBN: 80-7251-214-5

[60]SLÁDEK, V. SOSNA, D. GALETA, P. Biologický determinismus v retrospektivních vědách. Plzeň, 2006.Interdisciplinární symposium Biologický a sociální determinismus ve vědách o člověku

[61]PÍSAŘOVÁ, P. HOLBA, J. JELÍNKOVÁ, A. KODEDA, P. ONDRAČKA, L. TYDLITÁTOVÁ, V. HAUSTENOVÁ, A. Náboženství světa. 2006.

[62]JAKOUBEK, M. HIRT, T. “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. 1.. vyd. Plzen : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 414 s. ISBN: 80-86898-76-8

[63]JAKOUBEK, M. SIC ET NON aneb Romové a národ – pro a proti. In Argonauti za obzorem západu : sborník textů z 1. mezinárodní konference AntropoWebu. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2006. s. 151-155. ISBN: 80-903412-7-6

[64]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Transformace příbuzenských vztahů mezi cigánskými skupinami aneb Mezi osadou a ghettem. In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 7-22. ISBN: 80-86898-65-2

[65]ULRYCHOVÁ, M. Soubor Chairé nám prodloužil svátky . Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 9, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[66]ULRYCHOVÁ, M. Madrid 1490 patřil setkání tří kultur. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 33, s. -. ISSN: 1210-5139

[67]ULRYCHOVÁ, M. Koncert s umělci z Bulharska ve sv.Bartoloměji. Kolínský pres, 2006, roč. 11, č. 21, s. 9-9.

[68]ULRYCHOVÁ, M. Goethe má stále o světě co říct. Kultura : plzeňský kulturní přehled, 2006, roč. 8, s. -.

[69]BLAŽEK, V. BRADOVÁ, M. Preference tělesných znaků při výběru partnera. In 33. etologická konference. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, 2006. s. [7]-.

[70]ULRYCHOVÁ, M. Vzpomínka na Alenu Skálovou. FolklorWeb.cz, 2006, roč. 0, s. 1-3.

[71]RŮŽIČKA, M. SOSNA, D. Odkaz Roberta Hertze. Plzeň, 2006.2. Mezinárodní konference Antropowebu

[72]ULRYCHOVÁ, M. Jubilejní 10.mezinárodní folklorní festival Plzeň. Folklor, 2006, roč. 17, č. 5, s. 31-32. ISSN: 1210-7972

[73]ULRYCHOVÁ, M. Mozart a Vídeň na výstavě. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 272, s. 14-14. ISSN: 1210-5139

[74]ULRYCHOVÁ, M. Plzeňáčku je už deset. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 271, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[75]ZÁHOŘÍK, J. Etiopie a italská koloniální politika v době okupace. In Viva Africa 2006. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 31-46. ISBN: 80-87025-00-8

[76]BLAŽEK, V. Percepce obličeje a obličejová neurokognitivní síť. Praha, 2006.Česká a moravská psychologická společnost, neuropsychologická sekce

[77]BLAŽEK, V. Paleoneurologie – studium evolučních procesů lidského mozku. Olomouc, 2006.XXIV. Psychologické dny

[78]BLAŽEK, V. Percepce obličeje ve vztahu k utváření xenofobních postojů. In Biologická a sociální dimenze člověka. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 46-53. ISBN: 80-87025-02-4

[79]ZÁHOŘÍK, J. Dávná historie Bedžů. Nový Orient, 2006, roč. 61, č. 2, s. 11-14. ISSN: 0029-5302

[80]ZÁHOŘÍK, J. Problémy a perspektivy Zambie. Mezinárodní politika, 2006, roč. 30, č. 10, s. 23-25. ISSN: 0543-7962

[81]ZÁHOŘÍK, J. Ropná politika Rovníkové Guineje. Mezinárodní politika, 2006, roč. 30, č. 12, s. 20-22. ISSN: 0543-7962

[82]SLÁDEK, V. BERNER, M. SAILER, R. Mobility in Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age : femoral cross-sectional geometry. American Journal of Physical Anthropology, 2006, roč. 130, č. 3, s. 320-332. ISSN: 0002-9483

[83]RUFF, C. HOLT, B. SLÁDEK, V. BERNER, M. MURPHY, W. ZUR NEDDEN, D. Body Size, Body Proportions, and Mobility in the Tyrolean “Iceman”. Journal of Human Evolution, 2006, roč. 51, č. 1, s. 91-101. ISSN: 0047-2484

[84]HIRT, T. GRYGAR, J. JAKOUBEK, M. UHEREK, Z. Etnická různost a občanská jednota [recenze kapitol]. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2006, s. -.

[85]JAKOUBEK, M. Idea romského národa mezi mlýnskými kameny etnické indiference a občanské společnosti. In Demokracie a občanství v Evropě. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 127-139. ISBN: 80-7040-836-7

[86]RÍDL, J. SLÁDEK, V. HIRT, T. Vliv náhodných procesů na strukturu lidské variability. In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, 2006. s. 282-290. ISBN: 80-86898-65-2

[87]ZÍKOVÁ, T. Petkov Necov, Neco: Dějiny Vojvodova. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2006, s. 183-184. ISSN: 1802-0364

[88]ULRYCHOVÁ, M. Plzeň má klavír světové značky Steinway. Kultura, 2006, roč. 2, č. 2, s. 4-.

[89]ULRYCHOVÁ, M. Tenor, baryton a bas zněly zámkem. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 133, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[90]ULRYCHOVÁ, M. Marie Korandová má odvážné plány. Kultura, 2006, roč. 10, s. 5-5.

[91]ULRYCHOVÁ, M. Skanzen Škoda tančil v Praze. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 249, s. 14-14. ISSN: 1210-5139

[92]ULRYCHOVÁ, M. Ze Slovenska dolehl zvuk fujary, i gajd. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 270, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[93]ULRYCHOVÁ, M. Češi a Slováci si rozuměli. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 273, s. 13-13. ISSN: 1210-5139

[94]BLAŽEK, V. BRADOVÁ, M. Preference tělesných znaků při výběru partnera. Jihlava, 2006.33. Etologická konference

[95]ULRYCHOVÁ, M. Díla Bohuslava Martinů na scéně Divadla J.K.Tyla v Plzni. In Minulostí Západočeského kraje. XLI/I. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2006. s. 467-488. ISBN: 80-86971-21-X

[96]ULRYCHOVÁ, M. Obraz amerického vojáka-osvoboditele ve vzpomínkovém vyprávění obyvatel Plzně a okolních obcí.. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2006, roč. 0, č. 2, s. 77-92. ISSN: 1802-0364

[97]ZÁHOŘÍK, J. Itálie a Etiopie (1914-1941). Historický obzor, 2006, roč. 17, č. 9/10, s. 203-208. ISSN: 1210-6097

[98]BRŮŽEK, J. VELEMÍNSKÝ, P. Sex diagnosis of the Early Medieval population of Great Moravia (9th to 10th century): proposed population specific discriminant functions for cranial measurements. Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná, 2006, roč. 175, č. 1-2, s. 39-52. ISSN: 0139-9497

[99]ZÁHOŘÍK, J. African Studies in the Czech Republic – from the Early Czech-African Contacts until the 21st century. Univesität zu Köln, 2006.Seminář, Institut für Afrikanistik

[100]SVOBODA, M. Romská tradice nebo prostě parazitizmus?. In Argonauti za obzorem západu. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 107-117. ISBN: 80-903412-7-6

[101]Svoboda, M. Hirt, T. Růžička, M. Henig, D. Budilová, L. Jakoubek, M. Woitsch, J. Lenk, L. 2. mezinárodní konference AntropoWebu. Plzeň, 27.10.2006 – 28.10.2006.

[102]KŘIVÁNKOVÁ, T. JAKOUBEK, M. Dějiny Vojvodova. [Plzeň] : Ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje vydalo Občanské sdružení Vojvodovo, 2006, 144 s. s. ISBN: 80-85093-97-9

[103]JAKOUBEK, M. NEŠPOR, Z. Předmluva. In Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova, vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2006, s. 13-25. ISBN: 80-85093-97-9

[104]ULRYCHOVÁ, M. Chodské pověsti a legendy ctí českou řeč. Kultura, 2006, roč. 2, č. 2, s. 7-.

[105]ULRYCHOVÁ, M. Jméno získali od šlechtického rodu. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 97, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[106]ULRYCHOVÁ, M. Obraz amerického vojáka-osvoboditele ve vzpomínkovém vyprávění obyvatel Plzně a okolních obcí. In Genius loci českého jihozápadu. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : Katedra českého jazyka a literatury ZčU , 2006. s. 9-28. ISBN: 80-85093-99-5

[107]ULRYCHOVÁ, M. Jubilejní 10.ročník MFF v Plzni. FoklklorWeb.cz, 2006, roč. 6, s. -.

[108]ULRYCHOVÁ, M. Marcello Canclini – Roberto De Angelis: Bormio, Le sue valli e il Podesta dei Matti. Národopisná revue, 2006, roč. 16, č. 1, s. 63-64. ISSN: 0862-8351

[109]ULRYCHOVÁ, M. Bavorští spisovatelé pobesedují a vyjdou z Plzně na pěší pouť. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 173, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[110]ULRYCHOVÁ, M. Od úmrtí sběratele liových písní Plzeňska Oldřicha Blechy uplynulo letos 55 let. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 190, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[111]ULRYCHOVÁ, M. Náves zaplavila muzika i tanec. Kultura, 2006, roč. 10, s. 4-4.

[112]ULRYCHOVÁ, M. Dagmar Pecková zpívala Mozarta. Kultura, 2006, roč. 15, s. 4-4. ISSN: 1210-5139

[113]ULRYCHOVÁ, M. Písně, které vracejí čas. FolklorWeb.cz, 2006, roč. 0, s. 1-2.

[114]MACHALÍK, T. ZÁHOŘÍK, J. Viva Africa 2006. Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2006, 163 s. ISBN: 80-87025-00-8

[115]HENIG, D. SOSNA, D. Využití informačních technologií při sociokulturním výzkumu. Plzeň, 2006.V. Antropologické symposium

[116]ZÁHOŘÍK, J. Středoafrická republika : “zapomenutá země”. Nový Orient, 2006, roč. 61, č. 3, s. 9-12. ISSN: 0029-5302

[117]ZÁHOŘÍK, J. Etiopie a italská koloniální politika. Některé aspekty italsko-etiopských vztahů. Plzeň, 2006.Viva Africa 2006. První ročník konference věnované Africe

[118]BRŮŽEK, J. MURAIL, P. Methodology and Reliability of Sex Determination From Skeleton. In Forensic Anthropology and Medicine. Totowa : Humana Press, 2006, s. 225-242. ISBN: 1-588-29-824-8

[119]SVOBODA, M. Tradiční romský oděv jakožto angažovaná součást romské etnopolitiky a národní mýtotvorby . In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 147-163. ISBN: 80-86898-65-2

[120]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Dva životy = Duj dživipena. In Argonauti za obzorem západu. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 96-106. ISBN: 80-903412-7-6

[121]ZÍKOVÁ, T. Národní ideologie jako součást masových tělovýchovných aktivit. Plzeň, 2006., ISBN: 978-80-87025-10-9, Antropologické sympozium V.

[122]LENK, L. SVOBODA, M. JAKOUBEK, M. KUČEROVÁ, K. Argonauti za obzorem západu : sborník textů z 1 mezinárodní konference AntropoWebu. Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2006, ISBN: 80-903412-7-6

[123]JAKOUBEK, M. Úvod: o Romech v uvozovkách a “jejich” sociálním vyloučení. In “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 7-9. ISBN: 80-86898-76-8

[124]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Vnitřní členění lokální cigánské/romské populace v obci Skalice a hranice mezi skupinami. In “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 230-241. ISBN: ISBN 80-86898-76-8

[125]NEŠPOR, Z. JAKOUBEK, M. Co je a co není sociální/kulturní antropologie po dvou letech. Závěr diskuse. Český lid (Etnologický časopis), 2006, roč. 93, č. 1, s. 71-85. ISSN: 0009-0794

[126]ULRYCHOVÁ, M. Jiřímu Stivínovi děti uvěřily. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 2, s. 11-. ISSN: 1210-5139

[127]ULRYCHOVÁ, M. Vánoce jako vynalezená tradice či ambivalentní rituál? … (2. část). FolklorWeb.cz, 2006, roč. 3, s. 1-4.

[128]ULRYCHOVÁ, M. 3 mart. Roden glas, 2006, roč. 34, č. 2, s. 10-11.

[129]ULRYCHOVÁ, M. Chodské pověsti a legendy : Marie Korandová se znovu vrací na Chodsko. FolklorWeb.cz, 2006, roč. 0, s. 1-.

[130]ULRYCHOVÁ, M. Plzeňské korzo ve vzpomínkovém vyprávění pamětníků. In Genius loci českého jihozápadu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. s. 1-12. ISBN: 80-86708-19-5

[131]BLAŽEK, V. Základy neurofyziologie a neuroanatomie člověka. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, 119 s. ISBN: 80-86898-63-6

[132]ULRYCHOVÁ, M. Strakonice naplnil západočeský folklor. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 209, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[133]ULRYCHOVÁ, M. Třemošná hrála v Praze. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 248, s. 14-14. ISSN: 1210-5139

[134]MACHALÍK, T. Zuluové, jak je neznáme. Akta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2006, s. 171-172. ISSN: 1802-0364

[135]TOUŠEK, L. Kultura chudoby, underclass a sociální vyloučení . In “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 288-321. ISBN: 80-86898-76-8

[136]ZÁHOŘÍK, J. Od Francouzského Somálska k nezávislosti Džibutska. Nový Orient, 2006, roč. 61, č. 4, s. 22-24. ISSN: 0029-5302

[137]BRŮŽEK, J. FRANCISCUS, R. NOVOTNÝ, V. TRINKAUS, E. The Assessment of Sex. In Early Modern Human Evolution in Central Europe. Oxford : Oxford University Press, 2006, s. 46-62. ISBN: 0-19-516699-X

[138]ZÁHOŘÍK, J. African Studies in the Czech Republic – from the Early Czech-African Contacts until the 21st century. Afrikanistik Online, 2006, roč. 0, s. 1-15. ISSN: 1860-7462

[139]SVOBODA, M. Havel a Klaus: “intelektuál” a “šprýmař” : poznámka k fotografiím. AntropoWebzin, 2006, roč. 2, č. 1-2, s. 35-38. ISSN: 1801-8807

[140]SOSNA, D. Sociální diferenciace v pozdním eneolitu. In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 291-303. ISBN: 80-86898-65-2

[141]PRŮCHOVÁ, E. SLÁDEK, V. GALETA, P. ČECHURA, M. Nálezy fragmentů kostí na pohřebišti u kostela sv. Ducha ve Všerubech. In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 269-281. ISBN: 80-86898-65-2

[142]SLÁDEK, V. GALETA, P. SOSNA, D. ČECHURA, M. Metody terénní antropologie kosterních nálezů: hřbitov u kostela sv. Ducha ve Všerubech. Brno, 2006.Počítačová podpora v archeologii

[143]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Kinship, Social Organization and Genealogical Manipulation in Gypsy Osadas in Eastern Slovakia. Romani Studies, 2006, roč. 16, č. 1, s. 63-82. ISSN: 1528-0748

[144]JAKOUBEK, M. Milena Hübschamnnová (ed.) – Po Židoch Cigáni?. Svědectví Romů ze Slovenska 1939-1945. I. díl (1939?srpen 1944). Český lid (Etnologický časopis), 2006, roč. 93, č. 4, s. 443-445. ISSN: 0009-0794

[145]BLAŽEK, V. DOLNÁ, P. Self-evaluation in relation to body height and weight. Česká antropologie, 2006, roč. 0, č. 56 /supplementum/, s. 17-18. ISSN: 0862-5085

[146]ULRYCHOVÁ, M. Za folklorem přijďte na náves. Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 210, s. 28-. ISSN: 1210-5139

[147]ULRYCHOVÁ, M. Na České návsi – Dýšině se zastavil čas. FolklorWeb.cz, 2006, roč. 0, s. 1-7.

[148]ULRYCHOVÁ, M. Moravský folklor potěšil Rokycany . Plzeňský deník, 2006, roč. 15, č. 243, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[149]ULRYCHOVÁ, M. Haltravan – Písničky z kraje pod Čerchovem. FolklorWeb.cz, 2006, roč. 0, s. 1-1.

[150]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Genealogická metoda a její použití při výzkumu v cigánské osadě. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2006, roč. 0, č. 1, s. 145-158. ISSN: 1802-0364

[151]MACHALÍK, T. Potlačení povstání Hererů v Jihozápadní Africe jako memento v historii Německa. In Viva Africa 2006. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 47-62. ISBN: 80-87025-00-8

[152]SOSNA, D. Nakládání s těly mrtvých: Mezikulturní perspektiva. Plzeň, 2006.V. Antropologické symposium

[153]HOŠKOVÁ, M. BLAŽEK, V. Rozpoznávání pohlaví podle obličeje. Plzeň, 2006.V. Antropologické symposium

[154]BLAŽEK, V. Laskavé lidské přemýšlení [I.Eibl-Eibesfeldt: Člověk – bytost v sázce. Přírodopis lidské pošetilosti]. Vesmír, 2006, roč. 85, č. 10, s. 633-. ISSN: 1214-4029

[155]BUDIL, I. ZÍKOVÁ, T. Totalitarismus 2 . Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2006, 147 s. ISBN: 80-87025-03-2

[156]ULRYCHOVÁ, M. Výstava “Zápal, Chvojka, Neckář a další architekti v meziválečné Plzni”. Národopisná revue, 2006, roč. 16, č. 4, s. 240-240. ISSN: 0862-8351

[157]ZÁHOŘÍK, J. The Islamization of the Beja until the 19th century. Institut für Afrikanistik, Universität zu Köln, 2006.1. Kölner Afrikawissenschaftliche Nachwuchstangung

[158]ZÁHOŘÍK, J. Předchůdci dnešních Bedžů? : stav současného bádání. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2006, roč. 0, č. 2, s. 23-34. ISSN: 1802-0364

[159]ZÁHOŘÍK, J. Česká afrikanistika před rokem 1989. Nový Orient, 2006, roč. 61, č. 4, s. 59-61. ISSN: 0029-5302

[160]ZÁHOŘÍK, J. The Islamization of the Beja until the 19th century. In Beiträge zur 1. Kölner Afrikawissenschaftliche Nachwuchstagung. Köln am Rhein: Universität zu Köln , 2006. s. 1-14.

[161]LENK, L. SVOBODA, M. Argonauti za obzorem Západu. 1. vyd. Ústí nad Labem : Pro Antropoweb při Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni vydalo nakl. Vlasty Králové, 2006, 220 s. ISBN: 80-903412-7-6

[162]SVOBODA, M. LENK, L. AntropoWEBZIN 1-2/2006. Plzeň : Antropoweb, 2006, 1 sv. s.

[163]PÍSAŘOVÁ, P. Jacques le Goff, Nicolas Truong: Tělo ve středověké kultuře. Křesťanská revue, 2006, roč. 73, č. 6, s. 39-41. ISSN: 0023-4613

[164]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Mezinárodní vědecká konference ?Representing Gypsies?. Český lid, 2006, roč. 93, č. 4, s. 407-408. ISSN: 0009-0794

[1]ULRYCHOVÁ, M. Co přinesl Festival čajové kultury. Folklor, 2005, roč. 16, č. 1, s. 35-. ISSN: 1210-7972

[2]ULRYCHOVÁ, M. Valdaufinka rozezpívala Peklo. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 94, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[3]ULRYCHOVÁ, M. 1. ZUŠ B. Smetany oslavovala. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 121, s. 25-25. ISSN: 1210-7972

[4]ULRYCHOVÁ, M. Nebeskou čajovnou zněla jidiš. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 140, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[5]ULRYCHOVÁ, M. Město zářilo barvami folkloru. Kulrura, 2005, roč. 12, č. 7, s. 8-8. ISSN: 1210-5139

[6]ULRYCHOVÁ, M. Chopinův festival vyzněl skvěle. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 205, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[7]ULRYCHOVÁ, M. V synagoze se spojili koncertní mistři. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 222, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[8]SOSNA, D. SLÁDEK, V. Migrace minulých populací: antropologický pohled. Plzeň, 2005.Demografie minulých populací

[9]BLAŽEK, V. Demografický vývoj obyvatelstva od pravěku do současnoasti.. Plzeň., 2005.4. seminář Metody terénní antropologie a bioarcheologie – “Demografie populací minulosti”.

[10]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Má termín “rasa” opodstatnění v současné antropologii?. In Dějiny, rasa a kultura. Plzeň: Západočeská univerzita. Fakulta filozofická, 2005. s. 49-58. ISBN: 80-903412-4-1

[11]GALETA, P. BRŮŽEK, J. Migrační teorie osídlení střední Evropy nejstarší LnK: Demografický pohled. Rosice, 2005.24. pracovního setkání badatelů zaměřených na problematiku neolitu a eneolitu

[12]ZÁHOŘÍK, J. Ezana a Frumentius. Nový Orient, 2005, roč. 60, č. 4, s. 10-12. ISSN: 0029-5302

[13]ZÍKOVÁ, T. Rozvojová pomoc na pozadí teorií rozvoje. In Ve stínu modernity. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2005, s. 50-70. ISBN: 80-86898-54-7

[14]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Ritual impurity and kinship in Gypsy osada in eastern Slovakia. Romani Studies, 2005, roč. 15, č. 1, s. 1-29. ISSN: 1528-0748

[15]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Česko-bulharské kolokvium 2005 (23. a 24. května 2005 na půdě Filosofické fakulty UK v Praze). Lidé města, 2005, č. 2, s. 280-281. ISSN: 1212-8112

[16]ULRYCHOVÁ, M. Masopust se vydařil. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 47, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[17]ULRYCHOVÁ, M. Leoš Janáček und Max Brod. In Lingua germanica. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. s. 137-142. ISBN: 80-86898-17-2

[18]ULRYCHOVÁ, M. Proměny plzeňského korza. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 131, s. 25-. ISSN: 1210-3951

[19]ULRYCHOVÁ, M. Vzpoura proti “vševědoucímu” : (příspěvek ke studiu hudebnického slangu). In Sborník přednášek. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 48-51. ISBN: 80-7043-359-0

[20]ULRYCHOVÁ, M. Laďa Kerndl zahájil festival swingem ve strhujícím duchu . Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 188, s. 28-28. ISSN: 1210-5139

[21]ULRYCHOVÁ, M. Vítězslav Podrazil u sv. Mikuláše. Kultura, 2005, roč. 12, č. 7, s. 3-.

[22]ULRYCHOVÁ, M. Na ulici se sešly čtyři vojenské hudby. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 197, s. 26-26. ISSN: 1210-5139

[23]SOSNA, D. Analýza variability na únětickém pohřebišti Rebešovice. Roztoky u Křivoklátu, 2005.Počítačová podpora v archeologii

[24]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Má termín “rasa” opodstatnění v současné antropologii?. Plzeň, 2005.Interdisciplinární symposium o problematice lidských ras.

[25]BLAŽEK, V. Demografie současných populací: základní pojmy demografické analýzy.. Plzeň, 2005.4. seminář Metody terénní antropologie a bioarcheologie – “Demografie populací minulosti”.

[26]GALETA, P. BLAŽEK, V. Demografický růst.. Plzeň, 2005.4. seminář Metody terénní antropologie a bioarcheologie – “Demografie populací minulosti”.

[27]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Vnímání obličeje a fyziognomická odlišnost – možný biologický podklad xenofobního chování?. Smolenice, 2005.Antropologické dni.

[28]ULRYCHOVÁ, M. Co s Richardem Wagnerem?. In Dějiny, rasa a kultura. Plzeň: Západočeská univerzita. Fakulta filozofická, 2005. s. 94-99. ISBN: 80-903412-4-1

[29]GALETA, P. SOSNA, D. SLÁDEK, V. Srovnání mnohorozměrných metod pro analýzu archeologických dat. Roztoky u Křivoklátu, 2005.Počítačová podpora v archeologii, IV. ročník

[30]BLAŽEK, V. Předcházela menopauza “babičkovství” nebo naopak?. Klimakterická Medicína, 2005, roč. 10, č. 3, s. 17-19. ISSN: 1211-4278

[31]JAKOUBEK, M. Romisté nedokážou Romy definovat. Lidové noviny, příloha Orientace, 2005, s. 14.

[32]ULRYCHOVÁ, M. Absolventský koncert Anny Stavělové. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 88, s. 27-27. ISSN: 1210-5139

[33]ULRYCHOVÁ, M. Jan František Hruška : arcichod po meči a po přeslici. FolklorWeb, 2005, roč. 0, s. 1-3.

[34]ULRYCHOVÁ, M. Hruška byl arcichodem po meči i přeslici. Kultura, 2005, roč. 9, č. 9, s. 5-. ISSN: 1210-5139

[35]ULRYCHOVÁ, M. Jedinečná příležitost poznat Andersena. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 227, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[36]GALETOVÁ, M. Les “spatules” de la grotte de Pekárna (Moravie, République tcheque): analyses typologiques et technostylistiques, en relation avec le support . In Industrie osseuse et parures du Solutréen au Magdalénien en Europe. Paris: Société Préhistorique Francaise, 2005. s. 221-230. ISBN: 2-913745-25-3

[37]BLAŽEK, V. Sympozium k 65. výročí narození Doc. MUDr. Vladimíra Novotného, CSc. „Morfologie v antropologii a antropologie v morfologii“.. Česká antropologie, 2005, roč. 0, č. 55, s. 10-11. ISSN: 0862-5085

[38]HIRT, T. JAKOUBEK, M. Idea krajanského hnutí ve světle konstruktivistického pojetí národa: proměny kolektivní identity vojvodovské náboženské obce. Český lid, 2005, roč. 92, č. 4, s. 337-366. ISSN: 0009-0794

[39]GALETA, P. Monitoring sociálních a socioekonomických faktorů UR. Zpětný monitoring. Most, 2005.Spolužití průmyslu a obcí

[40]BLAŽEK, V. BRADOVÁ, M. Tělesné proporce a výběr partnera. Slovenská antropológia, 2005, roč. 8, č. 1, s. 17-20.

[41]JAKOUBEK, M. Romové a Cigáni mezi rasou, kulturou a etnicitou. In Dějiny, rasa a kultura. Plzeň: Západočeská univerzita. Fakulta filozofická, 2005. s. 59-71. ISBN: 80-903412-4-1

[42]MURAIL, P. BRŮŽEK, J. HOUET, F. CUNHA, E. DSP: a tool for probabilistic sex diagnosis using worldwide variability in hip-bone measurements. Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, 2005, roč. 17, č. 3-4, s. 167-176. ISSN: 0037-8984

[43]Hirt, T. Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Praha – Masarykova kolej, 24.01.2005 – 24.01.2005.

[44]ULRYCHOVÁ, M. Notičky hostem na koncertě Jiřího Stivína . Folklor, 2005, roč. 16, č. 1, s. 30-. ISSN: 1210-7972

[45]ULRYCHOVÁ, M. Harmonie dechů v Masných krámech . Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 52, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[46]ULRYCHOVÁ, M. Pánská operní jízda ve Vídeňce. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 146, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[47]ULRYCHOVÁ, M. Patton Memorial – památník Americké armády. Národopisná revue, 2005, roč. 15, č. 3, s. 190-191. ISSN: 0862-8351

[48]BLAŽEK, V. Je v evoluci člověka menopauza důsledkem “babičkovství” nebo naopak?. Hradec Králové, Kuks, 2005.7. konference o menopauze “Kontroverze v klimakterické medicíně”.

[49]BLAŽEK, V. Kam směřuje studium evoluce mozku člověka.. Plzeň, 2005.Seminář oddělení biologické antropologie KSA FF ZČU.

[50]GALETA, P. Mortalita: úmrtnostní tabulky, Bayesův teorém a parametrické odhady. Plzeň, 2005.4. seminář terénní antropologie a bioarcheologie, Demografie minulých populací

[51]TOUŠEK, L. Kultura chudoby. AntropoWebzin, 2005, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-8807

[52]SVOBODA, M. LENK, L. AntropoWEBZIN 2/2005. Plzeň : Antropoweb, 2005,

[53]JAKOUBEK, M. Můžeme o “Romech” hovořit jako o (jedné) skupině?. In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 489-502. ISBN: 80-210-3804-7

[54]URBANOVÁ, P. NOVOTNÝ, V. Distinguishing between human and non-human bones: histometric method for forensic anthropology. Anthropologie, 2005, roč. 43, č. 1, s. 77-85. ISSN: 0323-1119

[55]MACHALÍK, T. SVOBODA, O. 1. plzeňské setkání nad odkazem spisovatele Jiřího Muchy. Plzeň : Zapadočeská univerzita, 2005, 38 s.

[56]JAKOUBEK, M. Romové a Cigáni mezi rasou, kulturou a etnicitou. In Dějiny, rasa a kultura : sborník příspěvků z interdisciplinárního symposia o problematice ras, Plzeň, 12.5.2005. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta filozofická, 2005. s. 59-71. ISBN: 80-903412-4-1

[57]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Romská komunita v Rokycanech. In Kdo jsem a kam patřím?. Praha : Sofis, 2005, s. 177-194. ISBN: 80-902785-8-2

[58]JAKOUBEK, M. JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Vojvodovo: krajanská komunita anebo Civitas Dei?. In Sborník z Česko-bulharského kolokvia, 23. ? 24. 5. 2005. 2005.

[59]ULRYCHOVÁ, M. Zimní radovánky lákaly svým kouzlem odedávna i město. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 3, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[60]ULRYCHOVÁ, M. Stivín vystoupil s Plzeňskou filharmonií. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 16, s. 25-. ISSN: 1210-3951

[61]ULRYCHOVÁ, M. Pocta sv. Cecilii. Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 1, s. 19-20. ISSN: 0018-6996

[62]ULRYCHOVÁ, M. Josef Pospíšil křtil druhou knihu. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 35, s. 27-. ISSN: 1210-5139

[63]ULRYCHOVÁ, M. Pozdrav z Janáčkových Hukvald. Folklor, 2005, roč. 16, č. 3, s. 37-37. ISSN: 1210-7972

[64]ULRYCHOVÁ, M. Kulturní deficit? : Janáčkovy “Příhody lišky Bystroušky” z hlediska “gender studies”. In Sféry ženy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. s. 198-206. ISBN: 80-8083-000-2

[65]ULRYCHOVÁ, M. Vojna smutná a veselá. Národopisná revue, 2005, roč. 15, č. 2, s. 129-130. ISSN: 0862-8351

[66]ULRYCHOVÁ, M. Dvanáctý ročník MFF Klatovy. FolklorWeb.cz, 2005, roč. 0, s. 1-2.

[67]ULRYCHOVÁ, M. Nedožité 80.narozeniny PhDr. Marie Ulčové. FolklorWeb.cz, 2005, roč. 0, s. 1-2.

[68]BUDIL, I. BLAŽEK, V. SLÁDEK, V. Dějiny, rasa a kultura. In Dějiny, rasa a kultura. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta filozofická, 2005. s. 1-100. ISBN: 80-903412-4-1

[69]BLAŽEK, V. Velikost mozku v evoluci člověka z pohledu genetiky.. Praha, 2005.Symposium k 65. výročí Doc.MUDr. V.Novotného, CSc. “Morfologie v antropologii a antropologie v morfologii”.

[70]BLAŽEK, V. Přístupy ke studiu evoluce mozku člověka.. Praha, 2005.Seminář katedry antropologie FHS UK.

[71]GALETA, P. KUŽEL, S. SLÁDEK, V. Monitoring sociálních a socioekonomických faktorů UR: Zpětný monitoring. In Spolužití průmyslu a obcí. Most: VÚHU , 2005. s. 130-147. ISBN: 80-239-6101-2

[72]GALETA, P. Odhady fertility u pravěkých populací. Plzeň, 2005.IV. antropologické symposium

[73]ULRYCHOVÁ, M. NOVÁ, M. Hořické pašijové hry. Národopisná revue, 2005, roč. 15, č. 4, s. 210-216. ISSN: 0862-8351

[74]ULRYCHOVÁ, M. Proměny funkcí plzeňského korza. In Univerzita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 433-442. ISBN: 80-86898-60-1

[75]ULRYCHOVÁ, M. Obraz amerického vojáka-osvoboditele ve vzpomínkovém vyprávění obyvatel Plzně a okolních obcí. In Od pohádky k fámě. Brno: Etnologický ústav AV ČR ; Ústav etnológie SAV, 2005. s. 55-75. ISBN: 80-85010-78-X

[76]ZÁHOŘÍK, J. Ahmad Graň a cesty džihádu. Nový Orient, 2005, roč. 60, č. 1, s. 20-22. ISSN: 0029-5302

[77]HIRT, T. LENK, L. PLAVJANIKOVÁ, L. RADOSTNÝ, L. RŮŽIČKA, M. SVOBODA, M. ŠANDEROVÁ, L. Zmapování typů kriminality, s nimiž se potýkají sociálně segregované romské komunity žijící na území Karlovarského kraje. Plzeň : Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, 2005. 102 s.

[78]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Historicko-etnografický náčrt romské osady u obce Chminianské Jakubovany. Lidé města, 2005, č. 1, s. 75-100. ISSN: 1212-8112

[79]ULRYCHOVÁ, M. Mladina slavila abrahámoviny. Folklor, 2005, roč. 16, č. 1, s. 47-. ISSN: 1210-7972

[80]ULRYCHOVÁ, M. KOY, C. Arthur Miller na plzeňské scéně. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 40, s. 25-. ISSN: 1210-3951

[81]ULRYCHOVÁ, M. Masopust v rámci Smetanovských dnů. FolklorWeb.cz, 2005, roč. 0, s. 1-2.

[82]ULRYCHOVÁ, M. PajdaBand na Reprezentačním plese ZČU. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 74, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[83]ULRYCHOVÁ, M. Jarní pozdrav Hradišťanu. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 79, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[84]ULRYCHOVÁ, M. Rozloučená s Psohlavci. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 85, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[85]ULRYCHOVÁ, M. Začal 46.ročník Chopinova festivalu. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 197, s. 26-26. ISSN: 1210-5139

[86]HIRT, T. Svět podle multikulturalismu. In Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. s. 9-76. ISBN: 80-86898-22-9

[87]ULRYCHOVÁ, M. Mezinárodní folklorní festival Česká náves Dýšina. Folklor, 2005, roč. 16, č. 7, s. 38-39. ISSN: 1210-7972

[88]HIRT, T. Uvězněni v pomyslných komunitách. Lidové noviny, 2005, roč. 18, č. 69, s. 2-. ISSN: 0862-5921

[89]HIRT, T. Dilemata současného multikulturalismu. Praha – Masarykova kolej, 2005.Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit

[90]SVOBODA, M. Immanuel Wallerstein: Úpadek americké moci : USA v chaotickém světě. AntropoWebzin, 2005, roč. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-8807

[91]ULRYCHOVÁ, M. Plzeň má opět svoji Bystroušku. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 75, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[92]ULRYCHOVÁ, M. Díla Antonína Dvořáka lákají Plzeňany už déle než století. Mladá fronta Dnes, 2005, roč. 16, č. 125, s. 25-25. ISSN: 1210-1168

[93]ULRYCHOVÁ, M. Mezinárodní folkorní festival Dýšinská náves. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 212, s. 27-27. ISSN: 1210-5139

[94]ULRYCHOVÁ, M. Jarní pozdrav Hradišťanu plzeňským posluchačům. Folklor, 2005, roč. 16, č. 4-5, s. 44-44. ISSN: 1210-7972

[95]ULRYCHOVÁ, M. Prozaický folklor na Chodsku. In Český les. Praha : Baset, 2005, s. 635-640. ISBN: 80-7340-065-0

[96]SOSNA, D. Sociální diferenciace v pozdním eneolitu. Plzeň, 2005.IV. Antropologické symposium

[97]ULRYCHOVÁ, M. Uplynulo 80 let od úmrtí “krále” Chodska. Folklorweb.cz, 2005, roč. 0, s. 1-2.

[98]BRŮŽEK, J. BLAŽEK, V. GALETA, P. Jindřich Matiegka – zakladatel oboru paleodemografie: Vytčené cíle a jejich dnešní naplnění.. Praha, Mělník, 2005.3. Memoriál prof. J.Matiegky a prof. J.Malého.

[99]BLAŽEK, V. BRADOVÁ, M. Tělesné proporce a výběr partnera.. Smolenice, 2005.Antropologické dni.

[100]BLAŽEK, V. Délka života, reprodukce, menopauza a “babičkovství” v evoluci člověka.. Praha, 2005.Seminář Katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK

[101]SVOBODA, M. LENK, L. AntropoWEBZIN 1/2005. 1. vyd. Plzeň : Antropoweb, 2005,

[102]Svoboda, M. Hirt, T. Růžička, M. Henig, D. Budilová, L. Jakoubek, M. Woitsch, J. Lenk, L. 1. mezinárodní konference AntropoWebu. Plzeň, 04.11.2005 – 05.11.2005.

[103]SLÁDEK, V. Rasa : mýtus pro popis lidské variability. In Dějiny, rasa a kultura. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta filozofická, 2005. s. 37-48. ISBN: 80-903412-4-1

[104]ULRYCHOVÁ, M. Poznejme unikátní rukopisy. Plzeňský deník, 2005, roč. 14, č. 9, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[105]ULRYCHOVÁ, M. Smetanovské dny v plném proudu. Právo, 2005, roč. 15, č. 32, s. 13-. ISSN: 1211-2119

[106]ULRYCHOVÁ, M. Koncert k poctě sv.Mikuláše. Folklor, 2005, roč. 16, č. 2, s. 42-. ISSN: 1210-7972

[107]ULRYCHOVÁ, M. Při kosmetických úpravách opatrnosti nikdy nezbývá. Folklor, 2005, roč. 16, č. [jubilejní číslo], s. 90-91. ISSN: 1210-7972

[108]BUDILOVÁ, L. HIRT, T. Policista v multikulturním prostředí. Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2005, 100 s. ISBN: 80-903510-1-8

[109]ULRYCHOVÁ, M. Devátý ročník MFF se vydařil. Folklor, 2005, roč. 16, č. 6, s. 40-42. ISSN: 1210-7972

[110]ULRYCHOVÁ, M. Jiří Stivín a Zlaté housle. FolklorWeb.cz, 2005, roč. 0, s. 1-.

[111]SOSNA, D. Odhady demografických parametrů z archeologických a ekologických pramenů. Plzeň, 2005.Demografie minulých populací

[112]ULRYCHOVÁ, M. S Juráškem jsem se znala i neznala. In Kniha vzpomínek : aneb Střípky vzácného života. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2005, s. 153-154. ISBN: 80-7278-300-9

[113]Galeta, P. Brůžek, J. Sládek, V. Demografie minulých populací. Plzeň, 09.06.2005 – 10.06.2005.

[114]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Vnímání obličeje a fyziognomická odlišnost – možný biologický podklad xenofobního chování?. Slovenská antropológia, 2005, roč. 8, č. 1, s. 21-24.

[115]JAKOUBEK, M. Romové a majoritní společnost: mezi přítomniostí a budoucností. In Evangelický kalendář 2006. Praha: Kalich, 2005. s. 84-86. ISBN: 80-7017-181-2

[116]ULRYCHOVÁ, M. Profesní skupina orchestrálních hráčů v současné Plzni. In Subkultúry v meste. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2005. s. 109-128. ISBN: 80-8083-153-X

[117]SVOBODA, M. LENK, L. AntropoWEBZIN 3/2005. Plzeň : Antropoweb, 2005, 1 sv. s.

[118]JAKOUBEK, M. HIRT, T. Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Antropologická perspektiva. 1.. vyd. Plzen : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 279 s. ISBN: 80-86898-22-9

[119]JAKOUBEK, M. Multikulturalizmus vs. kultura (na příkladu tzv. Romů a “jejich” kultury),. In Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 198-235. ISBN: 80-86898-22-9

[120]JAKOUBEK, M. Apologie kulturomů (Odpověď Pavlu Baršovi). Politologický časopis, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 181-195.

[1]ULRYCHOVÁ, M. Bulharský svátek jara v Divadle Alfa. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 54, s. 25-. ISSN: 1210-7972

[2]ULRYCHOVÁ, M. Vynikající chirurg zaujal výběrem árie. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 65, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[3]ULRYCHOVÁ, M. Slovenský host zapůsobil. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 148, s. 29-. ISSN: 1210-5139

[4]ULRYCHOVÁ, M. Hosté penzionu Prokop na Šumavě . Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 230, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[5]JAKOUBEK, M. HIRT, T. Romové: kulturologické etudy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, 383 s. ISBN: 80-86473-83-X

[6]JAKOUBEK, M. BUDILOVÁ, L. Přísahy věrnosti v romských osadách na Slovensku : přísaha u kříže. Dingir, 2004, roč. 7, č. 1, s. 18-19. ISSN: 1212-1371

[7]ULRYCHOVÁ, M. Jaroslav Svěcený zahrál na historické housle. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 279, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[8]ULRYCHOVÁ, M. Koncert k poctě sv.Mikuláše. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 297, s. 29-. ISSN: 1210-5139

[9]Parkinson, W. Sosna, D. The Transition from the Neolithic to the Copper Age on the Great Hungarian Plain: The Körös Regional Archaeological Project, 2003. Montreal, 31.03.2004 – 04.04.2004.

[10]VELEMÍNSKÁ, J. BRŮŽEK, J. VELEMÍNSKÝ, P. ŠEFČÁKOVÁ, A. KATINA, S. The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II.. Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná, 2004, roč. 173, č. 1-4, s. 129-132. ISSN: 0139-9497

[11]TOUŠEK, L. RŮŽIČKA, M. HIRT, T. Dílčí závěrečná zpráva k projektu: Zajištění monitoringu sociálně vyloučených romských lokalit v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potencionálním migračním trendům ze Slovenska v období po vstupu do Evropské unie – Plzeňský kraj. Plzeň : IOM ČR, resp. MV ČR, 2004. 32 s.

[12]JAKOUBEK, M. Romové: konec (ne)jednoho mýtu. Tractatus Culturo(mo)logicus. 1. vyd. Praha : BMSS-Start, 2004, 317 s. ISBN: 80-86140-21-0

[13]ULRYCHOVÁ, M. Málokdy virtuos oželí doprovod, ale zobcovým flétnám nechyběl. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 1, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[14]ULRYCHOVÁ, M. Prodaná nevěsta jinak, než ji známe. Kultura, 2004, roč. 12, s. 5-. ISSN: 1210-5139

[15]ULRYCHOVÁ, M. O rodné Dalmácii píše německy. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 64, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[16]ULRYCHOVÁ, M. Girtler nestuduje lidi z verandy. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 93, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[17]ULRYCHOVÁ, M. Skupovu Plzeň uzavřel skvěle János Pályi. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 146, s. 29-. ISSN: 1210-5139

[18]ULRYCHOVÁ, M. Bratři Karlíčkové vystupovali v mariánskolázeňském Casinu. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 176, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[19]ULRYCHOVÁ, M. Moj Liptov voní krásou Slovenska. Plzeňský kulturní přehled, 2004, roč. 13, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[20]ULRYCHOVÁ, M. Slečna Mici, předobraz lišky Bystroušky. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 230, s. 26-26. ISSN: 1210-5139

[21]ULRYCHOVÁ, M. Luhačovice již po dvanácté. Folklor, 2004, roč. 15, č. 6, s. 372-374. ISSN: 1210-7972

[22]ILLINGWORTH, J. HUMPHREY, B. SOSNA, D. Conservation of Archaeological Materials via Parylene Conformal Coating. Montreal, 2004.69th Annual Meeting of the Society for American Archaeology

[23]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Velikost a strukturální změny mozku v průběhu evoluce člověka.. Srní, 2004.51. neurofyziologický kongres

[24]UHLOVÁ, A. Dopady asimilační politiky vůči Romům z období reálného socializmu jako jeden z faktorů současného vytváření enkláv sociálně vyloučených obyvatel . In Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 230-247. ISBN: 80-86473-83-X

[25]BRŮŽEK, J. ŠEFČÁKOVÁ, A. ČERNÝ, V. Révision du sexe des squelettes épipaléolithiques de Taforalt et d´Afalou-bouRhoummel par une approche probabiliste. Antropo, 2004, roč. 7, s. 195-202. ISSN: 1578-2603

[26]ČERNÝ, V. HÁJEK, M. BRŮŽEK, J. CMEJLA, R. BRDIČKA, R. Relations génétiques des populations de langues tchadiques parmi les populations péri-sahariennes. Antropo, 2004, roč. 7, s. 123-131. ISSN: 1578-2603

[27]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. (Lokální) romské komunity – dekompozice pojmu (na příkladu lokality České Kamenice). In Antropologické symposium III.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 118-137. ISBN: 80-86898-06-7

[28]ULRYCHOVÁ, M. Improvizace Jaroslava Tůmy. Folklor, 2004, roč. 15, č. 2, s. 108-109. ISSN: 1210-7972

[29]ULRYCHOVÁ, M. Jeden svět s dokumenty snad zakotví i v Plzni. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 100, s. 29-. ISSN: 1210-5139

[30]ULRYCHOVÁ, M. Eugenii Fügnerovou hostil Goethe-Institut v Plzni. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 127, s. 29-. ISSN: 1210-7972

[31]ULRYCHOVÁ, M. Logr nahlédl do Arménie. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 167, s. 29-. ISSN: 1210-5139

[32]ULRYCHOVÁ, M. Tváří v tvář smrti uvěřil Sinaj Adler ještě více. Kultura, 2004, roč. 13, s. 28-28. ISSN: 1210-5139

[33]ULRYCHOVÁ, M. Setkání s tóny bambusové flétny. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 261, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[34]JAKOUBEK, M. Romové – konec (ne)jednoho mýtu. 1. vyd. Praha : Socioklub, 2004, 317 s. ISBN: 80-86140-21-0

[35]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Příbuzenství v romské osadě. In Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 9-64. ISBN: 80-86473-83-X

[36]ULRYCHOVÁ, M. Milan Pokorný: Poutní tradice Šumavy (Sušicko). Národopisná revue, 2004, roč. 14, č. 3, s. 183-184. ISSN: 0862-8351

[37]HIRT, T. JAKOUBEK, M. Romskijat nacionalizm – tipologija na mitovete. In Balcanističen Forum. Blagojevgrad: Jugozapaden Universitet, 2004. s. 182-190.

[38]BLAŽEK, V. Problém vymezení kultury v antropologických vědách.. Polana, 2004.31. Etologická konference.

[39]STEINER, J. Ekonomie sociálního vyloučení. In Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 218-229. ISBN: 80-86473-83-X

[40]KATINA, S. ŠEFČÁKOVÁ, A. VELEMÍNSKÁ, J. BRŮŽEK, J. VELEMÍNSKÝ, P. A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic). Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná, 2004, roč. 173, č. 1-4, s. 133-144. ISSN: 0139-9497

[41]JAKOUBEK, M. HIRT, T. Romové: kulturologické etudy. Etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace. 1.. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, 384 s. ISBN: 80-86473-83-X

[42]ULRYCHOVÁ, M. O rakouské duši četli herci ze Salcburku. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 123, s. 29-. ISSN: 1210-7972

[43]ULRYCHOVÁ, M. Jaroslav Hutka v plzeňském Zach´s Clubu. Folklor, 2004, roč. 15, č. 3, s. 193-. ISSN: 1210-7972

[44]ULRYCHOVÁ, M. Pomník “barabů” v Železné Rudě. Národopisná revue, 2004, roč. 14, č. 1, s. 53-55. ISSN: 1210-7972

[45]ULRYCHOVÁ, M. Soubor PajdaBand hrál na zámku v Nebílovech. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 162, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[46]ULRYCHOVÁ, M. Příležitost k procházkám našel Karel Poláček v Plzni ještě roku 1943. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 242, s. 26-26. ISSN: 1210-5139

[47]ULRYCHOVÁ, M. Šohajka hrála virtuózně. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 235, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[48]ULRYCHOVÁ, M. Mladina oslavila padesátku. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 282, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[49]JAKOUBEK, M. BUDILOVÁ, L. (Lokální) romské komunity – dekompozice pojmu (na příkladu lokality České Kamenice). In Antropologické symposium III.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 118-137. ISBN: 80-86473-62-7

[50]BLAŽEK, V. MACKOVÁ, M. Dotekové chování páru na veřejnosti. In Antropologické symposium III.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 16-21. ISBN: 80-86898-06-7

[51]RÍDL, J. SLÁDEK, V. Využití ADNA v antropologických a archeologických výzkumech: limitující faktory. In Antropologické symposium III.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 16-21. ISBN: 80-86898-06-7

[52]ULRYCHOVÁ, M. Gentleman by to neudělal. Vtipy o violistech v prostředí českých symfonických a komorních těles. In Antropologické symposium III.. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 289-295. ISBN: 80-86898-06-7

[53]BLAŽEK, V. DRÁPALOVÁ, B. BURANYČOVÁ, J. ZAPLETAL, F. Interpretace gest cizinci – cíle a metodická příprava projektu.. Plzeň, 2004.III. Antropologické symposium.

[54]DRÁPALOVÁ, B. BLAŽEK, V. Anxiozita a interpretace mezipohlavních rozdílů neverbálních projevů.. Polana, 2004.31. Etologická konference

[55]BLAŽEK, V. BRŮŽEK, J. Evoluce mozku člověka – struktura, velikost, funkce.. Praha, 2004.Seminář Katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK.

[56]HIRT, T. JAKOUBEK, M. Souhrnná zpráva o realizaci výzkumného projektu HS 108/03 – “Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit”. Plzeň : Západočeská univerzita , 2004. 27 s.

[57]TOUŠEK, L. RŮŽIČKA, M. HIRT, T. Dílčí závěrečná zpráva k projektu: Zajištění monitoringu sociálně vyloučených romských lokalit v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potencionálním migračním trendům ze Slovenska v období po vstupu do Evropské unie – Karlovarský kraj. Plzeň : 2004. 36 s.

[58]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. PAULÍKOVÁ, M. Historie rokycanských Romů. Rokycany, 2004. ISSN:0862-5387

[59]JAKOUBEK, M. Kulturní relativismus. In Nádvorník, O., Volfová, A. Společný svět. Příručka globálního rozvojového vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2004. s. 77-77. ISBN: 80-903510-0-X

[60]ULRYCHOVÁ, M. Jaroslav Hutka připomněl sběratele. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 71, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[61]ULRYCHOVÁ, M. Výběr z bakalářských prací katedry sociální a kulturní antropologie. Folklor, 2004, roč. 15, č. 2, s. 91-94. ISSN: 1210-7972

[62]ULRYCHOVÁ, M. Cembalistka zahájila cyklus v synagogách. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 133, s. 29-. ISSN: 1210-5139

[63]ULRYCHOVÁ, M. Jiří Žalud obdržel Cenu Thálie. Folklor, 2004, roč. 15, č. 4, s. 241-242. ISSN: 1210-7972

[64]ULRYCHOVÁ, M. Pomník “barabů” v Železné Rudě. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 177, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[65]ULRYCHOVÁ, M. Koncertní život v Manětíně začal při svíčkách a se šálkem kávy. Klatovský deník, 2004, roč. 13, č. 187, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[66]JAKOUBEK, M. Pukavka – známá, neznámá. In Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 248-251. ISBN: 80-86473-83-X

[67]BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Mýtus o přírodních Romech. EkoList, 2004, roč. 9, č. 3, s. 14-17. ISSN: 1211-5436

[68]ULRYCHOVÁ, M. Stříbrňanka předvedla skvělou mladou krev. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 292, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[69]BURYÁNEK, J. HIRT, T. JAKOUBEK, M. Interkulturní vzdělávání . dotisk vyd. 2002. vyd. Praha : Člověk v tísni v Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 518 s. ISBN: 80-7106-715-6

[70]JAKOUBEK, M. Ustavení a podpora romského národa a jeho kultury – jeden z prostředků marginalizace obyvatel romských osad (nositelů tradiční romské kultury). In Rómska marginalita. Prešov: Centrum antropologických výskumov, 2004. s. 165-174. ISBN: 978-80-968905-3-0

[71]NEŠPOR, Z. JAKOUBEK, M. Co je a co není kulturní/sociální antropologie? Námět k diskusi. Český lid (Etnologický časopis), 2004, roč. 2004, č. 1, s. 53-79. ISSN: 0009-0794

[72]ULRYCHOVÁ, M. Polabská vonička již posedmé. Folklor, 2004, roč. 15, č. 1, s. 41-42. ISSN: 1210-7972

[73]ULRYCHOVÁ, M. Mladý rakouský tandem básnil a hrál v knihovně. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 29, s. 5-. ISSN: 1210-5139

[74]ULRYCHOVÁ, M. Japonští hosté potěšili české děti. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 147, s. 29-. ISSN: 1210-5139

[75]ULRYCHOVÁ, M. Anton Anderle přivezl ze Slovenska tradici. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 146, s. 29-. ISSN: 1210-5139

[76]ULRYCHOVÁ, M. Letní akademie hudby nabízí šanci mladým. Klatovský deník, 2004, roč. 13, č. 187, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[77]ULRYCHOVÁ, M. Podvečerní setkání U Branky v rámci 8.ročníku MFF v Plzni. Folklor, 2004, roč. 15, č. 5, s. 325-325. ISSN: 1210-7972

[78]ULRYCHOVÁ, M. Desatero Rolanda Girtlera. Folklor, 2004, roč. 15, č. 5, s. 351-352. ISSN: 1210-7972

[79]ULRYCHOVÁ, M. Jubilejní 25.ročník Skupovy Plzně. Folklor, 2004, roč. 15, č. 5, s. 333-335. ISSN: 1210-7972

[80]PODLAHA, B. JAKOUBEK, M. Hrst poznámek ke strukturaci romské osady na východním Slovensku. In Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 309-359. ISBN: 80-86473-83-X

[81]BLAŽEK, V. MACKOVÁ, M. Dotekové chování páru na veřejnosti.. Plzeň, 2004.III. Antropologické symposium.

[82]HIRT, T. Válka o “etnopočítadlo” Romů. Mladá fronta Dnes, 2004, roč. 15, č. 18.10.2004, s. 6-. ISSN: 1210-1168

[83]ULRYCHOVÁ, M. Stojedenáctkrát “proč?” . Folkor, 2004, roč. 15, č. 2, s. 86-88. ISSN: 1210-7972

[84]ULRYCHOVÁ, M. Renesanční písně a tance v podání příbramskéího souboru Chairé. Folklor, 2004, roč. 15, č. 3, s. 181-. ISSN: 1210-7972

[85]ULRYCHOVÁ, M. Strážnici už nemusíme závidět. Plzeňský kulturní přehled, 2004, roč. 13, č. 150, s. 8-. ISSN: 1210-5139

[86]ULRYCHOVÁ, M. Historie plzeňského Divadla dětí Alfa. Folklor, 2004, roč. 15, č. 4, s. 272-273. ISSN: 1210-7972

[87]ULRYCHOVÁ, M. Poutní tradice Šumavy zachyceny Milanem Pokorným. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 179, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[88]ULRYCHOVÁ, M. Mezinárodní letní jazyková škola přivítala italštinu. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 180, s. 29-29. ISSN: 1210-5139

[89]ULRYCHOVÁ, M. Učebnice zavádí do světa obchodu. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 181, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[90]ULRYCHOVÁ, M. Na letních kurzech v lázních zněly japonský klavír a české violoncello. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 198, s. 25-25. ISSN: 1210-5139

[91]ULRYCHOVÁ, M. Prázdniny před devadesáti lety. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 201, s. 26-26. ISSN: 1210-5139

[92]HIRT, T. Romská etnická komunita jako politický projekt. In Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 72-91. ISBN: 80-86473-83-X

[93]HIRT, T. JAKOUBEK, M. Poznámky k problematice vynalézání romské etnické tradice v ČR a SR. In Antropologické symposium III.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 77-85. ISBN: 80-86898-06-7

[94]BLAŽEK, V. Od kostry k živému člověku – vztah osteometrie a somatometrie.. Plzeň, 2004.3. seminář Metody terénní antropologie a bioarcheologie “Steometrie: teorie a praxe měření lidské kostry”.

[95]ULRYCHOVÁ, M. Město očima ředitele muzea Ladislava Lábka. Kultura, 2004, roč. 13, č. 21, s. 27-. ISSN: 1210-5139

[96]ULRYCHOVÁ, M. Vyznání PhDr. Marty Ulrychové. Folklor, 2004, roč. 15, č. 1, s. 3-. ISSN: 1210-7972

[97]ULRYCHOVÁ, M. Jihozápadní Čechy ve studentských pracích. Folklor, 2004, roč. 15, č. 1, s. 25-28. ISSN: 1210-5139

[98]ULRYCHOVÁ, M. Tři interpretky volily zajímavé skladby. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 42, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[99]ULRYCHOVÁ, M. Pedagogové zahájili festival skladbami českých jubilantů. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 53, s. 25-. ISSN: 1210-5139

[100]ULRYCHOVÁ, M. Manželé Brabcovi vyprávěli. Kultura, 2004, roč. 13, s. 3-. ISSN: 1210-5139

[101]ULRYCHOVÁ, M. Romové na snímcích tří fotografů. Plzeňský deník, 2004, roč. 13, č. 126, s. 29-. ISSN: 1210-7972

[102]ULRYCHOVÁ, M. Marie Maderová – Petr Mazný: Plzeň očima Ladislava Lábka. Národopisná revue, 2004, roč. 14, č. 2, s. 117-118. ISSN: 0862-8351

[103]ULRYCHOVÁ, M. CD Písně z jižních a západních Čech. Národopisná revue, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 118-119. ISSN: 0862-8351

[104]ULRYCHOVÁ, M. Muzeum PhDr.Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic. České památky, 2004, roč. 15, č. 1, s. 13-15.

[105]JAKOUBEK, M. Rom, romňi a Morris Opler. In Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 65-71. ISBN: 80-86473-83-X

[106]JAKOUBEK, M. BUDILOVÁ, L. Karol Sivák – miniportrét osobnosti (s výborem vlastnoručních záznamů snů a vizí). In Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 360-368. ISBN: 80-86473-83-X

[107]BLAŽEK, V. The tautology of culture concept in human evolution. Slovenská antropológia, 2004, roč. 6, č. 1, s. 5-7.

[108]BUDIL, I. HORÁKOVÁ, Z. Antropologické symposium III.. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, 303 s. ISBN: 80-86898-06-7

[109]ULRYCHOVÁ, M. Vznik hotelů na Špičáku a jejich vývoj do roku 1900. České památky, 2004, roč. 15, č. 2-3, s. 25-27.

[110]ULRYCHOVÁ, M. “Mój Liptov” Martina Martinčeka v plzeňské Velké synagoze. Národopisná revue, 2004, roč. 14, č. 3, s. 174-176. ISSN: 0862-8351

[111]ULRYCHOVÁ, M. Sinaj Wolfgang Adler: V údolí smrti. Národopisná revue, 2004, roč. 14, s. 184-185. ISSN: 0862-8351

[112]SOSNA, D. ILLINGWORTH, J. Textile Production in the Early Copper Age on the Great Hungarian Plain. Montreal, 2004.69th Annual Meeting of the Society for American Archaeology

[113]ZÁHOŘÍK, J. Počátky islamizace Bedžů. Nový Orient, 2004, roč. 59, č. 4, s. 18-20. ISSN: 0029-5302

[1]ULRYCHOVÁ, M. Z vršku do doliny. Folklor, 2003, roč. 14, č. 2, s. 97-98. ISSN: 1210-7972

[2]HIRT, T. Meziválečné krajanské hnutí ve světle konstruktivistického pojetí národa: případ Vojvodovo. In Antropologické symposium II.. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003. s. 132-144. ISBN: 80-86473-29-5

[3]BLAŽEK, V. Velikost mozku v evoluci člověka.. Plzeň, 2003.Sekce “Evoluce a antropologie recentních populací”, 21. kongres SVU.

[4]NOVOTNÝ, V. Enigmatic skeleton DV XV : (upper Paleolithic, Dolni Vestonice-South Moravia). In Changements Biologiques et Culturels en Europe de la Fin du Paléolithique Moyen au Néolithique. Bordeaux: Université de Bordeaux, 2003. s. 129-144. ISBN: 2-9519271-0-X

[5]ULRYCHOVÁ, M. KOY, C. Jiří Stivín as Pedagogue. In Proceedings University of West Bohemia in Pilsen. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 243-253. ISBN: 80-7082-949-4

[6]ULRYCHOVÁ, M. Opony slouží múzám, městu i národům. Plzeňský deník, 2003, roč. 12, č. 160, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[7]ULRYCHOVÁ, M. Zemřel hudebník Josef Kouba. Plzeňský deník, 2003, roč. 12, č. 176, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[8]ULRYCHOVÁ, M. Nad studentskou prací o Vladimíru Baierovi. Folklor, 2003, roč. 12, č. 5, s. 296-298. ISSN: 1210-7972

[9]ULRYCHOVÁ, M. Nebílovské znělky. Folklor, 2003, roč. 12, č. 6, s. 420-420. ISSN: 1210-7972

[10]ULRYCHOVÁ, M. Hranice nepřekážely básníkům ani obrazům. Kultura, 2003, roč. 12, s. 28-28.

[11]ULRYCHOVÁ, M. Plzeňský projekt “Rok 2002 – rok vzpomínek”. Národopisná revue, 2003, roč. 13, č. 1, s. 54-54. ISSN: 0862-8351

[12]SLÍPKA, J. BLAŽEK, V. SLÁDEK, V. BUDIL, I. GALETA, P. Historie a současnost biologické antropologie v Plzni. In Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. s. 1-6. ISBN: 80-86473-34-1

[13]BLAŽEK, V. The tautology of culture concept in human evolution.. Smolenice, 2003.Anthropological Congress to the 100th anniversary of birth of Prof. A.Valšík.

[14]JAKOUBEK, M. NEŠPOR, Z. Nové poznatky o českých osadách v Banátu a v Bulharsku. Homo Bohemicus, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 54-59. ISSN: 1312-9252

[15]JAKOUBEK, M. RADOSTNÝ, L. Zpráva z mezinárodní vědecké konference ?Zisťovanie marginality a integrácie medzi znevýhodnenými skupinami?, Prešov, 25.-27. 9. 2003. Lidé města, 2003, č. 11, s. 185-189. ISSN: 1212-8112

[16]ULRYCHOVÁ, M. Muzeum PhDr.Šimona Adlera – pobočka Západočeského muzea v Plzni. Národopisná revue, 2003, roč. 13, č. 2, s. 105-107. ISSN: 0862-8351

[17]ULRYCHOVÁ, M. Úsměv a radost od Zdeňka Bláhy. Kultura, 2003, roč. 12, č. 9, s. 7-7.

[18]ULRYCHOVÁ, M. Milan Lasica rozdával kouzlo osobnosti. Plzeňský deník, 2003, roč. 12, č. 260, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[19]ULRYCHOVÁ, M. Pomník “barabů” v Železné Rudě. České památky, 2003, roč. 14, č. 2, s. 7-7.

[20]KRAUSOVÁ, M. JAKOUBEK, M. Specifika kulturní změny v romských osadách na východním Slovensku. In Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno: Doplněk, 2003. s. 69-82. ISBN: 80-7239-140-2

[21]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Milan Kováč, Arne B. Mann (eds.) – Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku/O del sa dikhel. Romano paťaviben pre Slovensko. Religio. Revue pro religionistiku, 2003, roč. 11, č. 2, s. 313-317. ISSN: 1210-3640

[22]UHEREK, Z. VALÁŠKOVÁ, N. KUŽEL, S. DYMEŠ, P. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2003, 198 s. ISBN: 80-85010-45-3

[23]ULRYCHOVÁ, M. Vynikající pěvci vstoupili do inscenace Werthera. Plzeňský deník, 2003, roč. 12, č. 289, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[24]ULRYCHOVÁ, M. Studenti a učitelé si pozvali na koncert i břišní tanečnici. Plzeňský deník, 2003, roč. 12, č. 288, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[25]ULRYCHOVÁ, M. Čtvrtý ročník plzeňské “Plavby 21.stoletím” . Folklor, 2003, roč. 14, č. 6, s. 387-388. ISSN: 1210-7972

[26]ULRYCHOVÁ, M. “My blue” André Ochodla v plzeňské Velké synagoze. Národopisná revue, 2003, roč. 13, č. 3, s. 167-168. ISSN: 0862-8351

[27]ULRYCHOVÁ, M. Zpívali žáci Lilky Ročákové. Plzeňský deník, 2003, roč. 12, č. 294, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[28]JAKOUBEK, M. Výstava ?Romské osady na východním Slovensku?. Duben-červen 2002, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Lidé města, 2003, č. 9, s. 164-165. ISSN: 1212-8112

[29]ULRYCHOVÁ, M. Jiří Pavlica s Hradišťanem v synagoze. Plzeňský deník, 2003, roč. 12, č. 225, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[30]ULRYCHOVÁ, M. Barokním perlám vtiskla houslistka jedinečnou tvář. Kultura, 2003, roč. 12, č. 8, s. 3-3.

[31]ULRYCHOVÁ, M. Tři bakalářské práce na Fakultě humanitních studií ZČU v Plzni. Folklor, 2003, roč. 14, č. 5, s. 294-296. ISSN: 1210-7972

[32]ULRYCHOVÁ, M. Opera Zacharie Paliašviliho “Daisi”. In Orientalia Antiqua Nova III.. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. s. 137-145. ISBN: 80-86473-58-9

[33]ULRYCHOVÁ, M. Synagoga slyšela Martu Kubišovou, Jaroslava Svěceného a Petra Maláska. Plzeňský deník, 2003, roč. 12, č. 282, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[34]JAKOUBEK, M. Romské osady – enklávy tradiční společnosti. In Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno: Dokořán, 2003. s. 9-30. ISBN: 80-7239-140-2

[35]JAKOUBEK, M. PODUŠKA, O. Romské osady v kulturologické perspektivě. 1.. vyd. Brno : Doplněk, 2003, 176 s. ISBN: 80-7293-140-2

[36]KUŽEL, S. Interkulturní vzdělávání v etnografickém muzeu. In Brána muzea otevřená. Praha : JUKO Náchod, 2003, s. 86-111. ISBN: 80-86213-28-5

[37]ULRYCHOVÁ, M. Violista věnoval obci a zámku dvě znělky. Plzeňský deník, 2003, roč. 12, č. 193, s. 5-5. ISSN: 1210-5139

[38]ULRYCHOVÁ, M. Výstava Prodaná nevěsta známá i neznámá. Národopisná revue, 2003, roč. 13, č. 4, s. 229-230. ISSN: 0862-8351

[39]SLÁDEK, V. GALETA, P. BLAŽEK, V. Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, 117 s. ISBN: 80-86473-34-1

[40]BLAŽEK, V. Velikost mozku v evoluci člověka. In Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. s. 95-100. ISBN: 80-86473-34-1

[41]JAKOUBEK, M. Romská osada jako relikt tradiční společnosti. In Antropologické symposium II.. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003. s. 152-159. ISBN: 80-86473-29-5

[42]JAKOUBEK, M. BOLF, S. Mertonova koncepce ?sebenaplňujícího se proroctví? v kontextu interetnických konfliktů. Příspěvek do diskuse o problematice soužití romské minority s majoritou.. In Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno: Doplněk, 2003. s. 121-130. ISBN: 80-7239-140-2

[43]ULRYCHOVÁ, M. Jiří Pavlica a Hradišťan ve Velké synagoze. Folklor, 2003, roč. 14, č. 6, s. 387-387. ISSN: 1210-7972

[44]ULRYCHOVÁ, M. Zdeněk Bláha: Úsměvné a láskyplné písničky plzeňských Seveřanů. Nároropisná revue, 2003, roč. 13, č. 3, s. 172-173. ISSN: 0862-8351

[45]ULRYCHOVÁ, M. Kulturní deficit? (Janáčkovy “Příhody lišky Bystroušky” z hlediska “gender studies”). In Výchova a tradice evropského myšlení. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. s. 159-165. ISBN: 80-86473-49-X

[46]ULRYCHOVÁ, M. Židovská literatura v českých zemích. Národopisná revue, 2003, roč. 13, č. 1, s. 56-57. ISSN: 0862-8351

[47]BUDIL, I. ULRYCHOVÁ, M. Antropologické symposium II.. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk , 2003, ISBN: 80-86473-29-5

[48]ULRYCHOVÁ, M. Petr Mareš (ed.): Karel Klostermann – spisovatel Šumavy. Národopisná revue, 2003, roč. 13, č. 4, s. 243-243. ISSN: 0862-8351

[49]BLAŽEK, V. Chování šimpanzů jako model protokultury. In Antropologické symposium II.. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. s. 18-23. ISBN: 80-86473-29-5

[50]HIRT, T. JAKOUBEK, M. Konstruktivistická analýza romské nacionální mýtotvorby. In Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno: Doplněk, 2003. s. 57-68. ISBN: 380-7239-140-2

[51]ULRYCHOVÁ, M. Zemřel Václav Lísa. Kultura, 2003, roč. 12, č. 8, s. 6-6. ISSN: 1210-5139

[52]ULRYCHOVÁ, M. Narodil se v Betlémě. Folklor, 2003, roč. 14, č. 2, s. 107-108. ISSN: 1210-7972

[53]ULRYCHOVÁ, M. Vyšla hvězda nad Betlémem. Folklor, 2003, roč. 12, č. 2, s. 109-110. ISSN: 1210-7972

[54]ULRYCHOVÁ, M. Adam a Eva. Folklor, 2003, roč. 12, č. 2, s. 105-106. ISSN: 1210-7972

[55]ULRYCHOVÁ, M. Úsměvné a láskyplné písničky z Kralovicka, Plaska a Dolnobělska. Folklor, 2003, roč. 12, č. 5, s. 296-296. ISSN: 1210-7972

[56]ULRYCHOVÁ, M. “Listy za vyučenou” v mázhauzu plzeňské radnice. Národopisná revue, 2003, roč. 13, č. 3, s. 163-163. ISSN: 0862-8351

[57]DRÁPALOVÁ, B. BLAŽEK, V. Některé neverbální projevy při prvním setkání v dyádě. In Antropologické symposium II.. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. s. 88-94. ISBN: 80-86473-29-5

[58]JAKOUBEK, M. PODUŠKA, O. Úvod. In Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno: Doplněk, 2003. s. 5-8. ISBN: 80-7239-140-2

[59]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. JAKOUBEK, M. Specifika romské religiozity. In Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno: Doplněk, 2003. s. 95-106. ISBN: 80-7239-140-2

[60]JAKOUBEK, M. Antropologické symposium II. Nečtiny u Plzně, 4. 7. ? 5. 7. 2002. Lidé města, 2003, roč. 2003, č. 9, s. 154-157. ISSN: 1212-8112

[1]NEŠPOR, Z. HORNOFOVÁ, M. JAKOUBEK, M. Čeští nekatolíci v Rumunském Banátu a v Bulharsku: Část čtvrtá ? Religiozita reemigrantů. Závěry.. Lidé města, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 85-104. ISSN: 1212-8112

[2]BLAŽEK, V. Chování šimpanzů jako model protokultury.. Nečtiny, 2002.II. Antropologické symposium.

[3]JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Rituální nečistota u Romů. In Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka. Rokycany: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 2002. s. 29-31., ISSN: 0862-5387

[4]KUŽEL, S. Dekolektivizace, neformální ekonomika a etnická segregace “Romů” na severovýchodním Slovensku. Český lid, 2002, roč. 89, č. 2, s. 125-147. ISSN: 0009-0794

[5]HANZOVÁ, A. Problém malého národa u T.G. Masaryka. Křesťanská revue, 2002, roč. 69, č. 6, s. 162-164. ISSN: 0023-4613

[6]JAKOUBEK, M. HIRT, T. Malý retrográdní slovník filosofických pojmů. Lidé města, 2002, roč. 0, č. 7, s. 197-208. ISSN: 1212-8112

[7]JAKOUBEK, M. Monitoring situácie rómskych osád na Slovensku ? ohlédnutí po dvou letech. Lidé města, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 149-156. ISSN: 1212-8112

[1]BLAŽEK, V. Evoluce a ontogeneze mozku primátů a člověka.. Praha, 2001.Seminář “Moderní metody studia vývojových procesů”.

[2]BLAŽEK, V. Některé aspekty evoluce mozku člověka.. In Antropologické symposium. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. s. 7-9. ISBN: 80-7082-773-4

[3]BLAŽEK, V. Zrakové poznávání jako evoluční téma.. Praha, Národní Muzeum., 2001.Symposium k 30. výročí úmrtí Prof. V.Fettera.

[4]BLAŽEK, V. Hodnocení zvětšování mozku ve fylogenezi člověka.. Kamenec, Zemplínská Šírava., 2001.1. kongres slovenských antropologov.

[5]NEŠPOR, Z. HORNOFOVÁ, M. JAKOUBEK, M. Čeští nekatolíci v Rumunském Banátu a v Bulharsku III., Část třetí: Vojvodovo, obec denominačního typu. Lidé města, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 62-86. ISSN: 1212-8112

[6]JAKOUBEK, M. HIRT, T. Homo Bohemicus Bulgariensis (pocta Veličko Todorovi). Homo Bohemicus, 2001, roč. 0, č. 3, s. 49-50.

[7]JAKOUBEK, M. Romové mezi bílými. Redhot, 2001, roč. 2001, č. 39, s. 23-24.

Skip to content