Změny intenzit plodnosti a populačního přírůstku ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití (2019-2021)

,

Trvání: 2019-2021
Zadavatel: Grantová agentura České republiky (reg. číslo 19-17810S)
Pracoviště: Katedra antropologie FF ZČU

Řešitelský tým:

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. – řešitel

Mgr. Anna Pankowská, Ph.D. – odborný spolupracovník

Anotace:

Cílem projektu je odvození metodologie odhadu plodnosti a přirozeného přírůstku pomocí podílů zemřelých ve dvou věkových skupinách, která bude vhodná k analýze malých kosterních souborů a použít ji ke studiu změn plodnosti a přirozeného přírůstku ve střední Evropě v období od neolitu po středověk.

Skills

,

Posted on

1. 9. 2019

Skip to content