Evaluace vzdělávacích seminářů pro metodiky prevence – projekt KOTVA (2009)

,

Trvání:
2009 – 2010
Zadavetel:
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Složení řešitelského týmu:
Mgr. Aleš Kavalír (CAAT), koordinátor projektu

Zadání projektu:
Cílem analýzy je vyhodnotit dopady dlouhodobého vzdělávacího kurzu pro školní metodiky prevence i kvalitu jeho jednotlivých seminářů.

Metodologie
– hodnotící dotazníky pro účastníky, sebehodnotící dotazníky pro lektory
– polostrukturované individuální rozhovory

Skills

Posted on

24. 9. 2009

Skip to content