Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit (HS 108/03) (2004)

,

Trvání:
2004 – 2005
Zadavetel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Řešitel: Mgr. Tomáš Hirt, PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Výzkumný tým: Lukáš Radostný, Michal Růžička, Lenka Budilova, Marek Jakoubek, Marie Bořkovcová, Adéla Lábusová, Saša Uhlová, Markéta Hajská, Ondřej Poduška, Michaela Kitzbergerová, Ladislav Toušek, Michal Tošner, Štěpán Bolf, Bronislav Podlaha, Štěpán Moravec a další.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu bylo na základě aktuálních antropologických a sociologických konceptuálních trendů vypracovat a na sedmi vybraných lokalitách pilotně ověřit analytický model, který by umožnil interpretovat prostředí sociálně vyloučených enkláv v ČR, a to 1) z hlediska životních strategií uplatňovaných v situaci sociálního vyloučení, 2) z hlediska vnějších faktorů, které se na vytváření a udržování sociálně vyloučených enkláv podílí, 3) z hlediska procesů sociokulturní změny probíhající v kontextu transformující se komplexní společnosti, 4) z hlediska možností překonávat současné dezintegrující tendence a přispívat k sociální soudržnosti české společnosti při uchování vnitřní diverzity sociálního (sociokulturního) prostoru.

Výstupy z projektu

Případové studie:

Drůbežárna Střevač – Lukáš Radostný, Michal Růžička
Skalice – Lenka Budilova, Marek Jakoubek
Huntov – Marie Bořkovcová, Adéla Lábusová, Saša Uhlová
Bohdálek – Markéta Hajská, Ondřej Poduška
Vodičkova, Patočkova – Michaela Kitzbergerová, Ladislav Toušek
Mleté Žito – Michal Tošner
Město Daňkov, sídliště Hamr – Štěpán Bolf
Gabčov – Štěpán Bolf, Bronislav Podlaha
„Příčné“ studie:

Nástin problému sociálního vyloučení romských populací – Štěpán Moravec
Kultura chudoby, underclass, sociální vyloučení – Ladislav Toušek
Právo a jeho účinky v sociálně vyloučených komunitách – Pavel Uhl
Dopady asimilační politiky vůči Romům z období reálného socializmu jako jeden z faktorů současného vytváření enkláv sociálně vyloučených obyvatel – Alexandra Uhlová
Poznámky k mediální konstrukci sociálně vyloučené lokality – Michal Růžička, Lukáš Radostný
Projekt romské etnické komunity: kritická reflexe – Tomáš Hirt
(Lokální) romské komunity – dekompozice pojmu (na příkladu lokality České Kamenice) – Marek Jakoubek, Lenka Budilová
Metamorfózy příbuzenského modelu romských osad v českém prostředí – Lenka Budilová, Marek Jakoubek
Ekonomie sociálního vyloučení – Jakub Steiner
Práce na černo jako forma adaptace na sociální vyloučení – Markéta Hajská, Ondřej Poduška
Proměny způsobu života romských populaci v průmyslovém městě – Nina Pavelčíková
Velký omyl. Postřehy k nezamýšleným důsledkům dosavadní integrační praxe – Jan Černý
Apendix (překlad zahraniční studie): Mezi nacionalismem a chudobou – Martin Kováts

Skills

,

Posted on

25. 9. 2004

Skip to content