Studium v zahraničí

Využijte možnost vyzkoušet si studium na zahraniční univerzitě.

Program Erasmus

Cílem programu Erasmus je podporovat mobilitu studentů po celé Evropě, podpořit je v získávání nových zkušeností a prohlubovat spolupráci mezi univerzitami. Studenti tuzemských univerzit vyjíždějí do zahraničí díky programu Erasmus již od roku 1998.

To zní zajímavě, jak se přihlásit?

Je to snadné – sledujte web naší katedry. Pravidelně informujeme o vyhlášení výběrového řízení, do kterého se prostřednictvím přihlášky jednoduše zaregistrujete.

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení?

Studium v zahraničí 1

Ti studenti, kteří budou mít v době předpokládaného zahraničního pobytu ukončený alespoň první ročník bakalářského studia. Pozor, nedoporučujeme vyjíždět v posledním semestru svého studia.

Studium v zahraničí 1

Přihlásit se můžete, jestliže jste studentem nebo studentkou řádného denního nebo kombinovaného studia.

Kam směřovat dotazy?

Potřebuješ ohledně výjezdu s něčím poradit?

V takovém případě se neváhej obrátit na International Office nebo na vedoucí studijního oddělení FF ZČU.

Erasmus je možné coby student/ka VŠ nebo VOŠ absolvovat v těchto podobách:

Studium v zahraničí 1

Jako studijní pobyt v zahraniční vysokoškolské organizaci, a to v délce 3 až 12 měsíců

Studium v zahraničí 1

Jako pracovní stáž v zahraniční firmě, a to v délce 3 až 12 měsíců

Studium v zahraničí 1

Jako intenzivní jazykové studium méně používaných jazyků zemí EU, a to před zahájením pobytu či stáže v maximální délce 6 měsíců

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  • Pokud si jako destinaci svého výjezdu vyberte univerzitu, se kterou má bilaterální smlouvu uzavřená jiná katedra než KSA, je potřeba přihlásit se a absolvovat výběrové řízení na příslušné katedře.
  • V případě, že si i tak danou univerzitu vyberete, mějte na paměti, že vám nemusí být uznány všechny absolvované předměty. To z toho důvodu, že v rámci svého výjezdu budete studovat jiný obor než antropologii.

INTER (Free Movers)

Program je vhodný spíše pro krátké výjezdy (od jednoho měsíce po jeden semestr). Je na studujících, aby si svoji stáž sami domluvili s vybranou zahraniční institucí, a to mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu.

Výhoda tohoto programu spočívá v tom, že při výběru destinace nejste omezeni žádným výčtem univerzit. Kam se dostanete, záleží jenom na vás. Program je spravován Ministerstvem školství, které zájemcům může v rámci tzv. transformačních a rozvojových programů poskytnout stipendium v maximální výši 10 000 Kč na měsíc.

Jak se ze mě staně Free Mover?

Sledujte pozorně web naší katedry, kde pravidelně informujeme o vyhlášení výběrového řízení. Do něj se zapojíte zasláním přihlášky a motivačního dopisu.

Stejně jako u jiných programů mobility, i zde je nezbytnou podmínkou mít v rámci svého studia dokončený první ročník řádného prezenčního vysokoškolského studia.

Přes inter do tanzanie

Anna-Marie a Alice (studentky magisterského programu):
My jsme spolu v roce 2023 v rámci programu INTER (FREEMOVERS) absolvovaly pětitýdenní pobyt v Tanzanii, kde jsme navštěvovaly univerzitu v Dar es Salaam. Zároveň jsme měly dostatek času procestovat i další kouty země a poznat spoustu místních. Tanzanii jsme si zvolily především proto, že Anna-Marie o tanzanské společnosti chystá diplomovou práci, a proto bylo pro ni nezbytné si tamější terén, takříkajíc, “osahat”. V té době jsme tam vyloženě nevykonávaly žádný výzkum, ale bylo dobré zažít danou společnost a přírodní podmínky v praxi. Díky tomu se nám vyjevila řada potenciálních překážek, se kterými bychom se při případném budoucím výzkumu pravděpodobně setkaly, a které by mohly leccos hodně zkomplikovat. Definitivně můžeme říci, že jsme tam zažily opravdu mnoho a to, co nebylo jednoduché, už trochu vytěsňuje vzpomínkový optimismus. Hodně nám pobyt určitě ulehčila i antropologická perspektiva, díky níž jsme byly lépe připravené zvládnout tzv. kulturní šok a která nám v mnoha situacích pomohla udržet větší trpělivost. Doufáme, že jsme tam neprovedly příliš velkou ostudu.

Každopádně si z tohoto výjezdu odnášíme zážitek na celý život, který naše přátelství rozhodně posílil. Výjezd ve dvou nebo ve skupině je rozhodně k nezaplacení. A co se týče financí, ano, není to nejlevnější, ale určitou finanční podporu dostanete dle typu výjezdu od ZČU automaticky, a zároveň nás po domluvě finančně podpořila i naše katedra, které mimochodem děkujeme. Pokud máte možnost, vyjeďte, stojí to za to.

Studium v zahraničí 11
Studium v zahraničí 12

Partnerské univerzity Katedry

Durham University – UK

Universitat Autónoma de Barcelona

Universität Regensburg

South-West University “Neofit Rilski”

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Uniwesytet Slaski w Katowicach

Universytet Warszawski

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

University of Primorska

University of Zadar

Další informace pro uchazeče a uchazečky

Skip to content