Změny intenzity porodnosti a plodnosti ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití stochastických simulací (2019-2022)

,

Trvání
1. 1. 2019 – 30. 6. 2022
Kód projektu
19-17810S
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky

Skills

Posted on

25. 9. 2019

Skip to content