Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných obcí Plzeňského kraje (2011)

,

Trvání:
březen – červen 2011
Zadavetel:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Pracoviště:
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Řešitel:
Laco Toušek

Zadání:
Předmětem projektu je provedení dotazníkového šetření zaměřeného na analýzu pocitu bezpečí občanů Blovic, Domažlic, Kralovic, Přeštic, Rokycan,  Stříbra, Sušice, Tachova a Železné Rudy.

Metodologie:
Standardizované osobní interview prostřednictvím dotazníku na základě kvótního výběru.

Výstupy:
Zavěrečná zpráva z projektu.

Složení řešitelského týmu:
Otakar Bartošík
Aneta Blailová
Michal Damek
Ilona Dvořáková
Ondřej Hejbal
Lucie Gebouská
Kamila Jirků
Marie Kubalíková
Lukáš Mareček
Alena Oudová
Zuzana Poláková
Tereza Slatkovská
Kateřina Součková
Kristýna Šebiánová
Jitka Zalábaková
a
Klára Strohsová

Skills

Posted on

24. 9. 2011

Skip to content