Analýza pocitu bezpečí občanů města Sokolov (2011)

,

Trvání:
březen – červen 2011
Zadavetel:
Magistrát města Sokolov – Městská policie
Pracoviště:
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Řešitel:
Laco Toušek

Zadání:
Předmětem projektu je provedení dotazníkového šetření zaměřeného na analýzu pocitu bezpečí občanů města Sokolov.

Metodologie:
Standardizované osobní interview prostřednictvím dotazníku na základě kvótního výběru. Zaměřované skupinové diskuse s cílem interpretovat získaná “tvrdá” data.

Výstupy:
Zavěrečná zpráva z projektu.

Složení řešitelského týmu:
Otakar Bartošík
Aneta Blailová
Michal Damek
Ilona Dvořáková
Ondřej Hejbal
Lucie Gebouská
Kamila Jirků
Marie Kubalíková
Lukáš Mareček
Alena Oudová
Zuzana    Poláková
Tereza     Slatkovská
Kateřina Součková
Kristýna Šebiánová
Petra Alexandra Vejvodová
Jitka Zalábaková
a
Klára Strohsová

Skills

Posted on

24. 9. 2011

Skip to content