Vytvoření e-learningového portálu zaměřeného na rozvoj orientace sociálně a zdravotně znevýhodněných osob v institucionálním prostředí ČR (2009)

,

Trvání:
do 30. 10. 2009
Zadavetel:
Nadace Vodafon ČR
Zadavatel: Nadace Vodafon ČR

Koordinátor a garant projektu: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Partner: Společnost TADY A TEĎ, o. p. s.

Projekt je zaměřen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností jednotlivců s různými formami sociálního či zdravotního znevýhodnění. Podpora uvedených dovedností bude realizována formou e-learningu. Smyslem projektu je vytvoření interaktivního webového portálu, který bude obsahovat informace podávané nejen textovou, ale i audiovizuální formou, přičemž každý uživatel si bude moci v závislosti na svých konkrétních potřebách sestavit individuální vzdělávací program. Cílem e-learningového nástroje by mělo být především posílení kompetencí sociálně a zdravotně znevýhodněných lidí v oblasti orientace v institucionální struktuře, na které je postavena moderní občanská společnost, a rozvoj komunikačních dovedností klientů. Obsah jednotlivých lekcí a konkrétní podoba vytvořeného vzdělávacího nástroje se bude odvíjet od analýzy potřeb různých kategorií sociálně a zdravotně znevýhodněných osob, především mladistvých a tzv. mladých dospělých.

Cílovou skupinu projektu bude tvořit široké spektrum osob s různými formami především sociálního znevýhodnění:

děti a mládež vyrůstající v dětských domovech
děti a mládež s nařízenou ochranou nebo ústavní výchovou
děti a mládež vyrůstající v rodinném prostředí bezprostředně ohroženým sociálním vyloučením
děti a mládež se zdravotním hendikepem děti a mládež lehce mentálně retardované
mladí dospělí a dospělí opouštějící výkon trestu
široké spektrum „běžné“ populace
Termín ukončení projektu: 30. 10. 2009

Skills

Posted on

25. 9. 2009

Skip to content