Analýza role ZŠ praktických v procesu vzdělávání (2012)

,

Trvání:
květen 2012 – červen 2012
Zadavetel:
Člověk v tísni, o. p. s.
Pracoviště:
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Řešitel: Michala Baslová

Zadání: Cílem výzkumu je a) vyhodnocení potřebnosti existence ZŠ praktických v procesu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, b) vyhodnocení funkční gramotnosti žáků ZŠ praktických, komunitních a běžných, c) vyhodnocení úspěšnosti sociálně znevýhodněných absolventů středních škol ve vztahu k absolvované škole se zaměřením na tzv. ZŠ komunitní. Výzkum je realizován v 6 lokalitách ČR – v Plzeňském, Středočeském a Jihočeském kraji. V každém kraji byla vybrána lokalita s přítomností ZŠ praktické a lokalita, kde ZŠ praktická není. Výsledky šetření z každé z lokalit pak mezi sebou budou komparovány.

Metodologie: Polostrukturované rozhovory se zástupci vedení škol, výchovnými poradci a učiteli; se zástupci místní správy a samosprávy (zřizovatelé ZŠ – kraj/obec), se zástupci školského odboru, se zástupci OSPOD a se zástupci neziskového sektoru v dané lokalitě. Case study s absolventy SŠ ve vztahu k navštěvované ZŠ komunitní.

Výstupy: Závěrečná zpráva z šetření bude ke stažení v sekci “Výzkumné zprávy “.

Složení řešitelského týmu:
Michala Baslová (CAAT )
Anita Homrová (CAAT)
Michal Vavroch
Vlastimila Feistingerová
Jaroslav Gašparec
Lucie Routová

Skills

Posted on

24. 9. 2012

Skip to content