konference 

Studentská antropologická konference v Plzni 2023

Studentská antropologická konference 2023

Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výzvu k podání příspěvků na

Studentskou antropologickou konferenci v Plzni.

Konference, jako již tradičně, není úzce tematicky zaměřena, ale je otevřena všem výzkumným projektům v rámci antropologie, etnologie, religionistiky a příbuzných sociálněvědních a humanitních oborů. Konference je primárně určena pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů. V případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem.

Co událost nabízí?

 • cennou konferenční zkušenost
 • příležitost prezentovat výsledky svého výzkumu
 • možnost setkání s oborovými studenty z jiných univerzit
 • příležitost publikovat příspěvek v odborném recenzovaném časopise AntropoWebzin, zařazeném mimo jiné v databázi ERIH PLUS

Přihlášky s následujícími údaji posílejte na adresu jkapusta@ksa.zcu.cz

 • jméno a příjmení
 • název katedry, fakulty a univerzity
 • název příspěvku
 • anotaci příspěvku (100 až 200 slov)

Klíčové informace

 • deadline pro přihlášení je 24. 10. 2023
 • o přijetí či nepřijetí příspěvku budete informováni do 31. 10. 2023
 • délka prezentace je stanovena na 20 minut
 •  za účast na konferenci není požadován žádný poplatek; ubytování, dopravu a stravu si každý hradí sám (ubytování však lze na požádání zajistit)

 

Termín konání:

24. 11. 2023 (registrace od 9:30)

Katedra antropologie 

Sedláčkova 15, 301 00 Plzeň

učebna SP319 (třetí patro) 

Program konference

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Kapusta, Ph.D. 

Předchozí ročníky

Skip to content