Vztah mezi lidmi a psovitými šelmami – psi a vlci gravetienského sídliště v Předmostí (Morava) (2015-2017)

,

Trvání: 2015-2017
Zadavetel: Grantová agentura ČR (reg. č. 15-06446S)
Pracoviště: Katedra antropologie FF ZČU

Mgr. Martina Lázničková Galetová, Ph.D. – řešitelka

Anotace:

Projekt bude zkoumat role, které velké psovité šelmy (vlci / domestikovaní psi) hráli v gravettienské societě. S tímto záměrem vyhodnotíme multidisciplinární databázi zahrnující aspekty morfologie, zdravotního stavu, genetiky a potravy psovitých šelem a antropogenní stopy na jejich pozůstatcích. Pes byl prvním domestikovaným zvířetem a je jediným velkým masožravcem, který byl kdy domestikován. Předkem psa je šedý vlk. Náš tým nedávno poukázal na velkou starobylost jeho domestikace, proces, který začal během Aurignacienu. Gravettienská lokalita Předmostí v České republice je výjimečnou lokalitou s výskytem psovitých šelem (Canidae), bylo zde nalezeno více než 4 000 kostí tohoto taxonu včetně sedmi kompletních lebek. Tři z nich náš tým nedávno určil jako paleolitického psa. Tento výjimečný soubor umožnuje ukázat, jaký význam měli fosilní psi a vlci pro člověka v gravettienu. V projektu budeme zkoumat různé hypotézy zabývající se různými rolemi (praktickou/rituální /symbolickou), které hráli velké psovité šelmy v životě gravettienských lidí. Je to jedinečná příležitost zkoumat soubor psovitých šelem z Předmostí multidisciplinárním způsobem.

Skills

Posted on

24. 9. 2015

Skip to content