Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie (2004)

,

Trvání:
2004 – 2006
Zadavetel:
Grantová Agentura České republiky 206/04/1498
Jméno vedoucího řešitele: RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Anotace:
Projekt využívá moderních metod zobrazovací techniky a grafické analýzy obrazu pro studium znovuobjevené dokumentace unikátního kosterního materiálu, existujícího již jenv podobě skleněných negativů. Jedná se o svrchně paleolitický nález pozůstatků 27 jedinců z lokality Předmostí u Přerova, starý nejméně 25000 let. Kromě nového komplexního vědeckého zhodnocení světově významného vzorku gravettienské populace projekt zajistí i konzervaci, archivaci a digitalizaci obrazových informací – tedy jejich záchranu pro další generace.

Hlavním výstupem projektu bude původní vědecká publikace shrnující archeologický kontext nálezu včetně původního Maškova deníku, kvalitní černobílé fotografie ze značné části dosud nepublikovaných záběrů kosterního materiálu a nové vlastní poznatky interpretované z pohledu současné paleoantropologie, paleoauxologie a archeologie.

Výstupy:

VELEMINSKA, J., BRUZEK, J. (Editors), (2008). Early Modern Humans from Predmosti nr. Prerov : A new reading of old documentation. Academia, Prague.
VELEMINSKA, J., BRUZEK, J., VELEMINSKY, P. (2008). The human finds from Předmostí:
documentation and catalogue of glass plate negatives. IN: VELEMINSKA, J., BRUZEK, J. (Eds.). Early Modern Humans from Predmosti nr. Prerov : A new reading of old documentation. Academia, Prague : 45-58.
BRUZEK, J., VELEMINSKA, J., VELEMINSKY, P. (2008) Palaeodemographic indicators and
current palaeoanthropological methods as applied to the Předmostí sample. IN: VELEMINSKA, J., BRUZEK, J. (Eds.). Early Modern Humans from Predmosti nr. Prerov : A new reading of old documentation. Academia, Prague : 59-74.
VELEMINSKA, J., BRUZEK, J., VELEMINSKY, P. (2008). Variability in the Upper Palaeolithic skulls from Předmostí: comparisons with populations inhabiting Bohemia and Moravia from prehistory to the present. IN: VELEMINSKA, J., BRUZEK, J. (Eds.). Early Modern Humans from Predmosti nr. Prerov : A new reading of old documentation. Academia, Prague : 75-86.
VELEMINSKA, J., BRUZEK, J., VELEMINSKY, P., KATINA, S. (2008). Non-metric traits in the Gravetian human population sample from Predmosti. IN: VELEMINSKA, J., BRUZEK, J. (Eds.). Early Modern Humans from Predmosti nr. Prerov : A new reading of old documentation. Academia, Prague : 115-124.
BRUZEK, J., VELEMINSKA, J. (2008). The paleobiology of the Predmosti people. IN: VELEMINSKA, J., BRUZEK, J. (Eds.). Early Modern Humans from Predmosti nr. Prerov : A new reading of old documentation. Academia, Prague : 139-145.
VELEMINSKA, J., BRUZEK, J. (2008). Introduction – context, scope and aims. IN: VELEMINSKA, J., BRUZEK, J. (Eds.). Early Modern Humans from Predmosti nr. Prerov : A new reading of old documentation . Academia, Prague : 11-12.

Skills

Posted on

25. 9. 2004

Skip to content