Rozdíly identifikace pohlavních charakteristik obličeje a mimických výrazů mezi muži a ženami (2006)

,

Trvání:
2006 – 2008
Zadavetel:
Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Vladimír Blažek, Radek Trnka (FHS UK v Praze)

Anotace:
Projekt byl zaměřen souběžně na několik spolu souvisejících témat a opíral se o interdisciplinární propojení psychologického a etologického přístupu. Jednak se týkal studia, jaké části obličeje mají vliv na schopnost rozpoznat pohlaví a jaké z nich mají větší důležitost pro muže u ženských obličejů a pro ženy u obličejů mužských. Ačkoliv vcelku nebyly zjištěny velké rozdíly ve schopnosti rozpoznat pohlaví, rozdíly se ukázaly v citlivosti na některé prvky obličeje u opačného pohlaví. Výsledky dále ukázaly, že zde hraje významnou roli oblast obočí a čela, což doposud bylo opomíjené; naopak menší, než se očekávalo, měl vliv očí. Další výzkum byl zaměřen na rozpoznávání mimických výrazů a na rozdíly mezi muži a ženami v citlivosti na ně. Potvrdilo se, že ženy rozpoznávají lépe některé emoce (překvapení, strach, zhnusení) než muži. Celkově jsou oběma pohlavími lépe identifikovány pozitivní emoce než emoce negativní. Mimo to bylo studováno rozpoznávání mimických výrazů šimpanzů, což podpořilo hypotézu o homologii vyjádřování některých emocí.

Výstupy:

Hlavním výstupem byla monografie Blažek, V., Trnka, R. a kol., 2009. Lidský obličej: Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd. Karolinum, Praha.

Skills

Posted on

25. 9. 2006

Skip to content