Zajištění monitoringu sociálně vyloučených romských lokalit v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potencionálním migračním trendům ze Slovenska (2004)

,

Trvání:
září 2004 – prosinec 2004
Zadavetel:
IOM, OAMP MV ČR
Řešitel: Mgr. Tomáš Hirt

Koordinátor projektu: Mgr. Ladislav Toušek

Výzkumný tým: Lucie Hanzálková, Tereza Pojarová (Dobřany); Roman Posolda, Lucie Šanderová (Horní Slavkov); Lenka J. Brunclíková, Jiří Holuša, Jitka Peterková, Karel Stejskal (Cheb); Andrea Rubková, Martina Veronesiová (Chodov); Klára Bratršovská, Aleš Kavalír (Chránčovice); Michaela Kitzbergerová, Ladislav Toušek (Jateční/Duchcovská); Barbora Polífková, Veronika Urbanová (Karlovy Vary); Olga Klementová, Lenka Vilímová, Karolina Vrtělová (Nýřany); Jana Grohmannová, Radka Šimáková (Olbramov); Jindřiška Vyskočilová, Hana Uldrychová, Lenka Šolcová (Petrohrad); Barbora Hanzalová, Markéta Nová, Jana Remenárová (Plac); Helena Andrejková; Eva Jirková, Tereza Maříková (Sokolov); Martina Hošková, Lucie Podlešáková (Stříbro); Jana Ryntová, Božena Šedivá (Resslova); Michal Svoboda (ubytovny); Jan Frisch, Hana Šimrová, Lucie Jelínková (Vinice).

Anotace projektu:

Výzkum byl realizován jako součást projektu „zajištění monitoringu romských lokalit v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potencionálním migračním trendům ze Slovenska v období po vstupu do Evropské unie a podání souhrnné zprávy o stavu těchto lokalit zohledňující dosavadní integrační praxe (OAM – 175 – 47/2004 )“, jehož zadavatelem bylo OAMP MV ČR a realizátorem Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).
Katedra antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity, jakožto subkontrahent v projektu, provedla krátkodobý monitoring vybraných sociálně vyloučených romských lokalit v Plzeňském a Karlovarském kraji. Pro monitoring každé lokality byli určeni studenti magisterského a bakalářského studijního programu Humanitní studia, obor Sociální a kulturní antropologie výše zmiňované fakulty. Celkem bylo sledováno 15 lokalit, z toho 10 v Plzeňském a 5 v Karlovarském kraji.

Výstupem k projektu jsou dílčí závěrečné zprávy za Plzeňský a Karlovarský kraj, jejich autoři jsou Mgr. Tomáš Hirt, Mgr. Michal Růžička a Mgr. Ladislav Toušek.

Skills

,

Posted on

25. 9. 2004

Skip to content