LABORATOŘ BIOLOGICKÉ ANTROPOLOGIE

Propojením kulturní a biologické antropologie poskytujeme holistický přístup k vědění…

LABORATOŘ BIOLOGICKÉ ANTROPOLOGIE

O pracovišti

Laboratoř biologické antropologie (LBA) zajišťuje výzkum a výuku v oblasti biologické antropologie se zaměřením na ekologii člověka, bioarcheologii a antropologii tvrdých tkání, paleoantropologii, lidskou adaptabilitu a variabilitu a na využití statistických metod v antropologických výzkumech. Laboratoř obsahuje osteologickou sbírku a modely paleoantropologických exemplářů, které slouží zejména pro výuku osteologie, paleoantropologie a paleopatologie. Součástí laboratoře je vybavení pro osteologický výzkum a také pro aplikaci pokročilejších metod jako je 3D modelování a 3D tisk a mikroskopické analýzy. Naši snahou je vytvořit zázemí pro širší víceoborovou spolupráci nejen v rámci Západočeské univerzity v Plzni, ale i s dalšími tuzemskými a zahraničními pracovišti.

Lidé

Laboratoř biologické antropologie 1

Mgr. Anna Pankowská, PhD.

Laboratoř biologické antropologie 1

Mgr. Lukáš Friedl, PhD.

Laboratoř biologické antropologie 1

Mgr. Patrik Galeta, PhD.

Součásti katedry antropologie

Skip to content