Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubic (2011)

,

Trvání:
září 2011 – prosinec 2011
Zadavetel:
Statutární město Pardubice
Pracoviště:
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Řešitel:
Laco Toušek

Zadání:
Předmětem projektu je provedení kvalitativní analýzy pocitu bezpečí občanů Pardubic.

Metodologie:
Zaměřované skupinové diskuse (focus groups).

Výstupy:
Závěrečná zpráva z šetření je ke stažení v sekci “Výzkumné zprávy “.

Složení řešitelského týmu:
Laco Toušek
Ondřej Hejnal
Klára Strohsová
Lenka Hollerová

Skills

Posted on

24. 9. 2011

Skip to content