Terénní antropologie: metody výzkumu etážových kosterních hřbitovů (2006)

,

Trvání:
2006 – 2011
Zadavetel:
Grantová agentura ZČU v Plzni, Specifický výzkum ZČU v Plzni
Řešitelský tým:
Vladimír Sládek (řešitel, od 2011 PřF UK)
Patrik Galeta, Daniel Sosna (spoluřešitelé)

Anotace:

Projekt “Terénní antropologie: metody výzkumu etážových kosterních hřbitovů” se zabývá metodickým výzkumem analýz lidských kosterních nálezu in situ. Terénní část probíhá na zaniklém hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech, laboratorní část v laboratoři biologické antropologie ZČU. Výzkum navazuje na poznatky získané na této lokalitě od roku 2003. Širším cílem projektu je výzkum dekompozičních faktorů etážových hřbitovů na kosterní pozůstatky a na metody prostorového záznamu kostry in situ. Výraznou složkou je výzkum tafonomie nedospělých jedinců. Součástí projektu je zajištění praxe řešitelů z řad studentů v oblasti terénní antropologie.

Výstupy:

Galeta P, Sládek V, Sosna D (2006) Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod. Počítačová podpora v archeologii, V. ročník, Brno. 7. 6.–9. 6. 2006.
Galeta P, Sládek V, Sosna D, Čechura M. 2008. Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod. In: Macháček J, editor. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno, Praha, Plzeň: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, Archeologický ústav AV ČR, Katedra archeologie, Západočeská univerzita. p 61–75.
Sládek V, Galeta P, Sosna D (2009) Measuring human remains in the field: grid technique, total station, or MicroScribe? 79th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, Chicago, Illinois. March 31 to April 3, 2009.
Sládek V, Galeta P, Sosna D, Čechura M (2006a) Metody terénní antropologie kosterních nálezů: hřbitov u kostela sv. Ducha ve Všerubech. Počítačová podpora v archeologii, V. ročník, Brno. 7. 6.–9. 6. 2006.
Sládek V, Galeta P, Sosna D, Čechura M. 2008. Metody terénní antropologie kosterních nálezů: hřbitov u kostela sv. Ducha ve Všerubech. In: Macháček J, editor. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno, Praha, Plzeň, Archeologický ústav AV ČR, Katedra archeologie, Západočeská univerzita: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita. p 227–246.
Sládek V, Galeta P, Sosna D, Čechura M, Friedl L (2006b) Impact of pathology on taphonomy of human burials: covered space versus delineated empty space assessment. 71th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, San Juan, Puerto Rico. April 26 to April 30, 2006.

Skills

Posted on

25. 9. 2006

Skip to content