Státní závěrečné zkoušky

Připravili jsme pro vás přehled témat a otázek, ze kterých si budete losovat během státnic. Termín letošních státnic je stanoven na
3. – 4. června 2024.

státnicové otázky pro bakalářské studium

Antropologie komplexních společností

Dějiny sociální a kulturní antropologie

Biologická antropologie

Teorie a výzkum v antropologii

státnicové otázky pro MAGISTERSKÉ studium

Antropologie komplexních společností a aplikovaná antropologie

Teorie a vývoj sociální a kulturní antropologie

Biologická antropologie

Metody antropologie a antropologického výzkumu

Etnografie a historická antropologie

Skip to content