Analýza potřeb uživatelů drog v Domažlicích, Sušici a Nýřanech (2007)

,

Trvání:
srpen 2007 – listopad 2007
Zadavetel:
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Řešitel: Mgr. David Henig

Odborný garant: Mgr. Tomáš Hirt, Mgr. Laco Toušek

Cílem analýzy potřeb uživatelů návykových látek je sběr, interpretace a vyhodnocení všech dostupných informací, které povedou k identifikaci potřeb vymezené cílové skupiny. Vymezenou cílovou skupinou jsou (i) injekční uživatelé drog, (ii) začínající resp. rekreační uživatelé drog.
Analýzou potřeb budou postihnuty tyto atributy:

Určení odhadu velikosti cílové skupiny
Sociálně demografický charakter cílové skupiny
Trendy v užívání drog
Intenzita užívání drog
Místa kumulace uživatelů drog
Specifikace potřeb sociálních a zdravotních služeb (harm reduction i navázané služby)
CAAT se podílí při realizaci projektu:

Vypracování metodiky sběru dat, které budou tvořit podklad pro analýzu potřeb uživatelů drog v daných regionech
Proškolení pracovníků Terénního programu, CPPT o.p.s. v metodách a technikách sběru dat
Konzultace při sběru dat
Zpracování a interpretace dat
Vypracování analýzy potřeb uživatelů drog

Skills

Posted on

25. 9. 2007

Skip to content