Den otevřených dveří

Fakulta filozofická pořádá 30. 1. 2024 Den otevřených dveří, kterého se účastní také zástupci Katedry antropologie.

Informace ke dni otevřených dveří 

Den otevřených dní nejen v podobě online akce se konal 1.února 2023.

Všechny důležité informace ke Dni otevřených dveří Fakulty Filozofické najdete zde.
O příštím termínu konání vás budeme informovat.

Prohlédnout si můžete také záznamy z minulých ročníků, které jsou uvedeny níže. 

Záznam z online streamu 2023

Studuj antropologii

Záznam z online streamu 2022

Záznam z online streamu 2021

Rozhovor s děkanem fakulty Davidem Šancem

Představení studia na Katedře antropologie

Proč studovat v Plzni?

Den otevřených dvěří 1

Kombinované studium

Bakalářský obor nabízíme uchazečům v prezenční a kombinované formě studia.

Den otevřených dvěří 3

Biologická a kulturní antropologie

Studijní plán obsahuje povinné i volitelné předměty z oblasti socio-kulturní i biologické antropologie.

Den otevřených dvěří 5

Práce s audiovizuálními technologiemi

Kromě čtení knih se budeš učit číst také film. Dokonce si budeš moci natočit vlastní.

Den otevřených dvěří 7

Antropologie v praxi

Katedra posyktuje studentům možnost stáží v neziskových organizacích a orgánech veřejné správy.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Studijní program je navržen tak, aby reflektoval mezinárodní standardy, zejména amerických a britských univerzit, a poskytoval komplexní přehled sociálních, kulturních, jazykových, biologických a materiálních aspektů lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

Další informace pro uchazeče a uchazečky

Skip to content