Zmapování typů kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami na území města Brna (2006)

,

Trvání:
červenec 2006 – prosinec 2006
Zadavetel:
Odbor bezpečnostní politiky MV ČR
Řešitel: Mgr. Tomáš Hirt, PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Výzkumný tým: Mgr. Kateřina Klíčová, Mgr. Michal Růžička, Mgr. Markéta Vaňková

Cíle výzkumného projektu byly realizačním týmem na základě zakázky zadavatele nadefinovány takto:

Vytvořit zprávu podávající přehled o struktuře a dynamice kriminálních aktivit, které mají souvislost s prostředím sociálně vyloučených lokalit.
Podat teoreticky a empiricky ukotvenou interpretaci těchto aktivit z hlediska tří perspektiv:Z perspektivy členů institucionální sféry (tzv. directing /řídícího/ systému), kteří jednají vhledem k prostředí sociálního vyloučení zvnějšku z pozice moci.
Z perspektivy aktérů, kteří žijí v situaci sociálního vyloučení a kteří jsou nějakým způsobem, ať již jako pachatelé či jako oběti součástí určitého typu (typů) kriminálního jednání.
Z perspektivy členů NGO sektoru (NGO = Non-Governmental Organization / nevládní neziskové organizace).
Podat přehled klíčových faktorů, které dané typy kriminálního jednání umožňují či které do nich vstupují jako významné proměnné.
Podat přehled efektů a vlivů, které mají (1) sledované typy kriminálního jednání a (2) jednání vedeného z hlediska ostatních dvou sledovaných perspektiv na život, možnosti a perspektivy osob žijících v prostředí sociálního vyloučení.
Výstupem projektu je neveřejná zpráva, která je s ohledem na citlivost tématu k dispozici toliko zadavateli.

Skills

Posted on

25. 9. 2006

Skip to content