Byla neolitizace střední Evropy demickým nebo kulturním procesem? Evidence demografických simulací (2007)

,

Trvání:
2007 – 2009
Zadavetel:
Grantová agentura Akademie věd ČR (GAAV KJB708060701)
Řešitelský tým:
Patrik Galeta (řešitel)

Anotace:
Zásadní otázkou neolitizace střední Evropy je podíl nově příchozích zemědělců a původních mezolitických lovců-sběračů na tomto procesu. Přestože je téma dlouhodobě diskutováno ze strany mnoha vědeckých disciplín, překvapivě málo prací se věnovalo demografickému aspektu problému. Všeobecně se předpokládá, že se zemědělství rozšířilo ve střední Evropě během krátkého období 100-200 let. Cílem našeho projektu je vytvořit tři stochastické demografické modely změn velikosti populace prvních zemědělců a zjistit, za jakých demografických podmínek bylo možné střední Evropu kolonizovat bez přispění lovecko-sběračských populací. Vstupní i výstupní data budou srovnány s demografickými daty současných a minulých lidských populací a s archeologickými a ekologickými údaji. Ve výstupech modelu budeme diskutovat relativní důležitost jednotlivých parametrů modelu a pokusíme se odhadnout pravděpodobný podíl nově zemědělců a lovců a sběračů během neolitizace střední Evropy.

Výstupy:

Galeta P. 2010. Odhady ukazatelů porodnosti a přirozeného přírůstku v paleodemografii. Demografie 52:77-89.
Galeta P, Bruzek J (2007a) Contribution des chasseurs-cueilleurs mésolithiques à la néolithisation de l’Europe centrale: modèles démographiques. XXVIIIème colloque du Groupement des Anthropologistes de Langue Française, Genève. 31 mai – 2 juin 2007.
Galeta P, Bruzek J 2007b. Demographic simulations of the admixture between foragers and farmers in central European Neolithic. Am J Phys Anthropol Suppl, p 112-112.
Galeta P, Bruzek J (2008) The Neolithic transition in Central Europe: demographic simulations. Neolithic Seminar, Ljubljana, Slovenia. November 7 to November 8, 2008.
Galeta P, Bruzek J. 2009. Demographic model of the Neolithic transition in Central Europe. Documenta Praehistorica 36:139-150.
Galeta P, Sladek V, Sosna D, Bruzek J. 2011. Modeling Neolithic dispersal in Central Europe: demographic implications. Am J Phys Anthropol 146:104-115.

Skills

Posted on

25. 9. 2007

Skip to content