Analýza vzdělávání a podpory učitelů ZŠ a SŠ v tématech extremismu, rasismu, xenofobie a tolerance (2009)

,

Trvání:
září 2009 – prosinec 2009
Zadavetel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Garant projektu: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Koordinátorka projektu: Mgr. Klára Strohsová

Výzkumný tým:
Bc. Petra Blavková, Bc. Ilona Dvořáková, Mgr. Kristýna Gregorová, Bc. Monika Hertlová,  Bc. Veronika Kočová, Mgr. Pavla Kozáková

Anotace projektu:
Projekt spočívá ve vypracování tří vzájemně provázaných analýz zaměřených na oblast vzdělávací a metodické podpory učitelů při řešení otázek spjatých s problematikou extremismu, xenofobie, rasismu, etnické a sociální nesnášenlivosti, tolerance a lidských práv v souvislosti s výukou na ZŠ a SŠ. Jednotlivé analýzy budou zaměřeny 1) na vzdělávací programy pro učitele v rámci systému DVPP, 2) na metodické a informační materiály, které jsou při uplatňování uvedených témat při výuce využívány a 3) na potřeby a zkušenosti učitelů ve vztahu k vzdělávací a metodické podpoře v dané oblasti včetně jejich reflexe míry a charakteru xenofobních postojů žáků a studentů. Součástí výstupu bude jednak zpracování a interpretace kvantitativních údajů vztahujících se ke vzdělávacím kurzům, metodickým materiálům a potřebám a jednak kvalitativně orientovaná analýza zaměřená na obsahová, ideová a metodická východiska podpory výuky v daných tématech.

Výstupem projektu budou tři analytické zprávy, které budou k dispozici zadavateli.

Skills

,

Posted on

25. 9. 2009

Skip to content