Pro uchazeče*ky

Termín podání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium je do 30. 4. 2024.

Proč antropologie?

Studium antropologie ti poskytne nejen teoretické a faktografické znalosti, ale naučíš se také využívat moderní elektronické nástroje pro zpracování dat a tvorbu audiovizuálního obsahu. Budeš schopný orientovat se v prostředí organizací a institucí, které se věnují pomoci znevýhodněným lidem, v kulturní sféře a v oblasti vzdělávání. Důležitou dovedností, kterou získáš, je schopnost prezentovat odborné informace pro různé skupiny příjemců, a to ve různých žánrech a formách. Kromě toho, naučíš se rozpoznávat dezinformace, číst mezi řádky mediálních sdělení a politických proklamací a kriticky je interpretovat.

Nabídka Studijních programů pro uchazeče*ky

Bakalářský program

Studijní program je navržen tak, aby reflektoval mezinárodní standardy, zejména amerických a britských univerzit, a poskytoval komplexní přehled sociálních, kulturních, jazykových, biologických a materiálních aspektů lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

Další informace pro uchazeče*ky

Skip to content