Analýza pocitu bezpečí občanů města Rotava (2011)

,

Trvání:
březen – červen 2011
Zadavetel:
Městský úřad Rotava
Pracoviště:
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Řešitel:
Laco Toušek, Ondřej Hejnal

Zadání:
Předmětem projektu je provedení dotazníkového šetření zaměřeného na analýzu pocitu bezpečí občanů Rotavy.

Metodologie:
Standardizované osobní interview prostřednictvím dotazníku na základě kvótního výběru.

Výstupy:
Neveřejná zavěrečná zpráva z projektu.

Složení řešitelského týmu:
Otakar Bartošík
Aneta Blailová
Michal Damek
Ilona Dvořáková
Ondřej Hejbal
Lucie Gebouská
Kamila Jirků
Marie Kubalíková
Lukáš Mareček
Alena Oudová
Zuzana  Poláková
Tereza Slatkovská
Kateřina Součková
Kristýna Šebiánová
Petra Alexandra Vejvodová
Jitka Zalábaková
a
Klára Strohsová

Skills

Posted on

24. 9. 2011

Skip to content