Užitečné odkazy

Odkazy na užitečné zdroje ke studiu. Literatura, software, instituce a další…

Fakulta filozofická a Západočeská univerzita

Užitečné odkazy 1

Studentské otazníky (informační portál)

Užitečné odkazy 1

Poradenské služby ZČU

Užitečné odkazy 1

Orion konto a JIS karta

Užitečné odkazy 1

Portál ZČU

Užitečné odkazy 1

Kalendář na Portálu ZČU

Užitečné odkazy 1

Harmonogram akademického roku

Užitečné odkazy 1

Vyhlášky o studiu FF ZČU

Užitečné odkazy 1

Úřední deska FF ZČU

Užitečné odkazy 1

Etický kodex Západočeské univerzity v Plzni

Užitečné odkazy 1

Studijní a zkušební řád

Užitečné odkazy 1

Stipendijní řád

Užitečné odkazy 1

Disciplinární řád

Užitečné odkazy 1

Aplikace Student ZČU

Užitečné odkazy 1

Informace pro studenty na webu FF ZČU

Užitečné odkazy 1

Život na fakultě

Antropologie

Sociálněvědní periodika v ČR a SR

Užitečné odkazy 1

AntropoWebzin/Antropoweb

Užitečné odkazy 1

Český Lid

Užitečné odkazy 1

Biograf

Užitečné odkazy 1

Data a výzkum – SDA Info

Užitečné odkazy 1

Demografie

Užitečné odkazy 1

Etnologické rozpravy

Užitečné odkazy 1

Gender a výzkum

Užitečné odkazy 1

Forum for qualitative research

Užitečné odkazy 1

Kuděj

Užitečné odkazy 1

Lidé města

Užitečné odkazy 1

Národopisné revue

Užitečné odkazy 1

Naše společnost

Užitečné odkazy 1

Slovenský národopis

Užitečné odkazy 1

Sociální teorie

Užitečné odkazy 1

Sociologický časopis

Užitečné odkazy 1

Sociológia

Užitečné odkazy 1

Sociology Compass

Užitečné odkazy 1

Socioweb

Asociace, instituce a sdružení

Užitečné odkazy 1

Česká asociace pro sociální antropologii

Užitečné odkazy 1

Etický kodex České asociace pro sociální antropologii (CASA)

Užitečné odkazy 1

The European Association of Social Anthropologists (EASA)

Užitečné odkazy 1

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) 

Užitečné odkazy 1

Český sociálně vědní datový archiv 

Užitečné odkazy 1

Český statistický úřad

Užitečné odkazy 1

Etnologický ústav AV ČR

Užitečné odkazy 1

Institut sociologických studií 

Užitečné odkazy 1

Katedry antropologie a genetiky člověka PŘF UK

Užitečné odkazy 1

Katedra etnológie a mimoeuropskych štúdií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Užitečné odkazy 1

Katedra sociálnej antropologie University Komenského v Bratislave

Užitečné odkazy 1

Katedra sociálních věd FF UP

Užitečné odkazy 1

Katedra sociologie FF ZČU

Užitečné odkazy 1

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Užitečné odkazy 1

Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Užitečné odkazy 1

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Užitečné odkazy 1

Ústav etnológie Slovenské akademie věd

Užitečné odkazy 1

Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně

Software a aplikace

Analytické nástroje

Užitečné odkazy 1

GEPHI – interaktivní a vizualizační nástroj pro analýzu sítí a komplexních systémů, umožňující vytvářet dynamické a hierarchické grafy.

Užitečné odkazy 1

Google Fusion Tables – volně dostupná aplikace, která umožňuje ukládat, sdílet, spravovat a vizualizovat datové tabulky.

Užitečné odkazy 1

Google Forms – umožňuje vytvářet dotazníky, automatické zpracování dat, generovat tabulky, grafy a popisné statistiky.

Užitečné odkazy 1

Google Data Studio – bezplatný online nástroj, díky kterému můžete mít svá data přehledně na jednom místě.

Užitečné odkazy 1

Kinship editor – jednoduchá aplikace v Java rozhraní umožňující vizualizaci a analýzu příbuzenských vztahů.

Užitečné odkazy 1

Power BI  – umožní členům týmu objevovat informace skryté ve vašich datech.

Užitečné odkazy 1

SocNetV – linuxový software určený pro vizualizaci a analýzu společenských sítí.

Užitečné odkazy 1

QGIS (Quantum GIS)  – volně dostupný multiplatformní geografický informační systém. Umožňuje prohlížení, tvorbu a editaci rastrových a vektorových vrstev, včetně zpracování GPS dat a tvorbu vlastních map.

Statistické nástroje

Užitečné odkazy 1

BV4.1

Užitečné odkazy 1

IDAMS Statistical Software

Užitečné odkazy 1

R – volně dostupný software pro statistickou analýzu dat. Mimo jiné umožňuje vytvářet širokou škálu grafických výstupů.

Užitečné odkazy 1

Winpepi 

Užitečné odkazy 1

The United Nations Statistics Division 

Linuxové varianty

Užitečné odkazy 1

GNU PSPP – linuxový software určený pro analýzu statistických dat – svobodná alternativa k SPSS.

Užitečné odkazy 1

The Qualitative Data Analysis Program (QDAP) – svobodná alternativa k MAXQDA a ATLAS.ti.

Analýza textu

Užitečné odkazy 1

Gate

Užitečné odkazy 1

MAXQDA

Užitečné odkazy 1

RapidMiner

Užitečné odkazy 1

Marketing Miner

Užitečné odkazy 1

TagHelper 

Užitečné odkazy 1

tOKo

Užitečné odkazy 1

Yoshikoder – volný software určený k vytváření obsahových analýz vyvinutí v rámci Identity Project na Harvard’s Weatherhead Center for International Affairs.

Skip to content