Konstrukce reprezentací organizovaného zločinu v politikách boje proti organizovanému zločinu (2019-2021)

,

Trvání: 2019-2021
Zadavatel: Grantová agentura ČR (registrační č. 19-13296S)
Pracoviště: Katedra antropologie FF ZČU

Řešitelský tým:

Mgr. Petr Kupka, Ph.D. – řešitel

Odborní spolupracovníci:

Mgr. et Mgr. Kateřina Tvrdá, Ph.D.

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Mgr. Václav Walach, Ph.D.

Anotace:

Cílem projektu je porozumění utváření reprezentací organizovaného zločinu v politice boje proti organizovanému zločinu v ČR v období 1989-2016. Konkrétně se zabývá způsoby konstrukce reprezentací spojovaných s organizovaným zločinem (aktérů, aktivit a událostí) v českých politických dokumentech. Důraz bude kladen na identifikaci dominantních a konkurenčních reprezentací, na procesy jejich konstrukce a na vliv, který jim byl připisován při přijímání samostatných politik. Výzkum bude založen na kritické diskurzívní analýze vládních strategických a koncepčních dokumentů týkajících se boje proti organizovanému zločinu a 30 rozhovorů s představiteli institucí, které tyto dokumenty produkují. Zatímco dokumenty budou sloužit k identiftikaci reprezentací, rozhovory s jejich autory osvětlí proces jejich konstrukce. Hlavními výsledky bude 6 publikovaných článků (3 x Jimp, 2 x Jsc, 1 x Jost).

Skills

, , ,

Posted on

23. 9. 2019

Skip to content