Antropowebzin

O časopisu

AntropoWebzin je elektronickým recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Katedrou antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Profilace časopisu je multioborová, a proto přijímá příspěvky vycházející z podnětů (především) humanitních a sociálních věd orientovaných ve větší míře na disciplíny sociální a kulturní antropologie, etnologie, religionistiky, historie, archeologie a sociologie. Časopis je evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS a několika prestižních mezinárodních databázích OA literatury.

Redakční rada
  • Doc. Mgr. Lenka Jakoubková-Budilová, Ph.D. (Katedra sociální a kulturní antropologie, FHS, Univerzita Karlova, Praha)

  • Doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií, FF, Univerzita Karlova, Praha)

  • Doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, Univerzita Karlova, Praha)

  • Prof. Mgr. Milan Kováč, Ph.D. (Katedra porovnávacej religionistiky, FF, Univerzita Komenského v Bratislave)

  • Doc. Mgr. Martin Paleček, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd, FF, Univerzita Hradec Králové)

  • Prof. Mgr. Vladimir Penchev, Ph.D. (Institute of Ethnology and Folklore Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)

  • Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

  • Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (Katedra sociologie, FSV, Univerzita Karlova, Praha)

  • Prof. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D. (Ústav archeologie a muzeologie, FF, Masarykova univerzita, Brno)

  • Mgr. Petr Vašát, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Kontakt

Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.

e-mail: jkapusta@ff.zcu.cz

 

Časopis AntropoWebzin

Katedra antropologie

Sedláčkova 15

306 14 Plzeň

http://www.antropoweb.cz/webzin/

e-mail: redakce@antropoweb.cz

Redakční tým

Antropowebzin 1

Mgr. Jan Kapusta, Ph.D. - Šéfredaktor

Redakční okruh

Antropowebzin 1

Doc. Mgr. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Antropowebzin 1

Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.

Antropowebzin 1

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Nedávná čísla časopisu

Součásti katedry antropologie

Skip to content