Přehledové studie

Je důležité mít přehled. Přehledové studie jsou introduktivní stati věnované různým tématům souvisejícím se zaměřením činnosti KSA.

Přehledové studie

Biografická metoda v antropologii

Michal Svoboda. 2007.

CIZINCI V ČR

Vladislav Günter. 2007.

Identita – podivný pojem

Martin Paleček. 2007.

Kriminalita z antropologického perspektivy

Michal Růžička. 2007.

Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi

Petr Vašát. 2009.

Lidská práva

Michal Tošner. 2007.

Migrace

David Henig. 2007.

Postmoderní a kritická antropologie

Michal Tošner. 2009.

Přehled nejasností spjatých s konceptem etnicity v perspektivě post-barthovských přístupů

Tomáš Hirt. 2007.

Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu

Tomáš Hirt. 2007.

Problematika genderu v kontextu rozvojových projektů

Anita Homrová. 2010.

Rodina, manželství a příbuzenství u cikánských skupin (literatura, teoretické přístupy, klíčová témata)

Lenka Budilová. 2009.

Rozvoj a rozvojová antropologie

Tereza Zíková. 2007.

Sociální vyloučení a prostorová segregace

Laco Toušek. 2007.

Stručné uvedení do policy analysis v kontextu sociální antropologie

Aleš Kavalír. 2007.

Studium příbuzenství v antropologickém kontextu

Lenka Budilová. 2007.

Transnacionalismus

David Henig. 2007.

Základy archivního výzkumu

Jan Šimek. 2009.

Zaměřované interview a focus groups 

Laco Toušek. 2007.

Skip to content