CAAT

Vědecké pracoviště, které se zaměřuje na problematiku sociální a kulturní diferenciace…

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

O pracovišti

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) je výzkumným pracovištěm zřízeným při Katedře antropologie FF ZČU. CAAT se zaměřuje na řešení prakticky orientovaných výzkumů, resp. na možnosti využití výstupů společenskovědních analýz v kontextu sociální a integrační politiky, sociálních služeb a vzdělávací praxe.

Základním rámcem činnosti CAAT je 1) aplikovaná antropologie, dynamicky se rozvíjející subdisciplína sociální a kulturní antropologie orientovaná na využití antropologických poznatků ve sféře praxe, a 2) koncept terénního výzkumu, který představuje klíčový metodologický nástroj nejen pro “klasickou” sociální a kulturní antropologii, ale stále častěji i pro prakticky orientované analýzy v prostředí soudobých komplexních společností. Pracoviště má zkušenosti s řešením projektů pro orgány státní správy a samosprávy, nevládní a neziskový sektor či mezinárodní organizace. 

 

 

Lidé

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu 1

Laco Toušek

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu 1

Klára Vanková

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu 1

Václav Walach

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu 1

Petr Kupka

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu 1

Tomáš Hirt

Součásti katedry antropologie

Skip to content