Diachronní změny geometrických parametrů průřezu dlouhých kostí u lidských populací střední Evropě (2009)

,

Trvání:
2009 – 2011
Zadavetel:
GAČR 206/09/0589
Řešitelský tým:
Vladimír Sládek (řešitel, od 2011 PřF UK)
Daniel Sosna (spoluřešitel), Patrik Galeta (odborný spolupracovník)

Anotace:
Projekt byl zaměřen na zhodnocení změn lidského chování během období Holocénu ve střední Evropě. Primárně vychází z biologických dat o charakteru postkraniální kostry, ze kterých lze usuzovat mobilitu a manipulativní chování. Projekt byl analyticky postaven na zkoumání geometrie rozložení hutné kostní tkáně na příčných průřezech dlouhých kostí. Mezioborová povaha projektu vedla k rozšíření analýz na oblast artefaktů, které jsou nositeli informací o chování minulých společností a modelování demografických trendů. Právě tyto dvě oblasti byly řešeny na katedře antropologie ZČU. V artefaktové části jsme se zaměřili na mikroskopickou analýzu opotřebení hrotů šípů, abychom spolu s biomechanickým výzkumem testovali hypotézu o intenzivním válčení na sklonku eneolitu. Dále jsme aplikovali nový postup analýzy migrace a získali nové poznatky o šíření lidských skupin v neolitu ve střední Evropě.

Výstupy (výběr):

Friedl L, Holliday TW, Sládek V. 2010. Femoral shaft waist distribution and its relationship to mobility levels and other size/shape measures in three temporally distinct populations. American Journal of Physical Anthropology S50:108–108 (Abstract).
Galeta P, Sosna D, Friedl L, and Sládek V. 2011. Počítačová podpora v antropologii. Počítačová podpora v archeologii. Dalešice, 18.–20.5.2011.
Galeta P, Sládek V, Sosna D, Bruzek J. 2011. Modeling Neolithic Dispersal in Central Europe: Demographic Implications. American Journal of Physical Anthropology 146:104– 115.
Sládek V, Berner M, Galeta P, Friedl L, Kudrnová Š. 2010. Technical note: the effect of midshaft location on the error ranges of femoral and tibial cross-sectional parameters. American Journal of Physical Anthropology 141:325–332.
Sosna D. 2009. Technologický fetišismus: kritická reflexe. Počítačová podpora v archeologii, 20–22.5. 2009. Hradec Králové.
Sosna D. 2010. Mortuary Studies: The Relational Perspective. Paper presented at the First European Workshop of the Society for Anthropological Sciences, September 22–24, 2010, Plzeň.
Sosna D, Sládek V. 2010. Bell Beaker Warfare: Use-Wear Analysis of Arrowheads. Theory and Method in the Archaeology of Neolithic. Mikulov, 26.–28.10.2010.
Sosna D, Sládek V, Galeta P. 2010. Investigating Mortuary Sites: The Search for Synergy. Anthropologie 48:33–40.
Sosna D. 2011. Praxe, identita a ideologie: Válečnictví v prehistorii. Dějiny a současnost 2011(3):38–40.
Sosna D. 2011. Analýza stop opotřebení na silicitových šipkách z hrobu KZP v poloze Sutny v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. Plzeň: Výzkumná zpráva pro Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.
Sosna D, Sládek V, Šuláková H, Farkašová K. 2011. Burials and Interdisciplinarity: the Case of Bell Beaker Warfare. 17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, September 14–18, Oslo, Norway.
Sosna D. 2011. Sociální rozměr přechodu eneolitu a doby bronzové. XXII mezinárodní sympozium: Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku. Mikulov, 3.–5.10. 2011.
Sosna D. in press. Stone arrowheads from Hoštice I: Use-Wear analysis. In: Matějíčková A, and Dvořák P, editors. Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice (Pravěk Supplementum 24). Brno.

Skills

Posted on

25. 9. 2009

Skip to content