Ženy, věda a jiné nebezpečné věci – panelová diskuze 15.11.2023

Datum

7. 11. 2023

Kategorie

Aktuality | Novinky
Zveme vás na třetí ročník akce Univerzita jako příležitost, který připravujeme na 15. listopad 2023, kdy v rámci Týdne humanitních věd uspořádáme panelovou diskuzi s názvem – Ženy, věda a jiné nebezpečné věci, název je aluzí na slavnou knihu kognitivního lingvisty Georga Lakoffa: Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie prozrazují o mysli, jež ukazuje jak kategorie, které používáme k organizaci našeho světa, odrážejí naše mentální struktury a jakým způsobem se liší v různých jazycích a kulturách. Konceptuální metafory lze využít k analýze různých kulturních a ideologických diskurzů a vysvětlení, jak se různé společenské skupiny liší ve svém vnímání vzdělání, vědy a výzkumu, role státu a rodiny, tržních principů i morálních hodnot.
Východiskem naší panelové diskuze je specifičnost kognitivních metafor spojených s ženským elementem a otázka, jak se tyto metafory promítají do uspořádání našeho světa. Konkrétním cílem naší diskuze je zjistit, jak univerzitní prostředí a vzdělávání přispívají k prosazování a respektování ženského hlasu ve společnosti. Zajímá nás autenticita ženského pohledu v rámci řešení vědeckých, politických a společenských problémů a výzev současnosti.
V Plzni se můžeme těšit na vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou; rektorku Univerzity obrany, brig. gen. prof. Zuzanu Kročovou, párovou terapeutku Elišku Remešovou, kanadskou filozofku a estetičku Marii Antonios Sassine, psycholožku Olgu Vlachynskou a romanistku a prorektorku Univerzity Karlovy prof. Evu Voldřichovou Beránkovou. Vystoupí také MATYLDA, žena vytvořená umělou inteligencí, a jako doprovod její duchovní otec, vývojář a analytik Jan Tyl.

Více informací naleznete na webových stránkách https://hsvv.zcu.cz

Místo konání akce: Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, Česká Republika – v aule Fakulty pedagogické
Čas: 15. 11. 2023 od 13:00

Další články

Skip to content