Výběrové řízení v rámci programu INTER-23 (FREE MOVERS)

Datum

12. 10. 2023

Kategorie

Zprávy katedry | Aktuality

Vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-23 (FREE MOVERS).
Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 2024 (tedy v letním semestru akademického roku 2023/2024 a v zimním semestru akademického roku 2024/2025) minimálně měsíční pobyt na zahraniční univerzitě, či jiné vzdělávací instituci, dle vlastního výběru. V případě jazykového kurzu musí být minimální rozsah výuky 15 hodin týdně. Podmínkou je písemné vyjádření hostitelské organizace, že souhlasí s přijetím uchazeče o realizaci studijního pobytu.
Zájemci o program INTER musí podat přihlášku s povinnými přílohami nejpozději do pátku 27. října 2023. Přihlášky se podávají přes portál ZČU.
Podrobný návod na podání přihlášky najdete na https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Exchange-studies/Dulezite-dokumenty
Informace o programu INTER-24 včetně formulářů jsou k dispozici na:
https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Study_visit/Inter/application.html

Další články

Skip to content