Vydání studie členek naší katedry Terezy Šlehoferové a Gabriely Fatkové v časopise Food, Culture & Society. “Manuscript cookbooks on the move: social functions, heritage management and women’s narratives in the Czech-Bavarian Borderland”

Datum

11. 7. 2023

Kategorie

Aktuality | Novinky
Studie “Manuscript cookbooks on the move: social functions, heritage management and women’s narratives in the Czech-Bavarian Borderland” Terezy Šlehoferové a Gabriely Fatkové se zaměřuje na rukopisné kuchařské sešity (které má skoro každý doma po matce nebo babičce), a to ve dvou rovinách. Zkoumá sešity jako fyzický artefakt, tedy co vše z nich (nejen z jejich textové podoby) lze vyčíst. A následně vymezuje jaké plní tyto sešity (a jejich psaní, čtení, používání) sociální funkce související s pamětí a identitou.

Prostřednictvím těchto sešitů jsou (re)konstruovány osobní i skupinové historie, jejich pisatelé skrze ně konstruují vlastní subjektivitu, vyjednávají své role a identity v rámci specifických společenských a kulturních struktur.

Další články

Skip to content