Světově uznávaná antropoložka převzala otisk historické pečeti města Plzně

Datum

26. 1. 2011

Kategorie

Médiální výstupy

Světově uznávaná antropoložka převzala otisk historické pečeti města Plzně

Datum: 26. Leden 2011

Zdroj: novinky.cz
Alena Oudová

Světoznámá antropoložka, profesorka Judith Okely, jejíž výzkumy a odborné práce jsou uznávány nejen na poli akademickém, ale těší se také přízni široké veřejnosti, zavítala dnes do Plzně. Zde z rukou plzeňského primátora Martina Baxy převzala otisk historické pečeti města.

Slavnostní předání historické pečeti se uskutečnilo ve středu 26. ledna v odpoledních hodinách na slavnostním zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Západočeské univerzity.

“Vysoká prestiž a úroveň práce profesorky Judith Okely jsou výsledkem její obdivuhodné píle a osobní odevzdanosti, ale i odvahy, kterou věnovala vědě a výzkumu s cílem prospět nejen svému oboru, ale především celé společnosti.¨ Troufám si říci, že paní profesorka je v tomto smyslu pro nás všechny velkým vzorem a inspirací a patří jí mé hluboké uznání,“ uvedl primátor Martin Baxa ve svém proslovu při předání pečeti.

Profesorka Okely, žákyně Edmunda Leache a Meyera Fortese, byla jako vůbec první žena přijata do Oxfordské unie, nejprestižnější britské debatní společnosti. V současné době působí na univerzitě v Hullu a Oxfordu.

“V kontextu společenských věd je vyzdvihována za to, že jako první uskutečnila antropologický terénní výzkum ve vlastní společnosti. V oboru, který se do té doby věnoval takřka výhradně studiu tzv. domorodých a exotických společností, tak předznamenala zásadní obrat,“ informuje tisková mluvčí Magistrátu města Plzně Zdeňka Kubalová.

Ve čtvrtek 27. ledna zavítá profesorka Okely na Katedru antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity, kde si ji budou moci studenti zdejší fakulty vyslechnout v rámci otevřené přednášky zaměřené na téma terénního antropologického výzkumu.
Otevřená přednáška s názvem „Anthropological practice: Dialogues with anthropologists“ představuje unikátní příležitost setkat se se světově uznávanou antropoložkou a dozvědět se více k otázkám spojeným s terénním antropologickým výzkumem, jako je pozice subjektu, genderová problematika, věk a etnicita, případně role klíčových informátorů ve výzkumu.

Další články

Skip to content