Škola se zastala strážníka, který popsal šikanu

Datum

15. 4. 2023

Kategorie

Médiální výstupy

Autor: (vb)
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 15.04.2023
Strana: 12
Číslo: 88

PLZEŇ Členové katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČU) se v otevřeném dopise postavili za strážníka a bývalého studenta, který ve své bakalářské práci poukazuje na násilí proti bezdomovcům ze stran plzeňských strážníků. Městská policie v Plzni na něj podala trestní oznámení.
“My, níže podepsaní, považujeme postup Městské policie Plzeň za bezprecedentní pokus o zpochybnění svobody vědeckého bádání. Je naprosto nepřijatelné, aby autor bakalářské práce čelil trestnímu oznámení pro zjištění, ke kterým dospěl v rámci svého výzkumu a která byla v textu práce ilustrována citacemi z rozhovorů s jeho komunikačními partnery,” stojí v otevřeném dopise, jehož autory jsou Ladislav Toušek, Tomáš Hirt, Petr Kupka a Václav Walach z katedry antropologie FF ZČU. Kromě nich listinu podepsalo k dnešnímu dni dalších 600 lidí.
Podle autorů dopisu autor bakalářské práce, strážník Jan Bauer, nenese odpovědnost za pravdivost výroků výzkumných participantů, stejně jako nenese odpovědnost za jejich využití třetí stranou.
Velitel městské policie Petr Nováček na začátku dubna řekl, že je přesvědčen, že práce není pravdivá. Nevěří, že by se někdo z městské policie účelově dopouštěl násilí na bezdomovcích. Uvedl, že musí dát za pravdu kolegům, kteří práci označili za absurdní. “Nikdo nevěříme tomu, že by se něco takového soustavně a účelově dělo,” řekl. Tvrdí, že pokud by to, co je v práci napsané, byla pravda, pak bylo povinností autora to oznámit. Protože tak neučinil, městská policie na něj podala trestní oznámení. “My ctíme presumpci neviny. Ať orgány činné v trestním řízení rozhodnou, zda se dopustil trestného činu, nebo nedopustil,” uvedl Petr Nováček.
V reakci na dopis mluvčí strážníků včera jen v krátkosti uvedla, že podali trestní oznámení na základě důvodného podezření, že mohl být spáchán trestný čin, a to pravděpodobně tím, že konkrétní zaměstnanec Městské policie Plzeň nesplnil svoji oznamovací povinnost, kterou mu ukládá Zákon o obecní policii.
“Na základě konzultace s našimi akademickými kolegy a kolegyněmi ze zahraničních univerzit a akademických sdružení považujeme za nezbytné ohradit se vůči jakýmkoli snahám o zastrašování výzkumníků a výzkumnic zabývajících se studiem mocenských a penálních institucí. Podání trestního oznámení v reakci na zveřejnění svědectví o policejním násilí, pocházejících také od samotných lidí bez domova a sociálních pracovníků a pracovnic, je podle nás závažným selháním Městské policie Plzeň. Svědkům policejního násilí – ať už uvnitř policie, nebo z řad veřejnosti – vysílá totiž jasný vzkaz: rozhodneteli se o něm veřejně promluvit, sami se tím můžete vystavit represi,” stojí dále v otevřeném dopise adresovaném městské policii.

Další články

Skip to content