Šetření údajné šikany bezdomovců skončilo

Datum

31. 5. 2023

Kategorie

Médiální výstupy

Autor: Jaroslav Nedvěd
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 31.05.2023
Strana: 13

Policie odložila případ, který vznikl kvůli bakalářské práci plzeňského městského strážníka

PLZEŇ Kriminalisté odložili trestní oznámení podané Městskou policií Plzeň v souvislosti s tím, že strážník Jan Bauer ve své bakalářské práci na základě výpovědí svých kolegů psal o šikanování bezdomovců strážníky. Mluvčí Policie ČR Dagmar Brožová uvedla, že kriminalisté po prostudování kompletního spisového materiálu a na základě dostupných informací došli k závěru, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.
“Nejedná se o přestupek, trestný čin a ani jiné protiprávní jednání,” sdělila Brožová.
Podle jejího vyjádření se případem zabývali kriminalisté z oddělení obecné kriminality. “Vyzvali strážníky k podání vysvětlení, provedli šetření mezi osobami bez domova. Cestou velitele městské policie byli osloveni všichni plzeňští strážníci, aby se každý, kdo ví o nějaké trestné činnosti strážníků, zejména o chování uváděné v bakalářské práci, dostavil na kriminální policii a sdělil relevantní informace,” popsala mluvčí.
Části bakalářské práce Jana Bauera byly letos veřejně prezentované v Plzni při výstavě v rámci festivalu Jeden svět. “Třeba vím, že někdo má rád, když může ty bezdomovce mučit,” popisovala strážnice v bakalářské práci svého kolegy. V dokumentu se psalo například o tom, že strážníci budí bezdomovce pepřovým sprejem.
V souvislosti s výstavou vznikla iniciativa Násilí a pořádek, která vyzvala vedení města, aby se k problému vyjádřilo a provedlo interní vyšetřování v městské policii. Radní Plzně pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer (PRO PLZEŇ) v reakci na to opakovaně mluvil o poškozování důvěryhodnosti městské policie. Velitel městské policie Petr Nováček řekl, že se obsah bakalářské práce “z 99 procent nezakládá na pravdě”.
Zástupci neziskových organizací, které se o bezdomovce starají, nicméně uváděli, že jejich klienti o nevhodném chování strážníků v minulosti opakovaně mluvili.
Městská policie podala na strážníka trestní oznámení, které mělo mimo jiné prověřit, zda se Jan Bauer neprovinil tím, že nesplnil oznamovací povinnost nahlásit trestný čin. Zástupci katedry antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v dopise veliteli městské policie označili takový postup za nepřípustný. “Je naprosto nepřijatelné, aby autor bakalářské práce čelil trestnímu oznámení pro zjištění, ke kterým dospěl v rámci svého výzkumu,” napsali akademici.
Ladislav Toušek z Filozofické fakulty, který byl vedoucím práce Jana Bauera, řekl, že předpokládal, že bude šetření po trestním oznámení odloženo. “Není to žádné překvapení. Dalo se očekávat, že Jana Bauera nebudou dále popotahovat a že v rámci šetření nepřijdou na nic, co by dokládalo nějakou skutkovou podstatu trestné činnosti,” konstatoval.
Také radní Winkehöfer tvrdil, že takový výsledek šetření očekával. “Nic jiného jsem nepředpokládal,” prohlásil. Jak tedy vnímá to, že zřejmě Jan Bauer neporušil oznamovací povinnost, což chtěl prověřit velitel městské policie a uvedl to jako důvod pro podání trestního oznámení? “Pokud se neprokázalo, že něco udělal, tak nemůže být postihovaný,” sdělil. Řekl, že ostatní strážníci uvedli, že sporná tvrzení v bakalářské práci považují za hloupost. Radní výsledek šetření osobně pokládá za pomyslnou tečku za kauzou. Připustil nicméně, že i zástupci neziskových organizací, kteří tvrdí, že mají informace o nevhodném chování strážníků vůči bezdomovcům, budou mít jiný názor. “Proto s nimi chceme komunikovat tak, abychom jim to vyvrátili,” uvedl.
Velitel městské policie Petr Nováček sdělil, že je rád, že šetření nic neprokázalo. “To, co pan Bauer popisoval ve své bakalářské práci, se nepotvrdilo,” reagoval. Uznal, že se ani nepotvrdilo, že by Bauer porušil povinnost oznámit trestný čin. Jan Bauer byl na začátku kauzy přeřazen ze služebny v centru města na jinou služebnu. Podle Nováčka s kauzou nesouvisel žádný finanční postih Jana Bauera. Velitel tvrdí, že strážník má stejný plat, jako měl v předchozím působišti. “Nijak jsme mu ho nesnižovali,” uvedl.

Další články

Skip to content