Plzeňané se nejvíc bojí v parcích a cizinců

Datum

27. 5. 2009

Kategorie

Médiální výstupy

Plzeňané se nejvíc bojí v parcích a cizinců

Datum: 27. Květen 2009
Zdroj: Český rozhlas Plzeň
Události dne

Moderátor (Petr HANDL):
Více než polovina Plzeňanů se domnívá, že ve městě roste kriminalista. Za nejméně bezpečnou lidé označují čtvrť Petrohrad a hned po ní Vinice. Co se týče skupin obyvatel, bojí se nejvíce cizinců a Romů. Problém kriminality vnímají jako druhou oblast, která je zneklidňuje, hned po politické situaci. To jsou některé výsledky analýzy, kterou si nechala zpracovat plzeňská radnice. Více její autor Ladislav Toušek z Centra aplikované antropologie.

Host (Ladislav TOUŠEK; autor analýzy, Centrum aplikované antropologie):
Celkem jsme oslovili asi třináct set třicet šest respondentů s tím, že jsme ve většině případů nakonec analyzovali vzorek o velikosti dvanác set tří respondentů. Probíhalo to formou standardního dotazníkového šetření na ulici, měli jsme vytipovaný jednotlivý lokality v rámci města Plzně, kde se pohybovali naši tazatele a oslovovali lidi na ulici a ptali se jich na ty konkrétní otázky s tím, že to byl samozřejmě ten vzorek nějakým způsobem dělaný podle věku, bydliště a pohlaví.

Další články

Skip to content