Panelová diskuze: Hranice a Horizonty – dynamický a rozmanitý svět aplikované antropoplogie 15.2. Kampus Hybernská, Praha

Datum

13. 2. 2024

Kategorie

Novinky

Panelová diskuze Hranice a Horizonty – Evropské dny antropologie

Přijďte si poslechnout a přispět do panelové diskuze, která se zaměří na prozkoumání dynamického a rozmanitého světa současné aplikované antropologie. Na jednom pódiu se sejdou více i méně ostřílení hostky a hosté z různých sfér antropologie — od akademického výzkumu po čistě aplikovanou praxi — aby společně reflektovali své zkušenosti, perspektivy a přístupy. Diskuze se bude věnovat otázkám možností, potenciálů a očekávání, ale i hranic, limitů a zklamání, které se s barvitou praxí pojí. Důraz bude kladen na užitečnost pro mladé formující se antropoložstvo, které hledá svou cestu oborem. Debata se pokusí poskytnout mnohovrstevnatý obrázek aplikované antropologie dnešního světa — jejích výzev i příležitostí — s cílem inspirovat ty, kteří se v oboru teprve zorientovávají.

Více informací na FB události: https://www.facebook.com/events/s/hranice-a-horizonty-cim-je-a-m/866740201866808/?mibextid=9l3rBW

Diskuze se koná v rámci prvního ročníku Evropského dne antropologie.

Další články

Skip to content