INTER-24 2. kolo výběrového řízení – do 8.4.2024

Datum

20. 3. 2024

Kategorie

Novinky

Vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského,
magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu
INTER-24 (FREE MOVERS).

Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 2024 (tedy v letním
semestru akademického roku 2023/2024 a v zimním semestru akademického roku 2024/2025)
minimálně měsíční pobyt na zahraniční univerzitě, či jiné vzdělávací instituci, dle vlastního
výběru. V případě jazykového kurzu musí být minimální rozsah výuky 15 hodin týdně.
Podmínkou je písemné vyjádření hostitelské organizace, že souhlasí s přijetím uchazeče o
realizaci studijního pobytu.

Zájemci o program INTER musí podat přihlášku s povinnými přílohami nejpozději do pondělí
8. dubna 2024. Přihlášky se podávají přes portál ZČU.

Podrobný návod na podání přihlášky najdete na: https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Exchange-studies/Dulezite-dokumenty

Informace o programu INTER-24 včetně formulářů jsou k dispozici na: https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Study_visit/Inter/application.html

Další články

Skip to content