Filozofická fakulta v Plzni provádí ojedinělý průzkum, mapuje už podruhé bezdomovce ve městě

Datum

4. 5. 2010

Kategorie

Médiální výstupy
Zdroj:
Český rozhlas Plzeň
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni znovu po roce mapuje bezdomovce ve městě. V republice ojedinělý projekt má ukázat, jak se změnila jejich situace a jejich počet. Loni si průzkum objednal magistrát města Plzně a letos na něj fakulta navázala. Získala na něj univerzitní grant. Janě Kosové řekl podrobnosti Ladislav Toušek z Katedry antropologických a historických věd. Údaje z analýzy mají sloužit k řešení problému bezdomovectví v Plzni. V České republice se dosud podobná sčítání uskutečnila v Brně a Praze, v žádném z měst se ale neopakovala a součástí nebyly dotazníky.

Loni poskytl průzkum zajímavá data – například 90 procent bezdomovců přiznalo dluhy ve statisících. Na ulici trvale žije 70 procent z nich, 25 procent užívá noclehárny, menší část squaty a jiná místa. Jako hlavní důvod ztráty bydlení uvedli neshodu s rodiči, příbuznými nebo rozvod. Neplacení nájmu bylo až na třetím místě. Byli mezi nimi čtyři vysokoškoláci, 25 procent lidí s maturitou.

Další články

Skip to content