Fakulta filozofická ZČU se připojí k akcím na podporu humanitního a společenskovědního vzdělávání

Datum

23. 3. 2023

Kategorie

Novinky

Za nepřijatelné považujeme zejména platové podmínky vyučujících, kteří na pozici odborných asistentů či docentů dostávají podstatně nižší mzdu než učitelé v regionálním školství, říká děkan David Šanc.
Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se 28. března připojí k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol a na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických pracovníků filozofických a humanitních fakult. Od 12 do 14 hodin uspořádá veřejnou debatu o finanční situaci humanitních a společenskovědních oborů. Někteří akademici a studující se následně zúčastní protestních akcí v Praze.

Na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“ pořádají vedení a Akademický senát Fakulty filozofické ZČU shromáždění členů akademické obce, jehož náplní bude beseda věnovaná významu humanitních a společenskovědních oborů a jejich nedostatečnému ohodnocení ze strany státu. Shromáždění se bude konat v úterý 28. března od 12 do 14 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově ulici. S akademiky a studujícími budou diskutovat členové vedení fakulty v čele s děkanem Davidem Šancem, členové akademického senátu fakulty, zástupci jednotlivých kateder a další pozvaní hosté.

Akademická obec FF ZČU se tak připojí k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol, nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických zaměstnanců a systémové nespravedlnosti poškozující zejména filozofické a další humanitní fakulty.

“Děkani filozofických fakult ČR dlouhodobě upozorňují na kritické podfinancování humanitních a společenskovědních oborů na českých vysokých školách. Za nepřijatelné považujeme zejména platové podmínky vyučujících, kteří na pozici odborných asistentů či docentů dostávají podstatně nižší mzdu než učitelé v regionálním školství,” podotýká David Šanc, děkan Fakulty filozofické ZČU.

Iniciativu „Hodina pravdy“, která vznikla na podporu filozofických fakult, tvoří vyučující a studující humanitních a společenských oborů. Důvodem je dlouhodobé znevažování a podceňování věd o člověku a společnosti. Dlouhodobé systémové nespravedlnosti v podpoře vědy a vysokých škol v poslední době eskalovaly a ohrožují další pěstování humanitních oborů na potřebné úrovni a jejich předávání dalším generacím.

Z tohoto důvodu se 28. března na všech filozofických fakultách v ČR uskuteční akce upozorňující na tuto kritickou situaci. Záměrně byl vybrán termín Dne učitelů. Akademické obce filozofických fakult chtějí ocenit, že se postupně daří napravit situaci učitelů na základních a středních školách, ale zároveň připomenout, že se zapomnělo na vysoké školy.

“Na naší fakultě se k akci připojíme v nejlepším duchu humanitního vzdělávání. Budeme dále zajišťovat výuku pro naše studenty a studentky, se kterými budeme o situaci filozofických fakult diskutovat. Zároveň se sejde akademická obec fakulty. Chceme tím podpořit dialog o nejpalčivějších problémech současné situace filozofických fakult mezi akademiky a studenty. Podle svého uvážení se následně někteří z našich akademiků a studentů zúčastní protestních akcí v Praze,” upřesňuje David Šanc.

Protesty na všech filozofických fakultách společně pořádají akademické senáty, odborové organizace i studentské spolky. Součástí pražského pochodu za lepší platové ohodnocení na humanitních fakultách bude také symbolické dovalení obřího balvanu, symbolizujícího neúnavnou práci mnoha generací humanitních vědců a pedagogů na rozvoji myšlení, kultury, demokracie a společenské soudržnosti, z Palachova až na Hradčanské náměstí. Program v dalších univerzitních městech je dostupný na stránkách hodinapravdy.cz.

Další články

Skip to content