Výběrové řízení ERASMUS+

Výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus + na letní semestr akademického roku 2023/2024

Studentská antropologická konference 2023

Letošní Studentská antropologická konference proběhne 24.11.2023 od 9:00 v SP319. Všichni jste zváni!

Odevzdání absolventských prací

Termín pro odevzdání elektronické podoby absolventských prací je 30.4. 24. Výtisky práce odevzdejte během 29. 4.- 2. 5. 2024 (10:00-14:00) na sekretariát KSA.

Zadání témat absolventských prací

Téma pro svou absolventskou práci vybírejte s dostatečným předstihem. Studující druhých ročníků studia budou zadání práce odevzdávat na přelomu května/června 2024.

Aktuality a novinky

události

Prosinec 2023

Pondělí 18. 12.

Celodenní
Výuka jako ve středu

Úterý 19. 12.

Celodenní
Výuka jako ve čtvrtek

Středa 20. 12.

Celodenní
Výuka jako v pátek

Čtvrtek 21. 12. – Neděle 11. 2.

Zkouškové období

Středa 27. 12. – Pondělí 1. 1.

Zimní prázdniny

Studijní obory, které můžete u nás studovat

Bakalářský program

Bakalářský program je konstituován podobně jako na zahraničních (především amerických a britských) univerzitách, čili jako integrální studium sociálního, kulturního, jazykového, ale i biologického a materielního rozměru lidské existence.

Magisterský program

Dvouletý navazující program je určen zájemcům s ukončeným bakalářským společenskovědního vzděláním. Obsahuje přehled základních teorií, přístupů a témat rozvíjených současnou sociální a kulturní antropologií

Doktorský program

Doktorský program je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu. Cílem je příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologii a antropologii.

Skip to content